Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥зкультура > ¬иди ≥ форми туризму


¬иди ≥ форми туризму

“уризм Ц одна з найпопул¤рн≥ших форм активного в≥дпочинку планети. ўор≥чно дес¤тки м≥льйон≥в людей подорожуючи знайомитьс¤ з багатствами ≥ красотами, ≥сторичними культурними памТ¤тками дос¤гненн¤ми в економ≥ц≥ буд≥вництв≥ р≥зних крањн ≥ народ≥в. ƒл¤ багатьох крањн (Ўвейцар≥¤, √рец≥¤, ™гипет,  анада, —Ўј, ≤ндонез≥¤ тощо) туризм даЇ величезн≥ прибутки. ¬ ”крањн≥ туризму почали прид≥л¤ти увагу лише в останн≥ роки. ƒл¤ наших людей, особливо молод≥, характерне прагненн¤ поЇднанн¤ в≥дпочинок з активним п≥знанн¤м навколишнього св≥ту. ѕравильно орган≥зована ≥ ум≥ло проведена подорож зм≥цнюЇ здоровТ¤ людини, виховуЇ в нењ так≥ ц≥н≥ ¤кост≥ ¤к ≥н≥ц≥атива, мужн≥сть, наполеглив≥сть значно п≥двищуЇ працездатн≥сть. ѕ≥д час поход≥в, подорожей, м≥цн≥Ї почутт¤ колектив≥зму, розширюЇтьс¤ кругоз≥р турист≥в, розкриваютьс¤ ≥ндив≥дуальн≥ зд≥бност≥ кожного учасника, виховуЇтьс¤ любов до природи, до Ѕатьк≥вщини.

“уринським рухом в ”крањн≥ керуЇ Е.

ќрган≥зац≥йну ≥ навчально-методичну роботу по туризму у м≥стах ≥ районах провод¤ть клуби турист≥в.

“уристськ≥ секц≥њ Ц справжн≥ масов≥ ≥н≥ц≥атори ≥ орган≥затори самод≥¤льних подорожей ≥ поход≥в орган≥зуютьс¤ на п≥дприЇмствах, навчальних закладах, школах.

ќрган≥зац≥¤ самод≥¤льноњ туристськоњ подорож≥.

¬иди ≥ форми туризму.

“уристичн≥ подорож≥ провод¤тьс¤ у форм≥ вих≥дного дн¤, багатоденних подорожей (в час в≥дпусток ≥ кан≥кул) навчально-тренувальних збор≥в ≥ туринських екскурс≥й.

ѕоходи вих≥дного дн¤ ставл¤ть мету: активного в≥дпочинку, знайомство з природою ≥ житт¤м свого району. ¬они покликан≥ залучати до туризму широк≥ верстви населенн¤. ѕоходи вих≥дного дн¤ орган≥зовують також дл¤ тренуванн¤ багатоденних подорожей ≥ туристських змагань.

” багатоденних подорожах, туристських екскурс≥¤х ≥ навчально-тренувальних зборах виконуютьс¤ кр≥м названого пошуков≥, досл≥дницьк≥ ≥ ≥нш≥ сусп≥льно корисн≥ завданн¤ господарських, наукових ≥ ≥нших орган≥зац≥й, готуЇтьс¤ туристськ≥ кадри (кер≥вники поход≥в, ≥нструктори туристичних баз, табор≥в, клуб≥в), п≥двищуЇтьс¤ квал≥ф≥кац≥¤ туристичного активу.

ѕодорож≥ любоњ тривалост≥ ≥ складност≥ можуть проводитись з метою активного ≥ п≥знавального в≥дпочинку.

ѕо територ≥альн≥й ознац≥ подорож≥ д≥л¤тьс¤ на м≥сцев≥ ≥ далек≥, по характеру орган≥зац≥њ Ц на планов≥ (по турпут≥вках) ≥ самод≥¤льн≥.

ѕодорож≥ по пут≥вках провод¤тьс¤ по визначених наперед вивчених ≥ описаних, а часто ≥ промарк≥рованих маршрутах, туристи в дороз≥ забезпечуютьс¤ н≥чл≥гом, харчуванн¤м, м≥сцевим транспортом, послугами екскурсовод≥в пров≥дник≥в. як правило, туристи початк≥вц≥ зд≥йснюють своњ перш≥ подорож≥ по планових маршрутах, де орган≥зован≥ у групи п≥д кер≥вництвом ≥нструктор≥в, набувають перший туристичний досв≥д.

