Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—в≥товий ринок > —в≥товий ринок послуг


—в≥товий ринок послуг

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

1.—истема м≥жнародних послугових в≥дносин.

2.ћ≥жнародний л≥зинг,франчайзинг,консалтинг.

3.—в≥товий ринок профес≥йних послуг. —трахов≥ послуги.

4.ћ≥жнародний туризм.

Ћ≥тература:

≤.ћ.Ўкола ¬.ћ. озменкоУћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини У„ерн≥вц≥ У–утаФ 1996 ст.146-160.

¬.¬. озик Ћ.ј.ѕанковаУ—в≥тове господарство та м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносиниФ Ћьв≥в 1995

ћ.ј.√ольцберг ј.¬.¬оронова Ућеждународна¤ торговл¤Ф  .1994

ј.ј. ћазарак≥ У—в≥товий ринок товар≥в та послугФ  ињв.

1.—истема м≥жнародних послугових в≥дносин.

ѕ≥д широким терм≥ном Ум≥жнародна торг≥вл¤Ф можна розум≥ти не т≥льки в≥дносини куп≥вл≥ продажу товар≥в, а й послуг.

—в≥товий ринок послуг Ц це система м≥жнародних в≥дносин обм≥ну, де основним товарним обФЇктом виступають р≥зноман≥тн≥ види послуг ≥ ¤ка ≥снуЇ на основ≥ ћѕѕ.

ѕослуга Ц це продукт прац≥, створений в результат≥ угоди про куп≥влю- продаж, у ¤кого в≥дсутн¤ речова форма.

”мови розвитку св≥тового ринку послуг:

науково-техн≥чний прогрес(≥нтелектуальн≥ послуги).

ускладненн¤ виробництва.

насиченн¤ ринк≥в товарами(торговельн≥ послуги).

≥нформац≥йний бум.

нов≥ науков≥ в≥дкритт¤(ноу-хау).

зростанн¤ к≥лькост≥ компан≥й по наданню послуг.

прискорений розвиток нових вид≥в транспорту.

п≥двищенн¤ частки нових вид≥в послуг(банк≥вських, страхових, посередницьких).

ƒо св≥тового ринку послуг в≥днос¤ть м≥жнародний ≥нжин≥ринг ≥ м≥жнародне л≥цензуванн¤, але вони в≥днос¤тьс¤ до сфери м≥жнародного науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва, а фрахт ≥ транспортн≥ послуги розгл¤даютьс¤ в межах м≥жнародних транспортних в≥дносин.

2.ћ≥жнародний л≥зинг.

«а останн≥ 15-20 рок≥в надзвичайно бурхливо розвиваЇтьс¤ м≥жнародний л≥зинг-

(Leasinq-здача в оренду) це спец≥альна операц≥¤, за ¤кою л≥зингова ф≥рма (орендодавець) на основ≥ угоди з орендарем купуЇ у виробника предмети оренди(устаткуванн¤, обладнанн¤, машини) ≥ передаЇ њх орендарев≥ на певний терм≥н за встановлену плату. Ћ≥зинг вважаЇтьс¤ м≥жнародним, ¤кщо його субФЇкти належать двом або б≥льше крањнам.

ѕри л≥зингу:

¬иробник Ц в≥дразу отримуЇ грош≥ за св≥й товар.

ќрендар Ц зд≥йснюЇ орендну плату прот¤гом тривалого пер≥оду, а не платить

велику суму грошей в≥дразу.

Ћ≥зингова ф≥рма Ц отримуЇ стаб≥льн≥ значн≥ прибутки.

ќбс¤г м≥жнародних л≥зингових операц≥й у св≥т≥ за р≥к становить 300-500 млрд.$.

ћ≥жнародний л≥зинг под≥л¤Їтьс¤:

«а терм≥ном д≥њ оренди:

–ентинг Ц в≥д 1 години до 1 м≥с¤ц¤, особлив≥сть: л≥зингова ф≥рма забезпечуЇ

техн≥чне обслуговуванн¤ ≥ страхуванн¤ предмета оренди.

’айринг Ц в≥д 1 м≥с¤ц¤ до 1 року, використовуЇтьс¤ у випадку оренди

ун≥кальних вид≥в вим≥рювальних пристроњв та ≥ншого обладнанн¤.

“ехн≥чне обслуговуванн¤ та страхуванн¤ л≥зингова ф≥рма бере на

себе т≥льки в окремих випадках .

ƒовгостроковий л≥зинг Ц б≥льше 1 року, використовуЇтьс¤ по в≥дношенню до

сучасного ав≥ац≥йного, енергетичного, електронного

обладнанн¤, при умов≥ техн≥чного обслуговуванн¤

орендарем ≥ страхуванн¤м на користь орендодавц¤.

