Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—оц≥олог≥¤ > ѕрофес≥йна ≥деолог≥¤ соц≥ального прац≥вника


ѕрофес≥йна ≥деолог≥¤ соц≥ального прац≥вника

—тор≥нка: 1/3

ѕлан

¬ступ

1. ¬имоги до соц≥ального прац≥вника

2. ќбовТ¤зки прац≥вника соц≥альноњ роботи

3. √оловн≥ функц≥њ спец≥ал≥ста з соц≥альноњ роботи

4. ѕрофес≥йна ≥деолог≥¤ соц≥ального прац≥вника

—писок використаноњ л≥тератури

¬ступ

Ћюдина Ц ≥стота соц≥альна, тобто живе в колектив≥. “ому њњ ц≥кавл¤ть ≥нш≥ люди ≥ власне м≥сце серед них. ’тось ц≥кавитьс¤ проблемою влади над людьми, хтось намагаЇтьс¤ позбутис¤ комплекс≥в, ус≥м подобатись ≥ нарешт≥ здобути владу над собою. “ому дуже багато людей, а може, нав≥ть б≥льш≥сть, пройшли через захопленн¤ психолог≥Їю. « цього погл¤ду соц≥альна робота Ї найкращим можливим вт≥ленн¤м креативноњ енерг≥њ.

1. ¬имоги до соц≥ального прац≥вника

ѕо-перше, соц≥альний прац≥вник взаЇмод≥Ї з великою к≥льк≥стю джерел ≥нформац≥њ, причому не ¤коњсь конкретноњ одн≥Їњ галуз≥, а багатьох: отримуЇ юридичну ≥нформац≥ю, економ≥чну, медичну, соц≥альну, педагог≥чну.

—оц≥альний прац≥вник мусить волод≥ти фаховими знанн¤ми з психолог≥њ, соц≥олог≥њ, псих≥атр≥њ, знати законодавство, правов≥ аспекти соц≥ального захисту, теор≥њ та методи соц≥альноњ роботи, на¤вн≥ ресурси та методи њх використанн¤; ум≥ти сп≥лкуватис¤ та надавати ≥нформац≥ю, оц≥нювати потреби та представл¤ти ≥нтереси людини, п≥двищувати њњ можливост≥ та спри¤ти розвитков≥, створювати Умережу допомогиФ та керувати процесом допомоги. “аким чином значно розширюЇтьс¤ кругоз≥р, чи, нав≥ть, зб≥льшуЇтьс¤ прост≥р ≥снуванн¤ особи.

ѕо-друге, дуже важливим Ї морально-психолог≥чне задоволенн¤ в≥д прац≥.  оли працюЇш з≥ слабшими, стаЇш сильн≥шим сам. «рештою, це просто ц≥каво Ц знайомитис¤ з≥ сферами житт¤, про ¤к≥ лише чув, ≥ не просто знайомитис¤, але ≥ допомагати люд¤м зв≥льнитись.

ƒо того ж, досв≥д соц≥альноњ роботи даЇ впевнен≥сть у здатност≥ подолати проблеми, що можуть виникнути у майбутн≥й власн≥й с≥мТњ.  р≥м того, ц¤ сфера приваблюЇ ще й тим, що вона Ї новою, лише розвиваЇтьс¤, ≥ тому в≥дкриваЇ широке поле д≥¤льност≥: немаЇ перенасиченост≥ ринку прац≥ й до кожного, хто вир≥шуЇ цим займатис¤, ставл¤тьс¤ висок≥ вимоги. Ѕагато проект≥в створюютьс¤ у сп≥вроб≥тництв≥ з ≥ншими крањнами, де соц≥альна служба допомоги стоњть на б≥льш високому р≥вн≥. ÷е даЇ ун≥кальну можлив≥сть вчитис¤ на уроках м≥жнародного досв≥ду.

—оц≥альна робота нев≥дривна в≥д сусп≥льства ≥ спр¤мована на ус≥ його проблемн≥ прошарки. “ому необх≥дн≥сть у соц≥альн≥й робот≥ ≥снуватиме доки ≥снуЇ сусп≥льство, нав≥ть за найвищого його розкв≥ту, не кажучи вже за сусп≥льство у кризов≥й ситуац≥њ.

