Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

÷≥нн≥ папери > ќпц≥онн≥ спреди та операц≥њ з покритими опц≥онами, њх використанн¤ в хеджуванн≥


ќпц≥онн≥ спреди та операц≥њ з покритими опц≥онами, њх використанн¤ в хеджуванн≥

—тор≥нка: 1/2

ѕлан.

ќпц≥онн≥ спреди.

ќперац≥њ з покритим опц≥оном.

¬икористанн¤ опц≥он≥в дл¤ хеджуванн¤.

1. Ќа ринку опц≥он≥в ≥снуЇ взаЇмозв'¤зок р≥зних опц≥он≥в:

УЅичий спредФ - торговець купуЇ опц≥он покупц¤ ≥ продаЇ опц≥он покупц¤ з б≥льш високою ц≥ною з≥ткненн¤. ѕри п≥двищен≥й ринков≥й конТюнктур≥ такий опц≥он маЇ принести прибуток.

У¬едмежий спредФ Ц Ї протилежною операц≥Їю, коли купуЇтьс¤ опц≥он на продажу з б≥льш низькою ц≥ною з≥ткненн¤, ≥ при знижен≥й ринков≥й конюнктур≥ операц≥¤ приносить прибуток.

якщо торговець не знаЇ, в ¤кому напр¤мку будуть зм≥нюватис¤ ц≥ни, в≥н може купити ¤к опц≥он продавц¤, так ≥ опц≥он покупц¤ Ц подв≥йний опц≥он. якщо обидва опц≥они купуютьс¤ по т≥й сам≥й ц≥н≥ з≥ткненн¤, то ц¤ операц≥¤ називаЇтьс¤ УстредлФ або спред по нест≥йкост≥.

ќпц≥онний стредл передбачаЇ одночасну куп≥влю чи одночасну продажу двох опц≥он≥в р≥зного типу, тод≥ ¤к спред представл¤Ї собою одночасну куп≥влю ≥ продаж опц≥он≥в одного типу.

ѕродаж опц≥онного стредла заключаЇтьс¤ в продаж≥ опц≥ону на продажу ≥ опц≥ону на куп≥влю. ÷¤ операц≥¤ дозвол¤Ї розширити д≥апазон ц≥н, в ¤кому продавець опц≥ону буде одержувати прибуток, а використовуЇтьс¤ ним, коли оч≥куЇтьс¤ в≥дносно стаб≥льний ринок.

 уп≥вл¤ опц≥ону стредла оправдана лише при дуже нестаб≥льному ринку з важко прогнозованою тенденц≥Їю зм≥ни ц≥н.

якщо в опц≥онних стредах опц≥он на куп≥влю придбаний по ц≥н≥ з≥ткненн¤ б≥льш≥й, н≥ж ц≥на опц≥ону на продажу, операц≥¤ називаЇтьс¤ УстренглФ. ѕри цьому покупець подв≥йного опц≥ону виграЇ в≥д росту нестаб≥льного ринку, а продавець Ц в≥д п≥двищенн¤ його стаб≥льност≥.

≤ншим вар≥антом Ї куп≥вл¤ опц≥ону одного типу ≥ продажа опц≥ону ≥ншого типу:

куп≥вл¤ опц≥ону на куп≥влю ≥ продажа опц≥ону на продажу;

куп≥вл¤ опц≥ону на продажу ≥ продажа опц≥ону на куп≥влю.

–езультати можуть бути р≥зн≥, бо торговець не в≥дмовитьс¤ в≥д прибутку, ¤кщо ринок рухаЇтьс¤ в напр¤мку купленого опц≥ону, або терпить збитки, ¤кщо не вгадав напр¤мок ринку.

≤нод≥ в таких операц≥¤х б≥льше опц≥он≥в продаЇтьс¤, н≥ж купуЇтьс¤. ÷е зменшуЇ варт≥сть куп≥вл≥, але зб≥льшуЇ ризик. «вичайно торговець продаЇ опц≥он≥в не б≥льше, н≥ж в 2-3 рази б≥льше, н≥ж купив. “акого роду спреди називаютьс¤ Урац≥о-куп≥вл¤Ф або Урац≥о-продажаФ.

