Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—оц≥олог≥¤ > ѕроблеми б≥дност≥ та р≥вн¤ житт¤ населенн¤ в ”крањн≥


ѕроблеми б≥дност≥ та р≥вн¤ житт¤ населенн¤ в ”крањн≥

ѕер≥оди економ≥чних потр¤с≥нь супроводжуютьс¤ посиленн¤м диференц≥ац≥њ доходу р≥зних груп населенн¤. ƒиференц≥ац≥¤ доход≥в викликаЇ гостру соц≥альну проблему б≥дност≥.

ѕерше означенн¤. Ѕ≥дн≥сть Ч це неможлив≥сть внасл≥док нестач≥ кошт≥в п≥дтримувати спос≥б житт¤, притаманний конкретному сус≠п≥льству в конкретний пер≥од часу. ÷е означаЇ, що б≥дн≥ верстви насе≠ленн¤ не можуть в≥дпов≥дно харчуватис¤, оплачувати житло та кому≠нальн≥ послуги, л≥куватис¤ та в≥дпочивати, вчитис¤ сам≥ та забезпе≠чити оплату навчанн¤ своњм д≥т¤м.

ƒруге означенн¤. Ѕ≥дн≥сть Ч це неможлив≥сть п≥дтримувати м≥н≥≠мальний р≥вень споживанн¤, що визначаЇтьс¤ на основ≥ ф≥з≥олог≥ч≠них, соц≥альних та культурно обумовлених норматив≥в.

–≥зниц¤ в означенн¤х пол¤гаЇ в такому. «г≥дно з першим означен≠н¤м б≥дними вважаютьс¤ т≥, р≥вень житт¤ ¤ких Ї нижчим за певний середн≥й стандарт сусп≥льства, а за другим Ч т≥, р≥вень житт¤ ¤ких Ї нижчим за визначений сусп≥льством м≥н≥мальний р≥вень.

” документах ќќЌ п≥дкреслюютьс¤ чотири основних про¤ви б≥д≠ност≥: 1) коротке житт¤; 2) низька профес≥йно-осв≥тн¤ п≥дготовка; 3) позбавленн¤ економ≥чноњ бази нормального житт¤ Ч чистоњ пит≠ноњ води, медичних послуг, ¤к≥сного харчуванн¤; 4) усуненн¤ в≥д сус≠п≥льного житт¤.

«м≥ст, критер≥њ та визначенн¤ б≥дност≥ зм≥нюютьс¤ з розвитком цив≥л≥зац≥њ ≥ залежать в≥д пол≥тичного устрою сусп≥льства. Ћюди можуть бути б≥дними за стандартами економ≥чно розвинутих крањн ≥ заможними за стандартами крањн, що розвиваютьс¤.

–озр≥зн¤ють б≥дн≥сть за стандартами цив≥л≥зац≥њ в ц≥лому (хроно≠лог≥чними) ≥ б≥дн≥сть за стандартами кожноњ конкретноњ крањни. ƒо першого типу в≥днос¤ть населенн¤ "б≥дних" крањн ≥ майже не в≥дно≠с¤ть населенн¤ "багатих" крањн. ј б≥дн≥сть за стандартами кожноњ конкретноњ крањни ≥снуЇ в ус≥х державах ≥ суттЇво не залежить в≥д за≠гального р≥вн¤ добробуту населенн¤.

—учасна соц≥ально-економ≥чна теор≥¤ тлумачить б≥дн≥сть ¤к багато-аспектне ¤вище, розр≥зн¤ючи так≥ њњ форми: об'Їктивну та суб'Їктив≠ну, абсолютну ≥ в≥дносну, тимчасову ≥ заст≥йну.

ќб'Їктивна б≥дн≥сть визначаЇтьс¤ за прийн¤тими в крањн≥ крите≠р≥¤ми доходу та можлив≥стю дос¤гненн¤ матер≥альних ≥ духовних благ. —уб'Їктивна б≥дн≥сть визначаЇтьс¤ за самооц≥нкою: людина тод≥ Ї б≥дною, коли вона сама себе ≥дентиф≥куЇ з б≥дн≥стю.

Ќайсуперечлив≥шим моментом у теор≥њ б≥дност≥ Ї под≥л њњ на абсо≠лютну та в≥дносну. Ќе ≥снуЇ ≥ не може ≥снувати ун≥версальних про≠грам наданн¤ соц≥альноњ допомоги за Їдиним у всьому св≥т≥ стандар≠том б≥дност≥: т≥, хто Ї б≥дними у —Ўј чи Ўвейцар≥њ ≥ одержують там державну п≥дтримку, вважатимутьс¤ заможними у крањнах, що роз≠виваютьс¤.

«а тривал≥стю б≥дн≥сть може бути тимчасовою (короткочасною) або заст≥йною (довготривалою). «аст≥йна б≥дн≥сть означаЇ немож≠лив≥сть дл¤ родини чи окремоњ особи самотужки вир≥шити своњ про≠блеми ≥ подолати матер≥альн≥ негаразди та призводить до б≥льш т¤ж≠ких насл≥дк≥в. “имчасова б≥дн≥сть Ї результатом одномоментного зниженн¤ р≥вн¤ житт¤. Ќаприклад, сильний шок в≥д пол≥тичних зм≥н, природн≥ катакл≥зми. ѕричинами пер≥одичних знижень р≥вн¤ житт¤ та зб≥дн≥нн¤ можуть бути-сезонн≥ коливанн¤ в ц≥нах на харчов≥ про≠дукти та послуги.

ƒо особливостей проблем б≥дност≥ в ”крањн≥ можна в≥днести так≥:

1. Ѕ≥дн≥сть не виникла разом ≥з становленн¤м украњнськоњ держа≠ви. ¬она ≥снувала ≥ в —–—–. Ѕ≥дн≥сть взагал≥ Ї неминучою, нав≥ть у дуже багатому сусп≥льств≥. «а оц≥нками фах≥вц≥в ≤нституту народо≠населенн¤ ≥ соц≥альних проблем јЌ —–—–, у 1990 р. нижче меж≥ малозабезпеченост≥ жило 20-25 % населенн¤ крањни. Ќа думку м≥жнарод≠них експерт≥в, в ”крањн≥ в цей час до б≥дних можна було в≥днести близько 11 % населенн¤. јле оск≥льки б≥дн≥сть Ї результатом соц≥альноњ нер≥вност≥, це ¤вище завжди камуфлювалось. «аконодавство ”к≠рањни вживаЇ терм≥н "малозабезпечен≥сть", показник "б≥дн≥сть", по≠чав вживатись лише наприк≥нц≥ 2002 року.

2. «б≥дн≥нн¤ широких верств населенн¤ виникло одночасно з по≠¤вою багатих прошарк≥в, заможн≥сть ¤ких пов'¤зана з неправедними джерелами ≥ ¤ким не притаманне благод≥йництво.

3. Ѕ≥дними стали люди, ¤к≥ чесно працювали ≥ працюють у дер≠жав≥, жили за њњ законами.

4. ≤снуюче в ”крањн≥ ¤вище б≥дност≥ зайн¤того населенн¤ Ї насл≥д≠ком порушень у систем≥ оплати прац≥ та формуванн≥ ринку робочоњ сили.

1

Ќазва: ѕроблеми б≥дност≥ та р≥вн¤ житт¤ населенн¤ в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (1997 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
consolidation program - - airfares lowest - car cheap - chic furniture - comparison electronic - liberty automobile
Page generation 0.096 seconds
Хостинг от uCoz