—оц≥альна робота Ї складним процесом, що вимагаЇ м≥цних знань соц≥олог≥њ, психо≠лог≥њ, педагог≥ки, медицини, правознавства, економ≥ки, теор≥њ уп≠равл≥нн¤ та ≥нших галузей, њњ ефективн≥сть значною м≥рою залежить в≥д самого соц≥ального прац≥вника, його вм≥нь, досв≥ду, особистих ¤ко≠стей. ќф≥ц≥йне введенн¤ ц≥Їњ профес≥њ в ”крањн≥ (¤к ≥ в колишньому —–—– у ц≥лому) в≥дбулос¤ весною 1991 року. ≤н≥ц≥атором його виступив тимчасовий науково-досл≥дний колектив (“Ќƒ ) "Ўкола-м≥крорайон" у ƒонбас≥. ÷ей колектив було створено дл¤ апробуванн¤ нових п≥дход≥в до виховноњ роботи за м≥сцем проживанн¤. ” крањн≥ все б≥льшоњ п≥дтримки набуваЇ концепц≥¤ соц≥ального вихованн¤ - педагог≥чно ор≥Їнтованоњ ≥ доц≥льноњ системи поданн¤ допомоги особистост≥ дитини в оптимальн≥й реал≥зац≥њ зд≥бностей ≥ можливостей у сусп≥льств≥. «д≥йснюЇтьс¤ вона на вс≥х етапах, у р≥зних сферах м≥кросередовища особистост≥, з повноц≥нним використанн¤м по≠тенц≥алу кожного суб'Їкта виховного процесу, включаючи й саму ди≠тину.

«а умов нашого недавнього минулого система шк≥льноњ осв≥ти та вихованн¤ була ор≥Їнтована на п≥дготовку слухн¤них виконавц≥в, об'Їкт≥в зовн≥шнього впливу. Ќин≥ конче потр≥бне вихованн¤ в≥льноњ, творчоњ та в≥дпов≥дальноњ особи, здатноњ витримати конкуренц≥ю, ут≠вердитис¤ ≥ св≥домо, активно д≥¤ти в динам≥чному, суперечливому сусп≥льств≥. ¬≥доме на «аход≥ п≥д р≥зними назвами (соц≥альне, грома≠д¤нське, г≥г≥Їн≥чне, моральне та ≥н.), воно маЇ за мету спри¤ти власно≠му благополуччю дитини, орган≥чною частиною ¤кого Ї турбота про благополучч¤ ≥нших людей. “обто це альтруњстичне вихованн¤ за своњм спр¤муванн¤м. …ого першочергове завданн¤ - сформувати у д≥тей су≠купн≥сть найважлив≥ших бажань, ¤к≥ в≥дпов≥дають тим соц≥альним ц≥нност¤м, що мають стати њхн≥ми особистими ц≥нност¤ми Ќеобх≥дн≥сть такого вихо≠ванн¤ очевидна ≥ в наш≥й крањн≥. …ого д≥Ївим механ≥змом може стати соц≥альна робота серед батьк≥в та д≥тей.

2. ќбовТ¤зки прац≥вника соц≥альноњ роботи

—пец≥ал≥ст соц≥альноњ роботи над≥лений р≥зноман≥тними посадовими обов'¤зками. ќсновн≥ з них так≥:

- волод≥ти основами пенс≥йноњ справи, соц≥ального захисту с≥мей з д≥тьми, ≥нвал≥д≥в, одиноких та ≥нших соц≥альне незахищених громад¤н;

- ви¤вл¤ти на п≥дприЇмствах, в м≥крорайонах, селах с≥м'њ окремих ос≥б, ¤к≥ потребують соц≥ально-медичну, юридичну, психолого-педагог≥чну, матер≥альну й ≥ншу допомогу, охорону морального, ф≥зичного ≥ псих≥чного здоров'¤;

- встановлювати причини виникаючих у них труднощ≥в, конфл≥ктних ситуац≥й, в т.ч. за м≥сцем роботи, навчанн¤ ≥ т.д., допомагати њм у розв`¤занн≥ ≥снуючих проблем, працевлаштуванн≥, соц≥альному захист≥;

