Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕравознавство > «овн≥шньоеконом≥чний контракт, зм≥ст, пор¤док укладенн¤


«овн≥шньоеконом≥чний контракт, зм≥ст, пор¤док укладенн¤

—тор≥нка: 1/2

”загальнене пон¤тт¤ зовн≥шньоеконом≥чного договору (контракту) дано в ч. 6 ст. 1 «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть": п≥д зовн≥шньоеконом≥чним договором розум≥Їтьс¤ матер≥ально оформлена угода двох або б≥льше суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ та њх ≥ноземних контрагент≥в, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ њх взаЇмних прав та обов'¤зк≥в у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥.

Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥ки та з питань економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ ”крањни є 201 в≥д 06.09.2001 року затверджено ѕоложенн¤ про форму зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в).

ƒогов≥р (контракт) укладаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" та ≥нших закон≥в ”крањни з урахуванн¤м м≥жнародних договор≥в ”крањни.

—уб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ при складанн≥ тексту договору (контракту) мають право використовувати в≥дом≥ м≥жнародн≥ звичањ, рекомендац≥њ м≥жнародних орган≥в та орган≥зац≥й, ¤кщо це не заборонено пр¤мо та у виключн≥й форм≥ «аконом ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" та ≥ншими законами ”крањни.

«овн≥шньоеконом≥чний догов≥р (контракт) укладаЇтьс¤ суб'Їктом зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ або його представником у прост≥й письмов≥й форм≥, ¤кщо ≥нше не передбачено м≥жнародним договором ”крањни чи законом. ѕовноваженн¤ представника на укладенн¤ зовн≥шньоеконом≥чного договору (контракту) може випливати з дорученн¤, статутних документ≥в, договор≥в та ≥нших п≥дстав, ¤к≥ не суперечать «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" ƒ≥њ, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ в≥д ≥мен≥ ≥ноземного суб'Їкта зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ суб'Їктом зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ”крањни, уповноваженим на це належним чином, уважаютьс¤ д≥¤ми цього ≥ноземного суб'Їкта зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥.

ƒогов≥р (контракт) може бути визнано нед≥йсним у судовому пор¤дку, ¤кщо в≥н не в≥дпов≥даЇ вимогам закон≥в ”крањни або м≥жнародних договор≥в ”крањни.

ѕрава та обов'¤зки стор≥н зовн≥шньоеконом≥чноњ угоди визначаютьс¤ матер≥альним та процесуальним правом м≥сц¤ њњ укладанн¤, ¤кщо сторони не погодили ≥нше, ≥ в≥дображаютьс¤ в умовах договору (контракту).

ƒо умов, ¤к≥ повинн≥ бути передбачен≥ в договор≥ (контракт≥), ¤кщо сторони такого договору (контракту) не погодилис¤ про ≥нше щодо викладенн¤ умов договору ≥ така домовлен≥сть не позбавл¤Ї догов≥р предмета, об'Їкта, мети та ≥нших ≥стотних умов, без погодженн¤ ¤ких сторонами догов≥р може вважатис¤ таким, що неукладений, або його може бути визнано нед≥йсним внасл≥док недодержанн¤ форми зг≥дно з чинним законодавством ”крањни, в≥днос¤тьс¤:

1. Ќазва, номер договору (контракту), дата та м≥сце його укладенн¤.

2. ѕреамбула.

” преамбул≥ зазначаЇтьс¤ повне найменуванн¤ стор≥н - учасник≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ операц≥њ, п≥д ¤кими вони оф≥ц≥йно зареЇстрован≥, ≥з зазначенн¤м крањни, скорочене визначенн¤ стор≥н ¤к контрагент≥в ("ѕродавець", "ѕокупець", "«амовник", "ѕостачальник" тощо), особа, в≥д ≥мен≥ ¤коњ укладаЇтьс¤ зовн≥шньоеконом≥чний догов≥р (контракт), документ≥в, ¤кими керуютьс¤ контрагенти договору (контракту) (установч≥ документи тощо).

3. ѕредмет договору (контракту).

” цьому розд≥л≥ визначаЇтьс¤, ¤кий товар (роботи, послуги) один з контрагент≥в зобов'¤заний поставити (зд≥йснити) ≥ншому ≥з зазначенн¤м точного найменуванн¤, марки, сорту або к≥нцевого результату роботи, що виконуЇтьс¤.

” раз≥ бартерного (товарообм≥нного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницькоњ сировини визначаЇтьс¤ також точне найменуванн¤ (марка, сорт) зустр≥чних поставок (або назва товару, що Ї к≥нцевою метою переробки давальницькоњ сировини).

