Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ћетоди перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥


ћетоди перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥

—тор≥нка: 1/3

1. ћетоди перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥

ќдн≥Їю з найважлив≥ших перев≥р¤ючих процедур Ї оц≥нюванн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмства. ѕри цьому перев≥р¤ючий керуЇтьс¤ «аконом ”крањни "ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥" в≥д 16 липн¤ 1999 р. є996-’IV та такими нормативними документами:

Х ѕ(—)Ѕќ 1 "«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥";

Х ѕ(—)Ѕќ 2 "Ѕаланс";

Х ѕ(—)Ѕќ 3 "«в≥т про ф≥нансов≥ результати";

Х ѕ(—)Ѕќ 4 "«в≥т про рух грошових кошт≥в";

Х ѕ(—)Ѕќ 5 "«в≥т про власний кап≥тал";

Х ѕ(—)Ѕќ 6 "¬иправленн¤ помилок ≥ зм≥ни у ф≥нансових зв≥тах".  онтролер, керуючись нормативними актами, перев≥р¤Ї правильн≥сть оц≥нки статей балансу та ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

Ќасамперед в≥н оц≥нюЇ використанн¤ необоротних актив≥в, зокре≠ма основних засоб≥в ¤к сукупност≥ матер≥альних актив≥в, що п≥дприЇ≠мство утримуЇ з метою використанн¤ њх у процес≥ виробництва або постачанн¤ товар≥в ≥ послуг, або наданн¤ в оренду, що д≥ють б≥льше одного року ¤к у сфер≥ виробництва, так ≥ в невиробнич≥й сфер≥. ƒо них належать також кап≥тальн≥ вкладенн¤ у багатор≥чн≥ насадженн¤, у пол≥пшенн¤ земель (≥ригац≥йн≥, мел≥оративн≥ та ≥нш≥ роботи) ≥ в орен≠дован≥ буд≥вл≥, споруди, обладнанн¤.

‘≥нансов≥ вкладенн¤ (внески до статутного кап≥талу, придбанн¤ ц≥нних папер≥в, обл≥гац≥й тощо) п≥дприЇмства оц≥нюють у баланс≥ за фактичними витратами. ¬еличину таких витрат ≥ њх ф≥нансуванн¤ контролер перев≥р¤Ї за даними рахунк≥в 102 " ап≥тальн≥ витрати на пол≥пшенн¤ земл≥", 50 "ƒовгостроков≥ позики", 501 "ƒовгостроков≥ кредити банк≥в", 53 "ƒовгостроков≥ зобов'¤занн¤ з оренди" тощо.  онтролер перев≥р¤Ї правильн≥сть в≥дображенн¤ њх у баланс≥, ≥нших формах ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

¬икористанн¤ нематер≥альних актив≥в контролюЇтьс¤ за да≠ними рахунка 12 "Ќематер≥альн≥ активи". ѕерев≥р¤ючий з'¤совуЇ, ¤к ви≠користовуютьс¤ п≥дприЇмством права користуванн¤ природними ресурсами, авторськ≥ та сум≥жн≥ з ними права.

«апаси, зокрема сировину ≥ матер≥али, паливо, запасн≥ частини в≥доб≠ражають в обл≥ку за фактичною соб≥варт≥стю. якщо на п≥дприЇмствах дл¤ технолог≥чних та експлуатац≥йних потреб, дл¤ виробленн¤ енерг≥њ та опаленн¤ буд≥вель створюютьс¤ запаси газу (у газосховищах), то њх обл≥к ведетьс¤ на рахунку 203 "ѕаливо".

–озрахунки з деб≥торами ≥ кредиторами, постачальниками ≥ покуп≠ц¤ми у баланс≥ та ≥нш≥й ф≥нансов≥й зв≥тност≥ показують у сумах, попередньо зв≥рених ≥ в≥дображених в≥дпов≥дними актами зв≥рок. ѕерев≥р¤ючий перев≥р¤Ї њх достов≥рн≥сть за даними рахунка 36 "–озра≠хунки з покупц¤ми та замовниками", 37 "–озрахунки з р≥зними де≠б≥торами", 63 "–озрахунки з постачальниками та п≥др¤дниками", 374 "–озрахунки за претенз≥¤ми" та ≥н.

