Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥зкультура > ‘ормуванн¤ навичок веденн¤ здорового способу житт¤ засобами ф≥зкультурно Ц оздоровчоњ роботи


‘ормуванн¤ навичок веденн¤ здорового способу житт¤ засобами ф≥зкультурно Ц оздоровчоњ роботи

—тор≥нка: 1/2

“ерм≥н Уф≥зична культураФ маЇ дек≥лька значень. ѕ≥д ним розум≥ють Увт≥ленн¤ в самому чолов≥ков≥, результати використанн¤ матер≥альних ≥ духовних ц≥нностей, ¤к≥ в≥днос¤тьс¤ до ф≥зичноњ культури в широкому розум≥нн≥, так ¤к засвоЇн≥ людиною ф≥зкультурн≥ знанн¤, ум≥нн¤, навички, ¤к≥ дос¤гнут≥ на основ≥ використаних засоб≥в ф≥зичного вихованн¤ показники розвитку ≥ т.д.

¬ цьому план≥ ф≥зичну культуру школ¤ра сл≥дуЇ дивитись не т≥льки ¤к зан¤тт¤ руховими вправами ≥ процедурами загартуванн¤. ѕон¤тт¤ Уф≥зична культураФ включаЇ ще ≥ широкий круг розум≥нь, ¤к≥ в≥днос¤тьс¤ до зан¤ть про правильний режим рац≥онального харчуванн¤, дотриманн¤ правил г≥г≥Їни, виробленн¤ корисних звичок. ћожна сказати, що ф≥зична культура школ¤ра Ц це оприд≥лений принцип його в≥дношенн¤ до свого здоровТ¤, до розвитку ≥ збереженню можливостей свого орган≥зму. Ќа основ≥ цього принципу будуЇтьс¤ повс¤кденне житт¤ учн≥, д¤куючи ф≥зичн≥й культур≥ ¤вл¤Їтьс¤ складовою частиною загальноњ культури.

“ак≥ задач≥ ф≥зичноњ культури покладен≥ в шк≥льн≥й навчальн≥й програм≥. ¬ н≥й ставитьс¤ задача виховувати навички культури повед≥нки, а також формувати у школ¤р≥в пон¤тт¤ про те, що турбота людини про своЇ здоровТ¤, ф≥зичному розвитку ≥ п≥дготовленост≥ Ї не т≥льки його особовою справою, але ≥ спри¤Ї вивченню школ¤рами теоретичних знань по ф≥зичн≥й культур≥, ф≥з≥олог≥њ ≥ г≥г≥Їн≥. ¬ них збер≥гаютьс¤ основн≥ положенн¤ при руховому режим≥, а також при особливост¤х зан¤ть ф≥зичними вправами, њх значенн¤ в формуванн≥ життЇво важливих рухових навичок у школ¤р≥в ≥ п≥дготовки њх до прац≥ ≥ захисту Ѕатьк≥вщини, про правила загартовуванн¤ ≥ необх≥дност≥ дотримуванн¤ г≥г≥Їн≥чних вимог, про корисн≥ ≥ шк≥длив≥ дл¤ здоровТ¤ звички.

ѕринцип всеб≥чного ≥ гармон≥йного розвитку орган≥зму передбачаЇ забезпеченн¤ планом≥рного й ц≥леспр¤мованого розвитку вс≥х його орган≥в та систем ≥ ф≥зичних ¤костей особи.

ѕравильне ф≥зичне вихованн¤ великою м≥рою спри¤Ї повноц≥нному псих≥чному розвитков≥ дитини та вдосконаленню њњ рухових функц≥й.

ќрган≥зм всеб≥чно розвиваЇтьс¤, ¤кщо систематично зазнаЇ д≥њ р≥зноман≥тних ф≥зичних навантажень, зокрема ф≥зичних вправ. ¬≥домо, що в орган≥зм≥ Ї понад 630 мТ¤з≥в ≥ 230 суглоб≥в. ѓх нормальне функц≥онуванн¤ передбачаЇ ≥нтенсивне ≥ систематичне завантаженн¤ кожного з них. ќднак у виконан≥ певноњ вправи бере участь лише обмежена к≥льк≥сть мТ¤з≥в ≥ суглоб≥в. “ому дл¤ оптимального ф≥зичного розвитку необх≥дно використовувати комплекс р≥зноман≥тних вправ, ¤к≥ б забезпечували функц≥онуванн¤ вс≥х мТ¤з≥в ≥ суглоб≥в.

