Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–≥зне > «ерно-мучн≥ товари.  ласиф≥кац≥¤ зерен.  ультури крупи, њх асортимент ≥ вимоги до ¤кост≥


«ерно-мучн≥ товари.  ласиф≥кац≥¤ зерен.  ультури крупи, њх асортимент ≥ вимоги до ¤кост≥

—тор≥нка: 1/3

ѕлан

1. ’≥м≥чний склад зерна

2.  рупи

3.  ласиф≥кац≥¤ та асортимент круп≥в

4. ѕоказники ¤кост≥ та дефекти круп≥в ≥ борошна

1. ’≥м≥чний склад зерна

’≥м≥чн≥ речовини, ¤к≥ вход¤ть до складу зерна, визначають його харчову ≥ б≥олог≥чну ц≥нн≥сть. ’≥м≥чний склад зерна залежить в≥д виду зерновоњ культури, типу, п≥дтипу, ботан≥чного сорту, умов вирощуванн¤ та ≥нших фактор≥в.

Ќайб≥льш ц≥нною складовою частиною зерна Ї б≥лки. «а ам≥нокислотним складом б≥лки зерна переважно повноц≥нн≥, оск≥льки до складу њх вход¤ть ус≥ незам≥нн≥ ам≥нокислоти, в тому числ≥ найважлив≥ш≥ з них Ч триптофан, мет≥он≥н ≥ л≥зин. ” зерн≥ пшениц≥ найб≥льш ц≥нними б≥лками Ї гл≥адин ≥ глютел≥н, ¤к≥ здатн≥ утворювати клейковину, що маЇ велике значенн¤ при виготовленн≥ хл≥бобулочних ≥ макаронних вироб≥в. Ќайб≥льше клейковини м≥ститьс¤ в перифер≥йних шарах ендосперму.  лейковина Ї також у зерн≥ жита ≥ ¤чменю, але ≥ншоњ природи ≥ г≥ршоњ ¤кост≥. «ерно хл≥бних злак≥в багате на вуглеводи, особливо на крохмаль.  ≥льк≥сть крохмалю в зерн≥ р≥зних культур становить в≥д 48 до 57%, або 9/10 ус≥Їњ маси вуглевод≥в. ”с¤ к≥льк≥сть ц≥Їњ речовини м≥ститьс¤ в ендосперм≥. ¬м≥ст цукр≥в (моноЧ ≥ дисахарид≥в) у зерн≥ невеликий Ч близько 1%. “рохи б≥льше цукр≥в у жит≥ (1,5%), кукурудз≥ (1,6%) ≥ прос≥ (1,9%). ÷≥Їњ речовини багато в зародку. «ерно голозерних культур м≥стить 2Ч2,5% кл≥тковини, а пл≥вчастих у 3Ч4 рази б≥льше. ћайже вс¤ к≥льк≥сть кл≥тковини зосереджена в оболонц≥ зерна. ¬ зерн≥ хл≥бних злак≥в Ї невелика к≥льк≥сть жир≥в (2Ч2,5%), ¤к≥ знаход¤тьс¤ переважно у зародку та алейроновому шар≥. ѕ≥двищений вм≥ст жиру мають просо (3,9%), кукурудза (4,9%), овес (6,2%). ∆ири зерна нест≥йк≥ проти окисленн¤, що пов'¤зано з великим вм≥стом в њх склад≥ ненасичених жирних кислот.

«ольн≥сть зернових культур коливаЇтьс¤ в межах 1,5Ч2%. ѕ≥двищену зольн≥сть маЇ зерно пл≥вчастих злакових культур (2Ч3%). ” зерн≥ злакових м≥ститьс¤ значна к≥льк≥сть кал≥ю, фосфору, натр≥ю ≥ кальц≥ю. ќвес багатий на кальц≥й, гречка Ч магн≥й, зернобобов≥ Ч натр≥й ≥ зал≥зо.

Ќас≥нн¤ бобових культур маЇ у своЇму склад≥ багато б≥лк≥в: в≥д 21% у квасол≥ та горос≥ до 35% Ч у соњ.  р≥м того, со¤ багата жиром (б≥льше 17%).