Ќайб≥льш повно завданн¤м туризму в≥дпов≥дають самод≥¤льн≥ подорож≥. ¬они орган≥зовуютьс¤ радами колективу, клубами турист≥в, при чому туристи сам≥ вибирають ≥ розробл¤ють маршрути, сам≥ обслуговують себе в дороз≥.

¬ залежност≥ в≥д способу пересуванн¤, подорож≥ д≥л¤ть на п≥шох≥дн≥, г≥рськ≥, водн≥ (на гребних або моторних човнах), лижн≥, велосипедн≥, комб≥нован≥, а також автомоб≥льн≥ ≥ мотоциклетн≥.

“уристичн≥ групи, що проход¤ть по дорогам загального користуванн¤, територ≥¤ запов≥дник≥в ≥ ≥н. з обмеженим доступом, зобовТ¤зан≥ д≥¤ти у в≥дпов≥дност≥ з вимогами, що визначають пор¤док користуванн¤ цими шл¤хами ≥ знаходженн¤ на даних територ≥¤х, а також примати м≥ри, направленн≥ на охорону природи, пасток ≥стор≥њ культури.

” пор¤дку зростаючоњ складност≥ самод≥¤льн≥ турпоходи ≥ подорож≥ д≥л¤тьс¤ на походи вих≥дного дн¤, багатоденн≥ некатегор≥йн≥ ≥ на маршрутах ≤, ≤≤, ≤≤≤, ≤V ≥ V категор≥й складностей.

 атегор≥¤ складност≥ визначаЇтьс¤ к≥льк≥стю ≥ характером природних перешкод, ¤к≥ туристам приходитьс¤ самост≥йно долати в походах, прот¤жн≥стю ≥ трудн≥стю поход≥в, а також ≥ншими факторами, специф≥чними дл¤ даного виду туризму.

¬иб≥р району подорожей.

ѕочинати зан¤тт¤ туризму у своЇму район≥ або крањ. ÷≥ початков≥ м≥сцев≥ походи не потребують великих грошових затрат на транспорт ≥ спор¤дженн¤ тривалост≥ часу на п≥дТњзди. ѕ≥сл¤ поход≥в по своЇму краю ц≥кав≥ше знайомитись ≥з ≥ншими районами.

–айон подорож≥ вибирають у залежност≥ в≥д ≥нтерес≥в ≥ смаку учасник≥в. ѕри вибор≥ району враховуЇтьс¤ також на¤вн≥сть зручних шл¤х≥в п≥дТњзду, час необх≥дного на дорогу, транспортн≥ ≥ ≥н. розходи.

ƒл¤ спрощенн¤ орган≥зац≥њ поход≥в Ї розроблен≥ маршрути, ¤к≥ базуютьс¤ на населенн≥ пункти. “уристичн≥ ≥ альп≥н≥йськ≥ бази, метеоролог≥чн≥ ≥ науково-досл≥дн≥ станц≥њ ≥ мисливсько-санаторн≥ станц≥њ.

 омплектуванн¤ групи.

ѕравильне комплектуванн¤ групи Ц одна з головних умов усп≥шного ≥ безавар≥йного походу. ”часник≥в майбутнього походу треба п≥дбирати ретельно краще ≥з одного колективу. Ѕажано щоб одного в≥ку ≥ ф≥зичноњ п≥дготовки, сп≥льн≥ ≥нтереси, б≥ль менш однаков≥ знанн¤ ≥ туристськ≥ навики.

“уристськ≥ групи п≥шох≥дного, лижного, г≥рського, водного, велосипедного ≥ спелео вид≥в туризму, ¤к≥ подорожують по маршрутах ≤ ≥ ≤≤ категор≥й складност≥ повинн≥ складатис¤ не менше н≥ж з 4-ох чолов≥к. ѕо маршрутах ≤≤≤, IV i V категор≥й складност≥ Ц не менше н≥ж з 6-ти чолов≥к ≥ не б≥льше 12 чолов≥к.

