Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни >  олективна (бригадна) матер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в


 олективна (бригадна) матер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в

ѕор¤д з договорами про повну ≥ндив≥дуальну матер≥≠альну в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в чинне трудове законо≠давство передбачаЇ можлив≥сть укладенн¤ письмового дого≠вору про колективну (бригадну) матер≥альну в≥дпов≥даль≠н≥сть. ѕри сп≥льному виконанн≥ прац≥вниками окремих вид≥в роб≥т, пов'¤заних з≥ збер≥ганн¤м, обробкою, продажем (в≥дпус≠ком), перевезенн¤м або застосуванн¤м у процес≥ виробницт≠ва переданих њм ц≥нностей, коли неможливо розмежувати матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть кожного прац≥вника, уклада≠ютьс¤ договори про колективну (бригадну) матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть. ¬водитьс¤ колективна (бригадна) матер≥аль≠на в≥дпов≥дальн≥сть власником або уповноваженим ним орга≠ном за узгодженн¤м з профсп≥лковим ком≥тетом. ѕисьмовий догов≥р про колективну матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть укла≠даЇтьс¤ м≥ж п≥дприЇмством, установою, орган≥зац≥Їю ≥ вс≥ма членами колективу (бригади) (ст. 135-2  «пѕ). ќск≥льки колективна (бригадна) матер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть встанов≠люЇтьс¤ за згодою вс≥х член≥в колективу (бригади), при вклю≠ченн≥ до складу бригади нових член≥в, а також при призна≠ченн≥ њњ кер≥вника враховуЇтьс¤ думка колективу бригади. ¬≥дпов≥дно до “ипового договору в договор≥ про колектив≠ну (бригадну) матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть визначаютьс¤ взаЇмн≥ права й обов'¤зки власника (уповноваженого ним органу) ≥ бригади. “ак, кожний член бригади маЇ право бра≠ти участь у прийманн≥ матер≥альних ц≥нностей, зд≥йснювати взаЇмний контроль за роботою по збер≥ганню, обробц≥ (в≥дпус≠ку), перевезенню або застосуванню в процес≥ виробництва ц≥н≠ностей, брати участь в ≥нвентаризац≥њ ц≥нностей, що переда≠ютьс¤ колективу, в необх≥дних випадках вимагати проведенн¤ ≥нвентаризац≥њ, за¤вл¤ти про в≥дведенн¤ окремих член≥в бри≠гади, ¤кщо вони, на його думку, не можуть забезпечити збе≠реженн¤ вв≥рених бригад≥ ц≥нностей тощо.

ѕерел≥к роб≥т, при виконанн≥ ¤ких може вводитис¤ ко≠лективна (бригадна) матер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть, умови њњ застосуванн¤, а також “иповий догов≥р про колективну (бри≠гадну) матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть затверджений наказом ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни в≥д 12 травн¤ 1996 p. є43 (≥з зм≥нами, внесеними наказом ћ≥нпрац≥ ”крањни в≥д 15 листопада 1996 p. є87) ( одекс закон≥в про працю ”крањни з постатейними матер≥алами // Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањн≥. Ч 1997. Ч є11Ч12. Ч —. 540Ч545). ” ѕерел≥к включен≥ так≥ роботи ¤к виконанн¤ касових операц≥й, прийом в≥д населенн¤ пла≠теж≥в, прийом ≥ в≥дпуск матер≥альних ц≥нностей на складах, базах, автозаправних станц≥¤х, продаж товар≥в тощо.

”кладенн¤ договору про колективну (бригадну) матер≥≠альну в≥дпов≥дальн≥сть на посадах ≥ роботах, не передбаче≠них ѕерел≥ком, позбавл¤Ї його юридичноњ сили.

Ўкода, що п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню, розпод≥л¤Їтьс¤ м≥ж членами колективу (бригади) пропорц≥йно м≥с¤чн≥й тарифн≥й ставц≥ (посадовому окладу) ≥ фактично в≥дпрацьованому часу за пер≥од з останньоњ ≥нвентаризац≥њ до дн¤ ви¤вленн¤ шко≠ди. ѕри встановленн≥ безпосереднього винуватц¤ Ч члена бригади, що запод≥¤в шкоду, обов'¤зок його в≥дшкодуванн¤ покладаЇтьс¤ на цього конкретного прац≥вника, тобто у тако≠му випадку в≥дшкодуванн¤ провадитьс¤ за правилами ≥нди≠в≥дуальноњ матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥.

ѕленум ¬ерховного —уду ”крањни в п. 14 постанови в≥д 29 грудн¤ 1992 p. є14 (в редакц≥њ постанови ѕленуму в≥д 28 березн≥ 1997 p. є3) указав, що ¤кщо в незабезпеченн≥ збереженн¤ матер≥альних ц≥нностей, кр≥м член≥в колективу (бригади), з ¤кими укладено догов≥р, винн≥ посадов≥ особи, суд обговорюЇ питанн¤ про залученн¤ њх до участ≥ в справ≥ ¤к сп≥вв≥дпов≥дач≥в ≥ визначаЇ розм≥р збитку, ¤кий в≥дпов≥≠даЇ ступеню вини кожного з них, ≥ розм≥р збитку, належного в≥дшкодуванню з урахуванн¤м виду ≥ меж матер≥альноњ в≥дпо≠в≥дальност≥, ¤ка на них покладаЇтьс¤. ≤нша шкода розпод≥≠л¤Їтьс¤ м≥ж членами бригади в≥дпов≥дно до “ипового догово≠ру про колективну (бригадну) матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть.

1

Ќазва:  олективна (бригадна) матер≥альна в≥дпов≥дальн≥сть прац≥вник≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1173 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
structured settlement payment - 6 jackpot lotto nj pick - education early - phentermine ionamin - cheap flight canada - car rental - mortgage bill payment online
Page generation 0.132 seconds
Хостинг от uCoz