Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“ехн≥чн≥ науки > –оздавальна коробка


–оздавальна коробка

–оздавальна коробка застосовуЇтьс¤ на автомоб≥л¤х п≥двищеноњ прох≥дност≥ й призначена дл¤ передаванн¤ крутного моменту на ве≠дуч≥ мости автомоб≥л¤. «алежно в≥д призначенн¤ автомоб≥л¤ розда≠вальна коробка може виконуватис¤ з додатковою знижувальною пе≠редачею або без нењ.

Ќайпрост≥ша роздавальна коробка без знижувальноњ передач≥ (рис. 1, а) складаЇтьс¤ з ведучого 7, пром≥жного 4 й веденого 6 вал≥в, вала 8 привода переднього моста, шестерень 2, 3, 5, жорстко закр≥плених на валах, ≥ зубчастоњ муфти 7 вмиканн¤ переднього мос≠та. ¬ал 6 пост≥йно з'Їднаний ≥з механ≥змами привода заднього моста, а дл¤ вмиканн¤ переднього моста призначаЇтьс¤ зубчаста муфта 7, ¤ка перем≥щуЇтьс¤ вперед ≥ жорстко з'ЇднуЇ вали 6 ≥ 8. ѕри такому з'Їднанн≥ крутний момент на ведучих колесах переднього й заднього мост≥в розпод≥л¤Їтьс¤ в≥дпов≥дно до сил опору на колесах автомо≠б≥л¤.

ќднак п≥д час руху на поворот≥ передн≥ керован≥ колеса проход¤ть шл¤х по дуз≥ б≥льшого рад≥уса, н≥ж задн≥, й мають обертатис¤ швид≠ше. якщо ц¤ умова не виконуватиметьс¤, то передн≥ колеса проковзуватимуть в≥дносно дороги, зб≥льшатьс¤ втрати потужност≥ внасл≥≠док њњ циркул¤ц≥њ в трансм≥с≥њ, зросте витрата палива. ўоб запоб≥гти цьому, передн≥й м≥ст п≥д час руху по вдосконалених дорогах вимика≠ють ≥ вмикають т≥льки у важких дорожн≥х умовах. ” найпрост≥ш≥й роздавальн≥й коробц≥ (рис. 1, а) дл¤ цього слугуЇ зубчаста муфта 7, а в складн≥ших роздавальних коробках застосовують спец≥альний ме≠хан≥зм Ч м≥жосьовий диференц≥ал, ¤кий забезпечуЇ обертанн¤ вал≥в привода переднього й заднього мост≥в ≥з р≥зними кутовими швикост¤ми.

–оздавальн≥ коробки з додатковою знижувальною передачею засовуютьс¤ на автомоб≥л¤х, призначених дл¤ роботи у важких дорожн≥хн≥х умовах або з причепами. «нижувальна передача даЇ змогу зб≥льшити силу т¤ги на ведучих колесах автомоб≥л¤. “ака роздавальна коробка (рис. 1, б) в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д роздавальноњ коробки знижувальноњ передач≥ парою шестерень 3 ≥ 5, ¤к≥ п≥двищують

–ис. 1

—хеми роздавальних коробок:

а Ч без знижувальноњ передач≥; б Ч з≥ знижувальною передачею;

1 Ч ведучий вал; 2 Ч ведуча шест≥рн¤; 3 Ч шест≥рн¤ пром≥жного вала;

4 Ч пром≥жний вал; 5 Ч ведена шест≥рн¤; 6 Ч вал заднього моста;

7 Ч зубчаста муфта; 8 Ч вал привода переднього моста; 9 Ч корпус роздавальноњ коробки; 10 Ч шест≥рн¤ пост≥йного зачепленн¤; 11 Ч передн¤ шест≥рн¤ пром≥жного вала

даточне число. ¬едена шест≥рн¤ 5 може перем≥щуватис¤ по шл≥цах вала 6 заднього моста ≥ входити в зачепленн¤ з шест≥рнею 3 або 10. ѕри перем≥щенн≥ њњ вправо вмикаЇтьс¤ знижувальна передача, а вл≥≠во Ч пр¤ма передача. «убчаста муфта даЇ змогу вмикати й вимика≠ти передн≥й м≥ст.

Ќа автомоб≥л≥ роздавальну коробку встановлюють пор¤д ≥з ко≠робкою передач ≥ з'Їднують коротким карданним валом.

–оздавальна коробка (рис. 2, а) маЇ пр¤му й знижувальну передач≥ та шест≥рню вмиканн¤ переднього моста. ќсновними дета≠л¤ми коробки Ї корпус 8, ведучий 7, ведений 4, пром≥жний 5 вал . вал 9 привода переднього моста. Ќа ведучому валу на шл≥цах установлено рухому шест≥рню 2 вмиканн¤ пр¤моњ або знижувальноњ передач≥. ¬едений вал виконано ¤к одне ц≥ле з шест≥рнею 3. Ќа провалу жорстко закр≥плено шест≥рню 10 знижувальноњ передач≥ й на шл≥цах може перем≥щуватис¤ шест≥рн¤ 6 умиканн¤ переднього моста. Ќа валу привода переднього моста жорстко за≠кр≥плено шест≥рню 7.

ўоб ув≥мкнути передн≥й м≥ст, шест≥рню 6 перем≥шують управо по зачепленн¤ з шестерн¤ми 3 ≥ 7. ƒл¤ вмиканн¤ пр¤моњ передач≥ шест≥рн¤ 2 перем≥щуЇтьс¤ вправо ≥ њњ зуб'¤ вход¤ть у зачепленн¤ ≥з внутр≥шн≥м зубчастим в≥нцем шест≥рн≥ 3. «нижувальна передача

–ис. 2.

–оздавальна коробка з пр¤мою та знижувальною передачами:

а Ч загальний вигл¤д; б Ч к≥нематична схема; 1 Ч ведучий вал; 2, 3, 6, 7, 10 Ч шестерн≥; 4Ч ведений вал; 5 Ч пром≥жний вал; 8 Ч корпус; 9 Ч вал привода переднього моста

вмикаЇтьс¤ перем≥щенн¤м шест≥рн≥ 2 вл≥во до зачепленн¤ њњ з шест≥р≠нею 10 пром≥жного вала. « к≥нематичноњ схеми коробки (рис. 2, б) видно, що знижувальна передача може бути вв≥мкнена в раз≥ вв≥мк≠ненн¤ переднього моста. ƒл¤ цього в механ≥зм≥ перемиканн¤ розда≠вальноњ коробки Ї спец≥альний блокувальний пристр≥й, ¤кий не даЇ змоги вв≥мкнути знижувальну передачу без вмиканн¤ привода перед≠нього моста. —ам механ≥зм перемиканн¤ розм≥щуЇтьс¤ в боков≥й кришц≥ й складаЇтьс¤ з повзун≥в ≥ вилок, ¤к≥ мають привод в≥д двох важел≥в, виведених у каб≥ну вод≥¤.

ѕринцип д≥њ механ≥зму перемиканн¤ роздавальноњ коробки такий самий, ¤к ≥ механ≥зму перемиканн¤ коробки передач.

1

Ќазва: –оздавальна коробка
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (473 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
auto warranty - dirt cheap airline tickets - tickets tickets - airways airfare - lowest airfares - special education teacher - debt loan
Page generation 0.142 seconds
Хостинг от uCoz