Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ќбл≥к робочого часу


ќбл≥к робочого часу

ќбл≥к робочого часу Ч це ф≥ксуванн¤ в≥домостей про ¤вку прац≥вник≥в на роботу ≥ виконанн¤ ними встановленоњ тривалост≥ робочого часу. ќбл≥к робочого часу ведетьс¤ в табел¤х встановленоњ форми.

” склад≥ в≥дпрацьованого прац≥вником часу окремо вра≠ховуютьс¤ надурочн≥ роботи, чергуванн¤, в≥др¤дженн¤ тощо.

ќбл≥к робочого часу буваЇ поденним ≥ п≥дсумованим. ѕри поденному обл≥ку п≥драховуЇтьс¤ робочий час прот¤гом кож≠ного дн¤. “ака система обл≥ку робочого часу застосовуЇтьс¤ при точно встановленому робочому час≥, ¤кий маЇ однакову щоденну тривал≥сть. ѕри поденному обл≥ку переробка про≠т¤гом робочого дн¤ не може бути компенсована недоробкою в ≥нш≥ робоч≥ дн≥. ” в≥дпов≥дност≥ до ст. 61  «пѕ на безпе≠рервно д≥ючих п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х, а також в окремих виробництвах, цехах, д≥льниц¤х, в≥дд≥лен≠н¤х ≥ на де¤ких видах роб≥т, де за умовами виробництва (ро≠боти) не може бути додержана встановлена дл¤ даноњ кате≠гор≥њ прац≥вник≥в щоденна або щотижнева тривал≥сть робо≠чого часу, допускаЇтьс¤ за погодженн¤м з профсп≥лковим ком≥тетом п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ введенн¤ п≥дсу≠мованого обл≥ку робочого часу з тим, щоб тривал≥сть робо≠чого часу за обл≥ковий пер≥од не перевищувала нормального числа робочих годин (40-годинного робочого тижн¤ або ско≠роченого робочого часу дл¤ окремих категор≥й прац≥вник≥в).

¬ ¤кост≥ обл≥кового пер≥оду може встановлюватис¤ м≥с¤ць, квартал. ƒл¤ прац≥вник≥в зал≥зничного транспорту обл≥ко≠вим пер≥одом Ї тур Ч час з моменту ¤вки на роботу дл¤ поњздки до моменту ¤вки на роботу дл¤ наступноњ поњздки п≥сл¤ в≥дпочинку в пункт≥ пост≥йноњ роботи. ѕри п≥дсумову≠ваному обл≥ку робочого часу норма робочого часу визна≠чаЇтьс¤ шл¤хом множенн¤ тривалост≥ робочого дн¤ на число робочих дн≥в за календарем, що припадають на обл≥ковий пер≥од. ѕри неповному м≥с¤ц≥ роботи (наприклад, у раз≥ хвороби, в≥дпустки) в≥д встановленоњ м≥с¤чноњ норми в≥дн≥ма≠ютьс¤ робоч≥ години, що припадають на дн≥ в≥дсутност≥ на робот≥. “ривал≥сть робочоњ зм≥ни при п≥дсумовуваному об≠л≥ку робочого часу може зб≥льшуватис¤, але не б≥льш н≥ж до 10 годин.

ѕри п≥дсумовуваному обл≥ку робочого часу можлива переробка двох вид≥в. ѕереробка понад норму годин ≥ водно≠час понад встановлений граф≥к Ї надурочною роботою ≥ ком≠пенсуЇтьс¤ п≥двищеною оплатою. ѕереробка понад норму го≠дин, але в≥дпов≥дно до встановленого граф≥ка не визнаЇтьс¤ надурочною роботою. ѕереробка за граф≥ком компенсуЇтьс¤ не п≥двищеною оплатою, ¤к надурочна робота, а додатковими дн¤ми в≥дпочинку.

ѕрац≥вникам, дл¤ ¤ких встановлений п≥дсумований обл≥к робочого часу, щотижнев≥ дн≥ в≥дпочинку можуть встанов≠люватис¤ в р≥зн≥ дн≥ тижн¤ в≥дпов≥дно до граф≥к≥в зм≥нност≥.

—л≥д п≥дкреслити, що у зах≥дних крањнах значно пошире≠ний п≥дсумований обл≥к робочого часу. ѕри цьому маЇ м≥сце гнучкий розпод≥л робочого часу прот¤гом обл≥кового пер≥о≠ду (м≥с¤ц¤, кварталу, року), тобто моб≥льний режим прац≥. “акий режим може бути заф≥ксований в ≥ндив≥дуальному трудовому договор≥, що нашим законодавством не передба≠чено. ѕри укладенн≥ трудового договору узгоджуЇтьс¤ тиж≠нева, м≥с¤чна, квартальна чи р≥чна тривал≥сть робочого часу, ¤ка може зм≥нюватис¤ за розсудом наймача в межах вста≠новленого максимуму прот¤гом обл≥кового пер≥оду. ™ й ≥нший вар≥ант. ” трудовому договор≥ не встановлюЇтьс¤ конкретна тривал≥сть робочого часу. ѕередбачаЇтьс¤ лише, що наймач вправ≥ залучати прац≥вника "за викликом" у раз≥ необх≥д≠ност≥ з зазначенн¤м або без зазначенн¤ тривалост≥ робочого дн¤. ” цьому випадку зароб≥тна плата залежить в≥д фактич≠но в≥дпрацьованих годин.

ƒо недавнього часу нов≥ режими робочого часу не пе≠редбачалис¤ законодавством, а ≥нод≥ були закр≥плен≥ спочат≠ку в правилах внутр≥шнього трудового розпор¤дку, а п≥зн≥ше Ч в колективному договор≥. —ьогодн≥ моб≥льн≥ граф≥ки ре≠жиму робочого часу передбачен≥ законодавством ‘ранц≥њ, ‘–Ќ, Ѕельг≥њ.

¬загал≥ сьогодн≥ на «аход≥ спостер≥гаЇтьс¤ тенденц≥¤ до ≥ндив≥дуал≥зац≥њ та персонал≥зац≥њ режим≥в прац≥. ÷е важли≠ва риса сучасного виробництва, саме вона буде в≥дзначати застосуванн¤ робочоњ сили в XXI ст., коли будуть врахову≠ватис¤ в≥к, с≥мейний стан, псих≥ка, особист≥ схильност≥, життЇ≠вий б≥олог≥чний ритм тощо та залежно в≥д цього визначати≠метьс¤ трудове навантаженн¤ кожного прац≥вника. —аме це в≥дпов≥даЇ ≥нтересам працюючих та дасть змогу п≥двищити продуктивн≥сть прац≥. «а цим Ч майбутнЇ.

1

Ќазва: ќбл≥к робочого часу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1291 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
xenical work - buy buy - gambling with real money - cruises family - paralegal a - soma carisoprodol - packages airfares
Page generation 0.097 seconds
Хостинг от uCoz