Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤

—тор≥нка: 1/7

«м≥ст:

¬ступ

«наченн¤ ≥ основн≥ принципи ф≥нансовоњ зв≥тност≥ на малих п≥дприЇмствах

’арактеристика ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ та постановка ф≥нансового обл≥ку на малому п≥дприЇмству

«м≥ст, структура та пор¤док складанн¤ балансу

«м≥ст, структура та пор¤док складанн¤ зв≥ту про ф≥нансов≥ результати

¬икористанн¤ даних ф≥нансовоњ зв≥тност≥ дл¤ управл≥нн¤

¬исновки та пропозиц≥њ

Ћ≥тература

ƒодатки

¬ступ

 ожне п≥дприЇмство в процес≥ свого функц≥онуванн¤ маЇ на мет≥ дос¤гненн¤ максимального ефекту в≥д своЇњ д≥¤льност≥, а це неможливо без ефективного управл≥нн¤ ним. ¬ свою чергу управл≥нн¤ виступаЇ творчим процесом кер≥вника, що ірунтуЇтьс¤ на виважених р≥шенн¤х прийн¤тих на основ≥ даних, що в≥дображають реальний стан речей на п≥дприЇмств≥. ƒан≥, що Ї основою прийн¤тт¤ р≥шень, представл¤ютьс¤ у форм≥ ф≥нансових зв≥т≥в в≥дпов≥дних зв≥тних пер≥од≥в. “ому неможливо переоц≥нити значенн¤ повноњ та достов≥рноњ ≥нформац≥њ про ф≥нансовий стан та результа≠ти д≥¤льност≥ п≥дприЇмства при вир≥шенн≥ поточних та перспективних господарських про≠блем. ƒл¤ прийн¤тт¤ правильних управл≥нських р≥шень на р≥вн≥ п≥дприЇмства повинн≥ використовуватись дан≥, ¤к≥ в≥дпов≥дають певним правилам, вимогам ≥ нормам, що Ї зрозум≥лими та прийн¤тними дл¤ користувач≥в. як насл≥док процес п≥дготовки та складанн¤ ф≥нансових зв≥т≥в повинен бути орган≥зований в≥дпов≥дно до законодавства та забезпечувати користувач≥в повною, правдивою, неупередженою ≥нформац≥Їю про ф≥нансов≥ результати д≥¤льност≥ ≥ ф≥нансовий стан п≥дприЇмства. ј так ¤к Ї ≥ зовн≥шн≥ користувач≥ то ф≥нансова зв≥тн≥сть забезпечуЇ у повн≥й м≥р≥ њх потреби, повТ¤зан≥ з ≥нформац≥Їю про даний субТЇкт господарюванн¤. ќтже, ф≥нансова зв≥тн≥сть Ї пров≥дною категор≥Їю, що покликана забезпечити користувач≥в в ≥нформац≥њ ≥ ¤к насл≥док створити умови дл¤ ефективноњ та ц≥леспр¤мованоњ роботи п≥дприЇмства.

÷≥л¤ми ц≥Їњ курсовоњ роботи Ї висв≥тленн¤ основних категор≥й ф≥нансовоњ зв≥тност≥ та особливостей складанн¤ њњ на малому п≥дприЇмств≥, тобто, розкритт¤ значенн¤ ≥ основних принцип≥в ф≥нансовоњ зв≥тност≥ на малому п≥дприЇмств≥ у в≥дпов≥дност≥ з д≥ючими нормативноЦправовими актами; характеристика ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ та постановка ф≥нансового обл≥ку на п≥дприЇмств≥, зв≥тн≥сть ¤кого Ї обТЇктом анал≥зу. Ќаступною ц≥ллю Ї розкритт¤ зм≥сту, структури та пор¤дку складанн¤ балансу, тобто зв≥ту про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, ¤кий в≥дображаЇ на певну дату його активи, зобовТ¤занн¤ ≥ власний кап≥тал; розкритт¤ зм≥сту, структури та пор¤дку складанн¤ зв≥ту про ф≥нансов≥ результати, що Ї зв≥том про доходи, витрати ≥ ф≥нансов≥ результати д≥¤льност≥ п≥дприЇмства та визначенн¤ сутност≥ даних ф≥нансовоњ зв≥тност≥ безпосередньо дл¤ управл≥нн¤. « метою вдосконаленн¤ обл≥ку, та складанн¤ зв≥тност≥ ≥ використанн¤ њњ показник≥в дл¤ управл≥нн¤.

