Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—в≥товий ринок > ћ≥жнародний ринок кап≥талу, рух кап≥талу


ћ≥жнародний ринок кап≥талу, рух кап≥талу

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

1.ћ≥жнародний рух кап≥тал≥в.

2.—в≥товий ринок позичкових кап≥тал≥в.

3.ћ≥жнародний кредит, класиф≥кац≥¤ ≥ його роль у св≥тов≥й економ≥ц≥.

4.—уть ≥ноземних ≥нвестиц≥й, види та форми.

5.ѕроблеми ≥ноземного ≥нвестуванн¤ в ”крањну.

Ћ≥тература:

≤.ћ.Ўкола ¬.ћ. озменкоУћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини У „ерн≥вц≥ У–утаФ 1996 ст. 65-80

¬.¬. озик Ћ.ј.ѕанковаУ—в≥тове господарство та м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносиниФ Ћьв≥в 1995

ј.ј.ћазарак≥ ™.ћ.¬оронова Ућ≥жнародн≥ валютно-ф≥нансов≥ та валютно-кредитн≥ в≥дносиниФ  онспект лекц≥й  ињв 1995

ј.≤. ред≥сов У ”правл≥нн¤ зовн≥шньоеконом≥чною д≥¤льн≥стюФ  ињв 1998 ст 85-99, 382-396.

ј. √альчинський У “еор≥¤ грошейФ  ињв 1998

1.ћ≥жнародний рух кап≥тал≥в.

*ћ≥жнародн≥ ф≥нансово-кредитн≥ в≥дносиниЧце в≥дносини, що виникають м≥ж субФЇктами св≥тового господарства з приводу м≥жнародноњ м≥грац≥њ кап≥тал≥в з метою отриманн¤ њхн≥ми власниками п≥дприЇмницьких прибутк≥в, позичкових процент≥в.

*ћ≥жнародн≥ кредитн≥ в≥дносиниЧце в≥дносини, що ≥снують м≥ж кредиторами ≥ позичальниками з р≥зних крањн з приводу наданн¤, використанн¤ ≥ погашенн¤ позики, включаючи наростанн¤ процент≥в.

*ћ≥жнародний рух кап≥талуЧце перем≥щенн¤ кап≥талу м≥ж крањнами у пошуку б≥льш виг≥дноњ сфери застосуванн¤.

*≈кспорт кап≥талуЧце односторонн¤ м≥грац≥¤ кап≥талу з одн≥Їњ крањни в ≥нш≥ з метою здобутт¤ зиску. ≈кспорт кап≥талу можна звести до трьох вид≥в:

≈кспорт п≥дприЇмницького кап≥талу-це довгостроков≥ закордонн≥ ≥нвестиц≥њ.

≈кспорт позичкового кап≥талу-в≥дноситьс¤ до м≥жнародних кредитних в≥дносин ≥ виступаЇ у форм≥ м≥жнародного кредиту.

ћ≥жнародна економ≥чна допомога-це наданн¤ кап≥талу в грошов≥й чи товарн≥й форм≥ субФЇктами одн≥Їњ крањни у власн≥сть субФЇктам ≥ншоњ крањни на умовах безоплатност≥, неповерненн¤ тобто безв≥дшкодност≥.

ћ≥жнародна економ≥чна допомога маЇ своњ форми:

--ф≥нансова допомога-це наданн¤ кошт≥в у вигл¤д≥ безоплатного кредиту чи безв≥дшкодного ф≥нансуванн¤ субФЇктами одних крањн субФЇктам ≥нших крањн дл¤ зд≥йсненн¤ певних соц≥ально-економ≥чних та техн≥чних проеки≥в.

--матер≥альна допомога-це безплатна передача субФЇктами одних крањн субФЇктам ≥нших товар≥в ≥ послуг виробничого та побутового призначенн¤.

«а принадлежн≥стю кап≥тал, що експортуЇтьс¤ д≥литьс¤:

1.ѕриватний кап≥талЧекспортуЇтьс¤ у форм≥ ≥нвестиц≥й та кредит≥в, р≥дше у форм≥ допомоги.

2.ƒержавний кап≥талЧекспортуЇтьс¤ у форм≥ м≥жнародноњ економ≥чноњ допомоги, а також кредит≥в, але в≥н пересл≥дуЇ дещо ≥нш≥ ц≥л≥ ≥ маЇ ≥ншу тенденц≥ю.

ўо стосуЇтьс¤ ц≥лей вивозу кап≥талу, то њх можна звести до таких чотирьох груп:

-прагненн¤ контролювати д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, частину м≥сцевого ринку.

-отриманн¤ п≥дприЇмницького прибутку.

-отриманн¤ процент≥в за позичковий кап≥тал.

-прагненн¤ на довгий пер≥од забезпечити задоволенн¤ своњх економ≥чних, пол≥тичних та ≥нших ≥нтерес≥в на територ≥њ т≥Їњ чи ≥ншоњ крањни.

 ористь в≥д ≥мпорту кап≥талу:

1.ќтриманн¤ нових технолог≥й при пор≥вн¤но низьких затратах.

