Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–≥зне > Ќавчанн¤ ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державного службовц¤


Ќавчанн¤ ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державного службовц¤

—тор≥нка: 1/2

«г≥дно ѕоложенн¤ про систему п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в: державна система п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в повинна забезпечувати потреби центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥нших орган≥в ≥ орган≥зац≥й, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро державну службу" (дал≥ - органи, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу"), у прац≥вниках з високим р≥внем профес≥онал≥зму та культури, здатних компетентно ≥ в≥дпов≥дально виконувати управл≥нськ≥ функц≥њ, впроваджувати нов≥тн≥ соц≥альн≥ технолог≥њ, спри¤ти ≥нновац≥йним процесам.

ƒержавну систему п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в становл¤ть осв≥тньо-профес≥йн≥ програми п≥дготовки, переп≥дготовки ≥ профес≥йн≥ програми п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в, додатков≥ програми функц≥ональноњ спец≥ал≥зац≥њ "ƒержавне управл≥нн¤", акредитован≥ навчальн≥ заклади, що реал≥зують зазначен≥ програми, та органи, що зд≥йснюють управл≥нн¤ п≥дготовкою, переп≥дготовкою та п≥двищенн¤м квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в.

ѕ≥дготовка державних службовц≥в - це здобутт¤ осв≥ти в≥дпов≥дного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ спец≥ал≥ста, маг≥стра за спец≥альност¤ми, спр¤мованими дл¤ профес≥йноњ д≥¤льност≥ на державн≥й служб≥, а також навчанн¤ в асп≥рантур≥, докторантур≥ ”крањнськоњ јкадем≥њ державного управл≥нн¤ при ѕрезидентов≥ ”крањни (дал≥ - јкадем≥¤ державного управл≥нн¤), ≥нших навчальних заклад≥в або наукових установ за спец≥альност¤ми, спр¤мованими дл¤ профес≥йноњ д≥¤льност≥ на державн≥й служб≥.

ѕереп≥дготовка державних службовц≥в - це здобутт¤ осв≥ти в≥дпов≥дного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ спец≥ал≥ста, маг≥стра за ≥ншою спец≥альн≥стю в межах, ¤к правило, в≥дпов≥дноњ галуз≥ знань.

ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в - це навчанн¤ з метою оновленн¤ та розвитку ум≥нь ≥ знань, необх≥дних дл¤ ефективного вир≥шенн¤ завдань профес≥йноњ д≥¤льност≥ на державн≥й служб≥.

ћета, зм≥ст, терм≥ни, форми ≥ методи п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в визначаютьс¤ в≥дпов≥дними осв≥тньо-профес≥йними та профес≥йними програмами, що розробл¤ютьс¤ навчальними закладами зг≥дно з вимогами цього ѕоложенн¤ ≥ нормативних документ≥в ћ≥носв≥ти.

ѕ≥дготовка та переп≥дготовка державних службовц≥в зд≥йснюЇтьс¤ за державним замовленн¤м навчальними закладами, внесеними до перел≥ку вищих навчальних заклад≥в з п≥дготовки та переп≥дготовки фах≥вц≥в орган≥в виконавчоњ влади та ринковоњ економ≥ки, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 липн¤ 1995 р. N 560.

ѕрийом до вищих навчальних заклад≥в на навчанн¤ за осв≥тньо-профес≥йними програмами п≥дготовки маг≥стр≥в державного управл≥нн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про прийом слухач≥в до ”крањнськоњ јкадем≥њ державного управл≥нн¤ при ѕрезидентов≥ ”крањни, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 травн¤ 2002 р. N 619, та ѕор¤дку прийому до вищих заклад≥в осв≥ти на навчанн¤ за осв≥тньо-профес≥йними програмами п≥дготовки маг≥стр≥в державного управл≥нн¤, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 травн¤ 1996 р. N 533.

