Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ на п≥дприЇмствах


ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ на п≥дприЇмствах

ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ ¤вл¤Ї собою систему орган≥за≠ц≥йно-правових засоб≥в, спр¤мованих на встановленн¤ зм≥сту ≥ пор¤дку введенн¤ системи оплати прац≥, тарифноњ системи, нормуванн¤ прац≥, в≥др¤дних розц≥нок, прем≥юванн¤, ≥нших заохочувальних, компенсац≥йних ≥ гарант≥йних виплат, вста≠новленн¤ норм оплати прац≥ при в≥дхиленн≥ в≥д тарифних умов, форм ≥ строк≥в виплати зароб≥тноњ плати, пор¤дку об≠численн¤ середнього зароб≥тку, ≥ндексац≥њ зарплати у зв'¤з≠ку з≥ зм≥ною ≥ндексу споживчих ц≥н, компенсац≥њ зарплати у зв'¤зку з порушенн¤м терм≥н≥в њњ виплати.

ѕ≥дприЇмства самост≥йно встановлюють фонди, системи ≥ розм≥ри оплати прац≥, а також ≥нш≥ види доход≥в, передбаче≠н≥ законодавством, при цьому п≥дприЇмства мають право ви≠користати тарифн≥ с≥тки ≥ шкали сп≥вв≥дношенн¤ посадових оклад≥в, ¤к≥ визначаютьс¤ галузевими угодами, ¤к ор≥Їнтири дл¤ диференц≥ац≥њ оплати прац≥ залежно в≥д профес≥њ, квал≥≠ф≥кац≥њ прац≥вник≥в, складност≥ та ≥нших умов роб≥т (ст. 19 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥").

¬с≥ норми з оплати прац≥ в рамках своЇњ компетенц≥њ п≥дприЇмства встановлюють у колективному договор≥.

” колективному договор≥, з урахуванн¤м норм ≥ гарант≥й, передбачених законодавством ≥ угодами, встановлюютьс¤ так≥ умови в сфер≥ оплати прац≥ прац≥вник≥в конкретного п≥дпри≠Їмства:

1) визначаютьс¤ фонди оплати прац≥;

2) системи оплати прац≥;

3) норми прац≥ й грошов≥ розц≥нки;

4) тарифн≥ с≥тки;

5) розм≥р тарифноњ ставки ≤ розр¤ду, що перевищуЇ розм≥р, встановлений нормами б≥льш високого р≥вн¤;

6) схеми посадових оклад≥в;

7) надбавки ≥ доплати, що перевищують розм≥ри, вста≠новлен≥ законодавством, а також додатков≥ види надбавок ≥ доплат;

8) прем≥њ, що вход¤ть до системи оплати прац≥, та види ≥ розм≥ри матер≥ального заохоченн¤;

9) компенсац≥йн≥ ≥ гарант≥йн≥ виплати.

ѕотр≥бно в≥дм≥тити, що до зм≥сту колективного договору включаютьс¤ ¤к норми оплати прац≥, встановлен≥ законо≠давством ≥ угодами, так ≥ норми п≥двищеноњ оплати. ѕерша група норм носить ≥нформац≥йний характер, друга Ч ≥ Ї власне локальними правовими нормами конкретного п≥дприЇмства.

«г≥дно з ст. 26 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањ≠н≥" п≥дприЇмство зд≥йснюЇ, кр≥м виробничоњ д≥¤льност≥, також ≥ д≥¤льн≥сть соц≥альну. ѕриродно, вона реал≥зуЇтьс¤ за рахунок прибутку п≥дприЇмства. ÷¤ сфера включаЇ р≥зного роду мате≠р≥альн≥ виплати (¤к у грошов≥й, так ≥ в натуральн≥й форм≥) не т≥льки прац≥вникам п≥дприЇмства, а також ≥ колишн≥м прац≥в≠никам Ч пенс≥онерам, ветеранам прац≥, особам похилого в≥ку. ” рамках соц≥альноњ д≥¤льност≥ в колективному дого≠вор≥ п≥дприЇмства можуть передбачатис¤ ¤к р≥зн≥ види ма≠тер≥ального заохоченн¤, так ≥ додатков≥ соц≥альн≥ виплати:

1) оплата гар¤чого харчуванн¤ прац≥вникам п≥дприЇмства;

2) укладенн¤ договор≥в про додаткове медичне, оздоровче обслуговуванн¤ прац≥вник≥в за рахунок кошт≥в п≥дприЇмства;

3) ≥ндексац≥¤ зароб≥тку прац≥вника в б≥льш високих роз≠м≥рах пор≥вн¤но ≥з законодавством;

4) доплати за зниженн¤ норм прац≥ дл¤ ос≥б ≥з зниженою працездатн≥стю, неповнол≥тн≥х, ос≥б передпенс≥йного в≥ку;

5) доплати за додатков≥ в≥дпустки ≥ скорочений робочий час прац≥вникам, ¤к≥ поЇднують роботу з навчанн¤м;