2.ѕор≥вн¤но швидкий розвиток виробництва.

3.ѕ≥двищенн¤ р≥вн¤ класиф≥кац≥њ прац≥вник≥в.

4.Ќов≥ робоч≥ м≥сц¤.

5.–озширенн¤ експорту, розвиток сфери послуг, набутт¤ ≥ноземного досв≥ду в господарюванн≥.

6.ѕоповненн¤ нац≥онального бюджету.

Ўк≥дливий б≥к ≥мпорту:

1.ћожливе вивезенн¤ сировини.

2.≤ноземне втручанн¤ у нац≥ональну банк≥вську справу.

3.«ахопленн¤ ≥ноземним кап≥талом основних сфер економ≥ки крањни.

4.¬ивезенн¤ у прихованому вид≥ прибутк≥в з крањни.

5.ƒе¤к≥ втрати пол≥тичноњ свободи.

2.—в≥товий ринок позичкових кап≥тал≥в.

≤нтернац≥онал≥зац≥¤ господарськоњ д≥¤льност≥ спри¤ла формуванню в 70роки 20ст. Їдиного ринку позичкових кап≥тал≥в ≥ створенню на його основ≥ св≥тового ф≥нансового ринку.

—в≥товий ринок позичкових кап≥тал≥вЧсистема в≥дносин щодо акумул¤ц≥њ ≥ перерозпод≥лу позичкового кап≥талу м≥ж крањнами через сукупн≥сть попиту ≥ пропозиц≥њ на позичковий кап≥тал позичальниками ≥ кредиторамир≥зних крањн.

≈коном≥чна структура св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥в:

—в≥товий грошовий ринокЧнаданн¤ короткострокових позик переважно дл¤ обслуговуванн¤ м≥жнародноњ торг≥вл≥, ≥ виступаЇ у вигл¤д≥ грошей (депозит≥в).

ћ≥жнародн≥ покупн≥  ороткостроков≥

та плат≥жн≥ засоби позики

—в≥товий ринок кап≥тал≥вЧнаданн¤ тривалих позик, ф≥нансуванн¤ кап≥таловкладень.

 редитний ринок –инок ц≥нних папер≥в

–инок Ївровалют

™вроринок

≤нституц≥ональна структура св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥в:

1.¬кладникиЧнаселенн¤ планети, оф≥ц≥йн≥ ≥нститути, приватн≥ ф≥рми, банки, страхов≥ компан≥њ, пенс≥йн≥ фонди, нац≥ональн≥ та м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ.

2.ѕосередники(акумул¤тори ≥ постачальники кап≥талу)Чтранснац≥ональн≥ банки, ф≥нансов≥ компан≥њ, фондов≥ б≥рж≥, ценральн≥ та зовн≥шньоеконом≥чн≥ банки крањн, м≥жнародн≥ та нац≥ональн≥ ф≥нансово-кредитн≥ установи.

3.—поживач≥(позичальники)Ч“Ќ , державн≥ органи, приватн≥ ф≥рми, м≥жнародн≥ та рег≥ональн≥ орган≥зац≥њ.

√еограф≥чна структура св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥вЧв≥дображаЇ рух кап≥тал≥в м≥ж крањнами, групами крањн та рег≥онами св≥ту переважно через м≥жнародн≥ ф≥нансов≥ центри.

ќсновн≥ передумови формуванн¤ ф≥нансових центр≥в:

¬исокий р≥вень економ≥чного розвитку крањни.

јктивна участь у ћ≈¬.

–озвинений нац≥ональний ринок кап≥тал≥в.

Ћ≥беральне валютне ≥ податкове законодавство.

¬иг≥дне географ≥чне розсташуванн¤.

¬≥дносна пол≥тична стаб≥льн≥сть.

ѕров≥дними ф≥нансовими центрами Ї: Ќью-…орк, Ћондон, “ок≥о, ÷юрих, ‘ракфурт-на-ћайн≥; нов≥ ф≥нансов≥ центри: Ѕахрейн, ѕанама, √онконг, —≥нгапур.

ядром св≥тового ринку кап≥тал≥в Ї ™вроринокЧце частина св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥в, на ¤кому банки зд≥йснюють депозитно-позичков≥ операц≥њ у Ївровалютах(валюта, ¤ка функц≥онуЇ ¤к позичковий кап≥тал поза крањною њњ походженн¤).

ќбс¤г позичкових кап≥тал≥в ™вроринку складаЇ- 7-8трл $, а загальний обс¤г св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥в складаЇ- 10трл $.

‘ункц≥њ св≥тового ринку позичкових кап≥тал≥в:

јкумул¤ц≥¤ кап≥талу.

ѕерерозпод≥л кап≥талу.

—таб≥льн≥сть св≥тового господарства.

«абезпеченн¤ прибутку в≥д кредитних операц≥й.

3. ћ≥жнародний кредит, класиф≥кац≥¤ ≥ його роль у св≥тов≥й економ≥ц≥.

