Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > √рошовий оборот. ѕереваги безгот≥вкових розрахунк≥в над гот≥вковими


√рошовий оборот. ѕереваги безгот≥вкових розрахунк≥в над гот≥вковими

—тор≥нка: 1/2

ѕлан

«м≥ст грошового обороту

—фери грошового обороту.

√рошов≥ розрахунки в д≥¤льност≥ п≥дприЇмств.

Ѕезгот≥вков≥ операц≥њ та розрахунки

 асов≥ операц≥њ та розрахунки гот≥вкою.

¬исновок. ѕереваги безгот≥вкових розрахунк≥в над гот≥вковими.


«м≥ст грошового обороту.

√рошовий оборот Ц це рух грошей у процес≥ виробництва, розпод≥лу ≥ споживанн¤ нац≥онального продукту, ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом гот≥вкових та безгот≥вкових розрахунк≥в. √рошовий оборот Ц це сукупн≥сть вс≥х грошових платеж≥в ≥ розрахунк≥в, що в≥дбуваютьс¤ в народному господарств≥.

” процес≥ руху товар≥в ≥ послуг виникають взаЇмоповТ¤зан≥, а не протилежн≥ за напр¤мком товарн≥ ≥ грошов≥ потоки.

” розвинутому ринковому господарств≥ грошовий оборот бере участь у д≥¤льност≥ банк≥в. Ѕанки стають необх≥дн≥шими посередниками у взаЇмних платежах м≥ж п≥дприЇмствами. ¬они ц≥леспр¤мовано регулюють грошов≥ потоки у народно-господарському оборот≥.

ѕотоки економ≥чних ресурс≥в з одного боку, ≥ грошовий пот≥к доход≥в ≥ споживчих витрат Ц з другого, зд≥йснюЇтьс¤ одночасно. Ѕудь-¤к≥ затримки, кр≥м тих, ¤к≥ викликан≥ продажем товар≥в у кредит, створюють ситуац≥ю неплатеж≥в, що загрожуЇ дезорган≥зац≥њ народногосподарського обороту.

—фери грошового обороту.

√рошовий оборот д≥литьс¤ на 2 взаЇмоповТ¤зан≥ частини:

сфера гот≥вкового об≥гу;

сфера безгот≥вкового об≥гу.

√от≥вка, ¤к правило використовуЇтьс¤ при виплат≥ зароб≥тноњ плати, пенс≥й, стипенд≥й, а також при куп≥вл≥ товар≥в ≥ послуг у роздр≥бн≥й торг≥вл≥, розм≥щенн¤ кошт≥в у банк≥вських внесках, тощо.

” сфер≥ безгот≥вкового об≥гу рух грошей зд≥йснюЇтьс¤ у вигл¤д≥ перерахуванн¤ сум через рахунки в банках. ” безгот≥вков≥й форм≥ зд≥йснюЇтьс¤ б≥льш≥сть операц≥й, в тому числ≥ ≥ розрахунки м≥ж п≥дприЇмствами.

√от≥вковий об≥г призначений дл¤ обслуговуванн¤ споживчого ринку, тод≥ ¤к ф≥нанси п≥дприЇмств функц≥онують у форм≥ безгот≥вкових грошей. ќск≥льки безгот≥вкова ≥ гот≥вкова сфери обслуговують р≥зн≥ кола народно-господарського обороту, вони мають виконувати р≥зн≥ економ≥чн≥ завданн¤ ≥ працювати по-р≥зному.

—фера безгот≥вкового ≥ гот≥вкового об≥гу взаЇмоповТ¤зан≥: пост≥йно в≥дбуваЇтьс¤ перетворенн¤ грошей з безгот≥вковоњ форми у гот≥вкову ≥ навпаки. ” свою чергу гот≥вка, що оприбутковуЇтьс¤ через касу п≥дприЇмства, здаЇтьс¤ в банк, зараховуЇтьс¤ поточний, розрахунковий або ≥нш≥ рахунки ≥ стаЇ в≥дпов≥дно безгот≥вковими коштами.

√рошов≥ розрахунки в д≥¤льност≥ п≥дприЇмств.

√рошов≥ потоки п≥дприЇмства за њхн≥ми джерелами можна под≥лити на внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥.  ошти, що надход¤ть з р≥зних джерел п≥дприЇмства, належать до внутр≥шн≥х грошових поток≥в. Ќадходженн¤ кошт≥в за рахунок ресурс≥в, ¤к≥ моб≥л≥зуютьс¤ на ф≥нансовому ринку, св≥дчить про використанн¤ зовн≥шн≥х джерел.

Ќегативний рух грошових кошт≥в означаЇ, що п≥дприЇмству необх≥дний кредит у межах отриманого негативного значенн¤, позитивний Ц що п≥дприЇмство потенц≥йно матиме змогу зменшити ≥снуючу заборгован≥сть.

