Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕор¤док укладенн¤ трудового договору


ѕор¤док укладенн¤ трудового договору

—тор≥нка: 1/3

¬≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ≥  «пѕ заборон¤Їтьс¤ необгрунтована в≥дмова в прийом≥ на роботу, а також будь-¤ке пр¤ме або непр¤ме обмеженн¤ прав чи встановленн¤ пр¤мих або непр¤мих переваг при укладенн≥, зм≥н≥ й припи≠ненн≥ трудового договору в залежност≥ в≥д походженн¤, соц≥≠ального ≥ майнового стану, расовоњ ≥ нац≥ональноњ приналеж≠ност≥, стат≥, мови, пол≥тичних погл¤д≥в, рел≥г≥йних переконань, членства в профсп≥лц≥ або ≥ншому об'Їднанн≥ громад¤н, роду ≥ характеру зан¤ть, м≥сц¤ проживанн¤ (ст. 22  «пѕ).

Ќезаконна в≥дмова в прийом≥ на роботу може бути оскар≠жена до суду. ѕленум ¬ерховного —уду ”крањни роз'¤снив, що суди розгл¤дають позови про укладенн¤ трудових дого≠вор≥в не т≥льки у випадках, коли власник зобов'¤заний був укласти трудовий догов≥р (наприклад, з молодими фах≥в≠ц¤ми, направленими у встановленому пор¤дку на дане п≥д≠приЇмство; прац≥вниками, запрошеними на роботу в пор¤д≠ку переведенн¤; виборними прац≥вниками п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну повноважень; прац≥вниками, ¤ким надане право по≠воротного прийому на роботу; ≥нвал≥дами ≥ неповнол≥тн≥ми, направленими на п≥дприЇмство в рахунок брон≥; особами, ¤к≥ були зв≥льнен≥ в зв'¤зку ≥з призовом на строкову в≥йсько≠ву або альтернативну (нев≥йськову) службу, направленн¤м на роботу за кордон ≥ повернулис¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ служби або роботи та ≥н.), а також в тих випадках, коли особа вважаЇ, що њй було в≥дмовлено в укладенн≥ трудового договору всупе≠реч гарант≥¤м, передбаченим ст. 22  «пѕ (п. 4 постанови є15 ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 25 травн¤ 1998 p. // ¬≥сник ¬ерховного —уду ”крањни. Ч 1998. Ч є3).

ѕотр≥бно звернути увагу, що в≥дмову в прийом≥ на робо≠ту ваг≥тних ж≥нок або ж≥нок, що мають д≥тей у в≥ц≥ до 3 рок≥в, самотн≥х матер≥в, що мають дитину у в≥ц≥ до 14 рок≥в або дитину-≥нвал≥да, власник повинен оформити в письмовому вигл¤д≥. “ака в≥дмова також може бути оскаржена в судово≠му пор¤дку (ст. 184  «пѕ).

¬≥дмова в прийом≥ на роботу ж≥нки з мотив≥в ваг≥тност≥ або матер≥, що маЇ грудну дитину, однаково ¤к зниженн¤ зарплати або зв≥льненн¤ ж≥нки з роботи з таких же мо≠тив≥в т¤гнуть крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть посадовоњ осо≠би у вигл¤д≥ виправних роб≥т терм≥ном до 1 року або по≠збавленн¤ права займати певн≥ посади терм≥ном до 2 рок≥в (ст. 134    ”крањни).

«аборон¤Їтьс¤ також в≥дмова в прийом≥ на роботу гро≠мад¤нина з мотив≥в дос¤гненн¤ ним пенс≥йного в≥ку (ст. 11 «акону ”крањни "ѕро основн≥ засади соц≥ального захисту ветеран≥в прац≥ та ≥нших громад¤н похилого в≥ку в ”крањн≥" в≥д 16 грудн¤ 1993 p. (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ч 1994. Ч є4. Ч —т. 18). ѕроте не можна не визнати, що норми ц≥ практично не д≥ють. ѕроблема зб≥льшенн¤ громад¤н похи≠лого в≥ку в сусп≥льств≥ Ч загальна проблема дл¤ розвину≠тих крањн. ÷е пов'¤зано у свою чергу з демограф≥чними про≠блемами. «а останн≥ 40Ч50 рок≥в населенн¤ св≥ту зб≥льши≠лос¤ втрич≥, причому головним чином за рахунок, народ≥в јз≥њ, јфрики, Ћатинськоњ јмерики. “емпи росту в Ївропей≠ських крањнах не йдуть н≥ в ¤ке пор≥вн¤нн¤ з перераховани≠ми крањнами. ” ™вроп≥ в середньому 25% с≥мей складаютьс¤ з одноњ людини. якщо у розвинутих крањнах значна к≥льк≥сть людей похилого в≥ку, то у крањн "третього св≥ту" навпаки Ч л≥тн≥х людей надзвичайно мало, одн≥Їю з причин Ї низька тривал≥сть житт¤ (√улиджан¤н ј. √адание на демографиче≠ских картах // »ностранец. Ч 1999. Ч є2). «араз у крањ≠нах ™— нараховуЇтьс¤ майже 100 млн ос≥б похилого в≥ку, у той час ¤к загальне число населенн¤ 321 млн чолов≥к. ќч≥≠куЇтьс¤, що до 2025 p. т≥льки у крањнах ™— к≥льк≥сть ос≥б, старших 65 рок≥в, зб≥льшитьс¤ на 21 млн чолов≥к, в той час ¤к чисельн≥сть потенц≥йно активного населенн¤ скоротитьс¤ б≥льш н≥ж на 15 млн чолов≥к (—моленска¤ ¬. ѕенси¤ не за горами // ѕерсонал. Ч 1998. Ч є5. Ч —. 106). “ака ситуа≠ц≥¤ вимагаЇ ¤кихось особливих д≥й в≥д ур¤д≥в держав щодо забезпеченн¤ соц≥ального захисту ос≥б передпенс≥йного та похилого в≥ку. ƒостов≥рно в≥домо, що влаштуватис¤ на робо≠ту така особа практично не може Ч њй в≥дмовл¤ють п≥д будь-¤ким приводом.