„им б≥льше мТ¤з≥в бере участь у виконанн≥ конкретноњ ф≥зичноњ вправи, тим ≥стотн≥ш≥ ф≥з≥олог≥чн≥ (в органах) ≥ б≥ох≥м≥чн≥ (в кл≥тинах) зрушенн¤ в≥дбуваютьс¤ в орган≥зм≥, тим ефективн≥ший њх вплив на всеб≥чний ф≥зичний розвиток дитини.

ѕринцип оздоровчоњ спр¤мованост≥ ф≥зичноњ культури пол¤гаЇ в орган≥зац≥њ ф≥зичного вихованн¤, ≥ зокрема зан¤ть ф≥зичними вправами, таким чином, щоб вони спри¤ли проф≥лактиц≥ захворювань учн≥в, зм≥цненню њх здоровТ¤. ¬ ход≥ ф≥зичного вихованн¤ сл≥д забезпечувати таке поЇднанн¤ розТ¤снювальноњ, виховноњ роботи ≥ р≥зних форм практичних зан¤ть ф≥зичними вправами, при ¤кому ф≥зична культура стаЇ усв≥домленим обовТ¤зковим компонентом режиму дл¤ школ¤ра. «г≥дно з Уѕоложенн¤м про ф≥зичне вихованн¤ учн≥в загальноосв≥тньоњ школиФ, система зан¤ть школ¤р≥в ф≥зкультурою ≥ спортом включаЇ так≥ повТ¤зан≥ м≥ж собою форми:

уроки ф≥зичноњ культури;

ф≥зкультурно Ц оздоровч≥ заходи прот¤гом шк≥льного дн¤ (г≥мнастика перед уроками, ф≥зкультурн≥ хвилинки п≥д час урок≥в, ≥гри й ф≥зичн≥ вправи на перервах ≥ в режим≥ продовженого дн¤);

позакласна спортивно-масова робота (зан¤тт¤ в гуртках ф≥зичноњ культури ≥ спортивних секц≥¤х, спортивн≥ змаганн¤);

позашк≥льна спортивно-масова робота та ф≥зкультурно-оздоровч≥ заходи за м≥сцем проживанн¤ учн≥в (зан¤тт¤ в дит¤чо-юнацьких спортивних школах, туристичних гуртках ≥ т.д.);

самост≥йн≥ зан¤тт¤ учн≥в ф≥зичними вправами вдома, на пришк≥льних ≥ дворових майданчиках, стад≥онах та ≥нше.

—истематичн≥ зан¤тт¤ ф≥зкультурою позитивно впливають на розвиток дл¤ учн≥в в школ≥ та с≥мТњ, спонукають його дотримуватис¤ правильного режиму ≥ вимог г≥г≥Їни.

”роки ф≥зичноњ культури Ї основною формою ф≥зичного вихованн¤ учн≥в. ¬они обовТ¤зков≥ дл¤ вс≥х школ¤р≥в (за вин¤тком тих, хто за станом здоровТ¤ в≥днесений до спец≥альноњ медичноњ групи). ”роки повинн≥ активно спри¤ти усп≥шному зд≥йсненню позакласноњ ≥ позашк≥льноњ роботи з ф≥зичного вихованн¤, формуванню в учн≥в ≥нтересу ≥ звички до зан¤ть ф≥зичними вправами в повс¤кденному житт≥. Ќеобх≥дно п≥двищувати вплив урок≥в ф≥зкультури на вдосконаленн¤ ≥нших форм ф≥зичного вихованн¤. ¬≥домо, що нав≥ть при ¤к≥сному проведенн≥ урок≥в њх безпосередн≥й вплив на ф≥зичний розвиток учн≥в недостатн≥й. Ќауковими досл≥дженн¤ми встановлено, що урок ф≥зкультури забезпечуЇ в середньому лише 11% г≥г≥Їн≥чноњ норми руховоњ активност≥ школ¤ра. ” звТ¤зку з цим, необх≥дно збагачувати ≥ правильно поЇднувати р≥зн≥ форми ф≥зичного вихованн¤ учн≥в ≥ ф≥зкультурно-оздоровчоњ роботи.