—труктура грошових поток≥в залежить в≥д сфери д≥¤льност≥ та орган≥зац≥йно-правовоњ форми п≥дприЇмства. Ѕ≥льш≥сть п≥дприЇмств значну частину ф≥нансових ресурс≥в отримуЇ саме з внутр≥шн≥х джерел. ѓх частка становить 60-70% у загальному обс¤з≥ грошових поток≥в. ¬нутр≥шн≥ грошов≥ надходженн¤ зг≥дно з чинною практикою обл≥ку та зв≥тност≥, включають:

виручку в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, роб≥т ≥ послуг;

виручку в≥д ≥ншоњ реал≥зац≥њ;

доходи в≥д позареал≥зац≥йних операц≥й

√рошов≥ розрахунки, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ п≥дприЇмствами ус≥х форм власност≥, можуть зд≥йснюватись у гот≥вков≥й ≥ безгот≥вков≥й формах. ” сукупност≥ ц≥ грошов≥ розрахунки формують грошовий оборот п≥дприЇмств, у ¤кому можна вид≥лити так≥ напр¤мки:

розрахунки, повТ¤зан≥ з процесом виробництва;

розрахунки за результатами д≥¤льност≥;

внутр≥шньогосподарськ≥ розрахунки;

ќсновними дл¤ п≥дприЇмства Ї надходженн¤ грошових кошт≥в в≥д продажу продукц≥њ, що зарахован≥ на поточн≥ рахунки ≥ оприбуткован≥ в кас≥ п≥дприЇмства, оприбуткован≥ товари при товарообм≥нних операц≥¤х, а також надходженн¤ в нематер≥альн≥й форм≥.

¬ ”крањн≥ застосовуютьс¤ два методи визначенн¤ надход¤ть в≥д продажу продукц≥њ: касовий метод, в≥дпов≥дно до ¤кого надходженн¤ в≥д продажу визначають за коштами, ¤к≥ над≥йшли на рахунок у вигл¤д≥ платеж≥в за в≥двантажену продукц≥ю, виконан≥ роботи, надан≥ послуги або оприбуткованих матер≥альних ц≥нностей; метод нарахуванн¤, в≥дпов≥дно до ¤кого надходженн¤ в≥д продажу продукц≥њ визначають за варт≥стю в≥двантажених товар≥в на в≥дпов≥дну дату.

ѕри виконанн≥ господарських операц≥й, повТ¤заних з продажем продукц≥њ, ≥нших матер≥альних ц≥нностей, нематер≥альних актив≥в, зобовТ¤занн¤ п≥дприЇмства щодо розпор¤дженн¤ отриманими надходженн¤ми в грошов≥й та ≥нших формах виникають з моменту:

зарахуванн¤ кошт≥в в≥д покупц¤ на банк≥вський рахунок п≥дприЇмства;

оприбуткуванн¤ гот≥вкових кошт≥в у кас≥ п≥дприЇмства або ≥нкасац≥њ гот≥вкових кошт≥в у банк≥вськ≥й установ≥, що обслуговуЇ п≥дприЇмство;

оформленн¤ податковоњ накладноњ, що засв≥дчуЇ факт наданн¤ товар≥в при розрахунках кредитними або дебетовими картками та чеками.

ѕри зд≥йсненн≥ товарообм≥нних операц≥й зобовТ¤занн¤ п≥дприЇмства виникають з моменту:

оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт виконанн¤ роб≥т, послуг;

оприбуткуванн¤ товар≥в;

оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт отриманн¤ замовником роб≥т, послуг.

Ѕезгот≥вков≥ розрахунки не обмежуютьс¤ лише банк≥вськими операц≥¤ми. ¬ грошовому оборот≥ можуть мати м≥сце взаЇмн≥ розрахунки. ќсновою орган≥зац≥њ безгот≥вкових розрахунк≥в у господарському оборот≥ ”крањни Ї ≤нструкц≥¤ Уѕро безгот≥вков≥ розрахунки в нац≥ональн≥й валют≥Ф затверджена постановою ѕравл≥нн¤ Ќац≥онального банку є135 в≥д 29.03.2001 року, а гот≥вкових Ц ѕоложенн¤ Уѕро веденн¤ касових операц≥й у нац≥ональн≥й валют≥ в ”крањн≥Ф, затвердженого постановою ѕравл≥нн¤ ЌЅ” є72 в≥д 19.02.2001 року, а також ≤нструкц≥¤ про орган≥зац≥ю роботи з гот≥вкового об≥гу установами банк≥в ”крањни.

ѕозичков≥ рахунки в≥дкриваютьс¤ юридичними ≥ ф≥зичними особами у банку. “ак≥ рахунки призначаютьс¤ дл¤ обл≥ку кредиту, ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом оплати розрахункових документ≥в ≥ нарахуванн¤ на поточний рахунок отримувача кредиту в≥дпов≥дно до умов кредитуванн¤.

