Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—в≥товий ринок > ¬плив транспортного фактора на розвиток св≥тового ринку товар≥в


¬плив транспортного фактора на розвиток св≥тового ринку товар≥в

—тор≥нка: 1/2

¬ умовах зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ транспортний фактор ¤к к≥льк≥сно визначений елемент у вартост≥ продукц≥њ граЇ важливу, а в р¤д≥ випадк≥в вир≥шальну роль при обірунтуванн≥ доц≥льност≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ зовн≥шньоторговельноњ операц≥њ. ѕри цьому транспорт ≥ зовн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть знаход¤тьс¤ в т≥сному взаЇмозв'¤зку ≥ взаЇмн≥й обумовленост≥, робл¤чи великий вплив один на одного, “ак, п≥двищенн¤ продуктивност≥ транспортних систем приводить до скороченн¤ питомих транспортних витрат, спри¤ючи розвитку зовн≥шн≥х економ≥чних в≥дносин, ут¤гуючи в сферу м≥жнародних економ≥чних в≥дносин ус≥ нов≥ ≥ б≥льш в≥ддален≥ ≥ складн≥ ринки товар≥в. –азом з тим зб≥льшенн¤ масштаб≥в зовн≥шньоњ торг≥вл≥ ≥ концентрац≥¤ вантажопоток≥в на окремих напр¤мках дозвол¤ють використовувати сучасн≥ транспортн≥ технолог≥њ, скорочуючи тим самим транспортн≥ витрати на одиницю перевезеноњ продукц≥њ.

¬еличина пров≥зноњ плати впливаЇ на встановленн¤ ц≥ни товару, робл¤чи можливим чи неможливоњ з економ≥чноњ точки зору зд≥йсненн¤ зовн≥шньоторговельноњ операц≥њ.

„астка транспортних витрат у ц≥н≥ товару «1– в середньому дос¤гаЇ 10-12%, а по окремих товарах коливаЇтьс¤ в≥д 2-5% (електрон≥ка), до 30-40% (буд≥вельн≥ матер≥али). ” р¤д≥ випадк≥в нав≥ть п≥д час перевезенн¤ готовоњ продукц≥њ, наприклад, великоваговоњ великогабаритноњ техн≥ки, у залежност≥ в≥д далекост≥ ринк≥в транспортн≥ витрати зростають до 100% вартост≥ устаткуванн¤, а ≥нод≥ ≥ перевищують њњ.

«алежн≥сть ц≥ни товару в≥д ц≥ни його перевезенн¤

“ранспортний фактор впливаЇ на ц≥ну товару, ви¤вл¤ючись у вид≥ транспортноњ складовий, залежноњ в≥д ц≥ни на транспортну послугу перевезенн¤ (тариф≥в, страховоњ прем≥њ, р≥зного виду збор≥в, ком≥с≥йн≥ ≥ ≥н.).

” м≥жнародн≥й торг≥вл≥ транспортна складова в ц≥н≥ товару залежить в≥д кон'юнктури м≥жнародних товарних ≥ транспортних ринк≥в, ринк≥в посередницьких послуг ≥ виступаЇ ¤к м≥жнародна догов≥рна (м≥ж продавцем ≥ покупцем) частина ц≥ни товару, призначена дл¤ покритт¤ транспортних витрат при виконанн≥ угоди, що залежить в≥д умов постачанн¤ товару, в≥д найближчих дл¤ покупц¤ базисних ринк≥в дл¤ аналог≥чноњ продукц≥њ.

¬плив транспорту на ц≥ни товар≥в позначаЇтьс¤ в зм≥н≥ вартост≥ товару п≥сл¤ його доставки. ѕри цьому покупець у залежност≥ в≥д базисних умов контракту може оплачувати витрати за перевезенн¤ ¤к у вид≥ "транспортноњ складовий", ¤кщо товар куплений на умовах його доставки продавцем, так ≥ перев≥знику, ¤кщо доставку повинний зд≥йснити сам покупець, ” першому випадку покупц¤ не ц≥кавить величина транспортних витрат, оплачуваних продавц≥в перев≥знику, але йому небайдужий р≥вень "транспортноњ складовий". ¬ другому випадку покупець змушений враховувати витрати за перевезенн¤ самим безпосередн≥м образом, оск≥льки саме йому маЇ бути укладати догов≥р з перев≥зником.

¬еличина транспортних витрат впливаЇ на р≥шенн¤ про закуп≥влю товару на т≥м чи ≥ншому ринку ¤к у випадку р≥вност≥ ц≥н FOB основного ≥ неосновного ринк≥в, так ≥ у випадку њхньоњ нер≥вност≥. Ѕ≥льш того, покупець може в≥ддати перевагу в≥дносно висок≥й ц≥н≥ –≤¬ на ринку 1, ¤кщо р≥вень транспортних витрат п≥д час перевезенн¤ товару з цього ринку буде наст≥льки нижче в пор≥вн¤нн≥ з витратами по постачанню з ринку 2, що сумарн≥ витрати покупц¤ в першому випадку ви¤вл¤тьс¤ нижче.