«аборон¤Їтьс¤ в≥дмова в прийом≥ на роботу ≥ профес≥йне навчанн¤ на виробництв≥ молод≥, що зак≥нчила загальноосв≥тн≥ школи, профес≥йн≥ навчально-виховн≥ заклади, а також ≥ншим особам, молодшим 18 рок≥в, направленим в рахунок брон≥ (ст. 196  «пѕ). “ака в≥дмова може бути оскаржена ними до суду.

” той же час законодавством передбачаютьс¤ ≥ певн≥ об≠меженн¤. ¬ласник маЇ право вводити обмеженн¤ щодо сп≥льноњ роботи на одному ≥ тому ж п≥дприЇмств≥ ос≥б, ¤к≥ Ї близькими родичами Ч подружж¤, батьк≥в, брат≥в, сестер, д≥тей, а також батьк≥в, брат≥в, сестер ≥ д≥тей подружж¤, ¤кщо в зв'¤зку з виконанн¤м своњх трудових обов'¤зк≥в вони без≠посередньо п≥дконтрольн≥ або п≥дзв≥тн≥ один одному.

Ќа державних п≥дприЇмствах так≥ обмеженн¤ Ї обов'¤з≠ковими ≥ передбачен≥ спец≥альним нормативним актом Ч постановою –Ќ  ”–—– в≥д 4 червн¤ 1933 p. з≥ зм≥нами, внесе≠ними постановою –ади ћ≥н≥стр≥в ”–—– в≥д 3 листопада 1980 p. є593 (33 ”–—–. - 1933. - є32. - —т. 413; «ѕ ”–—–. -1980. Ч є11. Ч —т. 83). ¬казан≥ обмеженн¤ не поширюютьс¤ на прац≥вник≥в, що об≥ймають виборн≥ посади, спец≥ал≥ст≥в с≥льського господарства, прац≥вник≥в плавскладу суд≥в р≥чко≠вого флоту, л≥кар≥в, наукових ≥ педагог≥чних прац≥вник≥в, ар≠тист≥в, художник≥в, музикант≥в державних театр≥в, спец≥ал≥ст≥в л≥сового, водного господарства, прац≥вник≥в осв≥ти, працюю≠чих у с≥льськ≥й м≥сцевост≥, ≥ де¤ких ≥нших категор≥й прац≥в≠ник≥в.

“рудовий догов≥р укладаЇтьс¤, ¤к правило, в письмов≥й форм≥. ” певних випадках дотриманн¤ письмовоњ форми Ї обов'¤зковим: при орган≥зованому набор≥ прац≥вник≥в; при укладенн≥ трудового договору про роботу в районах з особ≠ливими природними географ≥чними ≥ геолог≥чними умова≠ми й умовами п≥двищеного ризику дл¤ здоров'¤; при укла≠денн≥ контракту; у випадках, коли прац≥вник напол¤гаЇ на укладенн≥ трудового договору в письмов≥й форм≥; при укла≠денн≥ трудового договору з неповнол≥тн≥ми, при укладенн≥ трудового договору з ф≥зичною особою ≥ в ≥нших випадках, передбачених законодавством.

