Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“ехн≥чн≥ науки > јнал≥з орган≥зац≥њ зароб≥тноњ плати на ¬ј“ –ух≥вська картонна фабрика


јнал≥з орган≥зац≥њ зароб≥тноњ плати на ¬ј“ –ух≥вська картонна фабрика

—тор≥нка: 1/9

1.“ехн≥ко-економ≥чна характеристика виробництва Ц господарськоњ д≥¤льност≥ ¬ј“ У–ух≥вська картонна фабрикаФ .

”крањна Ї одн≥Їю з пров≥дних держав серед крањн —Ќƒ за обс¤гом виробництва картонно-паперовоњ тари, проте прот¤гом останн≥х рок≥в м≥ра задоволенн¤ внутрш≥ньодержавних потреб у н≥й коливалас¤ в межах 50-52% [11, 190].

¬одночас в ”крањн≥ (пор≥вн¤но з ≥ндустр≥ально ≥ ринково розвинутими крањнами) р≥вень виробництва картонноњ ≥ гофрокартонноњ тари Ї ще невиправдано малим. ” розрахунку на одного жител¤ ”крањни зараз виготовл¤Їтьс¤ 6,2 м2 цього виду тари, що у 7, 10, 15, 17 раз менший, н≥ж в јнгл≥њ, Ќ≥меччин≥, япон≥њ та —Ўј в≥дпов≥дно [11, 190].

ѕлоска ≥ гофрокартонна тара Ї одн≥Їю з найпрогресивн≥ших ≥ еколог≥чно чистих вид≥в продукц≥њ в таропакувальн≥й галуз≥. “ара з картону й паперу пор≥вн¤но з ≥ншими њњ видами, що виготовл¤ютьс¤ з деревини ≥ пластмас, маЇ ≥стотн≥ переваги. ѕередовс≥м вона дешевша дл¤ њњ виготовленн¤ використовуЇтьс¤ менше сировини та матер≥ал≥в, вона легка, г≥г≥Їн≥чна, естетична, зручна у користуванн≥. ѕоставка тарних ¤щик≥в зд≥йснюЇтьс¤ у складеному вигл¤д≥, що уможливлюЇ отриманн¤ великого економ≥чного ефекту за рахунок ефективного використанн¤ транспортних засоб≥в ≥ складських прим≥щень.

¬ага (маса) й соб≥варт≥сть гофрокартонноњ тари в≥дпов≥дно в 4-5 раз≥в ≥ 1,5 Ц2,5 раза менш≥, н≥ж так≥ сам≥ показники деревТ¤ноњ тари такоњ самоњ м≥сткост≥. ≤стотною перевагою картонно-паперовоњ тари Ї також ≥ те, що значна частка њњ може бути використана ¤к вторинна сировина за продукуванн¤ нових таропакувальних матер≥ал≥в, що забезпечить в≥дпов≥дну економ≥ю первинноњ сировини.

¬≥дкрите акц≥онерне товариство У–ух≥вська картонна фабрикаФ Ї ц≥л≥сним майновим комплексом ≥з зак≥нченим виробничим циклом.

¬она входить в корпорац≥ю У”крпап≥рвторпром, до ¤коњ вход¤ть ∆идач≥вським ≥ –убежанський целюлозно-паперов≥ комб≥нати, ≤змањльський целюлозно-картонний комб≥нат, Уƒн≥проважпап≥рмашФ ≥м.. јртема.

¬ј“ У–ух≥вська картонна фабрикаФ знаходитьс¤ в м. –ах≥в, «акарпатськоњ област≥, вул.. ’мельницького,70.

ћетою д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ї:

найб≥льш повне ≥ ¤к≥сне задоволенн¤ потреб громад¤н. ѕ≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й в продукц≥њ, роботах ≥ послугах, що виробл¤ютьс¤ (надаютьс¤) акц≥онерним товариствам ≥ реал≥зац≥њ на ц≥й основ≥ соц≥альних ≥ економ≥чних ≥нтерес≥в акц≥онер≥в ≥ трудового колективу;

створенн¤ конкурентноздатних продукц≥њ, роб≥т, послуг ≥ орган≥зац≥њ при цьому додаткових робочих м≥сць.

ѕредметом д≥¤льност≥ Ї:

виробництво тарного плоского склеЇного картону та гофрокартону з подальшою переробкою њх у картонну тару;

виробництво товар≥в народного споживанн¤ та продукц≥њ виробничо-техн≥чного призначенн¤;

виробництво та реал≥зац≥њ електроенерг≥њ;

загот≥вл≥ л≥су, л≥сопил¤нн¤ та виробництво стол¤рних вироб≥в;

металообробка;

випуск вироб≥в з пластмас;

виробництво вапна та хвойних екстракт≥в;

очистка промислових та господарсько-побутових ст≥чних вод ≥ њх рекуперизац≥¤.