ѕ≥дготовка фах≥вц≥в в≥дпов≥дного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ спец≥ал≥ста, маг≥стра за спец≥альност¤ми, спр¤мованими дл¤ профес≥йноњ д≥¤льност≥ на державн≥й служб≥, зд≥йснюЇтьс¤ за осв≥тньо-профес≥йною програмою вищого навчального закладу, що включаЇ в себе додаткову програму функц≥ональноњ спец≥ал≥зац≥њ "ƒержавне управл≥нн¤".
ѕ≥дготовка маг≥стр≥в державного управл≥нн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за в≥дпов≥дними осв≥тньо-профес≥йними програмами ≥ передбачаЇ поглиблену правову, економ≥чну, пол≥толог≥чну, управл≥нську, соц≥ально-гуман≥тарну, психолого-педагог≥чну, фахову та ≥нш≥ види п≥дготовки, необх≥дн≥ дл¤ нормативно-правового, орган≥зац≥йно-розпор¤дчого та консультативно-дорадчого забезпеченн¤ д≥¤льност≥ орган≥в, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу".

¬≥дпов≥дн≥ осв≥тньо-профес≥йн≥ програми розробл¤ютьс¤ вищими навчальними закладами IV р≥вн¤ акредитац≥њ зг≥дно з вимогами профес≥йно-квал≥ф≥кац≥йних характеристик державних службовц≥в певних категор≥й посад ≥ затверджуютьс¤ ћ≥носв≥ти за погодженн¤м √оловдержслужби.
ќсв≥тньо-профес≥йн≥ програми п≥дготовки маг≥стр≥в державного управл≥нн¤, що реал≥зуютьс¤ јкадем≥Їю державного управл≥нн¤, розробл¤ютьс¤ та затверджуютьс¤ јкадем≥Їю державного управл≥нн¤. “ерм≥н навчанн¤ в јкадем≥њ за денною формою становить 18 м≥с¤ц≥в, за веч≥рньою, заочною, дистанц≥йною та екстернатною - 30 м≥с¤ц≥в.

ќсоби, ¤к≥ усп≥шно пройшли державну атестац≥ю на здобутт¤ осв≥ти в≥дпов≥дного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤, отримують документ про осв≥ту державного зразка.

ќсновними видами п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в, що забезпечують його безперервн≥сть, Ї:
навчанн¤ за профес≥йними програмами п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в;
систематичне самост≥йне навчанн¤ (самоосв≥та);
тематичн≥ пост≥йно д≥юч≥ сем≥нари;
тематичн≥ короткотерм≥нов≥ сем≥нари;
стажуванн¤ в органах, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу", а також за кордоном.

ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ за профес≥йними програмами спр¤мовуЇтьс¤ на фахове удосконаленн¤ та оновленн¤ знань ≥ ум≥нь державних службовц≥в, ¤к≥ займають посади в≥дпов≥дних категор≥й в органах, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу", а також ос≥б, зарахованих до кадрового резерву.

ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в за профес≥йними програмами зд≥йснюЇтьс¤ не р≥дше одного разу на п'¤ть рок≥в при зарахуванн≥ до кадрового резерву, зайн¤тт≥ посад вищоњ категор≥њ, перед черговою атестац≥Їю державного службовц¤, а дл¤ фах≥вц≥в, уперше прийн¤тих на державну службу, - прот¤гом першого року њх роботи.

ѕрофес≥йна програма передбачаЇ навчанн¤:

а) за загальною складовою - удосконаленн¤ та оновленн¤ знань ≥ ум≥нь з правових, економ≥чних, пол≥толог≥чних, управл≥нських, соц≥ально-гуман≥тарних та ≥нших питань профес≥йноњ д≥¤льност≥ державного службовц¤ на посадах в≥дпов≥дноњ категор≥њ;

б) за функц≥ональною складовою - здобутт¤ додаткових знань ≥ ум≥нь в≥дпов≥дно до вимог профес≥йно-квал≥ф≥кац≥йних характеристик державних службовц≥в певних категор≥й посад;

в) за галузевою складовою - здобутт¤ додаткових знань, ум≥нь з нов≥тн≥х дос¤гнень у певн≥й галуз≥ чи сфер≥ д≥¤льност≥.

¬имоги до зм≥сту профес≥йних програм розробл¤ютьс¤ √оловдержслужбою та јкадем≥Їю державного управл≥нн¤.

