Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

÷≥нн≥ папери > ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами


ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами

—тор≥нка: 1/2

ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами.

ќсновними законодавчими актами, що регулюють операц≥њ з торг≥вл≥ ц≥нними паперами на ”крањн≥ Ї «акон ”крањни Уѕро ц≥нн≥ папери ≥ фондову б≥ржуФ та «акон ”крањни Уѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмствФ. ќстанн≥й визначаЇ основн≥ засади оподаткуванн¤ прибутку юридичних ос≥б в≥д операц≥й з торг≥вл≥ ц≥нними паперами. ÷ей закон визначаЇ ц≥нний пап≥р ¤к документ, що засв≥дчуЇ право волод≥нн¤ або в≥дносини позики та в≥дпов≥даЇ вимогам, встановленим законодавством про ц≥нн≥ папери.

ќтже, документ, щоб називатис¤ ц≥нним папером маЇ в≥дпов≥дати насамперед вимогам «акону Уѕро ц≥нн≥ папери та фондову б≥ржуФ. ÷ей «акон визначаЇ умови ≥ пор¤док випуску ц≥нних папер≥в, а також регулюЇ посередницьку д≥¤льн≥сть в орган≥зац≥њ об≥гу ц≥нних папер≥в.

«г≥дно до цього «акону У÷≥нн≥ папери - грошов≥ документи, що засв≥дчують право волод≥нн¤ або в≥дносини позики, визначають взаЇмов≥дносини м≥ж особою, ¤ка њх випустила, та њх власником ≥ передбачають, ¤к правило, виплату доходу у вигл¤д≥ див≥денд≥в або процент≥в, а також можлив≥сть передач≥ грошових та ≥нших прав, що випливають з цих документ≥в, ≥ншим особам.Ф

÷≥нн≥ папери можуть бути ≥менними або на пред'¤вника. ≤менн≥ ц≥нн≥ папери, ¤кщо ≥нше не передбачено цим «аконом або в них спец≥ально не вказано, що вони не п≥дл¤гають передач≥, передаютьс¤ шл¤хом повного ≥ндосаменту (передавальним записом, ¤кий засв≥дчуЇ перех≥д прав за ц≥нним папером до ≥ншоњ особи). ÷≥нн≥ папери на пред'¤вника обертаютьс¤ в≥льно. ÷≥нн≥ папери можуть бути використан≥ дл¤ зд≥йсненн¤ розрахунк≥в, а також ¤к застава дл¤ забезпеченн¤ платеж≥в ≥ кредит≥в.

—таттею 3 «акону Уѕро ц≥нн≥ папери та фондову б≥ржуФ передбачен≥ наступн≥ види ц≥нних папер≥в, що можуть випускатис¤ в ”крањн≥:

акц≥њ;

обл≥гац≥њ внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х державних позик;

обл≥гац≥њ м≥сцевих позик; обл≥гац≥њ п≥дприЇмств;

казначейськ≥ зобов'¤занн¤;

ощадн≥ сертиф≥кати;

≥нвестиц≥йн≥ сертиф≥кати;

вексел≥;

приватизац≥йн≥ папери.

« другоњ по пТ¤ту глави цього «акону визначають основн≥ характеристики перел≥чених вище вид≥в ц≥нних папер≥в.

јкц≥¤ - ц≥нний пап≥р без установленого строку об≥гу, що засв≥дчуЇ дольову участь у статутному фонд≥ акц≥онерного товариства, п≥дтверджуЇ членство в акц≥онерному товариств≥ та право на участь в управл≥нн≥ ним, даЇ право його власников≥ на одержанн¤ частини прибутку у вигл¤д≥ див≥денду, а також на участь у розпод≥л≥ майна при л≥кв≥дац≥њ акц≥онерного товариства. јкц≥њ можуть бути ≥менними та на пред'¤вника, прив≥лейованими та простими.

ќбл≥гац≥¤ - ц≥нний пап≥р, що засв≥дчуЇ внесенн¤ њњ власником грошових кошт≥в ≥ п≥дтверджуЇ зобов'¤занн¤ в≥дшкодувати йому ном≥нальну варт≥сть цього ц≥нного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою ф≥ксованого процента ( ¤кщо ≥нше не передбачено умовами випуску). ќбл≥гац≥њ ус≥х вид≥в розповсюджуютьс¤ серед п≥дприЇмств ≥ громад¤н на добров≥льних засадах.

¬ипускаютьс¤ обл≥гац≥њ таких вид≥в: а) обл≥гац≥њ внутр≥шн≥х ≥ м≥сцевих позик; б) обл≥гац≥њ п≥дприЇмств.

