Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—трахуванн¤ > –инок перестрахуванн¤


–инок перестрахуванн¤

—трахуванн¤ Ц одна з галузей економ≥ки, в ¤к≥й за останн≥ роки спостер≥гаЇтьс¤ зростанн¤ основних показник≥в. Ўвидкий розвиток украњнського страхового ринку про¤вл¤Їтьс¤ в темпах росту к≥лькост≥ страховик≥в, за 2001 р≥к њх к≥льк≥сть зросла до 328 (на 15,9% проти 2000) та в сумах обс¤г≥в надходжень страхових платеж≥в (¤к правило раз у п≥вроку спостер≥гаЇтьс¤ подвоЇнн¤ обс¤г≥в надходжень).

«агальний обс¤г страхових платеж≥в (внеск≥в) за вс≥ма видами страхуванн¤ за 2001 р. склав 3,03 млрд. грн., що становить 1,5% у ном≥нальному ¬¬ѕ (у 2000 роц≥ на р≥вн≥ 1,26%). Ѕеручи до уваги показники за останн≥ 5 рок≥в з 1997 по 2001 зростанн¤ страхових платеж≥в в≥дбулос¤ у 7,4 раз≥в.

ѕри цьому, незалежно в≥д обс¤г≥в з≥браних страхових прем≥й страховик зобовФ¤заний мати у розпор¤дженн≥ кошти, достатн≥ дл¤ задоволенн¤ вимог страхувальник≥в по страхових виплатах. “ому перше питанн¤ дл¤ страховика Ц реальна оц≥нка власних можливостей по прийн¤тим ризикам на страхуванн¤, тобто розм≥р власного утриманн¤ за договором страхуванн¤. ѕри недостатн≥х розм≥рах власних кошт≥в украњнських страховик≥в таке обмеженн¤ потребуЇ використанн¤ перестрахуванн¤.

Ќа сьогодн≥ умовами чинного страхового законодавства встановлений максимальний розм≥р власного утриманн¤, недостатн≥й р≥вень ¤кого зобовФ¤зуЇ страховика перестрахувати ризик виконанн¤ прийн¤тих зобовФ¤зань у перестраховик≥в резидент≥в або нерезидент≥в. (ст.30 «акону ”крањни Уѕро страхуванн¤Ф).

ѕри цьому, державна пол≥тика регулюванн¤ страхового ринку ≥ ≥нтереси кожного окремого страховика мають зб≥гатис¤ в питанн¤х п≥двищенн¤ кап≥тал≥зац≥њ, ф≥нансовоњ стаб≥льност≥ ≥ платоспоможност≥.

«а результатами 2001 року (у пор≥вн¤нн≥ з 2000) зросли не т≥льки валов≥ показники страховоњ д≥¤льност≥, але й ¤к≥сн≥:

- власний кап≥тал страховик≥в склав 1 924,3 млн.грн., зр≥с на 838,3 млн.грн.
- розм≥р статутних фонд≥в - 1 036,8 млн.грн., п≥двищивс¤ на 525,8 млн.грн.
- обс¤г страхових резерв≥в - 1 184,2 млн.грн., зр≥с на 225,2 млн.грн.

“аким чином, г≥потетично сукупний розм≥р власного утриманн¤ украњнських страховик≥в близько 222 млн.грн. «а результатами анал≥зу зв≥тних даних страховик≥в за 2001 р≥к максимальна страхова сума одного обФЇкту страхуванн¤ (морське судно) за видом страхуванн¤ в≥дпов≥дальност≥ перед трет≥ми особами при морському плаванн≥ складала 24,4 млрд.грн.

¬плив умов перестрахуванн¤ ¤к на ф≥нансовий результат д≥¤льност≥ страховик≥в так ≥ на економ≥ку держави в ц≥лому достатньо в≥дчутний ≥ маЇ тим б≥льше значенн¤, чим б≥льша частина ризик≥в передаЇтьс¤ на перестрахуванн¤, особливо за участю перестраховик≥в-нерезидент≥в.