ƒодатковий прибуток, що вит¤гаЇтьс¤ крањнами, що знаход¤тьс¤ в спри¤тливому географ≥чному положенн≥ стосовно ≥мпортер≥в ≥ мають зручн≥ транспортн≥ комун≥кац≥њ, може бути, названа своЇр≥дною формою ренти по м≥сцев≥ розташуванн¤. Ќеоднакове м≥сце розташуванн¤ Ї джерелом додаткового збагаченн¤ крањн, що знаход¤тьс¤ поблизу в≥д центр≥в м≥жнародноњ торг≥вл≥, за рахунок крањн, розташованих на б≥льш в≥ддален≥й в≥дстан≥, ¬плив транспортного фактора складаЇтьс¤ не т≥льки в т≥м, що ц≥ни можуть складатис¤ по-р≥зному в залежност≥ в≥д географ≥чного положенн¤ крањни-покупц¤, крањни продавц¤ ≥ крањн-конкурент≥в, але й у т≥м, що доставка товару з де¤ких ринк≥в у райони споживанн¤ може бути зд≥йснена по дек≥лькох вар≥антах перевезенн¤, тобто р≥зними маршрутами ≥ р≥зними видами транспорту.

¬плив ц≥н перевезенн¤ позначаЇтьс¤ й у т≥м, що при продаж≥ товару за ц≥ною, що включаЇ витрати по доставц≥, продавець несе ризик утрат, зв'¤заних з ростом пров≥зноњ плати. ” зв'¤зку з на¤вн≥стю такого ризику в контрактах може бути передбачено, що при п≥двищенн≥ фрахтових ставок понад оч≥куваний розм≥р ц≥на повинна бути зм≥нена, а у випадку незгоди покупц¤ компенсувати р≥зницю у фрахт≥ продавець у прав≥ роз≥рвати догов≥р.

‘акторами, що визначають на ¤к≥й ц≥н≥ (з чи доставкою без њњ) ≥ в ¤ких пропорц≥¤х в≥д≥б'Їтьс¤ зменшенн¤ фрахтовоњ ставки, варто вважати ступ≥нь монопол≥зац≥њ ринку, еластичн≥сть попиту на товар ≥ його пропозиц≥ю за ц≥ною, частку даноњ крањни у св≥товому експорт≥ в≥дпов≥дного товару, на¤вн≥сть зам≥нник≥в товару. ≤ншими словами, за ≥нших р≥вних умов, чим б≥льше названа частка ≥ чим уже коло зам≥нник≥в, тим б≥льше ≥мов≥рн≥сть ≥снуванн¤ причинно-насл≥дкового зв'¤зку м≥ж зниженн¤м ц≥ни перевезенн¤ з порт≥в крањни-експортера ≥ зменшенн¤м ц≥ни товару з доставкою на ≥ноземний ринок ≥ тим менший ступ≥нь впливу пад≥нн¤ фрахту на ц≥ну "–≤¬ порт крањни експортера'44.

‘ормуванн¤ транспортноњ складовоњ в ц≥н≥ зовн≥шньоторговельного товару

ƒосл≥джуючи вплив транспортного фактора на ц≥ни товар≥в, варто проводити ч≥тке розмежуванн¤ м≥ж "транспортноњ складовий", включеноњ в ц≥ну товару з доставкою, ≥ транспортними витратами, оплачуваними фрахтувальниками перевезень.

як уже говорилос¤ вище, транспортна складова Ч це догов≥рна питома величина витрат, обумовлена продавцем ≥ покупцем при висновку контракту куп≥вл≥-продажу товару ≥, що включаЇтьс¤ в ц≥ну товару, призначена дл¤ покритт¤ витрат продавц¤ товару при орган≥зац≥њ доставки вантажу покупцю в≥дпов≥дно до базисних умов контракту куп≥вл≥-продажу.

“ранспортн≥ витрати Ч це сума ус≥х витрат, зв'¤заних ≥з транспортуванн¤м вантажу. ÷≥ витрати в залежност≥ в≥д домовленост≥ несуть або продавець, або покупець, а част≥ше ≥ той, ≥ ≥ншоњ в≥дпов≥дно до базисних умов постачанн¤.

«овс≥м очевидно, що дан≥ величини не Ї тотожними ≥ т≥льки на р≥вн≥ окремих зовн≥шньоторговельних операц≥й можливо њхн≥й зразковий зб≥г. ” теоретичному план≥ величина "транспортноњ складовий" повинна в≥дпов≥дати частини транспортних витрат, покладених базисними умовами контракту куп≥вл≥-продажу на продавц¤.