„истий прибуток (збиток) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (роб≥т, по≠слуг), товар≥в визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж виручкою в≥д реал≥зац≥њ в ц≥нах продажу без податку на додану варт≥сть, акцизного збору, ≥нших вирахувань з доходу, соб≥вартост≥ реал≥зованоњ продукц≥њ, адм≥≠н≥стративних витрат, витрат на збут, ≥нших операц≥йних витрат, ф≥нан≠сових витрат, втрат в≥д участ≥ в кап≥тал≥, податку на прибуток в≥д звичайноњ д≥¤льност≥, надзвичайних витрат та податку з надзвичай≠ного прибутку.

 онтролер перев≥р¤Ї правильн≥сть в≥дображенн¤ прибутку (збитку) у баланс≥ й зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати.

ќтже, ус≥ статт≥ балансу мають бути п≥дтверджен≥ матер≥алами ≥нвентаризац≥њ, що проводитьс¤ щороку станом на 1 жовтн¤. ѕерев≥р¤ючий перев≥р¤Ї правильн≥сть оформленн¤ матер≥ал≥в ≥нвентаризац≥њ та в≥дображенн¤ на рахунках бухгалтерського обл≥ку й у зв≥тност≥.

«а результатами такоњ перев≥рки перев≥р¤ючий може зробити висновки про достов≥рн≥сть балансу, реальн≥сть статей ≥нших форм ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

ќц≥нка ф≥нансовоњ зв≥тност≥ та своЇчасност≥ њњ поданн¤ у кер≥вн≥ ≥нстанц≥њ ≥ в≥дпов≥дним державним органам (податков≥й адм≥н≥≠страц≥њ, статистичним органам, установам банку) зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ чинного законодавства. ѕерев≥р¤ючи зв≥тн≥сть, перев≥р¤ючий визначаЇ повноту ≥ взаЇмозв'¤зок (ув'¤зку) м≥ж даними балансу, ф≥нансовоњ зв≥тност≥. якщо Ї в≥дхиленн¤ м≥ж даними зв≥тних форм ф≥нансовоњ зв≥тност≥, кер≥вництво п≥дприЇмства вносить в≥дпов≥дн≥ корективи.

ѕереконавшись у правильност≥ й достов≥рност≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥, перев≥р¤ючий п≥дтверджуЇ правильн≥сть њњ складанн¤.

‘≥нансов≥ зв≥ти вм≥щують статт≥, склад ≥ зм≥ст ¤ких визначають≠с¤ в≥дпов≥дними положенн¤ми (стандартами). ƒо р≥чного бухгалтер≠ського зв≥ту обов'¤зково додаЇтьс¤ по¤снювальна записка (прим≥тки), в ¤к≥й викладаютьс¤ основн≥ фактори, що вплинули у зв≥тному роц≥ на п≥дсумки д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, де кр≥м ф≥нансового стану ви≠св≥тлюЇтьс¤ перспектива розвитку п≥дприЇмства. «в≥т про ф≥нансов≥ результати показуЇ результати ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ за пер≥од з початку зв≥тного року. ¬≥дм≥нною особлив≥стю новоњ зв≥тност≥ Ї в≥дсутн≥сть у н≥й планових показник≥в або норматив≥в.

Ѕухгалтерська ф≥нансова зв≥тн≥сть Ї Їдиною. «в≥ти п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й ус≥х галузей господарюванн¤ складаютьс¤ за Їдиними критер≥¤ми, ф≥нансов≥ в≥дносини Ч ун≥версальн≥. √алузев≥ особливост≥ в≥дображають у статистичн≥й зв≥тност≥. ѕ≥дприЇмства, що перебува≠ють на госпрозрахунку, мають самост≥йний баланс ≥ Ї юридичними особами, у тому числ≥ й сп≥льн≥ п≥дприЇмства.

