Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–озм≥щенн¤ продуктивних сил > ќснови транспортних перевезень


ќснови транспортних перевезень

—тор≥нка: 1/2

ѕлан

¬ступ

’арактеристика вид≥в вантаж≥в.

јвтоматизован≥ складськ≥ прим≥щенн¤.

¬исновок

¬ступ

¬ ц≥лому св≥т≥ ведетьс¤ ≥нтенсивний пошук методу гармон≥йного розвитку транспорту в ’’≤ стол≥тт≥ в основу ¤кого закладен≥ наступн≥ критер≥њ:

«адоволенн¤ потреб економ≥чних звТ¤зк≥в;

ѕринципи розпод≥лу прац≥ в умовах ринкових в≥дносин по рег≥онах ≥ континентах;

ќптим≥зац≥¤ взаЇмод≥њ р≥зних вид≥в транспорту;

”досконаленн¤ транспортних технолог≥й.

≤стор≥¤ м≥жнародних перевезень вантаж≥в т≥сно повТ¤зана з розвитком економ≥чних ≥ пол≥тичних в≥дношень. ѕ≥д м≥жнародною системою перем≥щень вантаж≥в та людей варто розум≥ти к≥льк≥сть нац≥ональних транспортних систем, ¤к≥ функц≥онують на взаЇмних договорах, ¤к≥ можуть бути ¤к двосторонн≥ми так ≥ багатосторонн≥ми. ¬ м≥жнародному розпод≥л≥ прац≥ транспорту в≥дведена особлива роль.

¬ своњй прац≥ УTransportationФ американський економ≥ст ƒжон  ейл пише: У“ранспорт ¤вл¤Їтьс¤ одним ≥з ≥нструмент≥в, необх≥дних цив≥л≥зован≥й людин≥, щоб внести пор¤док в св≥т хаосу. “ранспорт входить в кожну сферу нашого житт¤. « ус≥х точок зору ― економ≥чноњ, пол≥тичноњ, в≥йськовоњ ― це безсп≥рно важлива галузь в св≥т≥. Ѕез транспорту не можливо утримувати овочевий к≥оск чи пивну, а тим паче перемогти у в≥йн≥. „им складн≥шим стаЇ наше житт¤, тим б≥льше ми в≥дчуваЇмо потребу в послугах транспорту.Ф

¬иникаЇ необх≥дн≥сть пошуку ефективноњ матер≥ал≥зованоњ системи, ¤ка забезпечуЇ економ≥чн≥ звТ¤зки м≥ж крањнами св≥ту. ÷≥Їю системою стала м≥жнародна система товароперевезенн¤.

« подальшим розвитком м≥жнародних економ≥чних звТ¤зк≥в м≥ж крањнами особливу актуальн≥сть отримала проблема удосконаленн¤ орган≥зац≥њ перевезенн¤ вантажопоток≥в в св≥тов≥й торг≥вл≥.

“ранспорт поступово трансформуЇтьс¤ в б≥льш велик≥ ≥нтернац≥ональн≥ комплекси, ¤к≥ по форм≥ залишаютьс¤ на ¤кийсь пер≥од м≥жнародними, а по зм≥сту стають Їдиною глобальною системою.

“аким чином, в майбутньому сформуЇтьс¤ ≥нтегрована глобальна система товароперевезень, ¤ка усп≥шно буде обслуговати св≥тове господарство на Їдин≥й правов≥й ≥ техн≥чн≥й баз≥.


’арактеристика вид≥в вантаж≥в.

¬есь товар, ¤кий з початком процесу транспортуванн¤ стаЇ вантажем, може бути класиф≥кований по багатьох ознаках, серед ¤ких основними Ї наступн≥:

ѕрироднЇ походженн¤;

Ѕ≥ох≥м≥чний склад;

—туп≥нь обробки;

—поживче призначенн¤.

