Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

’≥м≥¤ > —интез та вивченн¤ протипухлинноњ активност≥ пох≥дних 2-ариламшо-2-т≥азол≥н-4-≥он≥в


—интез та вивченн¤ протипухлинноњ активност≥ пох≥дних 2-ариламшо-2-т≥азол≥н-4-≥он≥в

—тор≥нка: 1/3

ƒосл≥дженн¤ пох≥дних 4-т≥азол≥дону Ї важливою проблемою сучасноњ орган≥чноњ та фармацевтичноњ х≥м≥њ. ¬ медичну практику впроваджено стиму≠л¤тори ендогенного ≥нсул≥ну (трогл≥тазон, п≥огл≥тазон), ≥нг≥б≥тор альдозоредуктази (епальрестат). –¤д пох≥дних т≥азол≥дину знаход¤тьс¤ на р≥зних стад≥¤х докл≥н≥чних та кл≥н≥чних досл≥джень ¤к потенц≥йн≥ антитиреоњдн≥, протиза≠пальн≥, антим≥кробн≥, серцево-судинн≥, тромбол≥тичн≥ засоби. ” фармаколог≥чному спектр≥ зазначених гетероцикл≥в важливе м≥сце займаЇ ≥ протипухлинна активн≥сть.

ћетою досл≥дженн¤ був пошук структури-л≥дера (анг. lead-compound) з протипухлинною д≥Їю серед пох≥дних 2-арилам≥но-2-т≥азол≥н-4-он≥в. ƒл¤ синтезу комб≥наторноњ б≥бл≥отеки на основ≥ 4-т≥азол≥донового каркасу (анг. templatе) було використано запропонований.шшињ ран≥ше п≥дх≥д, що базуЇть≠с¤ на використанн≥ 2-карбетоксиметилт≥от≥азол≥н-2-ону-4 ¤к вих≥дноњ сполу≠ки (метод ј). ѕаралельно проведено зустр≥чний синтез (метод Ѕ) де¤ких сполук на основ≥ арилт≥осечовин.

ƒл¤ синтезованих 2-арилам≥нот≥азол≥н-2-он≥в, ¤к≥ не мають метильного зам≥сника при екзоцикл≥чному атом≥ азоту, характерна прототропна ам≥но-≥м≥нна таутомер≥¤, причому ≥м≥ноформа може ≥снувати у вигл¤д≥ Z- ≥ ≈-енант≥омерних форм.

—труктуру синтезованих сполук, а також ≥снуванн¤ прототропноњ ам≥но-≥м≥нноњ таутомер≥њ дл¤ речовин п≥дтверджено методом ѕћ–-спектроскоп≥њ. «окрема, у спектрах ѕћ– зазначених сполук спостер≥гаЇтьс¤ характерне подвоЇнн¤ сигнал≥в, ¤ке зумовлено ≥снуванн¤м в розчин≥ динам≥ч≠ноњ р≥вноваги зм≥но- та ≥м≥ноформ. —п≥вв≥дношенн¤ таутомер≥в на основ≥ кривоњ ≥нтегральноњ ≥нтенсивност≥ становить - 1:1. —игнал гру≠пи NH ≥м≥ноформи знаходитьс¤ в слабшому магн≥тному пол≥ пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним сигналом ам≥ноформи. ƒл¤ ≥нших протон≥в молекул таутомер≥в спостер≥гаЇтьс¤ протилежна картина (сигнали протон≥в ам≥ноформи знаход¤ть≠с¤ у слабшому магн≥тному пол≥).

Ѕ≥олог≥чн≥ досл≥дженн¤ синтезованих сполук проводились у сп≥впрац≥ з Ќац≥ональним ≥нститутом раку, —Ўј (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA). ѕрескрин≥нг синтезованих сполук зд≥йснювали на трьох л≥н≥¤х ракових кл≥тин (¬reast, Non-Small Cell Lung, CNS) при одн≥й стандартн≥й кон≠центрац≥њ речовини (табл.).