≤снуЇ комб≥нац≥¤ Узворотний рац≥о-спредФ, ¤ка Ї оберненою до Урац≥о-спредуФ. ѕри цьому один опц≥он продаЇтьс¤ ≥ б≥льше н≥ж один опц≥он купуЇтьс¤. ¬ одному випадку продаЇтьс¤ опц≥он на куп≥влю з б≥льш низькою базисною ц≥ною, а купуЇтьс¤ к≥лька опц≥он≥в з б≥льш високою ц≥ною. ÷е даЇ зб≥льшенн¤ прибутку на ринку з п≥двищеною тенденц≥Їю ≥ обмеженн¤ втрат при понижуюч≥й тенденц≥њ.

«воротний рац≥о-спред на продажу означаЇ продажу одного опц≥ону на продажу з високою ц≥ною з≥ткненн¤ ≥ куп≥влю к≥лькох таких опц≥он≥в з б≥льш низькою ц≥ною з метою дос¤гти зб≥льшенн¤ прибутку на ринку з понижуючою конТюнктурою.

У алендарний спредФ заключаЇтьс¤ в куп≥вл≥ опц≥ону з одним терм≥ном ≥ продажем опц≥ону на наступний м≥с¤ць.

≤снуЇ ще к≥лька стандартних комб≥нац≥й з опц≥онами.

УметеликФ Ц куп≥вл¤ опц≥ону покупц¤ по ц≥н≥ ’, а продажа двох опц≥он≥в покупц¤ по ц≥н≥ ”, куп≥вл¤ опц≥ону на куп≥влю по ц≥н≥ Z, де ’ <”< Z. « опц≥онами на продажу навпаки.

УкондорФ Ц куп≥вл¤ опц≥ону на продажу по ц≥н≥ V, продажа опц≥ону на продажу по ц≥н≥ ’, продажа опц≥ону на продажу по ц≥н≥ ”, куп≥вл¤ опц≥ону на продажу по ц≥н≥ Z, де V<’<”<Z. “ак само можна зд≥йснити з опц≥онами на куп≥влю.

 омб≥нац≥¤ УметеликФ ≥ УкондорФ мають обмежений прибуток, ≥ обмежений збиток ≥ переважно використовуютьс¤, коли теоретичний ≥ реальний р≥вн≥ прем≥њ в≥др≥зн¤ютьс¤.

≤ в цих операц≥¤х зм≥нною величиною Ї або вид опц≥ону, або його терм≥н, або умови опц≥ону.

ћета вс≥х комб≥нац≥й в захист≥ в≥д можливих втрат при не передбачуваних чи значних коливанн¤х ц≥н. ¬трати з одн≥Їњ сторони операц≥й покриваютьс¤ великим чи меншим розм≥ром прибутку з ≥ншоњ сторони.

2. ѕокрит≥ опц≥они передбачають поЇднанн¤ операц≥й з опц≥онами з угодами з фТючерсними контрактами. “ак≥ операц≥њ можуть зд≥йснюватись в таких комб≥нац≥¤х:

проста угода опц≥ону ≥ фТючерсна конверс≥йна угода;

обернена угода.

ѕроста угода представл¤Ї собою комб≥нац≥ю опц≥онноњ угоди з протилежною угодою фТючерсного контракту.

продавець опц≥ону на куп≥влю купуЇ фТючерсний контракт;

продавець опц≥ону на продажу продаЇ фТючерсний контракт;

покупець опц≥ону на куп≥влю продаЇ фТючерсний контракт;

покупець опц≥ону на продажу купуЇ фТючерсний контракт.

Ќа результат операц≥њ впливаЇ придбанн¤ опц≥ону Убез грошейФ, Упри грошахФ.

“ак≥ операц≥њ можуть починатис¤ ≥ з 2-њ частини, тобто з операц≥й з фТючерсними контрактами.

Ќаприклад, покупець фТючерсного контракту, ¤кому необх≥дно ввести маржу, може продавати опц≥он на куп≥влю ≥ внести прем≥ю в ¤кост≥ оплати. ѕ≥зн≥ше в≥н може купити опц≥он. ѕродавц¤ми опц≥он≥в часто Ї ≥нвестори, хеджири, ¤к≥ страхують операц≥њ з реальним товаром.

