Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—трахуванн¤ > јнал≥з страхового ринку  оломийського району


јнал≥з страхового ринку  оломийського району

якщо проанал≥зувати страховий ринок  оломињ та  оломийського району, то основними л≥дерами на даному ринку виступають так≥ страхов≥ товариства ¤к У«ах≥д-–езервФ та УќрантаФ.

ўо стосуЇтьс¤ районного ринку, то б≥льша частка страхових операц≥й припадаЇ на УќрантуФ.

Ќац≥ональна јкц≥онерна —трахова  омпан≥¤ Ђќрантаї була заснована 25 листопада 1921 року. ¬≥дтод≥ ≥ до 1993 року  омпан≥¤ носила назву Ђ”крдержстрахї. ÷¤ орган≥зац≥¤ за будь-¤ких час≥в в≥д≥гравала безперечно вагому роль у житт≥ сусп≥льства, займаючись задоволенн¤м соц≥ально-економ≥чних потреб самих широких мас населенн¤. «а довг≥ роки своЇњ ≥стор≥њ  омпан≥¤ набула високого авторитету та особливоњ дов≥ри з боку кл≥Їнт≥в. ¬же в дек≥лькох покол≥нь назва  омпан≥њ асоц≥юЇтьс¤ ≥з гарантованим захистом та чесн≥стю.

 омпан≥¤ пережила зм≥ну назви (1993) ≥ форми власност≥ (1993-1996), залишаючись по цей день л≥дером страхового ринку ”крањни.

≤з завершенн¤м приватизац≥њ Ќј—  Ђќрантаї повТ¤зано багато прогресивних зм≥н у сам≥й  омпан≥њ. «м≥на форми власност≥ Ќј—  Ђќрантаї обумовила прих≥д до складу акц≥онер≥в приватного ≥нвестора, ¤кий прин≥с з собою в компан≥ю нов≥ сучасн≥ методи менеджменту та веденн¤ б≥знесу.

 омпан≥¤ зд≥йснюЇ експанс≥ю на страховому ринку ≥з залученн¤м ≥нвестиц≥йних кошт≥в. «а останн≥й р≥к у компан≥њ зд≥йснено багато позитивних зм≥н:

Ј проведено черговий етап приватизац≥њ

Ј стаб≥л≥зоване кер≥вництво

Ј проведено комплексний аудит ресурс≥в

Ј зд≥йснено ф≥нансове та орган≥зац≥йне оздоровленн¤ компан≥њ

Ј сформована команда досв≥дчених профес≥онал≥в

Ј п≥двищена ¤к≥сть послуг та обслуговуванн¤

Ј реал≥зуЇтьс¤ активне матер≥ально-техн≥чне поновленн¤ представницькоњ мереж≥

Ј розвиваЇтьс¤ партнерство з ≥ншими ф≥нансовими установами

ќкр≥м посиленн¤ позиц≥й у традиц≥йних сегментах Ќј—  Ђќрантаї останн≥м часом активно виходить на ринок великих м≥ст, освоюЇ нов≥ страхов≥ продукти, зокрема, страхуванн¤ мисливськоњ зброњ, с≥льськогосподарських п≥дприЇмств, небезпечних вантаж≥в та ≥н.  омпан≥¤ не т≥льки одна з перших отримала л≥ценз≥њ на ц≥ види, але й активно вт≥люЇ њх на практиц≥.

—ьогодн≥ ми пропонуЇмо ринку та споживачам нове обличч¤ Ђќрантиї ≥з збереженн¤м добрих традиц≥й особливоњ турботи про кл≥Їнт≥в. Ќј—  Ђќрантаї пропонуЇ на ринку понад 50 вид≥в страхуванн¤, ¤к≥ задовольн¤ють потреби практично вс≥х категор≥й кл≥Їнт≥в.

Ќј—  Ђќрантаї маЇ саму розвинуту у крањн≥ агентську мережу, ¤ка нал≥чуЇ понад 8,5 тис. прац≥вник≥в, 548 представництв, в т.ч. 27 обласних дирекц≥й ≥ 521 ф≥л≥й, агенц≥й ≥ в≥дд≥лень по вс≥й ”крањн≥.

јле правдив≥ше за вс≥ показники про Ќј—  Ђќрантаї кажуть кл≥Їнти. ѓх в  омпан≥њ Ч понад 7 м≥льйон≥в. ÷≥ люди Ч наш≥ сп≥вв≥тчизники, ¤к≥ знають ц≥ну негараздам, шахрайству та безв≥рТю. —аме ц≥ досв≥дчен≥ люди дов≥р¤ють доброму ≥мен≥ Ђќрантаї. ћи пишаЇмос¤ цим та ц≥нуЇмо такий авторитет.

Ќј—  Ђќрантаї Ч л≥дер украњнського ринку страхуванн¤, маЇ ун≥кальну представницьку мережу (548 представництв у вс≥х рег≥онах ”крањни ), агентську мережу (понад 7,7 тис. агент≥в) ≥ найб≥льшу в ”крањн≥ к≥льк≥сть угод страхуванн¤ (понад 12 млн).

«а ≤ п≥вр≥чч¤ 2003 року обс¤г страхових платеж≥в компан≥њ становить понад 111,2 тис. грн, страхових виплат (зокрема, й з державного страхуванн¤) Ч 41,7 тис. грн. —татутний кап≥тал Ќј—  Ђќрантаї Ч 22,3 млн грн, активи Ч 103,384 млн грн, сформован≥ страхов≥ резерви Ч 53,566 млн грн.

