Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕравов≥ питанн¤ орган≥зац≥њ виробничого навчанн¤


ѕродуктивн≥сть прац≥ Ч це показник трудовоњ д≥¤ль≠ност≥ прац≥вник≥в. ѕ≥двищенн¤ продуктивност≥ прац≥ Ч голов≠ний резерв зменшенн¤ вартост≥ продукц≥њ й витрат на њњ вироб≠ництво. ѕравильно й ефективно використовувати машини можуть лише люди, ¤к≥ мають належну техн≥чну п≥дготовку. Ќауково-техн≥чний прогрес, тобто поступальний розвиток науки ≥ техн≥ки, пред'¤вл¤Ї зростаюч≥ вимоги до р≥вн¤ осв≥≠ти, квал≥ф≥кац≥њ та в≥дпов≥дальност≥ прац≥вник≥в.  вал≥ф≥≠кац≥йн≥ вимоги до роб≥тник≥в на виробництв≥ пост≥йно зрос≠тають. “ому отриман≥ прац≥вником профес≥йн≥ знанн¤ ≥ на≠вики пер≥одично вимагають поповненн¤ або оновленн¤, тоб≠то п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ або переп≥дготовки прац≥вника.

ѕереп≥дготовка Ч це навчанн¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ вже ма≠ють профес≥ю, з метою здобутт¤ новоњ. ‘орми переп≥дготов≠ки прац≥вник≥в так≥ ж, ¤к ≥ при профес≥йн≥й п≥дготовц≥.

 вал≥ф≥кац≥¤ (в≥д латинського Qualis ¤кий за ¤к≥стю) Ч це р≥вень п≥дготовленост≥, м≥ра готовност≥ до будь-¤кого виду прац≥.  вал≥ф≥кована прац¤ Ї складною працею, що вимагаЇ спец≥альноњ п≥дготовки, на¤вност≥ у прац≥вника навик≥в, ум≥нь та знань дл¤ виконанн¤ певних вид≥в роб≥т. «наченн¤ ≥ роль квал≥ф≥кованоњ прац≥ велике. ¬она створюЇ за одиницю часу б≥льшу варт≥сть, н≥ж неквал≥ф≥кована прац¤.

ѕ≥д п≥двищенн¤м квал≥ф≥кац≥њ розум≥Їтьс¤ профес≥йне навчанн¤, спр¤моване на посл≥довне вдосконаленн¤ профес≥й≠них знань, навик≥в ≥ ум≥нь з уже набутоњ профес≥њ. ѕер≥о≠дичн≥сть навчанн¤ з метою п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ встанов≠люЇтьс¤ м≥н≥стерствами, а њњ тривал≥сть Ч в≥дпов≥дними на≠вчальними програмами. ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ може зд≥йснюватис¤ ≥ з в≥дривом в≥д виробництва, при цьому вста≠новлен≥ так≥ м≥н≥мальн≥ державн≥ гарант≥њ:

Ч збереженн¤ середньоњ м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати за основним м≥сцем роботи за час навчанн¤;

Ч оплата вартост≥ проњзду прац≥вника до м≥сц¤ навчанн¤ ≥ назад;

Ч виплата добових за кожний день перебуванн¤ в дороз≥ у розм≥р≥, встановленому законодавством дл¤ службових в≥др¤джень.

÷≥ та ≥нш≥ гарант≥њ ≥ компенсац≥њ передбачен≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 червн¤ 1997 p. є695 "ѕро гарант≥њ ≥ компенсац≥њ дл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ направл¤≠ютьс¤ дл¤ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ, п≥дготовки, навчанн¤ ≥нших профес≥й з в≥дривом в≥д виробництва" ( одекс за≠кон≥в про працю з постатейними матер≥алами / / Ѕюлетень законодавства та юридичноњ практики ”крањни. Ч  .: ёр≥нком, 1997. Ч є11Ч12), а також ѕоложенн¤м про умови матер≥ального забезпеченн¤ ос≥б, направлених за кордон на навчанн¤, стажуванн¤, дл¤ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ, затвердже≠ного постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 4 березн¤ 1996 p. є287 ≥з зм≥нами, внесеними постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в в≥д 13 липн¤ 1998 p. є1079 («ѕ ”крањни. - 1996.- є8. - —т. 249; ѕрац¤ ≥ зарплата. - 1998. - є14).