«наченн¤ ≥ основн≥ принципи ф≥нансовоњ зв≥тност≥ на малих п≥дприЇмствах

ѕоточний бухгалтерський обл≥к м≥стить розр≥знену ≥нформац≥ю про господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмства. ƒл¤ одержанн¤ ≥нформац≥њ про результати такоњ д≥¤льност≥ дан≥ поточного обл≥ку необх≥дно узагальнювати в певн≥й систем≥ показник≥в, що забезпечуЇ на¤вн≥сть достов≥рноњ, своЇчасноњ, узагальненоњ, економ≥чноњ ≥нформац≥њ та дос¤гаЇтьс¤ складанн¤м зв≥тност≥, ¤ка Ї завершальним етапом бухгалтерського обл≥ку.

«в≥тн≥сть - це система узагальнених ≥ взаЇмопов'¤заних економ≥чних показник≥в поточного обл≥ку, ¤к≥ характеризують результати д≥¤льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од.

ѕравов≥ основи регулюванн¤, орган≥зац≥њ, веденн¤ бухгалтерського обл≥ку ≥ складанн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ визначен≥ «аконом ”крањни "ѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥" в≥д 16.07.99 є 996- XIV ≥з зм≥нами та доповненн¤ми, а також прийн¤тими в≥дпов≥дними ѕоложенн¤ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку в ”крањн≥. «азначений «акон поширюЇтьс¤ на вс≥х юридичних ос≥б, створених в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, незалежно в≥д њх орган≥зац≥йно-правових форм ≥ форм власност≥, а також на представництва ≥ноземних суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ зобов'¤зан≥ вести бухгалтерський обл≥к та подавати ф≥нансову зв≥тн≥сть зг≥дно ≥з законодавством.

Ѕухгалтерський обл≥к Ї обов'¤зковим видом обл≥ку, ¤кий ведетьс¤ п≥дприЇмством. ‘≥нансова, податкова, статистична та ≥нш≥ види зв≥тност≥, що використовують грошовий вим≥рник, ірунтуютьс¤ на даних бухгалтерського обл≥ку. [«акон ”крањни Уѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф]

Ѕухгалтерська зв≥тн≥сть складаЇтьс¤ на п≥дстав≥ даних бухгалтерського обл≥ку дл¤ задоволенн¤ потреб певних користувач≥в.

‘≥нансова зв≥тн≥сть Ї складовою частиною бухгалтерськоњ зв≥тност≥, що м≥стить ≥нформац≥ю про ф≥нансовий стан, результати д≥¤льност≥ та рух грошових кошт≥в п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од. ¬она розрахована, насамперед на таких користувач≥в ≥нформац≥њ, ¤к ≥нвестори, кредитори та ≥нших, ¤к≥ не можуть вимагати зв≥т≥в з урахуванн¤м њх конкретних потреб.

ћетою веденн¤ бухгалтерського обл≥ку ≥ складанн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ Ї наданн¤ користувачам дл¤ прийн¤тт¤ обірунтованих р≥шень повноњ, правдивоњ та неупередженоњ ≥нформац≥њ про ф≥нансовий стан, результати д≥¤льност≥ та рух грошових кошт≥в п≥дприЇмства.

¬икористанн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ дл¤ управл≥нн¤ маЇ пров≥дне значенн¤, так ¤к дан≥ представлен≥ в зв≥тност≥ дають конкретн≥ дан≥ про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, що дозвол¤Ї оперативно оц≥нити ф≥нансовий стан та зробити висновки щодо подальшоњ д≥¤льност≥. Ќапр¤мки забезпеченн¤ потреб користувач≥в щодо ф≥нансовоњ зв≥тност≥ зображено на –ис. 1


–ис. 1 Ќапр¤мки забезпеченн¤ ≥нформац≥йних потреб користувач≥в ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

«г≥дно з ѕоложенн¤ми (стандартами) бухгалтерського обл≥ку є25 "‘≥нансовий зв≥т суб'Їкта малого п≥дприЇмництва" ф≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства складаЇтьс¤ з Ѕалансу (форма є1-м) ≥ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати (форма 2-м).

¬иступаючи в рол≥ основного джерела ≥нформац≥њ, показники ф≥нансовоњ зв≥тност≥ використовуютьс¤ користувачами.  ористувач≥в ф≥нансовоњ зв≥тност≥ зображено на –ис. 2:

¬нутр≥шн≥:

ћенеджер та кер≥вник дл¤ прийн¤тт¤ р≥шень щодо подальшоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

«овн≥шн≥:

 омерц≥йн≥ партнери (постачальники ≥ покупц≥ ) та

державн≥ податков≥ служби .