” письмов≥й форм≥ також укладаЇтьс¤ трудовий догов≥р з прац≥вниками, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з державною таЇм≠ницею (постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 листопада 1994 p. є779 "ѕро встановленн¤ письмовоњ форми трудових договор≥в з прац≥вниками, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з державною таЇмницею" // «ѕ ”крањни. - 1995. - є2. - —т. «ќ;

“ипова форма трудового договору з прац≥вником, д≥¤льн≥сть ¤кого пов'¤зана з державною таЇмницею, затверджена наказом ƒержкомсекрет≥в ”крањни в≥д 8 грудн¤ 1994 p. є44 / / Ѕюле≠тень нормативних акт≥в м≥н≥стерств ≥ в≥домств ”крањни. Ч 1995. Ч є3Ч4; "ѕро участь в оплачуваних громадських роботах" (ƒодаток 4 до ѕоложенн¤ про пор¤док орган≥зац≥њ ≥ прове≠денн¤ оплачуваних громадських роб≥т, затвердженого постано≠вою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 27 кв≥тн¤ 1998 p. є578) // Ћюдина ≥ прац¤: ≤нформац≥йний бюлетень ћ≥н≥стерства прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни. Ч 1998. Ч є7. Ч —. 15);

з прац≥вниками рел≥г≥йних орган≥зац≥й (ст. 25 «акону "ѕро свободу сов≥ст≥ ≥ рел≥г≥йн≥ орган≥зац≥њ" / / ¬≥домост≥ ¬ерхов≠ноњ –ади ”крањни. - 1991. - є25. - —т. 283).

“рудовий догов≥р, що м≥стить зобов'¤занн¤ про нерозголошенн¤ комерц≥йноњ таЇмниц≥, також укладаЇтьс¤ в пись≠мов≥й форм≥.

ѕотр≥бно в≥дм≥тити, що письмова форма трудового дого≠вору в сучасних умовах економ≥чноњ нестаб≥льност≥ Ї найб≥льш оптимальною. ќсобливо њњ значенн¤ зб≥льшуЇтьс¤ з≥ зростан≠н¤м догов≥рного регулюванн¤ прац≥, з розширенн¤м прав п≥дприЇмств ¤к в регулюванн≥ власне трудових в≥дносин, так ≥ в≥дносин щодо додаткового соц≥ального забезпеченн¤ пра≠ц≥вник≥в.  орисним у цьому питанн≥ Ї заруб≥жний досв≥д. “ак, наприклад, за законодавством ¬еликобритан≥њ роботода≠вець зобов'¤заний не п≥зн≥ше 13 тижн≥в в≥д початку роботи надати прац≥вников≥ письмовий текст трудового договору з вказ≥вкою його стор≥н, дати початку договору, основних його умов ( иселев ».я. ÷ит. раб. Ч —. 80). ѕерегл¤нута ™вро≠пейська соц≥альна харт≥¤ вимагаЇ в≥д роботодавц¤ прот¤гом 2 м≥с¤ц≥в надати прац≥вников≥ основн≥ умови трудового до≠говору в письмов≥й форм≥. ƒоц≥льно под≥бну норму встано≠вити й у  «пѕ ”крањни.

ѕисьмова форма передбачаЇ детальний виклад обов'¤зк≥в ¤к прац≥вника, так ≥ роботодавц¤ щодо забезпеченн¤ трудо≠вого договору. —юди можуть включатис¤, кр≥м умов, вста≠новлених за угодою стор≥н, також ≥ умови, передбачен≥ зако≠нодавством.

ѕисьмовий трудовий догов≥р складаЇтьс¤ в двох при≠м≥рниках ≥ п≥дписуЇтьс¤ сторонами. ¬≥н може бути зав≥ре≠ний печаткою п≥дприЇмства.

ѕисьмову форму трудового договору не сл≥д плутати з процедурою його оформленн¤. “≥ обставини, що прац≥вник пише за¤ву про прийом на роботу, власник видаЇ наказ про прийом на роботу ≥ т. ≥н., не означають письмовоњ форми трудового договору. ÷е вже етапи оформленн¤ укладеного трудового договору.

ѕравильне оформленн¤ трудового договору потр≥бно визначити ¤к внесенн¤ власником або уповноваженим ним органом у в≥дпов≥дн≥ документи, що мають правове значенн¤ дл¤ прац≥вника, точних в≥домостей про нього ≥ його роботу в≥дпов≥дно до чинного законодавства ≥ дос¤гнутоњ угоди, а також у встановлен≥ терм≥ни. ¬ид≥л¤ютьс¤ наступн≥ етапи оформленн¤ трудового договору:

1) подача прац≥вником за¤ви про прийом на роботу з представленн¤м вс≥х необх≥дних документ≥в;

2) в≥зи певних посадових ос≥б ≥ резолюц≥¤ власника або посадовоњ особи, що маЇ право прийому на роботу;

3) виданн¤ власником або уповноваженим ним органом наказу про зарахуванн¤ прац≥вника на роботу на основ≥ до≠с¤гнутоњ угоди;

Ќазва: ѕор¤док укладенн¤ трудового договору
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (2974 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
airline cost - free consolidation - structured settlement payment - canada diet - complete circuit - debt counseling - cheap car
Page generation 0.174 seconds
Хостинг от uCoz