Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


ƒругим за значенн¤м дл¤ анал≥зу зв≥том Ї «в≥т про ф≥нансов≥ результати ¤кий надаЇ користувачам повну, правдиву ≥ неупереджену ≥нформац≥ю про доходи витрати, прибутки та збитки в≥д д≥¤льност≥ п≥дприЇмства за зв≥тний пер≥од, а також виступаЇ джерелом даних. –азом з балансом, дл¤ розрахунку на малому п≥дприЇмств≥ показник≥в ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. «азвичай такими показниками виступають показники рентабельност≥, що розрахован≥ в таблиц≥ 6, та показники розрахован≥ в таблиц≥ 2.

ќтже, кер≥вник чи менеджер маючи дан≥ в абсолютних, в≥дносних показниках, ¤к≥ приведен≥ в динам≥ц≥ та характеризують ф≥нансово-господарську ситуац≥ю на п≥дприЇмств≥, приймають в≥дпов≥дн≥ р≥шенн¤. ƒан≥ корективи щодо управл≥нн¤ п≥дприЇмством мають базуватис¤ на результатах проведеного анал≥зу, тобто повинн≥ бути ви¤влен≥ фактори, що впливають на негативн≥ тенденц≥њ господарськоњ д≥¤льност≥ ≥, ¤к насл≥док. зменшенн¤ ефективност≥ д≥¤льност≥, а також фактори, що мають резерви дл¤ росту ефекту господарськоњ д≥¤льност≥. “акож важливим елементом процесу управл≥нн¤ Ї ви¤вленн¤ на початкових етапах вс≥х негативних тенденц≥й та л≥кв≥дац≥¤ њх. ѕри цьому кер≥вник, зд≥йснюючи управл≥нн¤, виходить з специф≥ки даного виду д≥¤льност≥ та практичного досв≥ду, що Ї незаперечним елементом процесу управл≥нн¤, бо анал≥з ф≥нансовоњ зв≥тност≥ не дозвол¤Ї робити категоричних висновк≥в ≥ т≥льки ор≥ЇнтуЇ користувача ≥нформац≥њ щодо оц≥нки ф≥нансового стану п≥дприЇмства та визначенн≥ його УслабкихФ м≥сць.


¬исновки та пропозиц≥њ

ѕроанал≥зувавши ф≥нансово-господарський стан ѕѕ, необх≥дно зазначити, що п≥дприЇмство маЇ серйозн≥ недол≥ки ¤к в орган≥зац≥њ своЇњ д≥¤льност≥ так ≥ в постановц≥ обл≥ковоњ пол≥тики. «а результатами анал≥зу ф≥нансовоњ зв≥тност≥ малого п≥дприЇмства, треба в≥дзначити негативн≥ тенденц≥њ функц≥онуванн¤ п≥дприЇмства, що ведуть до зменшенн¤ результативност≥ д≥¤льност≥ та в≥дображають кризове ф≥нансове становище. “акож потребуЇ удосконаленн¤ ≥ орган≥зац≥¤ обл≥ковоњ пол≥тики, так ¤к дан≥ ф≥нансових зв≥т≥в повинн≥ м≥стити повну, правдиву та достов≥рну ≥нформац≥ю щодо д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, на основ≥ ¤коњ приймаютьс¤ управл≥нськ≥ р≥шенн¤.