 оеф≥ц≥Їнт оборотност≥ актив≥в показуЇ, наск≥льки ефек≠тивно використовуютьс¤ активи з погл¤ду обс¤гу реал≥зац≥њ, тому що показуЇ, ск≥льки гривень реал≥зац≥њ припадаЇ на кожну гривню, вкла≠дену в активи п≥дприЇмства; ≥ншими словами, ск≥льки раз≥в за зв≥тний пер≥од активи обернулис¤ у процес≥ реал≥зац≥њ продукц≥њ. „им ви≠щий оборот, тим ефективн≥ше використовуютьс¤ активи.

 оеф≥ц≥Їнт визначаЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ чистоњ реал≥зац≥њ до се≠редньор≥чноњ вартост≥ актив≥в.

=

–озраховуючи рентабельн≥сть, сл≥д визначити в≥дношенн¤ прибутку до таких показник≥в: р≥вн¤ продажу, актив≥в, власного кап≥талу. ƒл¤ розрахунку цих показник≥в використовують:

Х чистий прибуток, ¤кий визначаЇтьс¤ ¤к балансовий прибуток за вирахуванн¤м платеж≥в до бюджету (р¤д. 220 ф. є 2);

Х чисту реал≥зац≥ю, ¤ка визначаЇтьс¤ ¤к виручка в≥д реал≥зац≥њ без урахуванн¤ ѕƒ¬, акцизного збору та ≥нших вирахувань з доходу (р¤д. 035 ф. є 2).

ѕоказники рентабельност≥ так≥.

1. –ентабельн≥сть продажу (або коеф≥ц≥Їнт "прибуток / про≠даж" (англ. Profit margin) Ч норма чистого прибутку). ¬≥н показуЇ, ¤кий прибуток з одн≥Їњ гривн≥ продажу отримало п≥дприЇмство.

=

ѕриклад. –ентабельн≥сть у 200__р. дл¤ п≥дприЇмства становила:

91700:350000 = 0,15(15%).

«в≥дси робимо висновок, що п≥сл¤ вирахуванн¤ з отриманого до≠ходу вс≥х витрат залишаЇтьс¤ 15 коп≥йок прибутку в≥д кожноњ гривн≥ продажу.

2. –ентабельн≥сть актив≥в (≥нша назва Ч коеф≥ц≥Їнт "прибу≠ток/актив") характеризуЇ, наск≥льки ефективно п≥дприЇмство вико≠ристовуЇ своњ активи дл¤ отриманн¤ прибутку, тобто показуЇ, ¤кий прибуток приносить кожна гривн¤, вкладена в активи п≥дприЇмства. ¬изначаЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ чистого прибутку до середньор≥чноњ вар≠тост≥ актив≥в.

=

ѕриклад. –ентабельн≥сть актив≥в п≥дприЇмства становила: 69 700 : 240 000 = 0,29 (29 %).

ќтже, кожна гривн¤ актив≥в принесла п≥дприЇмству прибуток 29 коп≥йок.

3. –ентабельн≥сть кап≥талу (≤нша назва цього показника Ч коеф≥ц≥Їнт "прибуток / кап≥тал") характеризуЇ ефективн≥сть вико≠ристанн¤ п≥дприЇмством власного кап≥талу. ÷ей показник визна≠чаЇтьс¤ ¤к сп≥вв≥дношенн¤ чистого прибутку ≥ середньор≥чноњ вар≠тост≥ власного кап≥талу.

=

ѕриклад. –ентабельн≥сть кап≥талу дл¤ п≥дприЇмства дор≥внювала:

ћинулий р≥к

«в≥тний р≥к

Ќазва: ћетоди перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (3296 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
auto insurance and age 25 - refinance auto - debt consolidation quote - микроконтроллер - easyjet airfares - leasing leasing - for online
Page generation 0.131 seconds
Хостинг от uCoz