« метою вдосконаленн¤ п≥дготовки, переп≥дготовки ≥ п≥дви≠щенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни затвердив зм≥ни ≥ доповненн¤ до постанов щодо п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ дер≠жавних службовц≥в (ѕро вдосконаленн¤ п≥дготовки, пере≠п≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в:

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 кв≥тн¤ 1998 p.. є499 // ѕрац¤ ≥ зарплата. - 1998. - є9. - —. 6.). ѕ≥дви≠щенн¤ квал≥ф≥кац≥њ за акредитованими в установленому по≠р¤дку профес≥йними програмами зд≥йснюютьс¤ дл¤ держав≠них службовц≥в VЧVII категор≥й:

1) центральних орган≥в виконавчоњ влади Ч у вищих навчальних закладах в≥дпов≥дно до ѕерел≥ку вищих навчаль≠них заклад≥в з п≥дготовки та переп≥дготовки фах≥вц≥в орган≥в виконавчоњ влади та ринковоњ економ≥ки, затвердженого по≠становою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 липн¤ 1995 p. є560 з доповненн¤ми, внесеними постановою  аб≥нету ћ≥н≥стра ”крањни в≥д 18 лютого 1998 p. є196, а також у п≥дпор¤дкованих зазначеним органам навчальних закладах п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ;

2) м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ Ч у рег≥ональних центрах п≥двищенн¤ квал≥≠ф≥кац≥њ державних службовц≥в, створених зг≥дно з ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д «ќ травн¤ 1995 p. є398 "ѕро систему п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ дер≠жавних службовц≥в" та постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањ≠ни в≥д 19 лютого 1996 p. є224 («ѕ ”крањни. - 1996. - є7.

Ч —т. 223), або, в окремих випадках, у навчальних закладах;

3) слухач≥, ¤к≥ навчаютьс¤ за заочною формою, користу≠ютьс¤ п≥льгами, передбаченими дл¤ студент≥в вищих закла≠д≥в осв≥ти, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва. Ќа пер≥од п≥дготовки маг≥стерськоњ роботи њм надаЇтьс¤ додат≠кова в≥дпустка за м≥сцем роботи терм≥ном на два м≥с¤ц≥.

“иповими вимогами квал≥ф≥кац≥йних характеристик про≠фес≥й квал≥ф≥кованих роб≥тник≥в, зайн¤тих на роботах висо≠кого квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ V ≥ VI розр¤д≥в VI-розр¤дноњ с≥тки, розробленими сп≥льно з ћ≥носв≥ти в≥дпов≥дно до «а≠кону "ѕро осв≥ту" та  ласиф≥катора профес≥й ƒ  003-95, передбачено вищу або профес≥йно-техн≥чну осв≥ту в≥дпов≥д≠ного осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн¤ (молодший спец≥ал≥ст, квал≥ф≥кований роб≥тник), п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ≥ стаж роботи за попередн≥м розр¤дом не менше одного року.

¬изначивши важлив≥сть профес≥йноњ п≥дготовки та пе≠реп≥дготовки прац≥вник≥в, особливо без в≥дриву в≥д вироб≠ництва, законодавець закр≥пив обов'¤зок власника (п≥дприЇм≠ства) орган≥зовувати профес≥йне навчанн¤. јле цей обов'¤≠зок треба розгл¤дати ¤к елемент правового статусу власни≠ка (п≥дприЇмства), один ≥з напр¤мк≥в соц≥альноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства («акон ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" в≥д 27 березн¤ 1991 p. (≥з зм≥н. та доп.)).  р≥м того, законо≠давством передбачено р¤д вимог до орган≥зац≥њ та проведен≠н¤ виробничого навчанн¤, а також до пор¤дку наданн¤ п≥льг дл¤ даноњ категор≥њ прац≥вник≥в.

ўоб навчанн¤ не приводило до зб≥льшенн¤ робочого часу, теоретичн≥ знанн¤ ≥ виробниче навчанн¤ нових прац≥в≠ник≥в безпосередньо на виробництв≥ провадитьс¤ в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю дл¤ прац≥вник≥в в≥дпов≥дного в≥ку, профес≥њ та виробництва (ст. 204  «пѕ). ” зв'¤зку з тим, що учн≥вський догов≥р Ї р≥зновидом трудового договору, умова про час виробничого навчанн¤ виступаЇ обов'¤зковою умовою та маЇ свою тривал≥сть, режим. ѕ≥д час виробничого навчанн¤ на учн≥в поширюютьс¤ нор≠ми трудового законодавства, в тому числ≥ й норми про ро≠бочий час. ¬изначаючи тривал≥сть робочого часу, законода≠вець бере до уваги умови прац≥, характер роботи, стан здо≠ров'¤, статев≥ та в≥ков≥ особливост≥, ≥нш≥ обставини. ¬иход¤≠чи з наведеного, разом ≥з нормальною тривал≥стю робочого часу дл¤ де¤ких категор≥й прац≥вник≥в встановлюють скоро≠чену тривал≥сть та неповний робочий час. ÷≥ правила поши≠рюютьс¤ на ос≥б, котр≥ проход¤ть виробниче навчанн¤. ¬становлен≥ трудовим правом гарант≥њ, що забезпечують обме≠женн¤ тривалост≥ робочого часу (скороченн¤ часу роботи в н≥чну зм≥ну, напередодн≥ св¤ткових дн≥в) також мають по≠ширюватис¤ на цих ос≥б.