якщо товар (робота, послуга) потребуЇ б≥льш детальноњ характеристики або номенклатура товар≥в (роб≥т, послуг) досить велика, то все це зазначаЇтьс¤ у додатку (специф≥кац≥њ), ¤кий маЇ бути нев≥д'Їмною частиною договору (контракту), про що робитьс¤ в≥дпов≥дна в≥дм≥тка в текст≥ договору (контракту).

ƒл¤ бартерного (товарообм≥нного) договору (контракту) згаданий додаток (специф≥кац≥¤), кр≥м того балансуЇтьс¤ ≥ще за загальною варт≥стю експорту та ≥мпорту товар≥в (роб≥т, послуг).

” додатку до договору (контракту) про переробку давальницькоњ сировини зазначаЇтьс¤ в≥дпов≥дна технолог≥чна схема такоњ переробки.

“ехнолог≥чна схема переробки давальницькоњ сировини повинна в≥дображати:

ус≥ основн≥ етапи переробки сировини та процес перетворенн¤ сировини в готову продукц≥ю;

к≥льк≥сн≥ показники сировини на кожному етап≥ переробки з1 обгрунтуванн¤м технолог≥чних втрат сировини;

втрати виконавц¤ переробки на кожному етап≥ переробки.

4.  ≥льк≥сть та ¤к≥сть товару (обс¤ги виконанн¤ роб≥т, наданн¤ послуг).

” цьому розд≥л≥ визначаЇтьс¤, залежно в≥д номенклатури, одиниц¤ вим≥ру товару, прийн¤та дл¤ товар≥в такого виду (у тоннах, к≥лограмах, штуках тощо), його загальна к≥льк≥сть та ¤к≥сн≥ характеристики.

” текст≥ договору (контракту) про виконанн¤ роб≥т (наданн¤ послуг) визначаютьс¤ конкретн≥ обс¤ги роб≥т (послуг) та терм≥н њх виконанн¤.

5. Ѕазисн≥ умови поставки товар≥в (прийманн¤-здаванн¤ виконаних роб≥т або послуг).

” цьому розд≥л≥ зазначаЇтьс¤ вид транспорту та базисн≥ умови поставки (у в≥дпов≥дност≥ до ћ≥жнародних правил ≥нтерпретац≥њ комерц≥йних терм≥н≥в чинноњ редакц≥њ, ¤к≥ визначають обов'¤зки контрагент≥в щодо поставки товару ≥ встановлюють момент переходу ризик≥в в≥д одн≥Їњ сторони до ≥ншоњ, а також конкретний строк поставки товару (окремих парт≥й товару).

” випадку укладенн¤ договору (контракту) про виконанн¤ роб≥т (наданн¤ послуг) у цьому розд≥л≥ визначаютьс¤ умови та строки виконаних роб≥т (послуг).

6. ÷≥на та загальна варт≥сть договору (контракту).

” цьому розд≥л≥ визначаЇтьс¤ ц≥на одиниц≥ вим≥ру товару та загальна варт≥сть товар≥в або варт≥сть виконаних роб≥т (наданих послуг), що поставл¤ютьс¤ зг≥дно з договором (контрактом), кр≥м випадк≥в, коли ц≥на товару розраховуЇтьс¤ за формулою, та валюта контракту. якщо зг≥дно з договором (контрактом) поставл¤ютьс¤ товари р≥зноњ ¤кост≥ та асортименту, ц≥на встановлюЇтьс¤ окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначаЇтьс¤ його загальна варт≥сть. ” цьому раз≥ ц≥нов≥ показники можуть бути зазначен≥ в додатках (специф≥кац≥¤х), на ¤к≥ робитьс¤ посиланн¤ в текст≥ договору (контракту).

ѕри розрахунках ц≥ни договору (контракту) за формулою зазначаЇтьс¤ ор≥Їнтовна варт≥сть договору (контракту) на дату його укладенн¤.

” договор≥ (контракт≥) про переробку давальницькоњ сировини кр≥м того зазначаЇтьс¤ њњ заставна варт≥сть, ц≥на та загальна варт≥сть готовоњ продукц≥њ, загальна варт≥сть переробки.

” бартерному (товарообм≥нному) договор≥ (контракт≥) зазначаЇтьс¤ загальна варт≥сть товар≥в (роб≥т, послуг), що експортуютьс¤, та загальна варт≥сть товар≥в (роб≥т, послуг), що ≥мпортуютьс¤ за цим договором (контрактом), з обовТ¤зковим вираженн¤м в ≥ноземн≥й валют≥, в≥днесен≥й Ќац≥ональним банком ”крањни до першоњ групи  ласиф≥катора ≥ноземних валют.