«а природним походженн¤м можна розр≥знити вантаж≥ м≥нерального походженн¤ (характиризуютьс¤ на¤вн≥стю ≥ вм≥стом в них р≥зних елемент≥в неорган≥чноњ х≥м≥њ). ¬антаж≥ тваринного походженн¤ характеризуютьс¤ вм≥стом великоњ концентрац≥њ жир≥в та б≥лк≥в. ƒо них можна в≥днести мТ¤со ≥ мТ¤сопродукти, продукти мор¤, птицю ≥ ≥нше. “овари рослинного походженн¤ в основному характиризуютьс¤ високим вм≥стом вуглевод≥в (зерно, злаки, крупи, масла, фрукти, овощ≥, льон, бававна ≥ ≥н.).

¬иход¤чи з ознак б≥ох≥м≥чного складу вантаж≥ под≥л¤ють на неорган≥чн≥ ≥ орган≥чн≥. ƒо перших в≥днос¤тьс¤ м≥неральн≥ вантаж≥, до других ― вантаж тваринного та рослинного походженн¤.

«а ступенем обробки вантаж≥ можна под≥лити на наступн≥ п≥дгрупи: сировина; нап≥вфабрикати; готова продукц≥¤.

¬иход¤чи з споживчого призначенн¤ вантаж≥ можуть бути класиф≥кован≥ ¤к продовольч≥ та промислов≥.

ƒо продовольчих в≥днос¤тьс¤: продукти харчуванн¤, напоњ, приправи; до промислових ― обладнанн¤, буд≥вельн≥ матер≥али, взутт¤, од¤г, манофактура, л≥соматер≥али ≥ т.д.

 р≥м класиф≥кац≥њ товар≥в за ознаками природного походженн¤, б≥ох≥м≥чного складу, ступен¤ обробки ≥ споживчого призначенн¤, вид≥л¤ють класиф≥кац≥ю ― торгов≥, тарифн≥ ≥ транспортн≥.

ћ≥жнародним стандартом товарноњ класиф≥кац≥њ стала √армон≥зована система (√—) ― синтез Ѕрюссельськоњ митноњ номенклатури (ЅћЌ), —тандартноњ м≥жнародноњ торговоњ класиф≥кац≥њ (—ћ“ ) ќќЌ ≥ ще дванадц¤ти р≥зних м≥жнародних ≥ нац≥ональних класиф≥кац≥й, включаючи митн≥ ≥ транспортн≥ номенклатури.

√— складаЇтьс¤ з ”н≥ф≥кованоњ товарноњ номенклатури, ќсновних правил класиф≥кац≥њ ≥ јлфав≥тного вказ≥вника. ¬ √— застосовуЇтьс¤ шестирозр¤дна система кодуванн¤ товар≥в.

“арифна класиф≥кац≥¤ (або номенклатура) вантаж≥в побудована за ознаками виробничого походженн¤ вантаж≥в, за розм≥рами тариф≥в за перевезенн¤ ≥ розм≥рами ставок збор≥в.

“ранспортна класиф≥кац≥¤ вантаж≥в зд≥йснюЇтьс¤ за способами перевезенн¤ ≥ перевантаженн¤. «а нею вантаж≥ д≥л¤тьс¤ на генеральн≥, масов≥ та спец≥альн≥.

√енеральн≥ вантаж≥.

√енеральн≥ вантаж≥ ― це штучн≥ вантаж≥ в упаковц≥ ≥ без нењ. «а видом упаковки ― це тарно-упакован≥ вантаж≥ (в м≥шках, коробках, ¤щиках), а також вантаж≥ в укрупненних ≥ транспортних одиниц¤х (пакети, на п≥ддонах, трейлерах, контейнерах, л≥хтерах).

–утинн≥ вантаж≥ ― це вантаж≥ без тари ≥ упаковки (труби, металоконструкц≥њ ≥ ≥н).

√енеральн≥ вантаж≥ под≥л¤ють за розм≥рами, мас≥ та габаритах.

