Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


ќтже, У«в≥т про ф≥нансов≥ результатиФ Ї одним з головних ф≥нансових зв≥т≥в п≥дприЇмства, що характеризуЇ результати д≥¤льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од шл¤хом розрахунку чистого прибутку (збитку). “акож дан≥ зв≥ту Ї основою дл¤ розрахунку ф≥нансових показник≥в ≥ ¤к насл≥док прийн¤тт¤ управл≥нських р≥шенн¤ на њх основ≥.

5. ¬икористанн¤ даних ф≥нансовоњ зв≥тност≥ дл¤ управл≥нн¤

‘≥нансова зв≥тн≥сть повинна забезпечити користувач≥в повною, правдивою ≥нформац≥Їю про ф≥нансовий стан, результати д≥¤льност≥ та рух грошових кошт≥в. ƒл¤ того, щоб оц≥нити поточний ≥ прогнозний ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, необх≥дно провести ф≥нансовий анал≥з. ¬≥н Ї методом оц≥нки ≥ прогнозуванн¤ ф≥нансового стану п≥дприЇмства на п≥дстав≥ даних бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥. …ого завданн¤ Ц оц≥нити ф≥нансовий стан, зТ¤сувати можливост≥ п≥двищенн¤ ефективност≥ роботи п≥дприЇмства за допомогою рац≥ональноњ ф≥нансовоњ пол≥тики; оц≥нити напр¤ми розвитку п≥дприЇмства, виход¤чи з потреб у ф≥нансових ресурсах.

ћетою ф≥нансовоњ зв≥тност≥ Ї наданн¤ оц≥нки результатам господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний р≥к та його поточному ф≥нансовому стану.

ѕ≥д ф≥нансовим станом розум≥ють спроможн≥сть п≥дприЇмства ф≥нансувати свою д≥¤льн≥сть. ‘≥нансовий стан може бути ст≥йким, нест≥йким та кризовим. «датн≥сть п≥дприЇмства своЇчасно зд≥йснити платеж≥ та ф≥нансувати свою д≥¤льн≥сть на розширен≥й основ≥ св≥дчить про його задов≥льний ф≥нансовий стан.

√оловною метою анал≥зу Ї своЇчасне зТ¤суванн¤ ≥ виправленн¤ недол≥к≥в у ф≥нансов≥й д≥¤льност≥ п≥дприЇмства та знаходженн¤ резерв≥в покращенн¤ ф≥нансового стану п≥дприЇмства ≥ його платоспроможност≥.

јнал≥з ф≥нансовоњ зв≥тност≥ повинен дати в≥дпов≥дь на два запитанн¤: перше, чи маЇ п≥дприЇмство прибуток за результатами своЇњ господарськоњ д≥¤льност≥ ≥ друге Ц чи спроможне п≥дприЇмство виконати вз¤т≥ на себе зобовТ¤занн¤ ≥ чи не призведе таке виконанн¤ до його л≥кв≥дац≥њ в звТ¤зку з недостатн≥стю ресурс≥в.

—аме тому ≥нформац≥¤, ¤ку надають баланс ≥ зв≥т про ф≥нансов≥ результати, м≥ст¤ть наступн≥ дан≥:

розм≥р кап≥талу ≥ майна п≥дприЇмства в абсолютних показниках (балансовий прибуток);

структура кап≥талу ≥ майна (баланс);

зм≥ни власного кап≥талу прот¤гом зв≥тного пер≥оду;

розм≥р отриманого прибутку або понесених п≥дприЇмством збитк≥в прот¤гом зв≥тного пер≥оду.

ƒл¤ анал≥зу розраховуютьс¤ показники, що характеризують господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмства. “ак, наприклад, можна розрахувати показники ефективност≥ використанн¤ оборотних актив≥в, що розрахован≥ на даних УЅалансуФ та У«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиФ [додатки ј, Ѕ].

“аблиц¤ 5. ѕоказники ефективност≥ використанн¤ оборотних актив≥в на ѕѕ за 2002-2003 рр.

ѕоказник

2002 р.

2003 р.

¬≥дхиленн¤

абсолютне,

тис.грн.

в≥дносне,

%

1. —ередн≥й залишок оборотних актив≥в, тис.грн.:

70,25

97,15

26,90

1,38

1,1. √рошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в

7,60

25,35

17,75

3,34

1,2. «апас≥в

27,00

13,85

-13,15

0,51

2. –оздр≥бний товарооборот, тис.грн.:

2,1. «а продажними ц≥нами

164,20

940,70

776,50

5,73

2,2. «а соб≥варт≥стю

119,20

739,70

620,50

6,21

2,3. ќдноденний товарооборот, грн.

0,33

2,05

1,72

6,21

3. ќборотн≥сть оборотних актив≥в, дн≥:

212,16

47,28

-164,88

0,22

3,1. √рошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в

22,95

12,34

-10,62

0,54

3,2. «апас≥в

81,54

6,74

-74,80

0,08

4. „исло оборот≥в оборотних актив≥в, раз :

1,70

7,61

5,92

4,49

4,1. √рошових кошт≥в та њх екв≥валент≥в

15,68

29,18

13,50

1,86

4,2. «апас≥в

4,41

53,41

48,99

12,10

5, ѕрибуток

-10,00

-51,20

-41,20

5,12

6. —ередн¤ варт≥сть актив≥в, тис.грн.

95,79

118,60

22,81

1,24

7. ќборотн≥сть актив≥в, дн≥

289,30

57,72

-231,58

0,20

8. „исло оборот≥в сукупних актив≥в, раз.

1,24

6,24

4,99

5,01

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
opodo flights - by cheap - quest maps - best rate - cheap car rental in las vegas - free car insurance quote - theatre cheap
Page generation 0.106 seconds
Хостинг от uCoz