“аким чином, розрахувавши попередньо передбачуван≥ транспортн≥ витрати, що повинний буде нести продавець, можна прийн¤ти њх за ор≥Їнтовану величину транспортноњ складовоњ в ц≥н≥ товару.

ƒо транспортних витрат в≥днос¤ть ус≥ витрати, зв'¤зан≥ з перевезенн¤м товару. ÷е:

п≥дготовка товару до транспортуванн¤ на склад≥ в≥дправника (упакуванн¤, збереженн¤, виготовленн¤ транспортноњ документац≥њ ≥ т.д.);

навантаженн¤ товару на транспортн≥ засоби першого перев≥зника;

транспортуванн¤ вантажу з≥ складу в≥дправника в пункт передач≥ товару другому перев≥знику;

транспортно-експедиторське обслуговуванн¤ на першому етап≥ перевезенн¤;

оренда транспортного устаткуванн¤ на першому етап≥ перевезень (контейнери, засоби пакетуванн¤ ≥ т.д.);

вивантаженн¤ товару в пункт≥ перевалки;

збереженн¤ товару в пункт≥ перевалки;

навантаженн¤ товару на транспортн≥ засоби другого перев≥зника;

оплата митних податк≥в ≥ збор≥в;

страхуванн¤ вантажу на випадок його чи псуванн¤ втрати;

транспортно-експедиторське обслуговуванн¤ й ≥нш≥ види послуг, включаючи необх≥дн≥ сепарац≥йн≥ й ≥нш≥ матер≥али;

транспортуванн¤ вантажу другим перев≥зником;

оренда транспортного устаткуванн¤ на другому етап≥ перевезенн¤;

вивантаженн¤ товару з транспортного засобу другого перев≥зника;

при необх≥дност≥ використанн¤ транспортних засоб≥в третього перев≥зника з аналог≥чними витратами.

ќр≥Їнтована величина транспортноњ складовоњ в ц≥н≥ товару ≥ транспортн≥ витрати, њњ формуюч≥, будуть залежати в≥д умов постачанн¤ товару. Ќаприклад:

а) при постачанн≥ товар≥в на умов≥ ≈’W (постачанн¤ з заводу) м≥н≥мальн≥ транспортн≥ витрати будуть у продавц¤, а максимальн≥ Ч у покупц¤ товару. ” цих умовах у ц≥ну товару включаЇтьс¤ транспортна складова, що складаЇтьс¤ з витрат на п≥дготовку товару до перевезенн¤, тобто його упакуванн¤, доставка у визначене м≥сце, п≥дготовка необх≥дноњ транспортноњ документац≥њ, ком≥с≥¤ з транспортнo-експедиторському обслуговуванн¤;

b) при постачанн≥ товару на базисн≥й умов≥ F—ј (в≥льний перев≥зник) до вказаних витрат додаютьс¤ витрати по доставц≥ вантажу в пойменований пункт, де товар буде переданий перев≥знику;

с) при постачанн≥ товару за умовою –≤¬ (в≥льно на борт), кр≥м вище перерахованих витрат, у транспортну складову можуть входити витрати на вивантаженн¤, збереженн¤ товару в порту, транспортно-експедиторське обслуговуванн¤, оплата митних збор≥в, частина витрат на навантаженн¤ судна, ¤кщо в контракт≥ не обговорен≥ повн≥ витрати на навантаженн¤ товару ≥ його укладанн¤ в трюми;

d) при постачанн≥ на умов≥ «1– (варт≥сть, страховка ≥ фрахт) передбачаЇ включенн¤ витрат на фрахтуванн¤ судна ≥ страхуванн¤ товару.

–озходженн¤ м≥ж розм≥рами "транспортноњ складовий" ≥ "транспортними витратами" Ч одна з причин спроб продавц¤ товару д≥стати додатковий прибуток за рахунок орган≥зац≥њ доставки товару покупцю. “ак, продавець, знаючи, що в≥н може зафрахтувати судно по б≥льш низьк≥й ставц≥ фрахту в пор≥вн¤нн≥ з м≥жнародним загальноприйн¤тим тарифом, буде брати контракт на умовах «1–. ” результат≥ продавець д≥стане додатковий прибуток за рахунок р≥зниц≥ м≥ж "транспортноњ складовий", що буде розраховуватис¤ за св≥товими ц≥нами на фрахтовому ринку, ≥ "транспортними витратами" Ч реальними витратами продавц¤ за перевезенн¤ вантажу.

12

Ќазва: ¬плив транспортного фактора на розвиток св≥тового ринку товар≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (1315 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
hosting cheap - - поиск рефератов - loan mortgage - loan options - xenical order online - credit payday
Page generation 0.288 seconds
Хостинг от uCoz