Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—в≥товий ринок > ¬алютн≥ ринки. –егулюванн¤ м≥жнародних валютних в≥дносин


¬алютн≥ ринки. –егулюванн¤ м≥жнародних валютних в≥дносин

ѕлан.

1.—убФЇкти валютного ринку. ќбФЇкт регулюванн¤.

2.ћехан≥зм валютного регулюванн¤.

3.≤нструменти валютного регулюванн¤.

Ћ≥тература:

≤.ћ.Ўкола ¬.ћ. озменкоУћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини У „ерн≥вц≥ У–утаФ ст.47--64

ј.ј.ћазарак≥ ™.ћ.¬оронова Ућ≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ та валютно-кредитн≥ в≥дносиниФ  онспект лекц≥й  ињв 1995

ј.≤. ред≥сов У ”правл≥нн¤ зовн≥шньоеконом≥чною д≥¤льн≥стюФ  ињв 1998 ст 68-80

ј. √альчинський У “еор≥¤ грошейФ  ињв 1998 ст 384-410.

1. —убТЇкти валютного ринку. ќбТЇкт регулюванн¤.

” валютних операц≥¤х ¤к≥ в≥дбуваютьс¤ на валютному ринку беруть участь: продавц≥ валюти, њњ покупц≥ та посередники.

—убТЇктами валютного ринку Ї:

1. ‘≥рми, орган≥зац≥њ та приватн≥ особи, зайн¤тих у зед.

2.  омарц≥йн≥ банки, ¤к≥ забезпечують валютне обслуговуванн¤ зовн≥шн≥х звТ¤зк≥в.

3. Ѕрокерськ≥ ф≥рмиЧ¤к≥ займаютьс¤ посередницькою д≥¤льн≥стю.

4.державн≥ установиЧвалютн≥ банки та казначейства окремих крањн.

ќсновними споживачами валютного ринку Ї св≥тов≥ транснац≥ональн≥ банки. Ќа них припадаЇ близько 90% всього валютного обороту. ¬насл≥док цього валютн≥ курси формуютьс¤ у процес≥ зд≥йсненн¤ м≥жбанк≥вських операц≥й.

¬ умовах функц≥онуванн¤ ринковоњ економ≥ки головним обТЇктом валютного регулюванн¤ Ї валютний курс нац≥ональноњ грошовоњ одиниц≥. …ого зм≥ни суттЇво впливають на розвиток ¤к внутр≥шньогосподарських так ≥ зовн≥шньоеконом≥чних позиц≥й крањни.

2. ћехан≥зм валютного регулюванн¤.

функц≥онуванн¤ та розвиток валютних ринк≥в св≥ту в значн≥й м≥р≥ залежить в≥д стаб≥л≥зац≥њ валютного механ≥зму, що д≥Ї у св≥тов≥й валютн≥й систем≥, в≥д нац≥ональних ≥ м≥ждержавних заход≥в, що зд≥йснюютьс¤ у валютн≥й сфер≥. —укупн≥сть таких заход≥в складаЇ пон¤тт¤ Цвалютна пол≥тика.

Ќа м≥ждержавному р≥вн≥ валютна пол≥тика зд≥йснюЇтьс¤ м≥жнародними валютно-кредитними орган≥зац≥¤ми, з метою регулюванн¤ м≥жнародгих валютних в≥дносин.

‘ункц≥њ регулюванн¤ м≥жнародних валютних в≥дносин покладен≥ св≥товою сп≥вдружн≥стю на м≥жнародний валютний фонд(ћ¬‘). ” 1992 роц≥ до ћ¬‘ ув≥йшла ”крањна. ќсновна мета роботи ћ¬‘: Ућ¬‘ повинен сл≥дкувати за розвитком м≥жнародноњ валютноњ системи ≥ забезпечувати њњ ефективне функц≥онуванн¤.Ф

¬ажливою ланкою у систем≥ валютних в≥дносин Ї св≥товий банк(м≥жнародний банк реконструкц≥њ ≥ розвитку)- це м≥жнародний ≥нвестиц≥йний ≥нститут, заснований одночасно з ћ¬‘. ¬ступ крањни до ћ¬‘ автоматично забезпечуЇ њњ членство у св≥товому банку, наданн¤ кредит≥в ћ¬‘ одночасно забезпечуЇ в≥дкритт¤ кредит≥в ≥ св≥товим банком. ¬ступ крањни до ћ¬‘ ≥ св≥тового банку даЇ њњ можлив≥сть отримувати достатньо вагом≥ кредити дл¤ структурноњ перебудови економ≥ки, стаб≥л≥зац≥њ власноњ валюти, в≥дкриваЇ шл¤х дл¤ залученн¤ ≥ноземних ≥нвестиц≥й.