«а окупн≥стю:

ќперативний л≥зинг Ц при ньому плата за оренду лише частково компенсуЇ

початкову ц≥ну обФЇкта л≥зингу ≥ по зак≥нчен≥ строку д≥њ

л≥зингу, обФЇкт(автомоб≥ль,коп≥ювальна техн≥ка,ѕ≈ќћ)

повторно здаЇтьс¤ в оренду(можливо ≥ншому орендарю).

ќрендодавець несе вс≥ обовФ¤зки по техн≥чному обслугову-

ванню та страхуванню обладнанн¤.

‘≥нансовий л≥зинг Ц при ньому орендар отримуЇ на довгий строк обФкт

оренди, сплачуЇ пер≥одично варт≥сть обФЇкту ≥ проценти л≥зингу.

¬ к≥нц≥ строку оренди орендар може або купити обФЇкт по

його залишков≥й ц≥н≥, або повернути орендавцю. ѕри ф≥нан-

совому л≥зингу пер≥од оренди в≥дпов≥лаЇ строку економ≥ч-

ного житт¤ обФЇкта, ¬с≥ обовФ¤зки по страхуванню та обслу-

говуванню належать орендарев≥.

«а суттю експортно-≥мпортних операц≥й:

≈кспортний л≥зинг Ц виробник ≥ л≥зингова компан≥¤ знаход¤тьс¤ в одн≥й крањн≥,

а орендар в ≥нш≥й.

≤мпортний л≥зинг Ц л≥зингова компан≥¤ ≥ орендар знаход¤тьс¤ в одн≥й крањн≥, а

виробник в ≥нш≥й.

“ранзитний л≥зинг Ц вс≥ учасники знаход¤тьс¤ в р≥зних крањнах.

«а формою наданн¤ оренди:

«вичайний л≥зинг Ц ¬-Ћ -ќ.

«воротн≥й л≥зинг Ц при ¤кому виробник одночасно Ї ≥ орендарем: л≥зингова

компан≥¤ в≥ддаЇт куплений обФЇкт в оренду т≥й же компан≥њ,

у ¤коњ його купила.

Ћ≥зинг постачальника Ц виробник продаЇ обФЇкт л≥зингов≥й компан≥њ, бере

його в оренду ≥ в≥ддаЇ в суборенду ≥ншому орендарев≥.

–озпод≥льчий л≥зинг Ц при ньому, л≥зингова компан≥¤ розд≥л¤Ї обФЇкт л≥зингу

на двох ≥ б≥льше орендар≥в.

‘актори розвитку м≥жнародного л≥зингу:

1.—короченн¤ обс¤гу л≥кв≥дних кошт≥в.

2.«агостренн¤ конкуренц≥њ, що вимагаЇ оптим≥зац≥њ ≥нвестиц≥й.

3.«меншенн¤ прибутк≥в п≥дприЇмств.

4.—при¤нн¤ розвитку л≥зингових операц≥й з боку держави ≥ ф≥нансового св≥ту в

ц≥лому, з метою стимулюванн¤ економ≥чного зростанн¤, зростанн¤ ≥нвестиц≥й.

«наченн¤ м≥жнародного л≥зингу.

1.ѕолегшуЇтьс¤ доступ до високих технолог≥й.

2.ќперативно зам≥нюЇтьс¤ старе обладнанн¤ на нове.

3.«економлен≥ кошти спр¤мовуютьс¤ на ≥нш≥ ц≥л≥.

4.¬≥дбуваЇтьс¤ оптимальний розвиток св≥товоњ економ≥ки.

ћ≥жнародний франчайзинг Ц це система догов≥рних в≥дносин м≥ж великою та

малою ф≥рмою, за ¤кою велика ф≥рма(френчайзер) зобовФ¤зуЇтьс¤ постачати малу ф≥рму(френчайз≥) власними товарами, рекламними послугами, в≥дпрацьованими технолог≥¤ми б≥знесу, надавати короткостроковий кредит на п≥льгових основах, здавати в оренду своЇ обладнанн¤; мала ф≥рма зобовФ¤зуЇтьс¤ п≥дтримувати д≥лов≥ контакти т≥льки з ц≥Їю ф≥рмою, вести б≥знесФза правиламиФ великоњ ф≥рми, перераховувати визначену договором частку в≥д продажу на рахунок великоњ ф≥рми.

‘ренчайзинг найчаст≥ше застосовуЇтьс¤ у сфер≥ роздр≥бноњ торг≥вл≥, ресторанах швидкого обслуговуванн¤ типу УћакдональдсФ та Уѕ≥ца-’ардФ.

≤ншими словами м≥жнародний франчайзинг Ц це використанн¤ вже ≥снуючоњ ≥ добре в≥дпрацьованоњ ≥дењ б≥знесу(торговоњ марки), ¤ка маЇ сформований ≥м≥дж.