ѕокупець опц≥ону робить це, маючи на руках куплений, чи проданий контракт, по ¤кому уже Ї прибуток. ќпц≥он дозвол¤Ї обмежити ризик втратити цей прибуток, але збер≥гаЇ можлив≥сть подальшого його зб≥льшенн¤.

якщо таку операц≥ю зд≥йснюють ≥нвестори, то вони розраховують на суттЇву зм≥ну ц≥ни. ўоб звести до м≥н≥муму своњ витрати, вони купують опц≥он Убез грошейФ за б≥льш низьку прем≥ю. ѕри цьому ступ≥нь страхуванн¤ в≥д збитк≥в при неспри¤тлив≥й тенденц≥њ ц≥н знижуЇтьс¤.

 онверс≥йна угода. —уть њњ пол¤гаЇ в тому, що торговець купуЇ опц≥он продавц¤, продаЇ опц≥он покупц¤ ≥ купуЇ фТючерсний контракт. ќбидва опц≥они мають одну ≥ ту ж ц≥ну з≥ткненн¤ ≥ один терм≥н зак≥нченн¤. ‘Тючерсний контракт маЇ той же терм≥н виконанн¤, що ≥ опц≥они, ≥ його ц≥на повинна бути максимально близькою до ц≥ни, заф≥ксованоњ в опц≥онах.

якщо ц≥на фТючерсного контракту перевищуЇ ц≥ну з≥ткненн¤ опц≥ону покупц¤, то право на куп≥влю використовуЇтьс¤ купившим його ≥ довга позиц≥¤ автоматично закриваЇтьс¤, а право на продажу, тобто опц≥он продавц¤, залишаЇтьс¤ невикористаним.

якщо ц≥ни фТючерсних контракт≥в до зак≥нченн¤ терм≥ну падають нижче ц≥ни з≥ткненн¤ в опц≥онах, то сам торговець використовуЇ своЇ право на продажу, таким чином автоматично л≥кв≥дуЇтьс¤ його довга позиц≥¤ по фТючерсному контракту, проданий ним опц≥он покупц¤ залишаЇтьс¤ невикористаним.

«воротна угода, коли торговець купуЇ опц≥он покупц¤, продаЇ опц≥он продавц¤ ≥ фТючерсний контракт. ќбидва опц≥они мають одну ц≥ну з≥ткненн¤ ≥ один терм≥н зак≥нченн¤. ‘Тючерсний контракт маЇ той самий терм≥н виконанн¤ ≥ його ц≥на повинна бути по можливост≥ близькою до ц≥ни, ф≥ксованоњ в опц≥онах.

якщо ц≥ни поточних фТючерсних контракт≥в перевищують ц≥ни з≥ткненн¤ до часу зак≥нченн¤ терм≥ну, то торговець зд≥йснюЇ своЇ право на куп≥влю контракта ≥ тим самим автоматично закриваЇтьс¤ коротка позиц≥¤ по ф'ючерсу, а опц≥он продавц¤ не використовуЇтьс¤.

якщо ц≥ни ф'ючерсних контракт≥в падають, то той хто волод≥Ї опц≥оном продавц¤, виконуЇ його, а коротка позиц≥¤ по контракту, що Ї в торговц¤, автоматично л≥кв≥довуЇтьс¤. ѕри цьому опц≥он покупц¤ залишаЇтьс¤ не використаним.

 омб≥нац≥¤ куп≥вл≥ ф≥зичного товару чи фТючерсного контракту ≥ куп≥вл≥ опц≥ону на продажу називаЇтьс¤ синтетичним опц≥оном на куп≥влю, оск≥льки його граф≥к прибутку ≥ втрати одинаковий з опц≥оном на куп≥влю.  оли опц≥он на продажу стаЇ опц≥оном Упри грошахФ ≥ його прибутков≥сть зростаЇ, варт≥сть реального товару чи фТючерсного контракту падаЇ в т≥й сам≥й пропорц≥њ. јле ¤кщо на ринку в≥дбуваЇтьс¤ п≥двищенн¤ ц≥н, опц≥он стаЇ невиг≥дним, зате варт≥сть реального товару чи ф'ючерса зростаЇ.