2.  рупи

 рупи Ч харчовий продукт, одержаний в≥д переробки круп'¤ного зерна, в ¤кому сконцентрован≥ добре засвоюван≥ поживн≥ речовини.  рупи займають важливе м≥сце в харчуванн≥ жител≥в ”крањни.

—поживн≥ властивост≥ круп≥в

—поживн≥ властивост≥ круп≥в залежать в≥д њх х≥м≥чного складу, засвоюваност≥ окремих речовин (вуглевод≥в, б≥лк≥в, жир≥в), енергетичноњ ц≥нност≥, органолептичних показник≥в, використанн¤.

ƒан≥ х≥м≥чного складу та енергетичноњ ц≥нност≥ круп≥в подано в табл. 1.

“аблиц¤ 1. ’≥м≥чний склад та енергетична ц≥нн≥сть круп≥в
(середн≥ дан≥)

¬ид ≥ р≥зновид
круп≥в

’≥м≥чний склад, г / 100 г

≈нергетична ц≥нн≥сть, ккал/100 г

вода

б≥лки

∆ири

вугле-
води

≥нш≥
речовини

ѕшенична
ѕолтавська
манна

ячм≥нна
перлова
¤чна
 укурудз¤на
–исова
¬≥вс¤на 12,0
ѕшоно

√речана
¤дриц¤
прод≥л

√орох
лущений

14,0
14,4

14,0
14,0

14,0
14,0
11,0
14,0

14,0
14,0

14,0

11,5
10,3

9,3
10,0

8,3
7,0
6,1
11,5

12,6
9,5

23,0

1,3
1,0

1,1
1,3

1,2
1,0
52,5
3,3

3,3
2,3

1,6

63,3
67,9

67,5
67,7
72,4
71,8
18,4
67,2

63,2
67,0

51,8

9,9
6,8

8,1
7,0

4,1
6,2
303
4,0

6,9
7,2

9,6

316
328

320
324

327
330

348

335
329

314

—поживн≥ властивост≥ круп≥в у ц≥лому та њхн≥й х≥м≥чний склад зокрема визначаютьс¤, насамперед круп'¤ною культурою, з ¤коњ вони виготовлен≥. ’≥м≥чний склад круп≥в залежить також в≥д технолог≥њ њх виготовленн¤. ¬она пол¤гаЇ у тому, що зерно повн≥стю вив≥льн¤ють в≥д нењст≥вних кв≥ткових пл≥вок ≥ частково або повн≥стю в≥д плодових ≥ нас≥ннЇвих, до складу ¤ких входить переважно кл≥тковина. Ѕ≥лки круп≥в, особливо, гречаних, в≥вс¤них ≥ рисових, здеб≥льшого повноц≥нн≥, однак вони не збалансован≥ за вм≥стом л≥м≥тованих ам≥нокислот (триптофану, л≥зину, мет≥он≥ну). ” зазначених круп≥в сп≥вв≥дношенн¤ цих кислот становить в≥дпов≥дно 1 : 2,6 : 1,1; 1 : 2,8 : 0,8; 1 : 2,5 : 1,3 при оптимальному сп≥вв≥дношенн≥ у продуктах 1:3:3. Ѕ≥лки пшона ≥ кукурудз¤них круп≥в за ам≥нокислотним складом поступаютьс¤ б≥лкам круп≥в ≥нших культур. ” пшон≥ Ї дуже мало л≥зину, у кукурудз¤них, кр≥м того, мет≥он≥ну ≥ триптофану.

” б≥льшост≥ круп≥в м≥ститьс¤ в≥д 1 до 1,5% жир≥в, у гречаних ≥ пшон≥ Чдо 3%, у в≥вс¤них Ч понад 6%. ѕри збер≥ганн≥ жири круп≥в швидко окислюютьс¤.

 рупи багат≥ на вуглеводи, особливо на крохмаль. ¬м≥ст ц≥Їњ речовини складаЇ 75Ч80% загальноњ к≥лькост≥ сухих речовин ≥ 95Ч96% к≥лькост≥ вуглевод≥в.

¬углеводи ≥ жири круп≥в засвоюютьс¤ на 90Ч92%, б≥лки Ч дещо г≥рше. ≈нергетична ц≥нн≥сть круп≥в коливаЇтьс¤ в≥д 314 ккал/100 г (горох лущений) до 348 ккал/100 г (пшоно).