Ќа сьогодн≥ ринок перестрахуванн¤ маЇ тенденц≥њ росту обс¤г≥в перестрахуванн¤ частини в≥дпов≥дальност≥ за договорами страхуванн¤ ¤к на ”крањн≥ так ≥ за кордоном. як правило, за договорами перестрахуванн¤ передаЇтьс¤ близько половини вс≥х прийн¤тих на страхуванн¤ зобовФ¤зань.
¬ 2001 роц≥ сплачено за договорами перестрахуванн¤ 1 492,4 млн. грн. ÷е 49,25% вс≥х отриманих страховиками страхових платеж≥в (в 2000р. 44%).

¬ тому числ≥ сплачено за договорами перестрахуванн¤ за 2001 р≥к:
- на внутр≥шньому ринку 706,89 млн.грн. (на 61,7% б≥льше н≥ж в 2000 роц≥),
- на зовн≥шньому (сплачено за меж≥ ”крањни) 785,53 млн.грн. (на 52,3% б≥льше н≥ж в 2000 роц≥).

«а меж≥ ”крањни (перестраховикам-нерезидентам) сплачено найб≥льше страхових платеж≥в за такими видами: страхуванн¤ ф≥нансових ризик≥в Ц 328,3 млн.грн. (в 2000 роц≥ Ц 200,4 млн.грн.); страхуванн¤ вантаж≥в та багажу Ц 114,3 млн.грн. (в 2000 роц≥ Ц 52,8 млн.грн.), страхуванн¤ ≥нших вид≥в майна Ц 94,6 млн.грн. (в 2000 роц≥ Ц 81,7 млн.грн.), вогнев≥ ризики Ц 94,1 млн.грн. (в 2000 роц≥ Ц 37,4 млн.грн.), та ≥нш≥.

«вичайно, в силу р≥зних причин, вже сталою тенденц≥Їю Ї превалююванн¤ зд≥йсненн¤ операц≥й перестрахуванн¤ за межами ”крањни. ¬одночас, в≥дплив валюти за кордон посилюЇ тиск на гривню. јле, за останн≥ роки спостер≥гаЇтьс¤ поступове упов≥льненн¤ цих процес≥в. “обто, ¤кщо в 2000 роц≥ темпи приросту перестрахуванн¤ у нерезидент≥в були 86,3%, то вже в 2001 - 52,28%.

÷е суттЇв≥ позитивн≥ зрушенн¤, ¤к≥ зумовлюють перспективу використанн¤ потенц≥алу украњнського ринку перестрахуванн¤. ј також спри¤ють зб≥льшенню ≥нвестиц≥йного кап≥талу в ”крањн≥.

—ьогодн≥ вс≥ розум≥ють, що повн≥стю розм≥стити велик≥ ризики на внутр≥шньому ринку неможливо ≥ враховуючи географ≥ю страхуванн¤ недоц≥льно. –азом з тим, необх≥дно знайти оптимальне сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж частками ризик≥в, ¤к≥ передаютьс¤ на перестрахуванн¤ за кордон ≥ тими, ¤к≥ залишаютьс¤ в ”крањн≥. Ќажаль, не вс≥ украњнськ≥ страховики ¤к≥ на сьогодн≥ вже традиц≥йно утримують певну частку ринку працюють на таких принципах.

ќтже, зважаючи на стан страхового ринку ”крањни, можна назвати плюси та м≥нуси страховоњ д≥¤льност≥. —еред позитивних момент≥в Ц ст≥йка тенденц≥¤ до зростанн¤ кап≥талу, обс¤г≥в актив≥в, зобовС¤зань страховик≥в, що Ї необх≥дною умовою њх стаб≥льного функц≥онуванн¤ та розвитку. ќднак актуальним залишаютьс¤ проблеми п≥двищенн¤ р≥вн≥в кап≥тал≥зац≥њ та л≥кв≥дност≥ актив≥в, платоспроможност≥, пол≥пшенн¤ ¤кост≥ страхових послуг, актив≥в ≥ пасив≥в, та зб≥льшенн¤ обс¤г≥в ≥нвестуванн¤ реального сектора економ≥ки.

« метою подальшого розвитку страхового ринку ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни й надал≥ буде проводитис¤ робота в напр¤м≥ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики щодо удосконаленн¤ системи державного регулюванн¤ страховоњ д≥¤льност≥.

1

Ќазва: –инок перестрахуванн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (910 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
марс - best online casino - кирилица - career training in washington state - lowest packages - insurance office - микросхема
Page generation 0.188 seconds
Хостинг от uCoz