–ис. 2  ористувач≥ ≥нформац≥њ на малому п≥дприЇмств≥

«г≥дно до ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни ф≥нансова зв≥тн≥сть подаЇтьс¤ органам, до сфери управл≥нн¤ ¤ких належать п≥дприЇмства, трудовим колективам на њх вимогу, власникам (засновникам) в≥дпов≥дно до установчих документ≥в, а також зг≥дно ≥з законодавством - ≥ншим органам та користувачам...  вартальна ф≥нансова зв≥тн≥сть подаЇтьс¤ п≥дприЇмствами органам, зазначеним вище, не п≥зн≥ше 25 числа м≥с¤ц¤, що настаЇ за зв≥тним кварталом, а р≥чна - не п≥зн≥ше 20 лютого наступного за зв≥тним року... ¬≥дпов≥дно до ѕостанови  ћ” в≥д 28 лютого 2000 р. N 419 Уѕро затвердженн¤ ѕор¤дку поданн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф

ƒл¤ того щоб забезпечити ≥нформац≥йн≥ потреби користувач≥в, обл≥к повинен бути орган≥зований зг≥дно «акону ”крањни Уѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф, розд≥л III. орган≥зац≥¤ та веденн¤ бухгалтерського обл≥ку.

√оловний бухгалтер на ¤кого покладено веденн¤ бухгалтерського обл≥ку п≥дприЇмства : забезпечуЇ дотриманн¤ на п≥дприЇмств≥ встановлених Їдиних методолог≥чних засад бухгалтерського обл≥ку, складанн¤ ≥ поданн¤ у встановлен≥ строки ф≥нансовоњ зв≥тност≥; орган≥зуЇ контроль за в≥дображенн¤м на рахунках бухгалтерського обл≥ку вс≥х господарських операц≥й; бере участь в оформленн≥ матер≥ал≥в, пов'¤заних з нестачею та в≥дшкодуванн¤м втрат в≥д нестач≥, крад≥жки ≥ псуванн¤ актив≥в п≥дприЇмства.

ј саме, бухгалтер виход¤чи ≥з ц≥л≥ бухгалтерського обл≥ку повинен забезпечити реал≥зац≥ю конкретних задач обл≥ку, таких ¤к: дотримуватис¤ методолог≥чних основ веденн¤ бухгалтерського обл≥ку на основ≥ законодавчих та нормативно-правових акт≥в; неперервне, взаЇмозвТ¤зане та документальне спостереженн¤ за економ≥чними ¤вищами та процесами; забезпеченн¤ контролю за законом≥рн≥стю та рац≥ональн≥стю зд≥йснюваних господарських операц≥й; установленн¤ контролю за збереженн¤м майна та рац≥ональним використанн¤м вс≥х вид≥в ресурс≥в; створенн¤ вих≥дноњ ≥нформац≥йноњ бази дл¤ контролю, анал≥зу та плануванн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

¬имоги щодо ¤к≥сних характеристик наведен≥ в ѕ(—)Ѕќ є1 У«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф ≥ пол¤гають в наступному: ≥нформац≥¤, ¤ка надаЇтьс¤ у ф≥нансових зв≥тах, повинна бути дох≥длива ≥ розрахована на однозначне тлумаченн¤ њњ користувачами за умови, що вони мають достатн≥ знанн¤ та зац≥кавлен≥ у сприйн¤тт≥ ц≥Їњ ≥нформац≥њ; ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна м≥стити лише доречну ≥нформац≥ю, ¤ка впливаЇ на прийн¤тт¤ р≥шень користувачами, даЇ змогу вчасно оц≥нити минул≥, тепер≥шн≥ та майбутн≥ под≥њ, п≥дтвердити та скорегувати њхн≥ оц≥нки, зроблен≥ у минулому; ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна бути достов≥рною, тобто, вона Ї достов≥рною, ¤кщо не м≥стить помилок та перекручень, ¤к≥ здатн≥ вплинути на р≥шенн¤ користувач≥в зв≥тност≥; ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна надавати можлив≥сть користувачам пор≥внювати ф≥нансов≥ зв≥ти п≥дприЇмства за р≥зн≥ пер≥оди.