7. ”мови платеж≥в.

÷ей розд≥л визначаЇ валюту платежу, спос≥б, пор¤док та строки ф≥нансових розрахунк≥в та гарант≥њ виконанн¤ сторонами взаЇмних плат≥жних зобов'¤зань. «алежно в≥д обраних сторонами умов платежу в текст≥ договору (контракту) зазначаютьс¤:

умови банк≥вського переказу до (авансового платежу) та/або п≥сл¤ в≥двантаженн¤ товару або умови документарного акредитива, або ≥нкасо (з гарант≥Їю), визначен≥ в≥дпов≥дно до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ Ќац≥онального банку ”крањни в≥д 21 червн¤ 1995 р. є 444 "ѕро типов≥ плат≥жн≥ умови зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в) ≥ типов≥ форми захисних застережень до зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в (контракт≥в), ¤к≥ передбачають розрахунки в ≥ноземн≥й валют≥";

умови за гарант≥Їю, ¤кщо вона Ї або коли вона необх≥дна (вид гарант≥њ: на вимогу, умовна), умови та терм≥н д≥њ гарант≥њ, можлив≥сть зм≥ни умов договору (контракту) без зм≥ни гарант≥й.

8. ”мови прийманн¤-здаванн¤ товару (роб≥т, послуг)

” цьому розд≥л≥ визначаютьс¤ строки та м≥сце фактичноњ передач≥ товару, перел≥к товаросупров≥дних документ≥в.

ѕрийманн¤-здаванн¤ проводитьс¤ за к≥льк≥стю зг≥дно з товаросупров≥дними документами, за ¤к≥стю - зг≥дно з документами, що засв≥дчують ¤к≥сть товару.

9. ”паковка та маркуванн¤.

÷ей розд≥л м≥стить в≥домост≥ про упаковку товару (¤щики, м≥шки, контейнери тощо), нанесене на нењ в≥дпов≥дне маркуванн¤ (найменуванн¤ продавц¤ та покупц¤, номер договору (контракту), м≥сце призначенн¤, габарити, спец≥альн≥ умови складуванн¤ ≥ транспортуванн¤ та ≥нше), а за необх≥дност≥ також умови њњ поверненн¤.

10. ‘орс-мажорн≥ обставини.

÷ей розд≥л м≥стить в≥домост≥ про те, за ¤ких випадк≥в умови договору (контракту) можуть бути не виконан≥ сторонами (стих≥йн≥ лиха, воЇнн≥ д≥њ, ембарго, втручанн¤ з боку влади та ≥нше). ѕри цьому сторони зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ зобов'¤зань на строк д≥њ цих обставин, або можуть в≥дмовитис¤ в≥д виконанн¤ договору (контракту) частково або в ц≥лому без додатковоњ ф≥нансовоњ в≥дпов≥дальност≥. —трок д≥њ форс-мажорних обставин п≥дтверджуЇтьс¤ торгово-промисловою палатою в≥дпов≥дноњ крањни.

11. —анкц≥њ та рекламац≥њ.

÷ей розд≥л встановлюЇ пор¤док застосуванн¤ штрафних санкц≥й, в≥дшкодуванн¤ збитк≥в та пред'¤вленн¤ рекламац≥й у зв'¤зку з невиконанн¤м або неналежним виконанн¤м одним ≥з контрагент≥в своњх зобов'¤зань.

ѕри цьому мають бути ч≥тко визначен≥ розм≥ри штрафних санкц≥й (у в≥дсотках в≥д вартост≥ недопоставленого товару (роб≥т, послуг) або суми неоплачених кошт≥в, строки виплати штраф≥в - в≥д ¤кого терм≥ну вони встановлюютьс¤ та прот¤гом ¤кого часу д≥ють, або њх граничний розм≥р), строки, прот¤гом ¤ких рекламац≥њ можуть бути за¤влен≥, права та обов'¤зки стор≥н договору (контракту) при цьому, способи врегулюванн¤ рекламац≥й.

12

Ќазва: «овн≥шньоеконом≥чний контракт, зм≥ст, пор¤док укладенн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3653 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
for viagra - bill consolidation loan no collateral - 649 jackpot lotto number winning - insurance auto - пики - cheap prices - debt consolidation
Page generation 0.135 seconds
Хостинг от uCoz