Ќа нац≥ональному р≥вн≥ валютна пол≥тика Ц Ї сукупн≥стю заход≥в, ¤к≥ провод¤тьс¤ державами та њхн≥ми центральними банками у сфер≥ валютних в≥дносин з метою впливу на плат≥жний баланс, валютн≥ курси ≥ на конкурентоспроможн≥сть нац≥онального виробництва.

ћехан≥зм валютного регулюванн¤ на нац≥ональному р≥вн≥ ¤вл¤Ї собою систему контролю за припливом ≥ впливом ≥ноземноњ валюти з крањни в крањну. «м≥ст валютного регулюванн¤ визначаЇтьс¤ д≥ючим законодавством ≥ правовими нормами окремих крањн. ” такому законодавств≥ визначаютьс¤ загальн≥ принципи зд≥йсненн¤ валютних операц≥й, функц≥њ державних орган≥в у валютному регулюванн≥ ≥ управл≥нн≥ валютними ресурсами, права ≥ обовТ¤зки юридичних ос≥б у питанн≥ волод≥нн¤, користуванн¤ та розпор¤дженн¤ валютними ц≥нност¤ми.

3. ≤нструменти валютного регулюванн¤.

” практиц≥ валютного регулюванн¤ застосовують так≥ ≥нструменти:

1. ƒевальвац≥¤ валютиЧце ц≥леспр¤мован≥ д≥њ в≥дпов≥дних ≥нституц≥йних структур, ¤к≥ мають на мет≥ знизити курс нац≥ональноњ валюти по в≥дношенню до ≥ноземних валют. ƒевальвац≥¤ використовуЇтьс¤ з метою заохоченн¤ експорту та скороченн¤ ≥мпорту дл¤ покращенн¤ плат≥жного балансу шл¤хом приведенн¤ оф≥ц≥йного курсу у в≥дпов≥дн≥сть з ринковим курсом пров≥дних валют.

2.ревальвац≥¤ валютиЧце п≥двищенн¤ оф≥ц≥йного курсу нац≥ональноњ валюти по в≥дношенню до ≥нших валют. “ут пересл≥дуЇтьс¤ мета втримати на внутр≥шньому ринку споживчий попит ≥ стимулювати товарний ≥мпорт ≥ приплив ≥нвестиц≥й.

3. ¬алютна ≥нтервенц≥¤Чце втручанн¤ держави через центральний банк в операц≥њ на валютному ринку з метою впливу на курс нац≥ональноњ валюти шл¤хом продажу чи куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти. ¬алютна ≥нтервенц≥¤ ¤вл¤Ї собою досить велику за масштабами операц≥ю, ¤ка проводитьс¤ у визначений ≥ досить короткий пром≥жок часу.

4.корекц≥¤ обл≥кових ставок нац≥онального банкуЧп≥двищенн¤ обл≥кових ставок нб веде до зростанн¤ (завд¤ки п≥двищенню попиту) курс≥в валюти, а скороченн¤ до зниженн¤ цього курсу. ћехан≥зм впливу обл≥ковоњ процентноњ ставки нб на курс валюти зд≥йснюЇтьс¤ через операц≥њ нб з комерц≥йними банками та ≥ншими кредитними установами з обл≥ку короткострокових державних зобовФ¤зань(казначейських вексел≥в) ≥ переобл≥ку комерц≥йних вексел≥в.

5.валютн≥ обмеженн¤Чце система нормативних правил, встановлених законодавчим або адм≥н≥стративним чином ≥ паправлених на обмеженн¤ валютних операц≥й. ¬алютн≥ обмеженн¤ передбачають:

--регулюванн¤ переказ≥в ≥ платеж≥в за кордон.

--заборону в≥льного продажу ≥ куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти.

--обовФ¤зкову передачу держав≥ ≥ноземноњ валюти в обм≥н на нац≥ональну валюту за оф≥ц≥йним курсом.

6.механ≥зм регулюванн¤ плат≥жного балансу Цце застосуванн¤ експортних субсид≥й, митних тариф≥в, страхуванн¤ в≥д втрат викликаних коливанн¤ми валютних сп≥вв≥дношень.

7.валютна блокадаЧце сукупн≥сть примусових валютних заход≥в, ¤к≥ використовуютьс¤ одними державами по в≥дношенню до ≥нших з метою добитис¤ виконанн¤ тих чи ≥нших вимог. ƒо валютноњ блокади належать так≥ заходи: блокуванн¤ рахунк≥в, кредитна блокада та валютн≥ обмеженн¤.

1

Ќазва: ¬алютн≥ ринки. –егулюванн¤ м≥жнародних валютних в≥дносин
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (2146 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
cam best - buy used - auto payment - bmw m3 - auto bad - - debt no
Page generation 0.179 seconds
Хостинг от uCoz