“акож, ≥нформац≥¤, що в≥дображаЇтьс¤ повинна в≥дпов≥дати принципам п≥дготовки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ у в≥дпов≥дност≥ з ѕ(—)Ѕќ є1 У«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф, а саме таким принципам:

автономност≥ п≥дприЇмства, за ¤ким кожне п≥дприЇмство розгл¤даЇтьс¤ ¤к юридична особа, що в≥докремлена в≥д власник≥в. “ому особисте майно ≥ зобов'¤занн¤ власник≥в не повинн≥ в≥дображатись у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

безперервност≥ д≥¤льност≥, що передбачаЇ оц≥нку актив≥в ≥ зобов'¤зань п≥дприЇмства виход¤чи з припущенн¤, що його д≥¤льн≥сть триватиме дал≥;

пер≥одичност≥, що припускаЇ розпод≥л д≥¤льност≥ п≥дприЇмства на певн≥ пер≥оди часу з метою складанн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥;

≥сторичноњ (фактичноњ) соб≥вартост≥, що визначаЇ пр≥оритет оц≥нки актив≥в виход¤чи з витрат на њх виробництво та придбанн¤;

нарахуванн¤ та в≥дпов≥дност≥ доход≥в ≥ витрат, за ¤ким дл¤ визначенн¤ ф≥нансового результату зв≥тного пер≥оду сл≥д з≥ставити доходи зв≥тного пер≥оду з витратами, ¤к≥ були зд≥йснен≥ дл¤ отриманн¤ цих доход≥в. ѕри цьому доходи ≥ витрати в≥дображаютьс¤ в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ у момент њх виникненн¤ незалежно в≥д часу надходженн¤ ≥ сплати грошей;

повного висв≥тленн¤, зг≥дно з ¤ким ф≥нансова зв≥тн≥сть повинна м≥стити всю ≥нформац≥ю про фактичн≥ та потенц≥йн≥ насл≥дки операц≥й та под≥й, ¤ка може вплинути на р≥шенн¤, що приймаютьс¤ на њњ основ≥;

посл≥довност≥, ¤кий передбачаЇ пост≥йне (≥з року в р≥к) застосуванн¤ п≥дприЇмством обраноњ обл≥ковоњ пол≥тики. «м≥на обл≥ковоњ пол≥тики повинна бути обгрунтована ≥ розкрита у ф≥нансов≥й зв≥тност≥;

обачност≥, зг≥дно з ¤ким методи оц≥нки, що застосовуютьс¤ в бухгалтерському обл≥ку, повинн≥ запоб≥гати заниженню оц≥нки зобов'¤зань та витрат ≥ завищенню оц≥нки актив≥в ≥ доход≥в п≥дприЇмства;

превалюванн¤ зм≥сту над формою, за ¤ким операц≥њ повинн≥ обл≥ковуватись в≥дпов≥дно до њх сутност≥, а не лише виход¤чи з юридичноњ форми;

Їдиного грошового вим≥рника, ¤кий передбачаЇ вим≥рюванн¤ та узагальненн¤ вс≥х операц≥й п≥дприЇмства у його ф≥нансов≥й зв≥тност≥ в Їдин≥й грошов≥й одиниц≥.

≤нформац≥¤ що розкриваЇтьс¤ у ф≥нансових зв≥тах на п≥дприЇмств≥ маЇ дан≥ про:

п≥дприЇмство;

дату зв≥тност≥ та зв≥тний пер≥од;

валюту зв≥тност≥ та одиницю њњ вим≥ру;

в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю щодо зв≥тного та попереднього пер≥оду;

≥ншу ≥нформац≥ю, розкритт¤ ¤коњ передбачено в≥дпов≥дними положенн¤ми (стандартами).

ѕри цьому ≥нформац≥¤ про п≥дприЇмство, ¤ка п≥дл¤гаЇ розкриттю у ф≥нансов≥й зв≥тност≥, включаЇ: назву, орган≥зац≥йно-правову форму та м≥сцезнаходженн¤ п≥дприЇмства; короткий опис основноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства; середню чисельн≥сть персоналу п≥дприЇмства прот¤гом зв≥тного пер≥оду. ј також, кожний ф≥нансовий зв≥т повинен м≥стити дату, станом на ¤ку наведен≥ його показники, або пер≥од, ¤кий в≥н охоплюЇ. якщо пер≥од, за ¤кий складено ф≥нансовий зв≥т, в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д зв≥тного пер≥оду, передбаченого ѕ(—)Ѕќ є1 У«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф, то причини ≥ насл≥дки цього повинн≥ бути розкрит≥ у прим≥тках до ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

” ф≥нансов≥й зв≥тност≥ повинна бути вказана валюта, в ¤к≥й в≥дображен≥ елементи зв≥тност≥, та одиниц¤ њњ вим≥ру. якщо валюта зв≥тност≥ в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д валюти, в ¤к≥й ведетьс¤ бухгалтерський обл≥к, то п≥дприЇмство повинно розкривати причини цього та методи, що були використан≥ дл¤ переведенн¤ ф≥нансових зв≥т≥в з одн≥Їњ валюти в ≥ншу.

