Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤“аблиц¤ 1 ѕор≥вн¤льний анал≥тичний баланс ѕѕ за 2002-2003 рр.

Ќа основ≥ проведеного горизонтального та вертикального анал≥зу Ѕалансу п≥дприЇмства видно, що п≥дприЇмство маЇ у своЇму актив≥ 24,9 тис.грн необоротних актив≥в, динам≥ка в њх структур≥ маЇ тенденц≥ю до зниженн¤ за рахунок нарахуванн¤ зносу ≥ на к≥нець 2003 р. становить 18 тис. грн. —труктура оборотних актив≥в, в свою чергу, в≥дображаЇ, що п≥дприЇмство досить активно зд≥йснюЇ господарську д≥¤льн≥сть. ѕро це св≥дчить те, що за анал≥зований пер≥од часу вони зб≥льшились на 30%, але той факт, що основу оборотних актив≥в становить деб≥торська заборгован≥сть Ї неспри¤тливим дл¤ п≥дприЇмства, але не к≥нець 2003 р. деб≥торська заборгован≥сть по: заборгованост≥ за товари, роботи, послуги та заборгованост≥ за розрахунками з бюджетом Ц маЇ тенденц≥ю до зменшенн¤, що ≥ спри¤Ї надходженню кошт≥в на п≥дприЇмство на 50,5 тис. грн., також цьому спри¤ло зменшенн¤ залишк≥в готовоњ продукц≥њ на 94,5%, а ≥нша поточна деб≥торська заборгован≥сть зросла на 44,2% та становила 54,8 тис. грн. що Ї неспри¤тливим ¤вищем дл¤ п≥дприЇмства та св≥дчить про негативн≥ тенденц≥њ в господарськ≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. Ѕ≥льш нагл¤дно динам≥ку структури активу балансу показано на рис 3.


–ис. 3 ƒинам≥ка структури актив Ѕалансу.

¬ структур≥ пасиву балансу в≥дбулис¤ зм≥ни щодо зб≥льшенн¤ непокритого збитку на 51,2 тис. грн. ≥ в≥н на к≥нець 2003 р. склав 61,2 тис. грн. “акож зб≥льшилась ≥ поточна заборгован≥сть з 4,2 до 7,7 тис. грн. ќсобливоњ уваги заслуговуЇ довгостроков≥ зобов'¤занн¤, так ¤к вони складають основу пасиву балансу та мають тенденц≥ю до зростанн¤ за анал≥зований пер≥од на 56,3% або на 65,1 тис. грн. та в 2003 р. становл¤ть 180,8 тис. грн.

ƒана ситуац≥¤ Ї неспри¤тливою дл¤ дос¤гненн¤ основноњ ц≥л≥ п≥дприЇмства Ц отриманн¤ прибутку, так ¤к на основ≥ наведених розрахунк≥в видно що п≥дприЇмство Ї збитковим. ѕри цьому зб≥льшуютьс¤ коротко та довгостроков≥ зобовТ¤занн¤, хоча п≥дприЇмство ≥ зб≥льшуЇ обс¤ги реал≥зац≥њ, та це не даЇ бажаних результат≥в.

ѕоказники що характеризують ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть наведен≥ у таблиц≥ 2.

“аблиц¤ 2. ѕоказники ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ ѕѕ за 2002-2003 рр.

ѕоказник

2002 р.

2003 р.

¬≥дхиленн¤ 2003 в≥д 2002 р.

абсолютне

у %

1  ап≥тал (станом на к≥нець пер≥оду), тис.грн

109,90

127,30

17,40

115,83%

1,1 ¬ласний кап≥тал: у тому числ≥:

-10,00

-61,20

-51,20

612,00%

1,2 ѕозиковий кап≥тал

119,90

188,50

68,60

157,21%

у тому числ≥ поточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками

2,50

15,20

12,70

608,00%

2. ≈коном≥чн≥ показники:

2,1 “оварооборот, тис.грн

164,20

940,00

775,80

572,47%

2,2 „истий прибуток.

-10

-51,2

-41,2

512%

2,3. ¬итрати, тис.грн

146,90

835,10

688,20

568,48%

р≥вень % до обороту

89,46

88,84

-0,62

99,30%

2,4. –ентабельн≥сть основних засоб≥в

1,00

0,97

-0,03

97,59%

3. ‘≥нансов≥ показники:

коеф≥ц≥Їнти:

ф≥нансовоњ залежност≥

0,89

0,98

0,09

109,99%

коеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥

0,02

6,57

6,55

27379,17%

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
mapquest canada - offer that - cheap fioricet - camel cigarettes - cheap - for state - room &
Page generation 0.235 seconds
Хостинг от uCoz