ƒепозитн≥ рахунки в≥дкриваютьс¤ на основ≥ депозитного договору м≥ж власниками рахунка ≥ установою банку на терм≥н, затверджений у договор≥.  ошти на депозитний рахунок перераховуютьс¤ з поточного рахунка ≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну збер≥ганн¤ повертаютьс¤ на нього. ƒл¤ в≥дкритт¤ поточних рахунк≥в п≥дприЇмства подають у банк так≥ документи:

«а¤ву на в≥дкритт¤ рахунка за п≥дписом кер≥вника п≥дприЇмства ≥ головного бухгалтера.

 оп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю, засв≥дчену органом, ¤кий видав св≥доцтво, або нотар≥усом.

 оп≥ю р≥шенн¤ про створенн¤ чи реорган≥зац≥ю п≥дприЇмства.

 оп≥ю —татуту п≥дприЇмства.

 артку з≥ зразками п≥дпис≥в ос≥б, що можуть розпор¤джатис¤ рахунком з в≥дбитком печатки п≥дприЇмства.

 оп≥ю документа, що п≥дтверджуЇ вз¤тт¤ п≥дприЇмства на податковий обл≥к.

 оп≥ю документа про реЇстрац≥ю в ѕенс≥йному фонд≥ ”крањни.

ѕри в≥дкритт≥ субрахунк≥в дл¤ ф≥нанс≥в та самост≥йних п≥дрозд≥л≥в п≥дприЇмства в банк подаЇтьс¤ коп≥¤ р≥шенн¤ про створенн¤ в≥докремленого п≥дрозд≥лу ≥ проханн¤ про в≥дкритт¤ субрахунка.

ƒл¤ в≥дкритт¤ поточного рахунка в ≥ноземн≥й валют≥ п≥дприЇмство-резидент надаЇ в банк т≥ ж документи, що ≥ дл¤ в≥дкритт¤ рахунк≥в у нац≥ональн≥й валют≥.

4. Ѕезгот≥вков≥ операц≥њ та розрахунки.

Ѕезгот≥вков≥ розрахунки м≥ж п≥дприЇмствами зд≥йснюютьс¤ у нац≥ональн≥й валют≥ ”крањни через банк перерахуванн¤м кошт≥в з рахунка платника на рахунок одержувача.

 ошти з рахунка кл≥Їнта списуютьс¤ за розпор¤дженн¤ми його власника, кр≥м випадк≥в безсп≥рного ст¤гненн¤ та безакцетного списанн¤ кошт≥в. ‘орми безгот≥вкових розрахунк≥в за товарними операц≥¤ми ≥ господарськими договорами можна класиф≥кувати так:

ўодо факту зд≥йсненн¤ угоди:

попередн¤ чи авансова оплата продукц≥њ, товар≥в, роб≥т та послуг;

оплата за фактом реал≥зац≥њ угоди.

« точки зору умов оплати угоди.

акцентна форма розрахунк≥в;

безакцентна форма розрахунк≥в;

акредитивна форма розрахунк≥в;

планов≥ платеж≥;

зарахуванн¤ взаЇмноњ заборгованост≥;

«а використовуваними плат≥жними засобами

розрахунок плат≥жними вимогами, дорученн¤ми;

чекова форма розрахунк≥в;

вексельна форма розрахунк≥в.

«а джерелами кошт≥в, ¤к≥ залучаютьс¤ дл¤ ф≥нансуванн¤ угоди:

за рахунок власних кошт≥в п≥дприЇмства;

за рахунок кредит≥в та ≥нших позичених кошт≥в;

за рахунок кошт≥в кл≥Їнта.

Ѕезгот≥вков≥ розрахунки можуть зд≥йснюватись за такими формами розрахункових документ≥в:

плат≥жне дорученн¤;

плат≥жна вимога-дорученн¤;

чеки, вексел¤;

акредитиви;

≥нкасов≥ дорученн¤.

ѕлат≥жн≥ дорученн¤ Ц це документ, що Ї письмово оформленим дорученн¤м кл≥Їнта на перерахуванн¤ визначеноњ суми кошт≥в дорученн¤ приймаютьс¤ банком до виконанн¤ прот¤гом дес¤ти календарних дн≥в в≥д дати оформленн¤. ƒорученн¤ використовуютьс¤ при розрахунках за товари та послуги, з бюджетом, банками, страховими компан≥¤ми, тощо.

ѕлат≥жна вимога-дорученн¤ Ц це комб≥нований документ, ¤кий складаЇтьс¤ з двох частин: верхн¤ Ц вимога постачальника безпосередньо до покупц¤ сплатити варт≥сть роб≥т, послуг, товар≥в; нижн¤ Ц дорученн¤ платника своЇму банку сплатити визначену суму кошт≥в.

12

Ќазва: √рошовий оборот. ѕереваги безгот≥вкових розрахунк≥в над гот≥вковими
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (3831 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
low loans - tickets airline - insurance office - become a plumber - bridal gown - map of ohio - free rent
Page generation 0.124 seconds
Хостинг от uCoz