Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–озм≥щенн¤ продуктивних сил > –инок ол≥йних продукт≥в в ”крањн≥


–инок ол≥йних продукт≥в в ”крањн≥

¬исок≥ темпи експортного в≥двантаженн¤ продукт≥в переробки сон¤шника ≥ нав≥ть де¤ке "перенапруженн¤" ринку експортними зобов'¤занн¤ми стали ще одн≥Їю причиною зростанн¤ внутр≥шн≥х ц≥н на сон¤шникову ол≥ю ≥ шр≥т останн≥м часом. ≈кспортн≥ ц≥ни, незважаючи на в≥дносну стаб≥льн≥сть ц≥н св≥тового ринку, також дещо зб≥льшилис¤, оск≥льки пропозиц≥¤ украњнськоњ сон¤шниковоњ ол≥њ ≥ шроту на зовн≥шн≥й ринок почала в≥дставати в≥д р≥вн¤ попиту.

¬нутр≥шн≥ ц≥ни на сон¤шник продовжували мл¤во зростати усл≥д за скороченн¤м внутр≥шньоњ пропозиц≥њ ≥ зростанн¤м ц≥н на продукти переробки. Ќезважаючи на в≥дсутн≥сть ¤вного ≥нтересу з боку основних покупц≥в до нових закуп≥вель нас≥нн¤, було заф≥ксовано загальне скороченн¤ обс¤г≥в пропозиц≥њ, що, безумовно, спри¤тиме подальшому зростанню внутр≥шн≥х ц≥н. ≈кспортн≥ ц≥ни на сон¤шник залишалис¤ практично стаб≥льними, при цьому ≥нтерес до нових закуп≥вель з боку експортер≥в динам≥чно падав. ¬нутр≥шн≥ ц≥ни на сон¤шник продовжували зростати, нав≥ть на фон≥ скороченн¤ попиту з боку експортер≥в ≥ стаб≥льно мл¤вого попиту (мл¤вого в≥дносно масованих закуп≥вель у перш≥й половин≥ сезону) з боку внутр≥шн≥х переробник≥в. ќсновна причина зростанн¤ ц≥н - сезонне скороченн¤ внутр≥шньоњ пропозиц≥њ нас≥нн¤.  р≥м того, в ц≥ноутворенн≥ товаровиробники багато в чому ор≥Їнтуютьс¤ на динам≥ку ц≥н на продукти переробки сон¤шника, ¤ка зараз також позитивна.

—короченн¤ к≥лькост≥ пропозиц≥й сон¤шника, що спостер≥гаЇтьс¤ з боку товаровиробник≥в характеризуЇ не т≥льки пад≥нн¤ його внутр≥шн≥х запас≥в (а р¤д анал≥тик≥в вважають, що запаси нас≥нн¤ на внутр≥шньому ринку зараз близьк≥ к≥нц¤), а й прагненн¤ товаровиробник≥в притримати на¤вне нас≥нн¤ в над≥њ на подальше зростанн¤ внутр≥шн≥х ц≥н. ” них буде ще майже ц≥лий липень, щоб продати запаси сон¤шника ще до того, ¤к виробники ол≥њ почнуть зупин¤тис¤ на проф≥лактику, ≥ пара тижн≥в, щоб п≥дготуватис¤ до пос≥вноњ. ƒо того часу внутр≥шн≥ ц≥ни на сон¤шник, безумовно, зростуть ще б≥льше.

ќднак, не факт, що зб≥льшений л≥тн≥й попит на сон¤шникову ол≥ю приведе до зростанн¤ закуп≥вель сон¤шника переробниками, найб≥льш≥ з ¤ких мають достатн≥ обс¤ги нас≥нн¤ дл¤ роботи до к≥нц¤ сезону, оск≥льки ол≥¤, зроблена з такого нас≥нн¤, буде неконкурентоспроможною пор≥вн¤но з ол≥Їю, що продаЇтьс¤ зараз ≥ зроблена з сон¤шника, закупленого ще на початку сезону по низьких ц≥нах. ƒе¤к≥ переробники вир≥шать зовс≥м утриматис¤ в≥д переробки нових обс¤г≥в нас≥нн¤, поки восени воно знову не подешевшаЇ.