ќдна ≥з синтезованих сполук усп≥шно пройшла етап прескрин≥нгу. ƒл¤ зазначеноњ речовини тотальна м≥тотична активн≥сть на культур≥ Non-Small Cell Lung становила менше 35 % пор≥вн¤но з контролем. —полука була в≥д≥бра≠на дл¤ подальшого тестуванн¤ на 60 л≥н≥¤х пухлинних кл≥тин людини.

–¤д сполук показали пом≥рний ефект. ћ≥тотична активн≥сть пор≥вн¤≠но з контролем дл¤ хоча б одн≥Їњ з трьох кл≥тинних л≥н≥й не перевищувала 58 %.

Ќаприк≥нц≥ сл≥д зазначити, що активн≥сть сполук з ќЌ-групою у положенн≥ арильного радикала 2-арилам≥нот≥азол≥н-2-он≥в-4 виша, н≥ж в аналог≥чних

–езультати прескрин≥нгу синтезованих сполук на протиракову активн≥сть

—полука

ћ≥тотична активн≥сть пор≥вн¤но з контролем, %

¬исновок

¬reast

Non-Small Cell Lung

CNS

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

116

105

55

92

50

117

84

108

38

112

89

122

123

108

84

76

93

25

112

81

96

76

105

95

112

112

112

99

96

96

66

120

104

118

39

113

74

105

105

не активна

Ђ

Ђ

Ђ

активна

не активна

Ђ

Ђ

Ђ

Ђ

Ђ

Ђ

Ђ

структур з м-положенн¤м групи. «ам≥на ќЌ-групи на ќ—2Ќ5 призводить до повноњ втрати активност≥. ¬веденн¤ зам≥сник≥в у положенн¤ 5 т≥азол≥динового циклу однозначно спри¤Ї посиленню протипухлинноњ д≥њ. —еред 5-≥затин≥л≥денпох≥дних 5-бром≥затин≥деновий каркас вигл¤даЇ б≥льш перспективним дл¤ пошуку структури-л≥дера з протипухлинною д≥Їю. Ќа активн≥сть 5-арил≥ден-зам≥шених пох≥дних критично впливаЇ характер зам≥сник≥в у фенольному ра≠дикал≥, що, на наш погл¤д, потребуЇ б≥льш детального вивченн¤ з допомогою синтезу нових комб≥наторних б≥бл≥отек. "„

—»Ќ“≈«, ‘≤«» ќ-’≤ћ≤„Ќ≤ “ј Ѕ≤ќЋќ√≤„Ќ≤ ¬Ћј—“»¬ќ—“≤

јЌ≤Ћ≤ƒ≤¬ Ќ≤“–ќ«јћ≤ў≈Ќ»’ N-‘≈Ќ≤ЋјЌ“–јЌ≤Ћќ¬»’  »—Ћќ“

ѕох≥дн≥ N-фен≥лантранiлових кислот (N-‘ј ) зарекомендували себе ¤к високоперспективн≥ б≥олог≥чно активн≥ речовини. ѕродовжуючи по≠шук нових б≥олог≥чно активних субстанц≥й серед пох≥дних N-‘ј , зд≥йсни≠ли синтез ан≥л≥д≥в N-(2'-н≥трофен≥л) антран≥ловоњ кислоти (IV а-в), а також зам≥щених 3,5-дин≤тро- (IV г-м) та «-н≥тро-N-фен≥лантран≥лових кислот (IV н-р).

—интез ан≥л≥н≥в N-‘ј  (IV а-р) зд≥йснено трьома методами ам≥дуванн¤м метилових еф≥р≥в (II) в≥дпов≥дних кислот (спос≥б ј), ам≥дуванн¤м хлоранг≥дрид≥в (III) у середовищ≥ сухого бензолу (спос≥б Ѕ) та шл¤хом безпосередньоњ д≥њ на N-‘ј  (1) тюн≥лхлоридом або пентахлоридом фосфору без розчинника з подальшим ам≥дуванн¤м ариламшами за одну стад≥ю без вид≥ленн¤ хлоранг≥д≠рид≥в (спос≥б ¬).

