Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–еклама >  ласиф≥кац≥¤ рекламних засоб≥в, њх оц≥нка та виб≥р


 ласиф≥кац≥¤ рекламних засоб≥в, њх оц≥нка та виб≥р

—тор≥нка: 1/4

‘ах≥вц≥ з реклами на м≥сц≥ продажу товар≥в вс≥ засоби рекла≠ми под≥л¤ють на пер≥одичн≥, пр¤м≥, рад≥отелев≥з≥йн≥ та образот≠ворч≥.  р≥м того, вс≥ рекламн≥ засоби класиф≥кують ¤к внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥, тобто залежно в≥д м≥сц¤, де за допомогою цих засо≠б≥в в≥дбуваЇтьс¤ контакт з потенц≥йними покупц¤ми.

ѕер≥одична реклама з'¤вл¤Їтьс¤ через певн≥ пром≥жки часу: щодн¤, один раз на тиждень, один раз на м≥с¤ць. Ќос≥¤ми пер≥о≠дичноњ реклами Ї газети, торгово-≥нформац≥йн≥ виданн¤, зм≥шан≥ виданн¤ типу дов≥дник≥в, журнал≥в, видань р≥зних орган≥зац≥й, ¤к≥ мають великий тираж ≥ значне поширенн¤.

ѕр¤ма реклама (на в≥дм≥ну в≥д ≥нших рекламних засоб≥в) даЇ змогу звернутис¤ безпосередньо до тих людей, ¤к≥ справд≥ мо≠жуть стати покупц¤ми. Ќезалежно в≥д того, чи надсилають рек≠ламн≥ матер≥али на певну адресу конкретн≥й людин≥, чи розно≠с¤ть по дом≥вках, чи просто вручають в≥дв≥дувачам, коли вони вход¤ть у торговий заклад, на засоби пр¤моњ реклами зверне увагу в≥дносно невелика к≥льк≥сть людей Ч справд≥ перспекти≠вних покупц≥в. «асобами пр¤моњ реклами (або пр¤мого марке≠тингу) Ї поштова реклама (листи, вкладен≥ в конверт проспекти, циркул¤ри-≥нструкц≥њ, поштов≥ лист≥вки з в≥дпов≥дним текстом, каталоги тощо), безпосередн¤ телефонна розмова з можливим кл≥Їнтом, зм≥шан≥ засоби (вкладиш≥ в упаковку, написи на упа≠ковц≥, товарн≥ ¤рлики та етикетки, подарунков≥ сувен≥ри з рек≠ламою торгового закладу, поЇднанн¤ телев≥з≥йних рекламних звернень ≥з закликом замовити товар телефон≥чно, реклама в ≤нтернет≥ тощо).

–ад≥ореклама торгового закладу або товар≥в, ¤к≥ в ньому ре≠ал≥зуютьс¤, Ї найпоширен≥шим способом пов≥домленн¤ в тор≠г≥вл≥. –ад≥о Ї найдемократичн≥шим засобом зв'¤зку торгового закладу з покупц¤ми, а рад≥ореклама Ч дешевою, гнучкою, њњ легко Ђвмонтуватиї в будь-¤к≥ ≥нш≥ передач≥: концерти, випус≠ки новин, спортивн≥ передач≥, нав≥ть у прогнози погоди. ¬≥дтак рад≥ореклама дуже ефективна, хоч њй властив≥ й велик≥ недол≥≠ки: неможлив≥сть показати товар, швидке стар≥нн¤, короткоча≠сн≥сть тощо. –ад≥ореклама даЇ значний ефект ≥ за њњ застосу≠ванн¤ безпосередньо в торгових закладах (внутр≥шн¤ мережа трансл¤ц≥њ).

¬иди реклами

–еклам внутр≥шн≥

Ќ≥ нос≥њ зовн≥шн≥

ƒрукована багатотиражна

Ћист≥вки, вкладиш≥, пам'¤тки, етикетки, рекламн≥ тексти на упаковц≥

–екламн≥ зверненн¤ ≥ статт≥ в газетах та журналах, календа≠р≥, каталоги, рекламн≥ листи, рекламн≥ лист≥вки

ѕлакатно-граф≥чна (образотворча)

¬ив≥ски, внутр≥шн≥ плакати, аф≥ш≥, покажчики стелажн≥ та наст≥нн≥ прейскуранти

–екламн≥ оголошенн¤, вулич≠н≥ плакати та транспаранти, панно, щити, плакати, аф≥ш≥ на транспорт≥

—в≥тлова

—в≥тлов≥ вив≥ски, електронн≥ табло та покажчики

—в≥тлов≥ плакати, панно, еле≠ктронн≥ щити, Ђр¤док, що б≥≠житьї

 ≥нореклама

 ≥норолики в к≥нотеатрах

 ≥ноекрани у зовн≥шн≥х в≥т≠ринах торгових заклад≥в

¬≥деореклама

“елев≥зори у внутр≥шн≥х в≥т≠ринах торгових заклад≥в, рек≠лама на телебаченн≥

“елев≥зори поза торговими закладами

–ад≥ореклама

–ад≥отрансл¤ц≥йна мережа торгового закладу

–екламн≥ оголошенн¤ та рек≠ламн≥ зверненн¤ на м≥сцевому або державному каналах ра≠д≥омереж≥

усна реклама та ≤нш≥ види –еклами

 онсультац≥њ прац≥вник≥в тор≠гового закладу, консультац≥њ спец≥ал≥ст≥в, виставки, де≠монстрац≥њ товар≥в у д≥њ, пока≠зи мод безпосередньо в тор≠говому зал≥, в≥трини та ≥нше торгове обладнанн¤

≤нформац≥¤ в середовищ≥ по≠купц≥в, виставки та ¤рмарки, ≤нтернет, показ мод у спец≥≠альних залах, реклама на су≠вен≥рах тощо

–еклама на м≥сц≥ продажу Ч це ≥нструмент ефективного сп≥л≠куванн¤ торгового п≥дприЇмства (а дуже часто й виробника това≠ру) з кл≥Їнтурою. —при¤ти цьому мають також обладнанн¤ торго≠вого залу та його оснащенн¤. ƒо обладнанн¤ ≥нформативного ха≠рактеру належать схеми ≥з зображенн¤м плану торгового закладу, р≥зн≥ покажчики, ≥нформац≥йн≥ табло, вив≥ски р≥зних в≥дд≥л≥в, св≥≠тлов≥ табло, транспаранти, плакати. “ак≥ сам≥ функц≥њ виконують р≥зн≥ автов≥дпов≥дач≥, дов≥дков≥ автомати, що поширюють ≥нфор≠мац≥ю про техн≥чн≥ дан≥ товар≥в, а також телев≥з≥йн≥ в≥трини, еле≠ктронн≥ табло, ¤к≥ на бажанн¤ покупц¤ можуть п≥д≥брати потр≥б≠ний комплект товар≥в, р≥зн≥ демонстрац≥йн≥ стенди тощо.

Ќазва:  ласиф≥кац≥¤ рекламних засоб≥в, њх оц≥нка та виб≥р
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-22 (3850 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
jackpot party slot super - favor cheap - carisoprodol 350mg - horse trains - greyhound cheap - training muscle - loan consolidation
Page generation 0.097 seconds
Хостинг от uCoz