ѕрогнози досить високого урожаю сон¤шника в ”крањн≥ в 2003 р., з одного боку, ≥ невизначена ситуац≥¤ з експортним митом, з ≥ншого, примушують заводи зайн¤ти вич≥кувальну позиц≥ю щодо питанн¤ поповненн¤ запас≥в нас≥нн¤ ≥ початку форвардноњ контрактац≥њ або сезонних закуп≥вель сон¤шника нового урожаю.

Ўвидше за все, б≥льш≥сть переробник≥в переконан≥ в хороших перспективах урожаю-2003 ≥ у в≥дсутност≥ гостроњ потреби починати гонку за нас≥нн¤м вже в момент збору урожаю, до пад≥нн¤ внутр≥шн≥х ц≥н. ѕитанн¤ з експортним митом на сон¤шник найближчим часом вир≥шено не буде, тобто мито залишитьс¤ на р≥вн≥ 17%, ставл¤чи ол≥йн≥ заводи в б≥льш виг≥дне становище пор≥вн¤но з експортерами. …мов≥рно, це найб≥льш правдопод≥бний сценар≥й, ≥ в≥н говорить про те, що до надходженн¤ на ринок сон¤шника нового урожаю попит залишитьс¤ стаб≥льним, зростанн¤ ц≥н також буде стаб≥льним, усл≥д за скороченн¤м внутр≥шньоњ пропозиц≥њ, але спов≥льнитьс¤ до к≥нц¤ сезону, ≥ р≥зких стрибк≥в ц≥новоњ динам≥ки оч≥кувати не варто.

«араз же внутр≥шн≥ ц≥ни попиту п≥дт¤глис¤ до позначки 1350 грн./т EXW, а п≥дприЇмства ≥ експортери п≥двищили закуп≥вельн≥ ц≥ни до 1400-1440 грн./т —–“. ÷≥ни попиту переробник≥в ≥ експортер≥в були приблизно р≥вн≥. ќднак у зв'¤зку ≥з зростанн¤м р≥вн¤ внутр≥шн≥х ц≥н на фон≥ в≥дносно стаб≥льних ц≥н св≥тового ринку ≥ перспектив сезонного пад≥нн¤ св≥тових ц≥н на сон¤шник експортна контрактац≥¤ нас≥нн¤ значно впала. —постер≥гаючи за њњ динам≥кою, можна передбачити, що з середини л≥та зовн≥шн≥й попит на украњнський сон¤шник при нин≥шньому р≥вн≥ внутр≥шн≥х ц≥н буде м≥н≥мальним. ≈кспортн≥ ц≥ни в портах (при невеликих обс¤гах закуп≥вель експортерами ≥ в≥двантаженн¤) показували р≥вень $253-260/т FOB.

Ѕ≥льш активно розвивавс¤ ринок сон¤шниковоњ ол≥њ. –екордн≥ темпи ≥ обс¤ги експорту ол≥њ в поточному сезон≥, що вже перевищили 600 тис. т, ≥ рекордн≥ обс¤ги експортноњ контрактац≥њ, що дають змогу прогнозувати перевищенн¤ експорту ол≥њ з ”крањни за сезон позначки 850 тис. т, викликали де¤ке напруженн¤ на внутр≥шньому ринку. ¬оно виражалос¤ в обмеженому внутр≥шньому продажу ол≥њ великими п≥дприЇмствами, в зб≥льшенн≥ внутр≥шн≥х ц≥н пропозиц≥њ з њх боку ≥ в зростанн≥ внутр≥шн≥х ц≥н на сон¤шникову ол≥ю загалом.

« одного боку, заводи сам≥ прагнули продати на зовн≥шн≥ ринки ¤комога велик≥ обс¤ги ол≥њ, поки на нењ високий експортний попит, оск≥льки в≥дшкодуванн¤ ѕƒ¬ ≥ можлив≥сть приховати за кордоном частину прибутк≥в в≥д оподаткуванн¤ робл¤ть експорт ол≥њ б≥льш виг≥дним, н≥ж внутр≥шн≥й продаж, привод¤чи до штучного обмеженн¤ останнього (ол≥¤ на складах Ї, але з оплатою в гривн¤х вона не продаЇтьс¤). « ≥ншого боку, ц≥лковита законтрактован≥сть обс¤г≥в на експорт наперед аж до серпн¤ примушуЇ заводи б≥льш в≥дпов≥дально ставитис¤ до в≥дпуску ол≥њ за ≥ншими (новими) контрактами, що знову ж приводить до обмеженн¤ внутр≥шнього продажу ≥ зростанн¤ внутр≥шн≥х ц≥н.