ƒо легковагових вантаж≥в в≥днос¤тьс¤ вантаж≥, ¤к≥ на 1 т веса займають обТЇм б≥льше 2 м3 (шерсть, тютюн, пух, вата ≥ т.п.).

ƒо довгометрових в≥днос¤тьс¤ вантаж≥, довжина грузового м≥сц¤ ¤ких перевищуЇ 3 м.

Ќегабаритними називаютьс¤ вантаж≥, ¤к≥ за своњми розм≥рами не вписуютьс¤ в габарити судових прим≥щень, жил≥знодорожних вагон≥в, платформ ≥ шл¤х≥в ≥ т. д.

¬ залежност≥ в≥д транспортних характеристик ≥ ф≥зико-х≥м≥чних властивостей вантаж≥в, дальност≥ перевезенн¤ ≥ використовуваних вид≥в транспорту вс≥ генеральн≥ вантаж≥ можна також под≥лити на:

 онтейнероприг≥дн≥ вантаж≥, транспортуванн¤ ¤ких в контейнерах можлива ≥ економ≥чно ц≥леспр¤мована на даному напр¤мку;

 онтейнеронеприг≥дн≥ вантаж≥, транспортуванн¤ ¤ких в контейнерах можлива, але економ≥чно нец≥леспр¤мована в даному напр¤мку;

¬антаж≥, ¤к≥ ц≥леспр¤мовано перевозити укрупненими одиниц¤ми в пакетах, на п≥дддонах, палеттах, роллтрейлерах або на спец≥альних багатоосьових в≥зках;

¬антаж≥, навантаженн¤ ≥ розвантаженн¤ ¤ких ц≥леспр¤мовано проводити своњм ходом або методом буксируванн¤ (автотехн≥ка, с≥льгостехн≥ка ≥ т. д.).

ћасов≥ вантаж≥.

ћасов≥ вантаж≥, складають основну (по мас≥) частину транспортуючих вс≥ма видами транспорту вантаж≥в, под≥л¤ютьс¤ на чотири основн≥ категор≥њ: наливн≥, навалочн≥, насипн≥ та л≥сов≥.

ƒо наливних в≥днос¤ть р≥дк≥ вантаж≥, представлен≥ до транспортуванн¤ наливом. ќсновну масу складаЇ нафта ≥ нафтопродукти. ƒо них також в≥днос¤тьс¤ продукти х≥м≥чноњ промисловост≥ та продукти харчовоњ промисловост≥.

Ќафтопродукти складають особливу групу. ¬они под≥л¤ютьс¤ на св≥тл≥ (бензин, керосин ≥ ≥н.), темн≥ (мазут, важк≥ сорти палива, сира нафта), р≥дк≥ змазувальн≥ матер≥али.

Ќавалочн≥ вантаж≥. ƒо даноњ категор≥њ в≥дноситьс¤ широка номенклатура вантаж≥в, ¤к≥ перевоз¤тьс¤ без тари ≥ розпод≥л¤ютьс¤ по вантажних м≥сц¤х навалом (вуг≥лл¤, руда, зерно, с≥ль ≥ т. д.).

¬ залежност≥ в≥д розм≥р≥в частинок (або грануломеричному складу) навалочн≥ вантаж≥ д≥л¤тьс¤ на наступн≥ основн≥ групи: особливо велик≥, велик≥, маленьк≥, зернист≥, порошкопод≥бн≥, пилопод≥бн≥.

Ќасипн≥ вантаж≥. ƒо даноњ категор≥њ в≥днос¤тьс¤ сипуч≥ вантаж≥, ¤к≥ ¤к ≥ навалочн≥, ¤к≥ приймаютьс¤ до транспортуванн¤ без врахуванн¤ тари, але на в≥дм≥ну в≥д навалочних ― не навалом, а насипТю.

Ћ≥сн≥ вантаж≥ д≥л¤тьс¤ на наступн≥ групи: круглий л≥с, п≥вкругл≥ пластини, пиломатер≥али, рудост≥йкий ≥ кр≥плений л≥с, шпали, стр≥лков≥ ≥ мостов≥ бруси, фанера, дрова ≥ ≥н.