2. ’арактеристика ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ та постановка ф≥нансового обл≥ку на малому п≥дприЇмству.

—убТЇктом досл≥дженн¤ виступаЇ мале п≥дприЇмство, що засноване на приватн≥й власност≥, ¤к юридична особа. ћетою д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ї отриманн¤ прибуток.

¬ид д≥¤льност≥, ¤ким займаЇтьс¤ п≥дприЇмства Ї оптова торг≥вл¤, але в статут≥ п≥дприЇмства, ¤к резервн≥, зазначено 33 напр¤мк≥в д≥¤льност≥ ¤кими може займатис¤ п≥дприЇмство, що включаЇ: посередницьк≥ послуги; наданн¤ побутових послуг; наданн¤ р≥зних вид≥в рекламних послуг; орган≥зац≥¤ вантажних та пасажирських перевезень; орган≥зац≥¤ театрально-концертноњ д≥¤льност≥; створенн¤ митних л≥ценз≥йних склад≥в; виробництво харчових продукт≥в та орган≥зац≥¤ пункт≥в громадського харчуванн¤; консалтингов≥ послуги; компТютерн≥ послуги; розробка, продаж та супроводженн¤ програмного забезпеченн¤ ≥ т. ≥н.

ѕ≥дприЇмство засноване на приватн≥й власност≥ засновника. «асновник не в≥дпов≥даЇ за зобовТ¤занн¤ми п≥дприЇмства, а п≥дприЇмство за зобовТ¤занн¤ми засновника, також п≥дприЇмство може створювати на територ≥њ ”крањни та за њњ межами ф≥л≥њ, представництва та доч≥рн≥ п≥дприЇмства.

”правл≥нн¤ п≥дприЇмством зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до —татуту на основ≥ поЇднанн¤ прав засновника та уповноваженого засновником на проведенн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ кер≥вника (директора) п≥дприЇмства. «агальне управл≥нн¤ п≥дприЇмством зд≥йснюЇтьс¤ зд≥йснюЇ засновник, а адм≥н≥стративне Ц директор.

ћайно п≥дприЇмства складають основн≥ засоби ≥ об≥гов≥ кошти, а також ≥нш≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥, варт≥сть ¤ких в≥дображаЇтьс¤ в його баланс≥ ≥ належить йому на прав≥ власност≥. ћайно п≥дприЇмства, продукц≥¤ вироблена в процес≥ господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства ≥ доходи, отриман≥ в процес≥ господарськоњ д≥¤льност≥, Ї обТЇктом права власност≥ п≥дприЇмства, ≥ належить йому в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Уѕро власн≥стьФ. ƒжерелами формуванн¤ майна Ї: грошов≥ та матер≥альн≥ внески засновника; доходи, отриман≥ п≥дприЇмством в≥д господарськоњ д≥¤льност≥; кредити банк≥в та ≥нших кредитор≥в; дотац≥њ з бюджет≥в; безоплатн≥ або благод≥йн≥ внески. ћайно п≥дприЇмства з його недоторканою власн≥стю вилученню не п≥дл¤гаЇ, кр≥м випадк≥в, передбачених законодавством. «битки в≥д д≥¤льност≥ п≥дприЇмства покриваютьс¤ за рахунок майна п≥дприЇмства або додаткового внеску засновника.

ѕѕ зд≥йснюЇ бухгалтерський обл≥к своЇњ д≥¤льност≥, складаЇ статистичну та ф≥нансову зв≥тн≥сть у пор¤дку, встановленому державою, несе в≥дпов≥дальн≥сть за њњ достов≥рн≥сть ≥ своЇчасн≥сть наданн¤ зв≥тних даних. ќрган≥зац≥¤ бухгалтерський обл≥к на п≥дприЇмств≥ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом введенн¤ до штату п≥дприЇмства посади бухгалтера, ¤кий встановлюЇ основн≥ положенн¤ обл≥ковоњ пол≥тики це: класиф≥кац≥¤ актив≥в та зобовТ¤зань; критер≥њ визнанн¤ основних засоб≥в; установка метод≥в обл≥ку ≥ принципи оц≥нки актив≥в та зобовТ¤зань; розробл¤Ї робочий план рахунк≥в; розробл¤Ї пр¤док докумантооборота; забезпечуЇ збер≥ганн¤ первинних документ≥в та њх передачу в арх≥в зг≥дно чинного законодавства. ‘орма веденн¤ обл≥ку на ѕѕ Ц журнальна.