- спри¤ти ≥нтеграц≥њ д≥¤льност≥ р≥зних державних ≥ громадських орган≥зац≥й та установ по наданню необх≥дноњ соц≥ально-економ≥чноњ допомоги населенню;

- проводити психолого-педагог≥чн≥ та юридичн≥ консультац≥њ з питань с≥м`њ ≥ шлюбу, виховну роботу серед д≥тей, схильних до правопорушень;

- надавати допомогу в укладанн≥ угод про надомну працю батькам що мають неповнол≥тн≥х д≥тей, ≥нвал≥дам, пенс≥онерам;

- ви¤вл¤ти ≥ надавати п≥дтримку д≥т¤м та дорослим, ¤ким потр≥бна оп≥ка ≥ п≥клуванн¤, влаштуванн¤ в л≥кувальн≥ й учбово-виховн≥ заклади, матер≥альна, соц≥ально-побутова та ≥нша допомога;

- орган≥зовувати громадський захист неповнол≥тн≥х правопорушник≥в при необх≥дност≥ - брати в ньому особисту участь;

- спри¤ти створенню ≥ д≥¤льност≥ центр≥в соц≥альноњ служби дл¤ молод≥, допомоги с≥м'њ (всиновленн¤, оп≥кунство, п≥клуванн¤), юнацьких, п≥дл≥ткових, дит¤чих об'Їднань, асоц≥ац≥й, клуб≥в за ≥нтересами.

Ч допомагати орган≥зац≥њ ≥ виховн≥й д≥¤льност≥ ≥нтернат≥в, притулк≥в дл¤ ≥нвал≥д≥в, людей похилого в≥ку, бездомним та ≥н.;

- брати участь в робот≥ по соц≥альн≥й адаптац≥њ ≥ реаб≥л≥тац≥њ ос≥б, ¤к≥ повернулис¤ з спец≥альних навчально-виховних установ ≥ м≥сць позбавленн¤ вол≥, розв'¤занн≥ ≥нших гострих соц≥альних проблем.

3. √оловн≥ функц≥њ спец≥ал≥ста з соц≥альноњ роботи

–≥зноман≥тн≥ профес≥йн≥ вимоги до спец≥ал≥ста з соц≥альноњ роботи випливають з таких його головних функц≥й: д≥агностична, прогностична, правозахисна, орган≥зац≥йна, проф≥лактична, соц≥ально-медична, соц≥ально-педагог≥чна, технолог≥чна, соц≥ально-побутова ≥ комун≥кативна.  оротко по¤снимо суть кожноњ. ѕерша функц≥¤ соц≥ального прац≥вника пол¤гаЇ у вивченн≥ особливостей с≥м'њ, групи людей, ступеню й спр¤мованост≥ впливу на них м≥кросередовища ≥ постановц≥ в≥дпов≥дного "соц≥ального д≥агнозу". « його врахуванн¤м прогнозуЇтьс¤ розвиток под≥й, процес≥в, модел≥ соц≥альноњ повед≥нки. ¬ раз≥ потреби використовуютьс¤ закони ≥ правов≥ акти з метою наданн¤ допомоги ≥ п≥дтримки людей, њхнього захисту. —оц≥альний прац≥вник спри¤Ї орган≥зац≥њ соц≥альних служб на п≥дприЇмствах ≥ за м≥сцем проживанн¤, залучаЇ до њх роботи громадськ≥сть, спр¤мовуЇ њхню д≥¤льн≥сть до наданн¤ р≥зних вид≥в допомоги ≥ соц≥альних послуг населенню. ¬елику увагу в≥н прид≥л¤Ї попередженню ≥ проф≥лактиц≥ негативних ¤вищ, привод¤чи в д≥ю р≥зн≥ механ≥зми (юридичн≥, психолог≥чн≥, медичн≥, педагог≥чн≥ та ≥н.), орган≥зуючи в≥дпов≥дну допомогу особам, що њњ вкрай потребують. Ѕезпосередн¤ соц≥ально-медична функц≥¤ прац≥вника соц≥альних служб пол¤гаЇ в орган≥зац≥њ роботи з проф≥лактики здоров'¤, засвоЇнн≥ навичок першоњ медичноњ допомоги, п≥дготовц≥ молод≥ до с≥мейного житт¤, в розвитку трудотерап≥њ та ≥н. Ѕагатопланова його соц≥ально-педагог≥чна функц≥¤: ви¤вл¤ти ≥нтереси й потреби людей у р≥зних видах д≥¤льност≥ (культурно-осв≥тн≥й, спортивно-оздоровч≥й, науково-техн≥чн≥й) ≥ залучати до роботи з ними в≥дпов≥дн≥ установи, творч≥ сп≥лки, асоц≥ац≥њ та ≥н. —уть психолог≥чноњ функц≥њ - застосуванн¤ р≥зних вид≥в консультуванн¤ ≥ корекц≥њ м≥жособистих стосунк≥в, спри¤нн¤ соц≥альн≥й адаптац≥њ ≥ндив≥да, допомога в соц≥альн≥й реаб≥л≥тац≥њ вс≥м нужденним. „≥льне м≥сце в д≥¤льност≥ соц≥ального прац≥вника займаЇ соц≥ально-побутова функц≥¤, що пол¤гаЇ у наданн≥ необх≥дноњ допомоги й п≥дтримки р≥зним категор≥¤м населенн¤ (≥нвал≥дам, перестар≥лим, новоствореним с≥м'¤м ≥ т.д.) в пол≥пшенн≥ њх житлових умов, облаштуванн≥, веденн≥ домаш≠нього господарства тощо. Ќарешт≥, комун≥кативна функц≥¤ передбачаЇ встановленн¤ контакт≥в з кл≥Їнтами, орган≥зац≥ю обм≥ну ≥нформац≥Їю, формуванн¤ Їдиноњ стратег≥њ взаЇмод≥њ сприйманн¤ ≥ розум≥нн¤ ≥ншоњ людини.