ѕри цьому мова йде про велик≥ п≥дприЇмства, ринкова повед≥нка ¤ких Ї ключовою в ц≥ноутворенн≥.

“аким чином, недостатн≥ обс¤ги пропозиц≥њ ол≥њ на внутр≥шн≥й ринок (за рекордних темп≥в њњ виробництва на п≥дприЇмствах в цьому сезон≥) стимулювали зростанн¤ внутр≥шн≥х ц≥н на сон¤шникову ол≥ю. —ередн≥ в≥дпускн≥ ц≥ни великих виробник≥в дос¤гли позначки 3500-3550 грн./т EXW ≥, очевидно, зростатимуть й надал≥.

Ќезважаючи на в≥дносну стаб≥льн≥сть ц≥н св≥тового ринку (а аргентинських - нав≥ть негативну динам≥ку останн≥м часом), украњнськ≥ експортн≥ ц≥ни також зросли паралельно з внутр≥шн≥ми. Ќа в≥дм≥ну в≥д попередн≥х м≥с¤ц≥в, коли основною причиною т≥Їњ або ≥ншоњ динам≥ки експортних ц≥н на ол≥ю були зм≥ни ц≥нових ≥ндикатор≥в св≥тового ринку, зараз на експортний ринок значно впливаЇ високий експортний попит ≥ висока законтрактован≥сть украњнськоњ ол≥њ, коли купити в≥льний обс¤г з негайним в≥двантаженн¤м практично нереально.

—ередн≥ експортн≥ ц≥ни попиту дос¤гли р≥вн¤ $568-575/т —–“ порт „орного мор¤, але, ймов≥рно, подальшого р≥зкого зростанн¤ ц≥н не буде (а буде упов≥льненн¤ темп≥в зростанн¤ або нав≥ть ц≥ни в≥дкот¤тьс¤ назад), оск≥льки на св≥товий ринок значно посиливс¤ тиск з боку п≥вденноамериканських ол≥йних, ≥ соЇвоњ ол≥њ в тому числ≥, а в серпн≥ ™вропа збере власний урожай сон¤шника.

¬нутр≥шн≥ ц≥ни на шр≥т дос¤гли позначки 600 грн./т EXW. ќсновними причинами тут також Ї обмежений внутр≥шн≥й продаж шроту його виробниками ≥ посилена конкуренц≥¤ м≥ж внутр≥шн≥ми покупц¤ми в умовах деф≥циту зернових кормових компонент≥в. Ќав≥ть з урахуванн¤м того, що коло споживач≥в сон¤шникового шроту всередин≥ ”крањни обмежено, конкуренц≥¤ м≥ж ними за шр≥т позначилас¤ на ринку. ¬ир≥шальним чинником п≥двищенн¤ ц≥н, за словами самих переробник≥в, стали побоюванн¤ можливого невиконанн¤ укладених експортних форвардних контракт≥в, внасл≥док чого основн≥ вироблюван≥ обс¤ги шроту спр¤мовуютьс¤ на зовн≥шн≥ ринки, створюючи певний деф≥цит внутр≥шньоњ пропозиц≥њ.

≈кспортн≥ ц≥ни на шр≥т у зв'¤зку з високим зовн≥шн≥м попитом також зростали, проте, б≥льш пов≥льними темпами, дос¤гши р≥вн¤ $120-125/т DAF ”крањна (р≥зниц¤ в ц≥нах попиту на польському ≥ б≥лоруському кордонах становить приблизно $5-6/т на користь ѕольщ≥).

1

Ќазва: –инок ол≥йних продукт≥в в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (870 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
- consolidation consolidation - freeware - carolina north - benzodiazepine drug - loan payment - guaranteed unsecured personal loans
Page generation 0.113 seconds
Хостинг от uCoz