Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нанси ¤к економ≥чна категор≥¤


‘≥нанси ¤к економ≥чна категор≥¤

—тор≥нка: 1/2

‘≥нанси Ч це сукупн≥сть економ≥чних в≥дносин, що пов'¤≠зан≥ з утворенн¤м, розпод≥лом ≥ використанн¤м грошових кошт≥в у народному господарств≥

ƒо сфери ф≥нанс≥в належать так≥ грошов≥ в≥дносини, ¤к≥, по-перше, виражають в≥дносини м≥ж сусп≥льством в особ≥ держави, з одного боку, ≥ п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥¤ми Ч з ≥ншого, а також грошов≥ в≥дносини п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й м≥ж собою; по-друге, грошов≥ в≥дносини, ¤к≥ знаход¤тьс¤ п≥д контролем центрального (в ”крањн≥ Ч Ќац≥онального) банку

—уб'Їктами ф≥нансових в≥дносин Ї держава, п≥дприЇмство, його структурн≥ п≥дрозд≥ли, державн≥ органи р≥зних р≥вн≥в управл≥нн¤, громадськ≥ орган≥зац≥њ, члени сусп≥льства.

¬иди ф≥нансових в≥дносин характеризують зм≥ст грошових в≥дносин м≥ж суб'Їктами. „асто вони набувають форм платеж≥в, в≥дра≠хувань до фонд≥в, розпод≥лу доход≥в, р≥зноман≥тних податк≥в, п≥льг тощо. —истема суб'Їкт≥в ≥ вид≥в ф≥нансових в≥дносин в ”крањн≥ досить складна (табл. 10).

‘≥нансова система в кожн≥й крањн≥ маЇ своњ особливост≥. ¬они визначаютьс¤ економ≥чними в≥дносинами, що панують у крањн≥, зм≥ни в ¤ких негайно в≥дбиваютьс¤ на ф≥нансах.

–озр≥зн¤ють розпод≥льчу, регулюючу, контролюючу ≥ стиму≠люючу функц≥њ ф≥нанс≥в.

–озпод≥льча функц≥¤ характеризуЇ розпод≥л ф≥нансових ресурс≥в м≥ж рег≥онами, галуз¤ми, р≥зними напр¤мами видатк≥в п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й. «а допомогою ц≥Їњ функц≥њ зд≥йснюЇтьс¤ розпод≥л вало≠вого внутр≥шнього продукту, нац≥онального доходу, грошовоњ вируч≠ки п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й.

–егулююча функц≥¤ в основному д≥Ї тод≥, коли треба внести в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до розпод≥лу грошових ресурс≥в. ¬ одному випадку регулююча функц≥¤ маЇ характер коригуванн¤ розпод≥лу доход≥в. ѕрипуст≥мо, наданн¤ додаткових кошт≥в рег≥онам дл¤ усуненн¤ насл≥дк≥в стих≥йних лих, виправленн¤ прорахунк≥в, що виникли в про≠цес≥ виконанн¤ бюджетних надходжень або видатк≥в, подоланн¤ диспропорц≥ональност≥ в розвитку економ≥ки, л≥кв≥дац≥¤ в≥дставанн¤ окремих галузей, забезпеченн¤ необх≥дних пр≥оритет≥в економ≥чного розвитку. ¬ ≥нших випадках регулюванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ дл¤ забезпеченн¤ стаб≥л≥зац≥њ економ≥ки, усуненн¤ кризових ¤вищ.

—истема ф≥нансових в≥дносин в ”крањн≥

“аблиц¤ 10

є

пор

—уб'Їкт ф≥нансових в≥дносин

¬ид ф≥нансових в≥дносин

1

ћ≥ж державою ≥ п≥дприЇмством

ѕлатеж≥ до державного бюджету

¬≥драхуванн¤ до р≥зних фонд≥в державного, рег≥онального та галузевого р≥вн¤

‘≥нансова п≥дтримка державних п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й з державного бюджету

2

ћ≥ж п≥дприЇмствами

ѕлат≥жн≥ зобов'¤занн¤ постачальник≥в ≥ покупц≥в

Ўтрафн≥ санкц≥њ та неустойки за порушенн¤ догов≥рноњ дисципл≥ни

‘≥нансова винагорода за виконанн¤ особливих вимог замовника

3

ћ≥ж п≥дприЇмством ≥ його струк≠турними п≥дрозд≥лами, м≥ж п≥д≠приЇмством ≥ його прац≥вниками

ќбслуговуванн¤ господарських зв'¤зк≥в ћатер≥альна винагорода прац≥вникам

4

ћ≥ж державними органами р≥зних р≥вн≥в управл≥нн¤

–озпод≥л диференц≥альноњ ренти ‘≥нансуванн¤ природничо-охоронних заход≥в тощо

‘≥нансуванн¤ рег≥он≥в, територ≥ально-вироб≠ничих комплекс≥в

5

ћ≥ж державою ≥ кооперативни≠ми, приватними п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми

—истема оподаткуванн¤, економ≥чн≥ п≥льги

6

ћ≥ж державою ≥ орган≥зац≥¤ми та установами

Ѕюджетне ф≥нансуванн¤, система оподатку≠ванн¤

7

ћ≥ж державою ≥ населенн¤м

ѕенс≥њ, допомоги, стипенд≥њ, виплати з сусп≥льних фонд≥в споживанн¤

8

ћ≥ж державою ≥ населенн¤м

ѕодатки з населенн¤, лотерењ, вклади до ќщадного банку, споживчий кредит тощо

 онтролююча функц≥¤ пол¤гаЇ в тому, що за допомогою ф≥нанс≥в можна перев≥рити стан розвитку народного господарства, ефек≠тивн≥сть д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, використанн¤ грошових ресурс≥в.

12

Ќазва: ‘≥нанси ¤к економ≥чна категор≥¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (1854 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
- car car - lenses contact - calc calculator - valium cheap - under airline - cheap fioricet
Page generation 0.127 seconds
Хостинг от uCoz