Ѕ≥олог≥чна ц≥нн≥сть круп≥в визначаЇтьс¤ залежно в≥д вм≥сту повноц≥нних б≥лк≥в, пол≥ненасичених жирних кислот, м≥неральних речовин ≥ в≥там≥н≥в.

 рупи використовують у кул≥нар≥њ дл¤ виготовленн¤ перших ≥ других страв, у харчоконцентратн≥й промисловост≥Чдл¤ виробництва овочевих, м'¤сних та рибних консерв≥в. « ус≥х круп≥в найкращими органолептичними властивост¤ми (смаком ≥ зовн≥шн≥м вигл¤дом) характеризуютьс¤ манн≥, рисов≥ та гречан≥ крупи. ÷≥ крупи використовують дл¤ д≥Їтичного ≥ дит¤чого харчуванн¤.

Ќа формуванн¤ споживних властивостей круп≥в впливають так≥ фактори:

вид круп'¤ноњ культури, ¤к≥сть зерна (плоду гречки, нас≥нн¤ бобових), технолог≥¤ виготовленн¤.  рупи р≥зних круп'¤них культур в≥др≥зн¤ютьс¤ за формою, розм≥ром, кольором, структурою, смаковими властивост¤ми, х≥м≥чним складом.  рупи з високими поживними властивост¤ми одержують ≥з св≥жого ≥ добре виповненого великого зерна.

“ехнолог≥¤ виготовленн¤ впливаЇ на вм≥ст у крупах кв≥тковоњ пл≥вки ≥ плодовоњ оболонки, зародка, алейронового шару, њх розм≥р, форму ≥ кол≥р.

3.  ласиф≥кац≥¤ та асортимент круп≥в

‘ормуванн¤ асортименту круп≥в залежить в≥д виду круп'¤ноњ культури ≥ технолог≥њ виготовленн¤.

«алежно в≥д виду круп'¤ноњ культури, крупи под≥л¤ють на види (пшеничн≥, ¤чм≥нн≥, в≥вс¤н≥, кукурудз¤н≥, рисов≥, гречан≥ та ≥н.), а в≥д технолог≥њ виготовленн¤ Ч на р≥зновиди, номери, сорти. “ехнолог≥чн≥ операц≥њ, ¤к≥ впливають на формуванн¤ асортименту круп≥в, це: терм≥чна обробка (звичайн≥, ≥з скороченим часом вар≥нн¤, швидкорозварюван≥ ≥ так≥, що не потребують вар≥нн¤), ц≥л≥сн≥сть ¤дра (неподр≥бнен≥, подр≥бнен≥, плющен≥), спос≥б обробки поверхн≥ (нешл≥фован≥, шл≥фован≥), крупност≥ (номери), вм≥ст добро¤к≥сного ¤дра ≥ дом≥шок (сорти).

 рупи ≥з скороченим часом вар≥нн¤ одержують з пропареного круп'¤ного зерна. ƒл¤ виготовленн¤ швидкорозварюваних круп≥в провод¤ть зволоженн¤, пропарюванн¤, ≥нод≥ розплющуванн¤ ≥ висушуванн¤ круп де¤ких культур.  рупи, що не потребують вар≥нн¤, одержують доведенн¤м круп де¤ких культур до повноњ кул≥нарноњ готовност≥, зд≥йснивши њх попереднЇ очищенн¤, митт¤, суш≥нн¤, плющенн¤, а пот≥м висушивши њх до встановленоњ вологост≥.