ƒл¤ ф≥нансовоњ стаб≥л≥зац≥њ п≥дприЇмства необх≥дно вжити д≥њ щодо: зд≥йсненн¤ систематичного контролю за станом сплати покупц¤ми в≥дпущених товар≥в; при виникненн≥ деб≥торськоњ заборгованост≥ потр≥бно вживати заход≥в щодо припиненн¤ подальшого в≥дпуску товар≥в боржникам; не допускати факт≥в надходженн¤ ≥ сплати не¤к≥сноњ, зайвоњ чи не потр≥бноњ п≥дприЇмству продукц≥њ шл¤хом ч≥ткого дотриманн¤ умов договор≥в та орган≥зац≥њ ефективноњ роботи м≥ж прац≥вниками п≥дприЇмства; стежити за сп≥вв≥дношенн¤м деб≥торськоњ та кредиторськоњ заборгованост≥, бо значне п≥двищенн¤ деб≥торськоњ заборгованост≥ створюЇ загрозу ф≥нансов≥й ст≥йкост≥ та залученн¤ додаткових джерел ф≥нансуванн¤; трансформувати борги у власн≥сть; глибоко проанал≥зувати можлив≥сть ефективного використанн¤ на¤вного майна та вдало розпор¤джатис¤ ним; не допускати причин та умов, ¤к≥ ведуть до виникненн¤ простроченоњ деб≥торськоњ заборгованост≥ по товарних операц≥¤х, нестачах ≥ крад≥жках; розробл¤ти ф≥нансову стратег≥ю, тобто впровадженн¤ ф≥нансового плануванн¤ та розробку ф≥нансового плану або б≥знес-плану (це дос¤гаЇтьс¤ шл¤хом розробки прогнозних баланс≥в доход≥в та видатк≥в, де зокрема мають бути врахован≥ вс≥ резерви моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в, ¤к≥ в≥двол≥каютьс¤ у нерац≥ональн≥ витрати), наприклад, на основ≥ статистичних даних розраховувати прогнозний попит на товари та ви¤вл¤ти фактори ¤к≥ спри¤тимуть стимулюванню попиту ≥ в≥дпов≥дно до цього планувати шл¤хи моб≥л≥зац≥њ ф≥нансових ресурс≥в, витрати та доходи; застосовувати метод системного досл≥дженн¤ взаЇмозвТ¤зку витрат, обс¤гу д≥¤льност≥ та прибутку ≥ визначенн¤ на його основ≥ критичного обс¤гу реал≥зац≥њ товар≥в; так-¤к товари, що реал≥зуЇ п≥дприЇмство Ї досить специф≥чними то дл¤ стимулюванн¤ попиту потр≥бно створити ≤нтернет стор≥нку, ¤ка буде надавати рекламну ≥нформац≥ю про товари.

¬се вище перел≥чене повинно спри¤ти поступов≥й стаб≥л≥зац≥њ д≥¤льност≥ та п≥двищенню результативност≥ д≥¤льност≥ ѕѕ.

ƒл¤ усуненн¤ недол≥к≥в в орган≥зац≥њ обл≥ковоњ пол≥тики треба перш за все бухгалтеру розробити та подати на затвердженн¤ кер≥внику наказ про обл≥кову пол≥тику п≥дприЇмства, що забезпечить дотриманн¤ п≥дприЇмством Їдиноњ методики висв≥тленн¤ в бухгалтерському обл≥ку господарських операц≥њ та пор¤дку оц≥нки обТЇкт≥в обл≥ку. “акож в звТ¤зку з розвитком б≥льш прогресивних, автоматизованих форм обл≥ку, треба впроваджувати њх дл¤ зд≥йсненн¤ обл≥ку на п≥дприЇмств≥, наприклад автоматизац≥ю обл≥ку можна зд≥йснити за допомогою програмного забезпеченн¤ У1-—: бухгалтер≥¤Ф це спри¤тиме б≥льш точному розрахунку в≥дпов≥дних показник≥в та зн≥ме можлив≥ помилки повТ¤зан≥ з неавтоматизованою формою обл≥ку, при цьому зн≥ме значну к≥льк≥сть одноман≥тноњ роботи, що дасть можлив≥сть бухгалтеру б≥льш ірунтовно працювати з нормативно-правовими актами та ≥ншою ≥нформац≥Їю дл¤ б≥льш ефективного обл≥ку господарськоњ д≥¤льност≥. Ќасл≥дками даних нововведень буде б≥льш точне та швидке в≥дображенн¤ операц≥й в бухгалтерському обл≥ку, та ¤к насл≥док отриманн¤ можливост≥ дл¤ реагуванн¤ на негативн≥ та позитивн≥ тенденц≥њ д≥¤льност≥, що потребують управл≥нн¤ дл¤ дос¤гненн¤ максимального ефекту тобто прибутку.