ќптимальним д≥¤ синтезу ан≥л≥д≥в N-‘ј  (IV) ви¤вивс¤ спос≥б ¬, перевагою ¤кого Ї простота виконанн¤ синтезу, високий вих≥д ц≥льового продук≠ту, одностадшн≥сть та в≥дсутн≥сть вогненебезпечних розчинник≥в

јн≥л≥ди N-‘ј  (IV а-р) ¤вт¤ють собою жовт≥ або оранжев≥ кристал≥чн≥ речовини, на в≥дм≥ну в≥д вих≥дних кислот (≤) нерозчинн≥ у водних розчинах луг≥в, та добре розчинн≥ в етанон, ацетон≥, д≥оксан≥, диметилформамш≥. Ѕудо≠ву одержаних речовин п≥дтверджено зустр≥чним синтезом, даними елемент≠ного анал≥зу, ≤„-спектр≥в та ¤к≥сними реакц≥¤ми, а њх ≥ндив≥дуальн≥сть Ч методом тонкошаровоњ хроматограф≥њ.

¬ ≤„-спектрах ан≥л≥д≥в N-‘ј  ≥нтерпретовано основн≥ характери≠стичн≥ смуги поглинанн¤, що п≥дтверджують њхню будову (см -1) 3395Ч3225 (), 1659-1628 (), 1530-1500 (), 1350-1296 (). ” спектрограмах сполук (IV г-Ї, ≥) ви¤влено смугу вбиранн¤ в д≥л¤нц≥ 772Ч602 см-1 валентних ко≠ливань зв'¤зку —Ч —≤.

јн≥л≥ди N-‘ј  (IV) було досл≥джено на на¤вн≥сть протизапальноњ, д≥уре≠тичноњ, жовчог≥нноњ, нейролептичноњ та антим≥кробноњ активност≥. √ос≠тра токсичн≥сть ан≥л≥д≥в N-(2'-н≤трофен≤л) антранповоњ (IV а-в) та 3-н≥тро-N-фен≥лантран≥лових (IV н-р) кислот при внутр≥шньоочеревинному введенн≥ ви¤вл¤Їтьс¤ в межах 100Ч240 мг/кг, а ан≥л≥д≥в 3,5-дин≥тро-N-‘ј  при внутр≥шньошлунковому введенн≥ Ч б≥льше ¤к при 1500 мг/кг.

—крин≥нгов≥ досл≥дженн¤ показали, що протизапальну д≥ю на р≥вн≥ мефенамовоњ кислоти ви¤вл¤ють ан≥л≥ди дин≥тро-N-фен≥лантран≥ловоњ кисло≠ти (IV е, ≤) в доз≥ 25 мг/кг та 2 -метил-4 -н≥троан≥л≥д 3-н≥тро-N-(4 -етоксифен≥л) антран≥ловоњ кислоти (IVр) в доз≥ 0,1 DL50.

ƒ≥уретичн≥ властивост≥ на р≥вн≥ г≥пот≥азиду в доз≥ 50 мг/кг притаманн≥ т≥льки ан≥л≥дам 3,5-дин≥тро-N-‘ј  (≤Vд, IV Ї-к). јн≥л≥ди даного р¤ду (IV е, Ї, ≥) та≠кож ви¤вл¤ють пом≥рну жовчог≥нну активн≥сть у доз≥ екв≥молекул¤рн≥й ≈D50 оксафенам≥ду.

Ќазва: —интез та вивченн¤ протипухлинноњ активност≥ пох≥дних 2-ариламшо-2-т≥азол≥н-4-≥он≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (1275 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
education college - government consolidation - debt000.4t.com/debt-consolidation-mortgage/ - furniture a - travelocity - where can i buy phentermine without a prescription - dairyland insurance
Page generation 0.153 seconds
Хостинг от uCoz