ѕшеничн≥ крупи. ≤з зерна пшениц≥ виробл¤ють пшеничн≥ шл≥фован≥ ≥ манн≥ крупи.  рупи пшеничн≥ шл≥фован≥ под≥л¤ють на п'¤ть номер≥в Ч в≥д 1 до 5.  рупи є 1Ч4 називають ѕолтавськими. ѕ'¤тий номер круп маЇ назву јртек.  рупи є 1 мають розм≥ри, ¤к≥ не набагато менш≥ в≥д розм≥р≥в ц≥лого зерна (3Ч3,5 мм) ≥ видовжену форму.  рупи в≥д є 2 до є 5 ¤вл¤ють собою подр≥бнене зерно. ‘орма круп≥в є 2 овальна, є 3, 4 ≥ 5 Ч округла. “ривал≥сть вар≥нн¤ круп≥в Ч в≥д 15 (јртек) до 60 хв (є 1). ѕ≥сл¤ вар≥нн¤ њхн≥й об'Їм зб≥льшуЇтьс¤ у 4Ч5 раз≥в.  рупи ѕолтавськ≥ ≥ јртек на товарн≥ сорти не под≥л¤ють. ¬ипускають також пшеничн≥ крупи швидкорозварюван≥ ≥ так≥, що не потребують вар≥нн¤. ћанн≥ крупи виготовл¤ють не на крупозаводах, а д≥стають при сортових помелах зерна пшениц≥ в борошно. –≥дше ц≥ крупи виготовл¤ють спец≥альним розмелюванн¤м твердоњ пшениц≥. ћанна крупа маЇ др≥бн≥ частинки (1,0Ч1,5 мм) майже чистого ендосперму. «алежно в≥д виду зерна пшениц≥ розр≥зн¤ють три марки манних круп≥в: "ћ", "“" ≥ "ћ“".  рупи марки "ћ" виготовл¤ють ≥з м'¤коњ пшениц≥, "“" Ч з твердоњ ≥ "ћ“" Ч ≥з м'¤коњ з дом≥шкою твердоњ пшениц≥ (дурум).

“ривал≥сть вар≥нн¤ манних круп невелика: марки "ћ" Ч в≥д 5 до 8 хв, "“" Ч10Ч15 хв. ” першому випадку крупи мають б≥льший об'Їм, у другомуЧ кращ≥ смак ≥ консистенц≥ю.  рупи марки "ћ“" за вс≥ма показниками займають пром≥жне м≥сце м≥ж крупами марок "ћ" ≥ "“". ’≥м≥чн≥ речовини манних круп≥в легко засвоюютьс¤. “ому вони дуже високо ц≥н¤тьс¤, особливо у дит¤чому ≥ д≥Їтичному харчуванн≥. ћанн≥ крупи на товарн≥ сорти не под≥л¤ють.

ячм≥нн≥ крупи. «алежно в≥д технолог≥њ виготовленн¤ крупи з ¤чменю под≥л¤ють на перлов≥ ≥ ¤чн≥.

ѕерлов≥ крупи Ч це ¤дро зерна ¤чменю, вив≥льнене в≥д кв≥ткових пл≥вок ≥ в≥дшл≥фоване. ¬иготовл¤ють перлов≥ крупи п'¤ти номер≥в Ч в≥д 1 до 5.  рупи є 1 мають найб≥льш≥ розм≥ри (3Ч3,5 мм), а є 5 Ч найменш≥ (менш≥ в≥д 1,5 мм).  рупи є 1 ≥ є 2 Ч це в≥дшл≥фован≥ ц≥л≥ зерна ¤чменю, а є 3, 4 ≥ 5 Ч подр≥бнен≥, в≥дшл≥фован≥ його частинки. ‘орма перлових круп≥в є 1 ≥ є 2 видовжена, кол≥р б≥лий або жовтуватий.  рупи є 3, 4 ≥ 5 мають округлу форму ≥ б≥лий кол≥р з темними смужками на м≥сц≥ борозенки. ¬ипускають також перлов≥ крупи ≥з скороченим часом вар≥нн¤, швидкорозварюван≥ ≥ так≥, що не потребують вар≥нн¤.

ячн≥ крупи Ч це частинки подр≥бненого ¤дра р≥зного розм≥ру ≥ форми. ƒл¤ њх виготовленн¤ круп≥в використовують склопод≥бний ¤чм≥нь. «алежно в≥д розм≥ру крупинок ¤чн≥ крупи под≥л¤ють на три номери: 1, 2 ≥ 3.  рупинки мають неправильну форму, гостр≥ гран≥ ≥ жовтувато-с≥рий кол≥р. Ќайб≥льш≥ розм≥ри крупинок у крупах є 1.

ячн≥ крупи вар¤ть 40Ч50 хв, перлов≥ Ч значно довше Ч 60Ч90 хв. “ривал≥сть вар≥нн¤ залежить в≥д розм≥ру крупинок.  рупи є 1 вар¤ть довше, н≥ж крупи є 2, а крупи є 2 Чдовше, н≥ж крупи є 3. ячн≥ ≥ перлов≥ крупи зб≥льшуютьс¤ в об'Їм≥ у 5Ч6 раз≥в. ” кул≥нар≥њ њх використовують дл¤ приготуванн¤ каш ≥ суп≥в.  аш≥ з ¤чних круп≥в мають в'¤зку консистенц≥ю, а з перловихЧ розсипчасту, недол≥ком перших Ї те, що вони тверд≥ють п≥сл¤ охолодженн¤.