ќсобливо велика увага прид≥л¤Їтьс¤ в школ≥ оздоровч≥й робот≥ з ослабленими та хворими учн¤ми. ” позаурочний час з ними провод¤ть спец≥альн≥ зан¤тт¤ з л≥кувальноњ ф≥зкультури.

—пр¤мован≥сть навчальноњ ≥ позакласноњ роботи з ф≥зичноњ культури на масове охопленн¤ учн≥в систематичними зан¤тт¤ми ф≥зичною культурою ≥ спортом великою м≥рою спри¤Ї зм≥цненню здоровТ¤ вихованц≥в школи, п≥двищенню р≥вн¤ њх ф≥зичноњ ≥ розумовоњ працездатност≥.

√≥мнастика перед зан¤тт¤ми проводитьс¤ в школ≥ за 20 хв. до початку урок≥в. ¬она спри¤Ї розвТ¤занню певних виховних ≥ орган≥зац≥йних завдань. Ќа в≥дм≥ну в≥д ранковоњ зар¤дки дл¤ г≥мнастики перед зан¤тт¤ми ≥снують де¤к≥ обмеженн¤ (виконуЇтьс¤ в шк≥льн≥й форм≥). ѕроте, все це не знижуЇ њњ властивост≥ дл¤ розвитку ф≥зичноњ культури школ¤р≥в. јдже не секрет, що дл¤ б≥льшост≥ учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л ранкова г≥мнастика вдома не стала обовТ¤зковою.

Ћише за умови масового залученн¤ д≥тей до повс¤кденного виконанн¤ ранковоњ зар¤дки в≥дпаде необх≥дн≥сть у г≥мнастиц≥ перед зан¤тт¤ми.

‘≥зкультхвилинки п≥д час урок≥в спри¤ють п≥двищенню розумовоњ й ф≥зичноњ працездатност≥ учн≥в. ¬идатний рос≥йський вчений-педагог  ,ƒ.”шинський зазначив: Уƒайте дитин≥ трохи порухатис¤, ≥ вона знову подаруЇ вам 10 хвилин уваги, а дес¤ть хвилин жвавоњ уваги, ¤кщо ви зум≥ли њх використати, дадуть вам б≥льше, н≥ж ц≥лий тиждень нап≥всонних зан¤тьФ.

” звТ¤зку з цим вчен≥ рекомендують в≥дводити на кожному уроц≥, особливо третьому ≥ наступних, 1-2 хв. дл¤ проведенн¤ ф≥зькультхвилинки. ѕеред њњ початком пров≥трюЇтьс¤ класна к≥мната. ѕот≥м п≥д кер≥вництвом учител¤ учн≥ виконують р¤д ф≥зичних вправ. ќсоблива увага прид≥л¤Їтьс¤ тим вправам, ¤к≥ допомагають запоб≥гти негативному впливу сид¤чого способу житт¤ на ф≥зичний розвиток дитини (порушенню постави ≥ деформац≥њ будови т≥ла), спри¤ють б≥льшому насиченню орган≥зму киснем.

ќрган≥зоване проведенн¤ ≥гор, змагань та ф≥зичних вправ на великих перервах Ї важливим ф≥зкультурно-оздоровчим засобом у режим≥ шк≥льного дн¤. ¬≥домо, що ефективн≥сть в≥дпочинку учн≥в ≥ п≥дготовки њх до навчанн¤ залежить в≥д того, ¤к вони провод¤ть перерви.