ќтже, на ѕѕ потр≥бно зд≥йснювати пол≥тику щодо вдосконаленн¤ ситуац≥њ, що сформувалас¤ шл¤хом застосуванн¤ нових, б≥льш прогресивних та перспективних метод≥в та форм господарюванн¤ дл¤ ф≥нансовоњ стаб≥л≥зац≥њ та забезпеченн¤ прибутковост≥ д≥¤льност≥. ÷е можливо на основ≥ науково обірунтованих р≥шень, що базуЇтьс¤ на основ≥ ≥нформац≥њ ¤ка отримана з орган≥зованого в≥дпов≥дно до законодавства обл≥ку ¤кий зд≥йснюЇ бухгалтер ≥ отриманих на йог основ≥ ф≥нансових зв≥т≥в п≥дприЇмства.

Ћ≥тература:

«акон ”крањни Уѕро бухгалтерський обл≥к та ф≥нансову зв≥тн≥сть в ”крањн≥Ф є 996 Ц ’≤V, в≥д 16.07.99 р.

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 лютого 2000 р. N 419, Уѕро затвердженн¤ ѕор¤дку поданн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ” N 1543 в≥д 12.10.2000)

Уѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про спрощену форму бухгалтерського обл≥ку суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництваФ Ќаказ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 30 вересн¤ 1998 року є196 ≥з зм≥нами ≥ доповненн¤ми, внесеними наказами ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 25 лютого 2000 року є39, в≥д 7 грудн¤ 2000 року є315

ѕоложенн¤ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 25 "‘≥нансовий зв≥т суб'Їкта малого п≥дприЇмництва". Ќаказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 25 лютого 2000 р. є39.

ѕоложенн¤ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 1 "«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥". Ќаказ ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 31.03.99 р. є87.

ѕоложенн¤ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 2 "Ѕаланс". Ќаказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 31.03.99 р. є87.

ѕоложенн¤ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 3 "«в≥т про ф≥нансов≥ результати ". Ќаказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 31.03.99 р. є87.

Ѕухгалтерський ф≥нансовий обл≥к. / «а редакц≥Їю професора ‘. ‘. Ѕутинц¤. Ц ∆итомир: ѕѕ У–утаФ, 2002 р. Ц 688 с.

‘≥нансовий менеджмент./ навчальний пос≥бник:/ «а редакц≥Їю професора √.√.  ≥рЇйцева.-  ињв: ÷”Ћ, 2002 р.

‘≥нансовий анал≥з субТЇкт≥в господарюванн¤./ Ћ.ј. Ћахт≥онова : ћонограф≥¤. Ц  .:  Ќ≈”, 2001 р.

Ѕухгалтерський обл≥к: Ћишиленко ќ.¬.: навчальний пос≥бник. 2 Ц ге вид., -  ињв: ¬идавництво У÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2003 р.

‘≥нанси п≥дприЇмства./ ѕ≥дручник за ред. професора ј.ћ. ѕоддЇрьог≥на. Ц  .:  Ќ≈”, 1998. Ц368с.

Ѕухгалтерський ф≥нансовий обл≥к на п≥дприЇмствах ”крањни: “каченко Ќ.ћ. 6-те вид. Ц  .: ј.—. ., 2002 р.

Ѕухгалтерський ф≥нансовий обл≥к: ѕос≥бник за ред. Ќ.¬ „абанова, ё.ј. ¬асиленко  .: Ујкадем≥¤Ф 2002 р.

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
lancer oz - formula calculate - cheap cruise - sports - vegas in - please best - loss where
Page generation 0.112 seconds
Хостинг от uCoz