¬≥вс¤н≥ крупи. «алежно в≥д технолог≥њ виробництва розр≥зн¤ють в≥вс¤н≥ крупи неподр≥бнен≥ ≥ плющен≥. Ќеподр≥бнен≥ пропарен≥ крупи мають вигл¤д шеретованих зерен в≥вса ≥ гладеньку поверхню. ѕри пропарюванн≥ утворюютьс¤ меланоњд≥ни, ¤к≥ надають њм св≥тло-кремового кольору. ѕлющену крупу виготовл¤ють ≥з неподр≥бнених заново пропарених круп≥в пропусканн¤м через рифлен≥ вальц≥. “ак≥ крупи мають вигл¤д пласт≥вц≥в 1Ч1,2 мм завтовшки. Ќа поверхн≥ крупинок пом≥тно рисунок в≥д вальц≥в. ¬≥вс¤н≥ крупи характеризуютьс¤ високими споживними властивост¤ми, добре засвоюютьс¤ ≥ використовуютьс¤ дл¤ д≥Їтичного харчуванн¤. —маков≥ ¤кост≥ в≥вс¤них каш не висок≥. ѕлющен≥ крупи пор≥вн¤но з неподр≥бненими швидше вар¤тьс¤.  рупи пропарен≥ неподр≥бнен≥ шл≥фован≥ ≥ плющен≥ залежно в≥д ¤кост≥ под≥л¤ють на три сорти Ч вищий, перший ≥ другий.

≤снують також в≥вс¤н≥ крупи дл¤ дит¤чого харчуванн¤. ÷е неподр≥бнен≥ крупи, одержан≥ ≥з зерна, вирощеного на пол¤х без використанн¤ пестицид≥в.

 укурудз¤н≥ крупи. ¬иготовл¤ють два види кукурудз¤них круп≥в: шл≥фован≥ ≥ подр≥бнен≥. Ўл≥фован≥ крупи ¤вл¤ють собою частинки ¤дра кукурудзи р≥зноњ форми, добут≥ в≥докремленн¤м плодових оболонок ≥ зародка, зашл≥фован≥, з заокругленими гран¤ми. «алежно в≥д розм≥ру крупинок кукурудз¤н≥ крупи под≥л¤ють на п'¤ть номер≥в. Ќайб≥льш≥ за розм≥ром крупи є 1, найменш≥ Ч є 5.  рупи подр≥бнен≥ под≥л¤ютьс¤ на три р≥зновиди: велик≥, середн≥ ≥ др≥бн≥.

 укурудз¤н≥ крупи вар¤ть довго Ч близько 1 год. ѕри вар≥нн≥ вони зб≥льшуютьс¤ в об'Їм≥ в 3Ч4 рази.  аш≥ мають тверду консистенц≥ю ≥ специф≥чний присмак, що Ї њхн≥м недол≥ком.  укурудз¤н≥ крупи на товарн≥ сорти не под≥л¤ютьс¤.

–исов≥ крупи. «алежно в≥д технолог≥њ виготовленн¤ розр≥зн¤ють шл≥фован≥ неподр≥бнен≥ ≥ подр≥бнен≥ рисов≥ крупи. –ис шл≥фований Ч це оброблен≥ на шл≥фувальних машинах зерна шеретованого рису. ¬≥н маЇ дещо шорстку поверхню, ≥нколи ≥з сл≥дами нас≥ннЇвих оболонок. –ис подр≥бнений шл≥фований

Ч це поб≥чний продукт при виробництв≥ шл≥фованого рису, додатково оброблений на шл≥фувальних машинах.  рупа маЇ бит≥ ¤дра рису розм≥ром менше 2/3 ц≥лого ¤дра. “ривал≥сть вар≥нн¤ рисових круп 30Ч40 хв.  рупи характеризуютьс¤ добрим смаком, приЇмним зовн≥шн≥м вигл¤дом, високою засвоюван≥стю, вони широко використовуютьс¤ дл¤ дит¤чого ≥ д≥Їтичного харчуванн¤. Ўл≥фован≥ неподр≥бнен≥ рисов≥ крупи под≥л¤ють на три сорти: екстра, вищий, 1-й, 2-й, 3-й. ѕодр≥бнений рис на товарн≥ сорти не под≥л¤ють.  рупи рисов≥ екстра мають б≥лий кол≥р, крупи вищого, 1-го, 2-го, 3-го сорт≥в та дроблен≥ Ч б≥лий з р≥зними в≥дт≥нками.

