Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

’≥м≥¤ > ’≥м≥¤ деревини


’≥м≥¤ деревини

ƒеревина маЇ складну анатом≥чну буд≥влю ≥ х≥м≥чний склад. ƒеревина, чи деревинна речовина, Ч це речовина кл≥тинних ст≥нок (оболонок кл≥ток дерева).

ƒеревина складаЇтьс¤ в основному з орган≥чних речовин (близько 99 %), ≥ лише невелику частину (близько 1 %) складають м≥неральн≥ речовини, що при спалюванн≥ деревини утвор¤ть золу.  ≥льк≥сть золи служить характеристикою зм≥сту м≥неральних речовин, але точно не дор≥внюЇ йому.

ќсновн≥ орган≥чн≥ компоненти деревини Ї ¬ћ— (пол≥мерами), що у деревин≥ м≥ж собою м≥цно зв'¤зан≥.

“ому деревину можна розгл¤дати ¤к пол≥мерний композиц≥йний матер≥ал. Ќћ— у деревин≥ складають дуже малу частку. ќрган≥чн≥ речовини деревини п≥дрозд≥л¤ють на три основн≥ частини: вуглеводну, ароматичну й екстрактивноњ речовини.

≈кстрактивними речовинами називають так≥ речовини, ¤кий можна вит¤гати з деревини нейтральними розчинниками (водою чи орган≥чними розчинниками), тобто екстрагувати.

Ќезважаючи на малу масову частку в деревин≥, склад њх дуже р≥зноман≥тний ≥ включаЇ головним чином низькомолекул¤рн≥ компоненти ≥ частково ¬ћ—. ќдн≥ екстрактивн≥ речовини в≥д≥грають важливу роль у житт≥ дерева, ≥нш≥ мають велике значенн¤ в х≥м≥чн≥й технолог≥њ деревини.

ѕо способу вид≥ленн¤ з деревини екстрактивн≥ речовини прийн¤то под≥л¤ти на три групи: летуч≥ з паром, розчинн≥ в орган≥чних розчинниках, розчинн≥ у вод≥.

¬углеводна частина складаЇ в деревин≥ хвойних пор≥д близько 70%, а в лист¤них пор≥д до 80%. ÷е комплекс високомолекул¤рних з'Їднань Ч пол≥сахарид≥в, ¤к≥ називаютьс¤ холоцелюлозою.

ƒо складу холоцелюлози вход¤ть основний компонент деревини - целюлоза ≥ р≥зн≥ нецелюлозн≥ пол≥сахариди Ч гем≥целюлози.

√ем≥целюлози умовно головним чином в анал≥з≥ деревини, п≥дрозд≥л¤ють на пснтозани ≥ гексозани. ѕо х≥м≥чн≥й буд≥вл≥ до гем≥целлюлозам близьк≥ де¤к≥ водорозчинн≥ пол≥сахариди, що в≥днос¤тьс¤ до водорозчинних ¬ћ—.

¬углеводна частина - це частина деревини, ¤ка п≥ддаЇтьс¤ г≥дрол≥зу. ѕри повному г≥дрол≥з≥ пол≥сахариди перетворюютьс¤ в моносахариди.

ѕо здатност≥ до г≥дрол≥зу вуглеводну частину п≥дрозд≥л¤ють на легког≥дрол≥зн≥ пол≥сахариди (г≥дрол≥зуютьс¤ розведеними м≥неральними кислотами, наприклад 2Ч5 %-ний Ќ—1, при температур≥ близько 100∞—) ≥ важког≥дрол≥зн≥ пол≥сахариди (гидрол≥зуютьс¤ концентрованими м≥неральними кислотами, наприклад 72 %-ний Ќ2504 при к≥мнатн≥й температур≥). –≥зна г≥дрол≥зован≥сть зв'¤зана з надмолекул¤рною структурою пол≥сахарид≥в деревини.

ƒо важког≥дрол≥зованих "пол≥сахарид≥в в≥днос¤тьс¤ целюлоза (¤к кристал≥чний пол≥мер) ≥ невелика частина гем≥целюлози, закристал≥зованих разом з целюлозою, до легког≥дрол≥зованих Ч гем≥целюлози (¤к аморфн≥ пол≥мери) ≥ невелика частина целюлози Ч аморфна частина.

ѕ≥сл¤ видаленн¤ екстрактивних речовин ≥ повного г≥дрол≥зу вуглеводноњ частини в залишку виходить ароматична частина Ч л≥гн≥н.

Ћ≥гн≥н у пор≥вн¤нн≥ з пол≥сахаридами б≥льш легко окисл¤Їтьс¤. ѕ≥сл¤ видаленн¤ екстрактивних речовин ≥ обробки деревини окислювачами в залишку виходить вуглеводна частина Ч холоцелюлоза.

“аким чином, використовуючи розходженн¤ у властивост¤х, можна розд≥лити деревину на њњ основн≥ частини.

1

Ќазва: ’≥м≥¤ деревини
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (523 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
consolidation people - plane ticket - home equity - play indiana - debt consolidation non homeowner - - development sale
Page generation 0.262 seconds
Хостинг от uCoz