 омб≥нац≥¤ ≥з продажу фТючерсного контракту чи реального товару ≥ куп≥вл≥ опц≥ону на куп≥влю називаЇтьс¤ штучним опц≥оном на продажу. « ростом ц≥н прибуток по опц≥ону на куп≥влю ур≥вноважуЇ втрати по реальному товару чи фТючерсному контракту.

якщо ринок характеризуЇтьс¤ пад≥нн¤м ц≥н, прибуток по реальному товару чи ф'ючерcному контракту зб≥льшуЇтьс¤.

3. ¬икористанн¤ опц≥он≥в дл¤ хеджуванн¤.

 уп≥вл¤ опц≥ону на куп≥влю Ц в певних випадках така операц≥¤ може зд≥йснюватись дл¤ того, щоб заф≥ксувати максимальну ц≥ну на куп≥влю реального товару в майбутньому.

 уп≥вл¤ опц≥ону на куп≥влю покаже до даного хеджу з ф'ючерсами так ¤к обидв≥ угоди страхують в≥д п≥двищенн¤ ц≥н. Ќа в≥дм≥ну в≥д довгого хеджу опц≥он на куп≥влю дозвол¤Ї виграти у випадку б≥льш спри¤тливоњ ц≥ни. ¬ обох випадках треба враховувати базис.

÷ей принцип поширюЇтьс¤ ≥ на покупц≥в опц≥ону на продажу, коли покупець страхуЇ к≥нцеву продажу на на¤вному ринку проти пад≥нн¤ ц≥н. якщо ц≥ни п≥двищуютьс¤, опц≥он може бути реал≥зований ≥ товар проданий по б≥льш висок≥й ц≥н≥.

 уп≥вл¤ опц≥он≥в на продажу дуже под≥бна до хеджуванн¤ продажу з фТючерсами, оск≥льки обидв≥ операц≥њ забезпечують захист в≥д зниженн¤ ц≥н. „асто ц¤ операц≥¤ проводитьс¤ дл¤ встановленн¤ м≥н≥мальноњ ц≥ни продажу на¤вного товару. јле на в≥дм≥ну в≥д фТючерсного хеджу, опц≥он на продажу дозвол¤Ї виграти у випадку б≥льш спри¤тливоњ ц≥ни.

ѕри використанн≥ операц≥њ з опц≥онами приймаЇтьс¤ до уваги малий б≥знес. якщо купуЇтьс¤ опц≥он на куп≥вл¤, щоб заф≥ксувати максимальну ц≥ну куп≥вл≥, то прем≥¤ добавл¤Їтьс¤ до ц≥ни з≥ткненн¤ ≥ добавл¤Їтьс¤ оч≥куваний базис. якщо купуЇтьс¤ опц≥он на продажу дл¤ ф≥ксац≥њ м≥н≥мальноњ продажноњ ц≥ни, то прем≥¤ вираховуЇтьс¤ ≥з ц≥ни з≥ткненн¤ ≥ добавл¤Їтьс¤ оч≥куваний базис.

¬икористанн¤ опц≥он≥в дл¤ хеджуванн¤ проводитьс¤ таким чином, щоб дос¤гнути р≥вноваги м≥ж прибутком по опц≥онах ≥ втратами на реальному ринку. ѕри цьому треба врахувати, що р≥вний обТЇм опц≥он≥в ≥ ф≥зичного товару не даЇ ефекту, оск≥льки прем≥¤ опц≥ону буде зм≥нюватис¤ в т≥й пропорц≥њ, що ≥ ц≥ни на реальний товар.


12

Ќазва: ќпц≥онн≥ спреди та операц≥њ з покритими опц≥онами, њх використанн¤ в хеджуванн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (1399 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
free company - xenical - rental day - car car - cheap health care insurance - couches futons - buy xenical
Page generation 0.274 seconds
Хостинг от uCoz