ѕрофес≥йн≥ програми розробл¤ютьс¤ навчальними закладами, розгл¤даютьс¤ галузевими чи рег≥ональними радами по робот≥ з кадрами, узгоджуютьс¤ з √оловдержслужбою та в≥дпов≥дними органами, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу".
“ерм≥ни ≥ форми п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ визначаютьс¤ органом, у ¤кому працюЇ державний службовець, залежно в≥д сфери його д≥¤льност≥, при цьому терм≥н п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ з в≥дривом в≥д служби ≥ збереженн¤м зароб≥тноњ плати не повинен перевищувати чотирьох тижн≥в (за погодженн¤м з  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¤к вин¤ток, - двох м≥с¤ц≥в), без в≥дриву в≥д служби - шести м≥с¤ц≥в.

ќсоби, ¤к≥ усп≥шно пройшли атестац≥ю за профес≥йними програмами, отримують св≥доцтво про п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ встановленого зразка (додаЇтьс¤).

“ематичн≥ пост≥йно д≥юч≥ сем≥нари провод¤тьс¤ за програмами та планами, що розробл¤ютьс¤ навчальними закладами ≥ затверджуютьс¤ органами, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу", на п≥дстав≥ типових програм ≥ рекомендац≥й, п≥дготовлених јкадем≥Їю державного управл≥нн¤, √оловдержслужбою, галузевими та рег≥ональними радами по робот≥ з кадрами.

“ерм≥н навчанн¤ визначаЇтьс¤ програмою сем≥нару. “ематичн≥ пост≥йно д≥юч≥ сем≥нари зак≥нчуютьс¤ складанн¤м зал≥к≥в або п≥дготовкою та захистом слухачами реферат≥в.

” раз≥ потреби провод¤тьс¤ тематичн≥ короткотерм≥нов≥ сем≥нари з вивченн¤ актуальних проблем державного управл≥нн¤, нових акт≥в законодавства, передового в≥тчизн¤ного та заруб≥жного досв≥ду управл≥нськоњ д≥¤льност≥ тощо. “ерм≥н навчанн¤ на тематичних сем≥нарах визначаЇтьс¤ програмою, але не повинен перевищувати п'¤ти дн≥в.

—тажуванн¤ державних службовц≥в в органах, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу", а також за кордоном проводитьс¤ з метою вивченн¤ досв≥ду управл≥нськоњ д≥¤льност≥, здобутт¤ практичних та орган≥зац≥йних навичок за фахом тощо.

ѕ≥сл¤ стажуванн¤, що зд≥йснюЇтьс¤ за ≥ндив≥дуальним планом, державний службовець подаЇ зв≥т про виконанн¤ плану стажуванн¤ кер≥вников≥ органу, де в≥н працюЇ.

≤ноземн≥ навчальн≥ заклади, ≥нш≥ установи та орган≥зац≥њ, ≥ноземн≥ фах≥вц≥ залучаютьс¤ до участ≥ у навчанн≥ державних службовц≥в за пр≥оритетними напр¤мами п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних м≥жнародних договор≥в, у тому числ≥ договор≥в про м≥жнародну техн≥чну допомогу, а також договор≥в про сп≥вроб≥тництво м≥ж украњнськими та ≥ноземними навчальними закладами, ≥нших договор≥в ≥з заруб≥жними партнерами, укладених ≥ зареЇстрованих в≥дпов≥дно до вимог законодавства ”крањни.

”правл≥нн¤ п≥дготовкою, переп≥дготовкою та п≥двищенн¤м квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в зд≥йснюЇтьс¤ √оловдержслужбою разом з органами, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону "ѕро державну службу", ≥ органами, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ в≥дпов≥дн≥ навчальн≥ заклади, у межах њх повноважень.

12

Ќазва: Ќавчанн¤ ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державного службовц¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-22 (1040 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
orleans cruise - dantrolene dantrium - онлайн библиотека - јристотель - what are the side effects of adipex - auto loan - practice driver
Page generation 0.133 seconds
Хостинг от uCoz