ѕѕ оподатковуЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством ”крањни, по системою спрощеного оподаткуванн¤ за ставкою 6 % в≥д суми виручки без акцизного збору, але сплачуЇ ѕƒ¬, а прибуток ¤кий залишаЇтьс¤ у п≥дприЇмства п≥сл¤ сплати податк≥в та ≥нших платеж≥в до бюджету, надходить у повне розпор¤дженн¤ засновника, що самост≥йно визначаЇ напр¤ми використанн¤ прибутку. «а рахунок чистого прибутку у п≥дприЇмства можуть утворюватись сл≥дуючи фонди: оплати прац≥; соц≥ального розвитку; матер≥ального заохоченн¤ та ≥нш≥.

Ќа п≥дприЇмств≥ станом на 1 с≥чн¤ 2004 р. було 6 чолов≥к прац≥вник≥в.

Ѕаланс в систем≥ ≥нформац≥йноњ бази пос≥даЇ центральне м≥сце ≥ Ї найважлив≥шим джерелом даних про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства. …ого структуру та динам≥ку показано у таблиц≥ 1, що в≥дображаЇ стан п≥дприЇмства на к≥нець 2002 та 2003 рр. [додатки ј, Ѕ].

ѕоказники

2002 р.

2003 р.

¬≥дхиленн¤

2003 в≥д 2002 (+;-)

—ума,

тис.грн

питома вага,

%.

—ума,

тис.грн.

питома вага,

%.

абсолютне (гр.3-гр.1)

в≥дносне (гр.5/гр.1*100)

за питомою вагою (гр.4-гр.2)

ј “»¬

1 Ќеоборотн≥ активи

1,1

ќсновн≥ засоби (залишкова варт≥сть)

24,9

22,7

18,0

14,1

-6,9

-27,7

-8,5

”сього за розд≥лом ≤

24,9

22,7

18,0

14,1

-6,9

-27,7

-8,5

≤≤. ќборотн≥ активи

2,1

¬иробнич≥ запаси

-

-

1,3

1,0

-

-

1,0

2,2

√отова продукц≥¤

25,5

23,2

1,4

1,1

-24,1

-94,5

-22,1

2,3

ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги.

11,4

10,4

0,1

0,1

-11,3

-99,1

-10,3

2,4

ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з бюджетом

9,0

8,2

1,1

0,9

-7,9

-87,8

-7,3

2,5

≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть

38,0

34,6

54,8

43,0

16,8

44,2

8,5

2,6

√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти

0,1

0,1

50,6

39,7

50,5

50500,0

39,7

”сього за розд≥лом ≤≤

84,0

76,4

109,3

85,9

25,3

30,1

9,4

≤≤≤. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в

1,0

0,9

-1,0

-100,0

-0,9

Ѕаланс

109,9

100,0

127,3

100,0

17,4

15,8

*

ѕј—»¬

≤. ¬ласний кап≥тал

1,1

Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)

-10,0

-9,1

-61,2

-48,1

-51,2

512

-39,0

”сього за розд≥лом ≤

-10,0

-9,1

-61,2

-48,1

-51,2

512

-39,0

≤≤. «абезпеченн¤ наступних витрат ≥ ц≥льове ф≥нансуванн¤

*

*

*

*

*

*

*

≤≤≤. ƒовгостроков≥ зобов'¤занн¤

115,7

105,3

180,8

142,0

65,1

56,3

36,7

≤V. ѕоточн≥ зобов'¤занн¤

0,0

0,0

4,1

 редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги.

1,5

1,4

*

*

*

*

*

4,2

ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з бюджетом

0,3

0,3

1,2

0,9

0,9

300

0,7

4,3

ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з≥ страхуванн¤

0,7

0,6

2,1

1,6

1,4

200

1,0

4,4

ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з оплати прац≥

1,5

1,4

1234567

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
- loans rate - auto cheap - airfares edinburgh - training development - jackpot lotto - payment loan
Page generation 0.297 seconds
Хостинг от uCoz