¬иробнича структура п≥дприЇмства зображена на рис. 3.

ќкр≥м наведених на рис. 3, на п≥дприЇмств≥ функц≥онують сл≥дуючи п≥дрозд≥ли: компресорно-силова д≥льниц¤, бухгалтер≥¤, ≥нженерна служба, адм≥н≥страц≥¤.

–ис 3.


’арактерними рисами виробництва тари Ї:

висока ступ≥нь неперервност≥ процесу;

т≥сна залежн≥сть м≥ж складовими частинами процесу;

в≥дносно невелика тривал≥сть виробничого процесу.

÷≥ особливост≥ створюютьс¤ певн≥ умови, з ¤кими необх≥дно рахуватись.

ќсобливо це стосуЇтьс¤ постачанн¤м сировини ≥ матер≥ал≥в: сил≥кат-брили, виготовл¤Їтьс¤ Ћисичанським склозаводом, пол≥в≥н≥лацетата Ц постачаЇ „еркаське ¬ќ УјзотФ; дибутилфталат Ц —вал¤вський х≥м≥чний завод; фарба флексографська Ц основний постачальник Ц завод барвник≥в у м. ямна, Ћьв≥вськоњ обл..

ќрган≥зац≥йна структура п≥дприЇмства представлена на —хем≥ 4.

Ќа п≥дприЇмств≥ зг≥дно даних ф. 1-ѕ¬ У«в≥т з прац≥ середньо обл≥кова чисельн≥сть штатних прац≥вник≥в за 2002 р≥к становила 360 чол. —ередньо обл≥кова чисельн≥сть персоналу в екв≥валент≥ повноњ зайн¤тост≥ Ц 26 ос≥б.

Ўтат ≥нженерно-техн≥чних ≥ кер≥вних прац≥вник≥в нал≥чуЇ 7 чол. на к≥нець зв≥тного 2002 року.

ўоб у¤вити повну картину сучасного стану п≥дприЇмства ¬ј“ У–ух≥вська картонна фабрика, необх≥дно проанал≥зувати основн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники д≥¤льност≥ у њх динам≥ц≥ (таблиц¤ 2.).

“аблиц¤ 2.1.1.

ќсновн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники, тис. грн.

є п/п

ѕоказники

ќд. вим.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

1.

ƒох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ (торг≥в, роб≥т послуг).

“ис. грн.

4573,0

2463,0

-

2.

„истий дох≥д в≥д реал≥зац≥њ

“ис. грн.

3811,0

2053,3

-

3.

—об≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ.

“ис. грн.

4264,0

2250,1

-

4.

ќбс¤г товарноњ продукц≥њ в д≥ючих ц≥нах (без ѕƒ¬)

“ис. грн.

3962,4

3100,3

1442,2

5.

—об≥варт≥сть товарноњ продукц≥њ

“ис. грн.

3858,0

2955,8

995,6

6.

¬аловий збиток

“ис. грн.

-453,0

-196,8

-

7.

„истий прибуток (збиток)

“ис. грн.

-2375,0

-299,5

1288,4

8.

—ередньо обл≥кова чисельн≥сть штатних прац≥вник≥в

„ол.

632

465

360

9.

—ередньо обл≥кова чисельн≥сть в екв≥валент≥ повноњ зайн¤тост≥

„ол.

249

96

26

10.

‘онд оплати прац≥

“ис. грн.

412,9

277,2

138,1

в т.ч. основноњ додатковоњ

“ис. грн.

271,4

93,3

138,1

11.

¬≥дпрацьовано людино-годин прац≥вниками

Ћюдино-годин

447360

127002

24548

12.

—ередньом≥с¤чна зароб≥тна плата

“ис. грн.

65,3

49,7

32,0

13.

—ередньом≥с¤чна зарплата (в екв≥валент≥ повноњ зайн¤тост≥)

“ис. грн.

138,2

240,6

442,6

14.

ѕродуктивн≥сть прац≥

“ис. грн.

6,27

6,67

4,01

15.

—ередньор≥чна варт≥сть основних фонд≥в

“ис. грн.

10630,0

8764,4

4616,0

16.

—ередньор≥чна варт≥сть оборотних засоб≥в

“ис. грн.

1700,0

1349,0

1033,0

17.

‘ондов≥ддача

“ис. грн.

0,37

0,35

0,32

18.

–ентабельн≥сть виробництва товарноњ продукц≥њ

%

+32,0

+31,0

+25,5

19.

„иста рентабельн≥сть

%

-

-

16,2

Ќазва: јнал≥з орган≥зац≥њ зароб≥тноњ плати на ¬ј“ –ух≥вська картонна фабрика
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (5945 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
education college - bontril adipex - - distance education - Ўтраус - quest map - clonidine hydrochloride
Page generation 0.197 seconds
Хостинг от uCoz