—пец≥альн≥ вантаж≥.

ƒо категор≥њ Успец≥альн≥ вантаж≥Ф в≥днос¤тьс¤ вантаж≥ ¤к≥ потребують при транспортуванн≥ ≥ збер≥ганн≥ особливих умов. ƒо них в≥днос¤тьс¤: небезпечн≥, швидкопсуюч≥с¤, жив≥ тварини та птиц¤.

Ќебезпечн≥ вантаж≥ ― це речовини та придмети, ¤к≥ волод≥ють небезпечними властивост¤ми, ≥ в силу цього потребують при транспортуванн≥ чи збереженн≥ дотримуванн¤ особливих м≥р небезпеки (вибухонебезпечн≥, вогненебезпечн≥, токсичн≥, ≥нфекц≥йн≥, рад≥ац≥йна небезпека ≥ ≥н.).

Ўвидкопсуюч≥с¤ вантаж≥ ― це вантаж≥, ¤к≥ потребують в дороз≥ захисту в≥д високоњ або низькоњ температури, тобто спец≥альних умов транспортуванн¤ ― охолодженнн¤, отопленн¤, вентел¤ц≥њ, догл¤ду та контролю за њх станом.

∆ив≥ тварини, птиц¤ ≥ вантаж≥ тваринного походженн¤. ќсоблив≥сть транспортуванн¤ даного виду вантажу в тому, що вони п≥дл¤гають обовТ¤зковому ветеринарно-сан≥тарному контролю ≥ потребують особливого обладнанн¤ дл¤ перевезенн¤ (кл≥тки, ст≥йла, аквар≥уми ≥ т. п.).

“ранспортуванн¤ тварин зд≥йснюють п≥д нагл¤дом прац≥вник≥в ƒержавноњ ветеринарноњ служби. “ранспортуванн¤ хворих тварин можуть бури дозволен≥ т≥льки в спец≥альних ≥зол¤торах або карантинних бойн¤х з обовТ¤зковим дотриманн¤м ветеринарно-сан≥тарних правил. ѕеревезенн¤ тварин, птах≥в ≥ сирих тваринних продукт≥в провод¤ть при на¤вност≥ ветиринарного посв≥дченн¤.


јвтоматизован≥ складськ≥ прим≥щенн¤.

“ехн≥чн≥ засоби, в першу чергу складськ≥ комплекси (— ) в≥днос¤тьс¤ до одних ≥з найб≥льш важливих складових лог≥стичноњ системи (Ћ—). Ѕагато техн≥чних засоб≥в (в≥зки з автоматичним напр¤мком руху, транспортн≥ ≥ погрузо-розгрузочн≥ роботи, транспортно-розпод≥льд≥ системи, прогресивн≥ вир≥шенн¤ плануванн¤ та ≥нш≥) зТ¤вились ¤к в≥дпов≥д≥ на проблеми поставлен≥ лог≥стикою.

Ћог≥стика будуЇтьс¤ на прим≥ненн≥ сучасних дос¤гнень в област≥ ≥нформатики ≥ автоматизац≥њ. Ќайб≥льш суттЇвими компонентами Ћ— ¤вл¤ютьс¤ автоматизован≥ транспортно-складськ≥ комплекси (“— ). Ќаб≥р техн≥чних засоб≥в автоматизованих “—  довол≥ великий ― стелаж≥, погрузо-розгрузочн≥ ≥ складськ≥ машини, грузорозприд≥льч≥ системи, вим≥рюванн≥ прилади, пакетоформуюч≥, обвТ¤зочн≥ ≥ т.д.

12

Ќазва: ќснови транспортних перевезень
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (2052 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
- delta airlines - bank of - debtcons.50megs.com/ /debt-consolidation-home-loan/ - companies debt - debt calculator - cheap cheap
Page generation 0.308 seconds
Хостинг от uCoz