ћ≥жнародний кредитЧце позика в грошов≥й або товарн≥й форм≥, ¤ку надаЇ кредитор одн≥Їњ крањни позичальнику ≥ншоњ крањни на умовах строковост≥, поверненн¤ ≥ платност≥.

 ласиф≥кац≥¤ кредит≥в р≥зноман≥тна:

1.«а призначенн¤м:

а)комерц≥йн≥ кредитиЧце кредити, що надаютьс¤ дл¤ закуп≥вл≥ певних товар≥в або оплати необх≥дних послуг.

б)ф≥нансов≥ кредитиЧце кредити, ¤к≥ можуть викорстовуватис¤ позичальниками на дов≥льн≥ ц≥л≥(≥нвестиц≥њ, придбанн¤ ц≥нних пепер≥в, погашенн¤ зовн≥шньоњ заборгованост≥, валютну ≥нтервенц≥ю.)

2.«а джерелами кредитуванн¤:

а)внутр≥шн≥Чце кредити, ¤к≥ надаютьс¤ субФЇктами одн≥Їњ крањни один одному дл¤ зд≥йсненн¤ «≈ƒ.

б)зовн≥шн≥Чце кредити ≥ноземних позичальник≥в нац≥ональним субФЇктам дл¤ зд≥йсненн¤ «≈ƒ.

3.—убФЇктами кредитуванн¤:

а) приватн≥ кредитиЧце кредити приватних ф≥зичних та юридичних ос≥б.

б)державн≥ кредитиЧце м≥жнародн≥ кредити, що надаютьс¤ ур¤довими установами в≥д ≥мен≥ держави.

в)кредити м≥жнародних ф≥нансово-кредитних орган≥зац≥й.

г)зм≥шан≥ кредитиЧце м≥жнародн≥ кредити, що надаютьс¤ п≥д одну програму р≥зними кредитлрами.

4.«а формою наданн¤:

а)товарн≥ кредитиЧце переважно комерц≥йн≥ кредити, дл¤ закуп≥вл≥ певних вид≥в товар≥в чи послуг.

б)валютн≥ кредитиЧце грошов≥ ф≥нансов≥ кредити.

5.«а формою забезпеченн¤:

а)забезпечений кредитЧце кредит, що забезпечуЇтьс¤ нерухом≥стю, товарами, ц≥нними паперами, ¤к заставою.

б)бланковий кредитЧце м≥жнародний кредит, ¤кий надаЇтьс¤ п≥д зобовФ¤занн¤ боржника сплатити його ≥ п≥д соло-вексель з одним п≥дписом позичальника.

6.«а терм≥ном д≥њ:

а)короткостроков≥ кредити Ц до 1 року.

б)середньостроков≥ кредити Ц в≥д 1-5 рок≥в.

в)довгостроков≥ кредити Ц зверх 5-7 рок≥в.

” розвитку св≥тового господарства м≥жнародний кредит в≥д≥граЇ важливу роль, спри¤ючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштаб≥в торг≥вл≥. ” той же час в≥н може приводити ≥ до негативних насл≥дк≥в, викликаючи диспропорц≥њ в економ≥ц≥ крањн кредитор≥в. Ќадм≥рне залученн¤ м≥жнародних кредит≥в та њх неефективне використанн¤ п≥дриваЇ плат≥жну спроможн≥сть позичальник≥в за рахунок сплати величезних процент≥в за кредит. «овн≥шн¤ заборгован≥сть дл¤ багатьох крањн стала причиною призупиненн¤ њх економ≥чного зростанн¤.

4.—уть ≥ноземних ≥нвестиц≥й, види та форми.

ћ≥жнародн≥ ≥нвестиц≥њ-це довгострокове вкладенн¤ м≥жнародного кап≥талу в економ≥ку крањни у вигл¤д≥ створенн¤ ф≥л≥й, доч≥рних компан≥й, сп≥льних п≥дприЇмств ≥ просто у вигл¤д≥ участ≥ в кап≥тал≥.

¬залежност≥ в≥д ступеню реального зд≥йснюваного контролю за д≥¤льн≥стю створених п≥дприЇств ≥нвестиц≥њ мають дв≥ форми:

1)ѕр¤м≥ закордонн≥ ≥нвестиц≥њ-це кап≥таловкладенн¤ в закордонн≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ забезпечують ≥нвесторов≥ безпосередн≥й контроль над ними ≥ в≥дпов≥дний дох≥д.ѕр¤мий контроль за д≥¤льн≥стю п≥дприЇмства забезпечуЇ ≥ноземному ≥нвестору волод≥нн¤ ¤к 100% акц≥онерного кап≥талу так ≥ волод≥нн¤ контрольним пакетом акц≥й (не менше 25% акц≥онерного кап≥талу, а в американських ф≥рмах не менше 10% ).

12

Ќазва: ћ≥жнародний ринок кап≥талу, рух кап≥талу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (5424 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
unsecured unsecured - road maps - mcnally zip - uk for - furniture direct - calculator mortgage - on your
Page generation 0.133 seconds
Хостинг от uCoz