” пер≥од виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥кац≥њ або на≠вчанн¤ ≥нш≥й спец≥альност≥ прац≥вники не можуть бути ви≠користан≥ на будь-¤ких роботах, не пов'¤заних з≥ спец≥альн≥с≠тю, ¤коњ вони навчаютьс¤ (ст. 205  «пѕ). ѕрофес≥йна п≥дго≠товка зд≥йснюЇтьс¤ в т≥сному зв'¤зку з виготовленн¤м про≠дукц≥њ, наданн¤м послуг, що п≥дл¤гають оплат≥ зг≥дно ≥з зако≠нодавством. ќсновною трудовою функц≥Їю даноњ категор≥њ пра≠ц≥вник≥в Ї вивченн¤ спец≥альност≥, хоча вони одночасно ви≠конують ≥ певн≥ виробнич≥ завданн¤ за спец≥альн≥стю, що ви≠вчаЇтьс¤. "ѕрац¤, що не пов'¤зана з≥ спец≥альн≥стю" Ч це будь-¤ка робота, не передбачена квал≥ф≥кац≥йними характе≠ристиками дл¤ в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥, ≥ виробнич≥ зав≠данн¤ не повинн≥ виходити за рамки навчальноњ програми. ƒ≥њ власника або уповноваженого ним органу, що суперечать вимогам ц≥Їњ норми, можуть бути оскаржен≥.

–об≥тников≥, ¤кий усп≥шно зак≥нчив виробниче навчанн¤, присвоюЇтьс¤ квал≥ф≥кац≥¤ зг≥дно з тарифно-квал≥ф≥кац≥й≠ним дов≥дником ≥ надаЇтьс¤ робота в≥дпов≥дно до набутоњ ним квал≥ф≥кац≥њ ≥ присвоЇного розр¤ду (ст. 206  «пѕ). ¬и≠робниче навчанн¤ завершуЇтьс¤ складанн¤м квал≥ф≥кац≥й≠них ≥спит≥в квал≥ф≥кац≥йн≥й ком≥с≥њ.  вал≥ф≥кац≥йна атеста≠ц≥¤ визначаЇ готовн≥сть ос≥б самост≥йно виконувати комп≠лекс роб≥т чи певну роботу з обраноњ профес≥њ, спец≥альност≥ та спец≥ал≥зац≥њ в≥дпов≥дного розр¤ду (класу, категор≥њ). ќб≠с¤г ≥ р≥вень знань, ум≥нь та практичних навичок ос≥б, ¤к≥ про≠йшли навчанн¤ з профес≥њ, спец≥альност≥ й спец≥ал≥зац≥њ, ма≠ють в≥дпов≥дати вимогам квал≥ф≥кац≥йноњ характеристики профес≥њ прац≥вника (Ѕондаренко ќ. ѕор¤док квал≥ф≥кац≥й≠ноњ атестац≥њ та присвоЇнн¤ квал≥ф≥кац≥њ особам, ¤к≥ здобува≠ють профес≥йно-техн≥чну осв≥ту// ѕрац¤ ≥ зарплата. Ч 1999. Ч є7. Ч —. 15).  вал≥ф≥кац≥йн≥ екзамени, незалежно в≥д форми профес≥йного навчанн¤ на виробництв≥, пол¤гають у виконанн≥ екзаменованими квал≥ф≥кац≥йних (пробних) роб≥т ≥ в перев≥рц≥ њхн≥х знань у межах вимог квал≥ф≥кац≥йних характеристик та навчальних програм. ƒл¤ таких роб≥т п≥дби≠раютьс¤ характерн≥ дл¤ даноњ профес≥њ ≥ п≥дприЇмства робо≠ти та вироби, що в≥дпов≥дають р≥вню квал≥ф≥кац≥њ. ѕ≥дл¤га≠ють обл≥ку час виконанн¤ роботи, њњ ¤к≥сть. –езультати ≥спит≥в оформл¤ютьс¤ в передбаченому пор¤дку, що Ї п≥дставою дл¤ виданн¤ наказу про присвоЇнн¤ роб≥тников≥ квал≥ф≥кац≥й≠ного розр¤ду. «апис про присвоЇнн¤ розр¤ду заноситьс¤ до трудовоњ книжки (≤нструкц≥¤ про пор¤док веденн¤ трудових книжок на п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х, затвер≠джена наказом ћ≥н≥стерства прац≥, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ та ћ≥н≥стерства соц≥ального захисту в≥д 29 липн¤ 1993 p. є58).

Ќазва: ѕравов≥ питанн¤ орган≥зац≥њ виробничого навчанн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1602 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
riverboat orleans - tickets airline - car advantage - houses for sale - shoes cheap - eastwood insurance - payment credit
Page generation 0.191 seconds
Хостинг от uCoz