ћ≥жнародний консалтинг Ц це вид м≥жнародноњ послуговоњ д≥¤льност≥, ¤ку зд≥й-

снюють спец≥ал≥зован≥ ф≥рми одних крањн у вигл¤д≥ наданн¤ порад державам, виробникам, продавц¤м ≥ покупц¤м ≥нших крањн з широкого кола питань економ≥чноњ д≥¤льност≥, передус≥м з консультуванн¤ у зовн≥шньоеко ном≥чн≥й сфер≥.

ƒосить часто консалтингов≥ послуги провод¤тьс¤ паралельно чи разом з наданн¤м ≥нших вид≥в послуг.  онсалтингов≥ послуги надають ≥ ф≥рми, що спец≥ал≥зуютьс¤ на далеко на непослугових видах д≥¤льност≥. ƒосить часто велик≥ компан≥њ нафтового, автомоб≥льного та електронного б≥знесу створюють своњ ф≥л≥њ, доч≥рн≥ компан≥њ, ¤к≥ спец≥ал≥зуютьс¤ в консалтинговому б≥знес≥.

—труктура системи консалтингових послуг.

1. онсалтинг з питань стратег≥чного плануванн¤ та поточного менеджменту.

2.« питань оподаткуванн¤.

3.« ф≥нансових питань.

4.« маркетингу та орган≥зац≥њ збуту.

5. онсультац≥њ при вибор≥ партнера в б≥знес≥.

6.« оц≥нки та п≥дбору кадр≥в.

7.« питань орган≥зац≥њ ≥нвестуванн¤.

ќсновними споживачами консалтингових послуг Ї: державн≥ орган≥зац≥њ, виробнич≥ та торговельн≥ ф≥рми, банк≥вськ≥ структури та страхов≥ компан≥њ.

3.—в≥товий ринок профес≥йних послуг.

—в≥товий ринок профес≥йних послуг Ц це в≥дносини, ¤к≥ виникають з приводу

наданн¤ спец≥ал≥зованими за певними профес≥¤ми ф≥рмами одних крањн

проф≥льних послуг ф≥рмам ≥нших крањн.

¬ б≥льшост≥ випадк≥в ф≥рми спец≥ал≥зуютьс¤ на таких профес≥йних послугах:

бухгалтерськ≥ послуги та послуги з анал≥зу ф≥нансовоњ д≥¤льност≥(аудит).

юридичн≥ послуги(особливо з м≥жнародних питань).

маркетингов≥ послуги.

послуги в сфер≥ дизайну та арх≥тектури.

—трахов≥ послуги Ц це особлива форма економ≥чних в≥дносин, ¤ка включаЇ створенн¤ спец≥ального ринку кошт≥в(страхового фонду) дл¤ в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, ¤к≥ сталис¤ в результат≥ стих≥йних ≥ випадкових д≥й природи та людини.

—трахов≥ компан≥њ бувають: приватними, державними та публ≥чними.

¬иди страхуванн¤ у сфер≥ ћ≈¬:

1.—трахуванн¤ зовн≥шн≥х ризик≥в, експортно-≥мпортних операц≥й, нац≥ональних майнових ≥нтерес≥в за кордоном, д≥¤льност≥ —ѕ.

2.—трахуванн¤ транспортуванн¤ вантаж≥в.

3.—трахуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в.

4 ћорське, ав≥ац≥йне страхуванн¤.

5.—трахуванн¤ експортних кредит≥в.

6.—трахуванн¤ буд≥вельно-монтажних роб≥т.

4.ћ≥жнародний туризм.

ћ≥жнародний туризм Ц це багатопланова система послуг, ¤ка спр¤мована на

задоволенн¤ потреб ос≥б, ¤к≥ Ї представниками одних крањн ≥ знаход¤тьс¤ з

короткостроковим в≥дв≥дуванн¤м в ≥нших крањнах.

ќсновн≥ види м≥жнародного туризму:

–екреац≥йний туризм Ц екскурс≥њ, в≥дпочинок, л≥куванн¤, в≥дв≥дуванн¤

— портивних змагань.÷ей вид туризму становить 70%

в≥д усього м≥жнародного туризму.

Ќауковий туризм Ц це в≥дв≥дуванн¤ наукових конференц≥й, симпоз≥ум≥в,

конгрес≥в.

ƒ≥ловий туризм Ц це налагодженн¤ ≥ п≥дтриманн¤ д≥лових стосунк≥в: п≥дго-

товка ≥ укладанн¤ угод, в≥дв≥дуванн¤ м≥жнародних ¤рмарк≥в та

виставок.

—труктура м≥жнародних туристичних послугових заход≥в:

12

Ќазва: —в≥товий ринок послуг
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (4882 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
cheap for - ticket cheap - training support - electricity - phentermine online - calculate percentages - purchase adipex
Page generation 0.142 seconds
Хостинг от uCoz