ўодо У«ах≥д-–езервуФ, то в≥н беззаперечний л≥дер по м≥сту  оломи¤. “ак, страхове товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю "«ах≥д-–езерв" усп≥шно працюЇ на страховому ринку ”крањни з 1992 року. «а цей час товариство зарекомендувало себе, ¤к стаб≥льний та профес≥йний партнер у д≥лових стосунках з кл≥Їнтами. ѕочинаючи з 1995 року спостер≥гаЇтьс¤ пост≥йне зростанн¤ актив≥в товариства, що дедал≥ зм≥цнюЇ його авторитет на ринку.

—ол≥дний кап≥тал, потужн≥ страхов≥ резерви, стаб≥льн≥сть, ≥нтелектуальний потенц≥ал, а також довгол≥тн¤ сп≥впрац¤ в галуз≥ перестрахуванн¤ з в≥домими ≥ноземними перестраховиками Ї гарант≥Їю страхових виплат. Ќа сьогодн≥шн≥й день страхове товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю "«ах≥д-–езерв" створило статутний фонд в сум≥ 12 250 тис. грн. јктиви товариства на 01.01.2003 року складають 200 170,2 тис. грн.

 ≥льк≥сть пост≥йних кл≥Їнт≥в товариства пост≥йно зростаЇ. ѓх дов≥ра з року в р≥к п≥дтверджуЇ ¤к≥сть послуг та висок≥ рейтингов≥ показники, ¤к≥ —“зƒ¬ "«ах≥д-–езерв" утримуЇ завд¤ки високому р≥вню профес≥йност≥ та повному виконанню вз¤тих зобов'¤зань.

ѕодальша стратег≥¤ д≥¤льност≥ нашого страхового товариства грунтуЇтьс¤ не т≥льки на зростанн≥ к≥льк≥сних але й ¤к≥сних показник≥в. —“зƒ¬ "«ах≥д-–езерв" прагне вдосконалювати страхов≥ продукти, створювати нов≥ послуги та розробл¤ти програми, що мають зац≥кавити та задовольнити потреби будь-¤кого кл≥Їнта.


—трахова д≥¤льн≥сть товариства зд≥йснюЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ з —татутом, законодавством ”крањни, на п≥дстав≥ л≥ценз≥й на право проведенн¤ страховоњ д≥¤льност≥ виданих  ом≥тетом у справах нагл¤ду за страховою д≥¤льн≥стю:

- л≥ценз≥¤ на право зд≥йсненн¤ страховоњ д≥¤льност≥ сер≥¤ јј є124541 в≥д 09.02.1998р., терм≥н д≥њ 10 рок≥в;

- л≥ценз≥¤ на право зд≥йсненн¤ страховоњ д≥¤льност≥ сер≥¤ јј є124542 в≥д 06.04.1998р., терм≥н д≥њ 10 рок≥в;

- л≥ценз≥¤ на право зд≥йсненн¤ страховоњ д≥¤льност≥ сер≥¤ јј є484340 в≥д 01.04.2003р., терм≥н д≥њ 3 роки.

—“зƒ¬"«ах≥д-–езерв" проводить так≥ види страхуванн¤:

страхуванн¤ наземного транспорту (кр≥м зал≥зничного);

страхуванн¤ пов≥тр¤ного транспорту;

страхуванн¤ водного транспорту (морського внутр≥шнього та ≥нших вид≥в водного транспорту);

страхуванн¤ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в наземного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

страхуванн¤ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в пов≥тр¤ного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

страхуванн¤ в≥дпов≥дальност≥ власник≥в водного транспорту (включаючи в≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника);

страхуванн¤ вантаж≥в та багажу;

страхуванн¤ кредит≥в;

страхуванн¤ в≥д вогневих ризик≥в та ризик≥в стих≥йних ¤вищ;

страхуванн¤ ф≥нансових ризик≥в;

профес≥йноњ в≥дпов≥дальност≥.

«а к≥льк≥стю страхових компан≥й «ах≥дний рег≥он займаЇ останнЇ м≥сце в ”крањн≥. Ќа його долю припадаЇ 11 в≥дсотк≥в ус≥х страхових компан≥й. ўо стосуЇтьс¤ ≤вано-‘ранк≥вськоњ област≥, то ≥ вона в рамках «ах≥дного рег≥ону займаЇ одне з останн≥х м≥сць по розвитку страхового ринку. ≤ншими словами, страхових компан≥й меньше, чим потр≥бно дл¤ оптимального розвитку страхуванн¤ в даному рег≥он≥.

Ќа даний час основними конкурентами страхового товариства У«ах≥д - –езервУ виступають Ќац≥ональна акц≥онерна страхова компан≥¤ У ќранта У , јкц≥онерна страхова компан≥¤ У √алицька У та дек≥лька представництв та ф≥л≥й ≥нших компан≥й.


¬икористана л≥тература:

—правочник по страховому бизнесу / ѕод ред. 3. ј. ”ткина. Ч ћ.: “андем, 1999.Ч 416с.

—трахование от ј до я.  нига дл¤ страхователей / ѕод ред. Ћ. ….  орчевской,  . ≈. “урбиной. Ч ћ.: »нфра-ћ, 1996. Ч 624с.

—траховеЇ дело: ”чебник / ѕод ред. Ћ. …. –ейтмана. Ч ћ.: –ост, 1992. Ч530с,

—трахов≥ послуги: Ќавч.-метод, пос≥бник дл¤ самост. вивч. дисц. / «а заг. ред. “. ћ. јртюх. Ч  .:  Ќ≈”, 2000. Ч 124 с.

—траховое дело в вопросах и ответах. ”чеб. пособие. —оставитель ј. Ћ. „ерненко. Ч –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1999. Ч 576 с.

1

Ќазва: јнал≥з страхового ринку  оломийського району
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (753 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
phentermine ionamin - payment structured - uk to - cheap laptops - моцарт - adipex/fastin facts - net paradise
Page generation 0.225 seconds
Хостинг от uCoz