ѕ≥д час великих перерв рекомендуЇтьс¤ добирати ф≥зичн≥ вправи у в≥дпов≥дност≥ з в≥ковими можливост¤ми школ¤р≥в.

ѕерерви мають проводитис¤ на св≥жому пов≥тр≥ ≥ взимку. ѕри цьому д≥т¤м сл≥д пост≥йно рухатись, а вправи виконувати б≥льш ≥нтенсивно. Ѕажано, щоб ус≥ ф≥зкультурно-оздоровч≥ засоби на великих перервах зд≥йснювалис¤ в ≥гров≥й, а ¤кщо р≥вень п≥дготовленост≥ учн≥в приблизно однаковий, то ≥ в змагальн≥й форм≥. Ќа перервах потр≥бно орган≥зовувати т≥льки вже засвоЇн≥ учн¤ми ≥гри чи рухов≥ д≥њ.

ўоденне проведенн¤ в школ≥ г≥мнастики перед зан¤тт¤ми, ф≥зкультхвилинок, ≥ рухливих перерв спри¤Ї п≥двищенню не т≥льки ф≥зичноњ, а й розумовоњ працездатност≥ учн≥в.

ѕозакласна оздоровча робота ≥ спортивно-масова робота в школ≥. ” позаурочний час у школ≥ провод¤тьс¤ масов≥ ф≥зкультурно-оздоровч≥ ≥ спортивн≥ заходи. Ќими передбачаЇтьс¤:

а) б≥льш глибоке засвоЇнн¤ учн¤ми програмного матер≥алу, що вивчаЇтьс¤ на уроках ф≥зкультури;

б) виконанн¤ в≥дстаючими учн¤ми нормативних вимог програми з ф≥зкультури та з державних тест≥в;

г) орган≥зац≥¤ систематичних зан¤ть з р≥зних вид≥в спорту, за ≥нтересами учн≥в;

д) проведенн¤ масових спортивних змагань з р≥зних вид≥в спорту, туризму.

√оловна мета позакласного ф≥зкультурно-спортивноњ роботи пол¤гаЇ в тому, щоб залучити кожного школ¤ра до самост≥йного, щоденного виконанн¤ ф≥зичних вправ на св≥жому пов≥тр≥. ” сучасних умовах учитель ф≥зкультури навчаЇ в середньому 200-300 учн≥в. ќрган≥зувати щоденну ф≥зкультурно-масову роботу сл≥д ус≥ма педагог≥чними засобами привчати учн≥в до самост≥йних зан¤ть ф≥зичними вправами за м≥сцем проживанн¤.

¬с≥ форми ф≥зкультурно-оздоровчих ≥ спортивних зан¤ть, ¤к≥ провод¤тьс¤ в процес≥ навчальноњ ≥ позакласноњ роботи, повинн≥ в≥дпов≥дати головн≥й вимоз≥ Ц всем≥рно спри¤ти залученню кожного учн¤ до щоденних самост≥йних зан¤ть ф≥зкультурою ≥ спортом.

«доровТ¤ людини також великою м≥рою залежить в≥д обс¤гу њњ знань ≥ практичних ум≥нь у використанн≥ оздоровчих сил природи (в тому числ≥ й холоду) дл¤ зм≥цненн¤ здоровТ¤ й проф≥лактики захворювань. —в≥доме застосуванн¤ загартовуючих процедур потребуЇ в≥д дитини певного р≥вн¤ ф≥зичноњ культури. ¬она формуЇтьс¤ в учн≥в прот¤гом ус≥х рок≥в навчанн¤ в школ≥ шл¤хом розТ¤снюванн¤м, переконанн¤м, орган≥зац≥њ њх практичноњ д≥¤льност≥, на уроках та в позакласн≥й робот≥.

12

Ќазва: ‘ормуванн¤ навичок веденн¤ здорового способу житт¤ засобами ф≥зкультурно Ц оздоровчоњ роботи
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (3169 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
naproxen - quest maps - best birthday - loan credit - consolidate cccs - resources human - student free
Page generation 0.282 seconds
Хостинг от uCoz