6) ф≥нансуванн¤ платного навчанн¤ прац≥вник≥в п≥дприЇм≠ства за рахунок кошт≥в п≥дприЇмства;

7) оплата транспортних витрат ≥ витрат на житло прац≥в≠никам за рахунок кошт≥в п≥дприЇмства;

8) вид≥ленн¤ кошт≥в профкому на культурн≥, спортивн≥ й оздоровч≥ програми;

9) виплата одноразовоњ допомоги прац≥внику при ви≠ход≥ на пенс≥ю;

10) встановленн¤ заводськоњ пенс≥њ прац≥вникам п≥дпри≠Їмств;

11) додатков≥ виплати с≥м'¤м з д≥тьми.

ѕотр≥бно особливо п≥дкреслити роль трудового колек≠тиву у встановленн≥ умов прац≥. ѕередус≥м колективний до≠гов≥р обговорюЇтьс¤ на загальних зборах трудового колек≠тиву, ≥ лише п≥сл¤ прийн¤тт¤ позитивного р≥шенн¤ Ч схва≠ленн¤, колектив уповноважуЇ профком (або ≥ншого представ≠ника) п≥дписати його (ст. 13 «акону ”крањни "ѕро колек≠тивн≥ договори ≥ угоди").

ўо ж до питань соц≥ального розвитку, то вони вир≥шуютьс¤ трудовим колективом за участю власника в≥дпов≥дно до стату≠ту п≥дприЇмства (ст. 26 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥"). “ака норма ≥снуЇ, але практично не реал≥зуЇтьс¤. Ќа момент реЇстрац≥њ п≥дприЇмства, коли виробл¤Їтьс¤ зм≥ст статуту, н≥¤кого трудового колективу ще не ≥снуЇ. ј коли зд≥йснюЇтьс¤ наб≥р прац≥вник≥в, тобто формуЇтьс¤ трудовий колектив, статут вже затверджений, ≥, звичайно ж, його права в розпод≥л≥ прибутку щонайб≥льш м≥н≥мальн≥. ќтже, в≥дпов≥дно до д≥ючого законодавства, коли д≥¤ норм, що передбачають права трудових колектив≥в на державних п≥дприЇмствах (абза≠ци другий, трет≥й ≥ четвертий п. « ст. 15 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥"), припинена ƒекретом  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни є8-92 в≥д 15 грудн¤ 1992 p. ≥ за в≥дсутност≥ «акон ”крањни "ѕро трудов≥ колективи" ще не прийн¤тий, Ч залишаЇтьс¤ один правовий шл¤х дл¤ реал≥зац≥њ трудовими колективами своњх прав у сфер≥ оплати прац≥ та соц≥альноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ч колективний догов≥р. ¬с≥л¤ке роз≠ширенн¤ прав власника п≥дприЇмства веде до звуженн¤ прав трудового колективу. « ц≥Їю тенденц≥Їю не можна погодитис¤. Ќе можна забувати про те, що власник виступаЇ роботодавцем в трудових в≥дносинах, ≥ його природне прагненн¤ волод≥ти ¤комога б≥льшою частиною прибутку обертаЇтьс¤ ущемленн¤м прав найманих прац≥вник≥в, њх повним безправ'¤м, особливо в умовах економ≥чноњ кризи. ƒосв≥д промислове розвинених крањн св≥дчить про широке застосуванн¤ матер≥ального стимулю≠ванн¤ ≥ додаткового соц≥ального забезпеченн¤ прац≥вник≥в.

якщо колективний догов≥р на п≥дприЇмств≥ не укладе≠ний, власник зобов'¤заний погодити вс≥ питанн¤ щодо вста≠новленн¤ умов оплати прац≥ з профсп≥лковим органом, ¤кий представл¤Ї ≥нтереси б≥льшост≥ прац≥вник≥в, а у раз≥ його в≥дсутност≥ Ч з ≥ншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

”мови оплати прац≥ найманого прац≥вника, ¤кий працюЇ за трудовим договором у окремого громад¤нина (ф≥зичноњ особи) визначаютьс¤ угодою м≥ж роботодавцем ≥ прац≥вником.

«астосуванн¤ встановлених умов прац≥ шл¤хом конкре≠тизац≥њ розм≥ру оплати прац≥, надбавок, доплат, прем≥й зд≥йснюЇтьс¤ власником за погодженн¤м з прац≥вником при укладенн≥ трудового договору.

ѕри укладенн≥ контракту розм≥р оплати прац≥, њњ види встановлюютьс¤ угодою стор≥н з урахуванн¤м колективного договору.

1

Ќазва: ќрган≥зац≥¤ оплати прац≥ на п≥дприЇмствах
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1399 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
canada cheap - under airlines - churchill plan - politics - owning home - casino vegas - cheap watch
Page generation 0.126 seconds
Хостинг от uCoz