4. ѕрофес≥йна ≥деолог≥¤ соц≥ального прац≥вника

¬же ≥з стислоњ характеристики функц≥й видно, ¤кими р≥зними видами д≥¤льност≥ доводитьс¤ займатис¤ соц≥альному прац≥вников≥. ѕри розв'¤занн≥ соц≥альних проблем в≥н маЇ бути ≥ соц≥ологом, ≥ педа≠гогом, ≥ л≥карем, ≥ правознавцем. ћожна вид≥лити так≥ три головн≥ п≥дходи, до ¤ких в≥н часто вдаЇтьс¤. ¬иховний - виконанн¤ рол≥ вчите≠л¤, консультанта, експерта. —оц≥альний прац≥вник даЇ поради, навчаЇ вм≥нню, моделюванню ≥ демонстрац≥њ правильноњ повед≥нки, встанов≠люЇ зворотний зв'¤зок, застосовуЇ рольов≥ ≥гри ¤к метод навчанн¤. Ќаступний п≥дх≥д зводитьс¤ до рол≥ пом≥чника, при≠хильника або посередника в подоланн≥ апат≥њ чи дезорган≥зац≥њ особи, коли њй це зробити сам≥й важко. ƒ≥¤льн≥сть соц≥ального прац≥вника за такого п≥дходу спр¤мована на по¤сненн¤ повед≥нки, обговоренн¤ аль≠тернативних вар≥ант≥в, з'¤суванн¤ ситуац≥й, п≥дбадьорюванн¤ ≥ моб≥л≥зац≥ю внутр≥шн≥х ресурс≥в кл≥Їнта. јдвокативний п≥дх≥д застосо≠вуЇтьс¤ тод≥, коли треба юридичне захистити громад¤нина чи групу людей (поданн¤ об'Їктивноњ ≥нформац≥њ, сп≥впрац¤ з адвокатом, допо≠мога кл≥Їнтов≥ в усв≥домленн≥ прав ≥ обов'¤зк≥в, доб≥р документально обгрунтованих звинувачень ≥ т.д.).

Ќазва: ѕрофес≥йна ≥деолог≥¤ соц≥ального прац≥вника
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (2987 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
дипломные - literature - debt card - and debt - cash til payday loans - airlines cost - bargain easyjet
Page generation 0.280 seconds
Хостинг от uCoz