 рупи з проса. ≤з зерна проса виготовл¤ють пшоно. ÷¤ крупа буваЇ т≥льки одного р≥зновиду Ч пшоно шл≥фоване, ¤ке маЇ кол≥р в≥д б≥лого до жовтого.  ращими споживними властивост¤ми характеризуютьс¤ крупи жовтого кольору. ¬они мають склопод≥бне ¤дро ≥ висок≥ смаков≥ ¤кост≥.  аша з таких круп≥в розсипчаста.  рупи б≥лого кольору мають борошнисте ¤дро. “ривал≥сть вар≥нн¤ пшона Ч 40Ч50 хв.  рупи при вар≥нн≥ зб≥льшуютьс¤ в об'Їм≥ в 6Ч7 раз≥в. Ўл≥фоване пшоно под≥л¤ють на три сорти: вищий, 1-й та 2-й. ¬ипускають також пшоно шл≥фоване швидкорозварюване.

√речан≥ крупи. «алежно в≥д технолог≥њ виготовленн¤ гречан≥ крупи под≥л¤ють на ¤дрицю (звичайну ≥ швидкорозварювану) та прод≥л (звичайний ≥ швидкорозварюваний).  рупа ¤дриц¤ Ч це ц≥л≥ ¤дра гречки, вив≥льнен≥ в≥д плодових оболонок.  ол≥р крупи зеленкуватий або кремовий. ѕрод≥л Ч це подр≥бнен≥ крупи, ¤к≥ утворюютьс¤ при виготовленн≥ ¤дриц≥. Ўвидкорозварюван≥ гречан≥ крупи виготовл¤ють терм≥чною обробкою звичайних гречаних круп≥в. “ривал≥сть вар≥нн¤ крупи ¤дриц≥ звичайноњ в≥д «ќ до 40 хв, швидкорозварюваноњ Ч 15Ч20 хв.  рупа ¤дриц¤ при вар≥нн≥ значно зб≥льшуЇтьс¤ в об'Їм≥ Ч у 5Ч6 раз≥в. ÷е п≥двищуЇ споживн≥ властивост≥ цих круп≥в. ѕрод≥л варитьс¤ швидше ¤дриц≥ (близько 20 хв), однак в≥н характеризуЇтьс¤ г≥ршими споживними властивост¤ми.  аша, виготовлена з прод≥лу, маЇ в'¤зку консистенц≥ю. ядрицю звичайну ≥ швидкорозварювану под≥л¤ють на три товарн≥ сорти: 1-й, 2-й, 3-й. ѕрод≥л на сорти не под≥л¤ють. ¬ипускають також гречан≥ крупи, що не потребують вар≥нн¤. ≤з зерна, вирощеного на пол¤х без використанн¤ пестицид≥в, виготовл¤ють гречану ¤дрицю дл¤ дит¤чого харчуванн¤.

 рупи з гороху. ≤снують так≥ р≥зновиди круп≥в гороху Ч горох лущений ц≥лий пол≥рований; горох лущений колотий пол≥рований.

 рупи з квасол≥. Ќас≥нн¤ квасол≥ використовують дл¤ харчових ц≥лей без попередньоњ машинноњ обробки, кр≥м видаленн¤ сторонн≥х дом≥шок.  ол≥р нас≥нн¤ квасол≥ визначаЇ њњ використанн¤ в кул≥нар≥њ: ¤к правило, з б≥лонас≥нноњ квасол≥ готують перш≥ страви, з кольоровоњЧдруг≥.