 ер≥вник ≥ учасники подорож≥ зобовТ¤зан≥: ум≥ти користуватись туристичним спор¤дженн¤м; бути ознайомленн≥ з природними перешкодами ≥ знати способи њх подоланн¤, волод≥ти техн≥кою ор≥Їнтуванн¤ ≥ пересуванн¤ у р≥зних умовах м≥сцевост≥ ≥ погоди, орган≥зац≥њ польових н≥чл≥г≥в; ум≥ти розробити план подорож≥, основний маршрут ≥ його запасн≥ вар≥анти, а також граф≥к руху; ум≥ти забезпечити техн≥ку безпеки ≥ звТ¤зок з населеними пунктами ≥ орган≥зац≥Їю, ¤ка в≥дправила групу у подорож.

як т≥льки група укомплектована, необх≥дно розпод≥лити обовТ¤зки м≥ж учасниками. ѕри цьому треба врахувати досв≥д туристський ≥ профес≥ональний, ф≥зичн≥ дан≥, практичн≥ навики.

 ер≥вник групи орган≥зовуЇ п≥дготовку до походу проводить тренуванн¤ з учасниками, в≥дпов≥даЇ за розробку маршруту, п≥дготовку документац≥њ ≥ ≥н. заступник кер≥вника, казначе¤, завгоспа, сан≥нструктора в≥дпов≥даЇ за щоденник (л≥топис походу) фотограф, художник; в≥дпов≥даЇ за ремонт спор¤дженн¤.

ќформленн¤ документац≥њ

на проведенн¤ походу або подорож≥.

ƒокументом, що даЇ право на проведенн¤ походу чи подорож≥ вих≥дного дн¤, або некатегор≥йного походу Ї маршрутний лист встановленоњ форми, а на категор≥йн≥ походи (≤-V категор≥й складност≥) - маршрутна книжка встановленоњ форми. ƒокументи заповнюютьс¤ кер≥вником туристичноњ групи ≥ зав≥р¤ютьс¤ кер≥вником в≥дпов≥дноњ орган≥зац≥њ, що проводить пох≥д. ÷≥ документи подаютьс¤ на розгл¤д у ћ   (маршрутно-квал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤). ћ   зав≥р¤Ї своњм штампом ≥ записуЇ визначенн¤ м≥сц¤ дл¤ реЇстрац≥њ у  –— (контрольно-р¤тувальн≥й служб≥).

¬имоги до орган≥зац≥њ,

¤ка проводить пох≥д або подорож.

ќрган≥зац≥¤, що проводить пох≥д чи подорож:

затверджуЇ кер≥вника групи ≥ њњ склад, зд≥йснюЇ контроль за п≥дготовкою групи до походу, забезпечуЇ њњ необх≥дним спор¤дженн¤м;

створюЇ умови дл¤ ф≥зичноњ, техн≥чноњ ≥ теоретичноњ п≥дготовки учасник≥в групи;

орган≥зовуЇ консультац≥њ спец≥ал≥ст≥в по питанн¤х попередженн¤х травматизму ≥ наданн¤ першоњ дол≥ карськоњ допомоги ≥ проходженн¤ мед огл¤ду учасниками групи.

заборон¤Ї вих≥д групи, ¤кщо по даних г≥дрометеослужби на трас≥ маршруту оч≥куютьс¤ небезпечн≥ ¤вища, загрожуючи життю учасник≥в;

у раз≥ необх≥дност≥ узгоджуЇ з ћ   зм≥ни у маршрут≥, склад групи до в≥дТњзду групи на маршрут;

контролюЇ дотриманн¤ групою часу проходженн¤ маршруту;

у випадках порушенн¤ строк≥в проходженн¤ маршруту звТ¤зуЇтьс¤ ≥з  –— дл¤ ви¤сненн¤ м≥сц¤ знаходженн¤ групи;

несе витрати повТ¤зан≥ ≥з пошуково-р¤тувальними роботами.

1

Ќазва: ¬иди ≥ форми туризму
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (1738 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
insurance motor - mileage of - adipex diet - unsecured debt consolidation loan - difference phentermine - payday payday - people consolidation
Page generation 0.112 seconds
Хостинг от uCoz