2.4. Ѕорошно

Ѕорошно Ч товар, ¤кий одержують у результат≥ розмеленн¤ на порошок зерен хл≥бних злак≥в (пшениц≥, жита та ≥н.) або нас≥нн¤ бобових культур (гороху, соњ). Ѕорошно маЇ дуже важливе значенн¤ у харчуванн≥ людини. ¬оно широко використовуЇтьс¤ в кул≥нар≥њ, хл≥бопекарськ≥й, макаронн≥й та ≥нших галуз¤х харчовоњ промисловост≥. Ќайб≥льше в наш≥й держав≥ виробл¤ють пшеничного борошна. Ќа другому м≥сц≥ стоњть житнЇ. Ќевелику к≥льк≥сть борошна д≥стають з ¤чменю, кукурудзи, гороху, соњ та ≥нших культур.

—поживн≥ властивост≥ борошна

—поживн≥ властивост≥ борошна залежать в≥д х≥м≥чного складу борошна, його енергетичноњ ц≥нност≥, використанн¤.

’≥м≥чний склад та енергетичну ц≥нн≥сть окремих вид≥в борошна подано в табл. 2.

’≥м≥чний склад борошна близький до х≥м≥чного складу зерна, з ¤кого воно виготовлене. «окрема у нижчих сорт≥в в≥н близький до складу ц≥лого зерна. ѕроте пор≥вн¤но ≥з зерном у борошн≥ м≥ститьс¤ б≥льше крохмалю ≥ менше жиру, цукру, кл≥тковини, м≥неральних речовин ≥ в≥там≥н≥в.

≤з сухих речовин у пшеничному борошн≥ переважають вуглеводи (60Ч70%), насамперед крохмаль. …ого вм≥ст зменшуЇтьс¤ з пониженн¤м сорту борошна. ” вищих сортах загальна к≥льк≥сть б≥лк≥в менша, а гл≥адину ≥ глютел≥ну б≥льша. √л≥адин ≥ глютел≥н найб≥льш важлив≥ б≥лки пшеничного борошна. ¬они здагн≥ утворювати клейковину, ¤ка в≥д≥граЇ велику роль у хл≥бопекарському виробництв≥. ¬м≥ст жиру, цукр≥в ≥ кл≥тковини у пшеничному борошн≥ невисокий Ч в≥дпов≥дно 1,1Ч2,2%, 0,2Ч1,0% ≥ 0,1Ч1,0%. «ольн≥сть в≥д 0,5 до 1,5%. « пониженн¤м сорту борошна вм≥ст цих речовин п≥двищуЇтьс¤.

≈нергетична ц≥нн≥сть борошна висока. «алежно в≥д виду ≥ сорту борошна вона становить: пшеничного в≥д 300 до 330 ккал/100 г, житнього Ч290Ч300 ккал.

“аблиц¤ 2. ’≥м≥чний склад та енергетична ц≥нн≥сть борошна
(середн≥ дан≥)

¬ид ≥ сорт
борошна

’≥м≥чний склад, г/100 г

≈нерге-
тична
ц≥нн≥сть,
ккал/100 г

вода

б≥лки

жири

вугле-
води

≥нш≥
речовини

ѕшеничне
вищого сорту
1 -го сорту
2-го сорту
оббивне

∆итнЇ
с≥¤не
обдирне
оббивне

ячм≥нне
 укурудз¤не

—оЇве
жирне
нап≥взнежирене
знежирене

14,0
14,0
14,0
14,0

14,0
14,0
14,0

14,0
14,0

9,0
9,0
9,0

10,3
10,6
11,7
11,5

6,9
8,9
10,7

10,0
7,2

36,5
43,0
48,9

1,1

1,3
1,8
2,2

1,4
1,7
1,9

1,6
1,5

18,6
9,5
1,0

69,0
67,8
64,3
55,8

64,8
61,4
58,6

57,6
70,9

17,6
19,6
24,5

5,6
6,3
8,2
13,6

12,9
14,0
14,8

16,8
6,4

18,3
18,9
16,6

334
331
324
298

304
298
293

284
330

374
325
292

Ќазва: «ерно-мучн≥ товари.  ласиф≥кац≥¤ зерен.  ультури крупи, њх асортимент ≥ вимоги до ¤кост≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-22 (2664 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
debt loans - микросхема - people consolidation - airline cheap international ticket - of phentermine - prices hotel - cheap phentermine
Page generation 0.249 seconds
Хостинг от uCoz