ќбл≥гац≥њ зовн≥шн≥х державних позик ”крањни - ц≥нн≥ папери, що розм≥щуютьс¤ на м≥жнародних та ≥ноземних фондових ринках ≥ п≥дтверджують зобов'¤занн¤ ”крањни в≥дшкодувати пред'¤вникам цих обл≥гац≥й њх ном≥нальну варт≥сть з виплатою доходу в≥дпов≥дно до умов випуску обл≥гац≥й.

 азначейськ≥ зобов'¤занн¤ ”крањни (надал≥ - казначейськ≥ зобов'¤занн¤) - вид ц≥нних папер≥в на пред'¤вника, що розм≥щуютьс¤ виключно на добров≥льних засадах серед населенн¤, засв≥дчують внесенн¤ њх власниками грошових кошт≥в до бюджету ≥ дають право на одержанн¤ ф≥нансового доходу. ¬ипускаютьс¤ так≥ види казначейських зобов'¤зань:

а) довгостроков≥ - в≥д 5 до 10 рок≥в;

б) середньостроков≥ - в≥д 1 до 5 рок≥в;

в) короткостроков≥ - до одного року.

ќщадний сертиф≥кат - письмове св≥доцтво банку про депонуванн¤ грошових кошт≥в, ¤ке засв≥дчуЇ право вкладника на одержанн¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ встановленого строку депозиту ≥ процент≥в по ньому. ќщадн≥ сертиф≥кати видаютьс¤ строков≥ (п≥д певний догов≥рний процент на визначений строк) або до запитанн¤, ≥менн≥ та на пред'¤вника. ≤менн≥ сертиф≥кати об≥гу не п≥дл¤гають, а њх продаж (в≥дчуженн¤) ≥ншим особам Ї нед≥йсним.

¬ексель - ц≥нний пап≥р, ¤кий засв≥дчуЇ безумовне грошове зобов'¤занн¤ векселедавц¤ сплатити п≥сл¤ настанн¤ строку визначену суму грошей власнику вексел¤ (векселедержателю). ¬ипускаютьс¤ так≥ види вексел≥в: простий, переказний.

ѕор¤док випуску та об≥гу вексел≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

¬ сьом≥й глав≥ «акону Уѕро ц≥нн≥ папериФ визначен≥ основн≥ умови об≥гу ц≥нних папер≥в. ” статт≥ 26 «акону говоритьс¤: У ƒ≥¤льн≥стю по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, в≥дпов≥дно до цього «акону, визнаЇтьс¤ посередницька д≥¤льн≥сть по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, зд≥йснювана банками, а також акц≥онерними товариствами, статутний фонд ¤ких сформовано за рахунок виключно ≥менних акц≥й, та ≥ншими товариствами (надал≥ - торговц≥ ц≥нними паперами), дл¤ ¤ких операц≥њ з ц≥нними паперами становл¤ть виключний вид њх д≥¤льност≥.Ф

ƒуже важливим моментом «акону Ї визначенн¤ вид≥в д≥¤льност≥, ¤к≥ вправ≥ зд≥йснювати торговц≥ ц≥нними паперами. “аких вид≥в д≥¤льност≥ «акон вид≥л¤Ї три:

а) д≥¤льн≥сть по випуску ц≥нних папер≥в;

б) ком≥с≥йну д≥¤льн≥сть по ц≥нних паперах;

в) комерц≥йну д≥¤льн≥сть по ц≥нних паперах.

ƒ≥¤льн≥стю по випуску ц≥нних папер≥в визнаЇтьс¤ виконанн¤ торговцем ц≥нними паперами за дорученн¤м, в≥д ≥мен≥ ≥ за рахунок ем≥тента обов'¤зк≥в по орган≥зац≥њ передплати на ц≥нн≥ папери або њх реал≥зац≥њ ≥ншим способом. ѕри цьому торговець ц≥нними паперами за домовлен≥стю з ем≥тентом може брати на себе зобов'¤занн¤ у раз≥ неповного розм≥щенн¤ ц≥нних папер≥в викупити в ем≥тента нереал≥зован≥ ц≥нн≥ папери.

 ом≥с≥йною д≥¤льн≥стю по ц≥нних паперах визнаЇтьс¤ куп≥вл¤-продаж ц≥нних папер≥в, що зд≥йснюЇтьс¤ торговцем ц≥нними паперами в≥д свого ≥мен≥, за дорученн¤м ≥ за рахунок ≥ншоњ особи.

 омерц≥йною д≥¤льн≥стю по ц≥нних паперах визнаЇтьс¤ куп≥вл¤-продаж ц≥нних папер≥в, що зд≥йснюЇтьс¤ торговцем ц≥нними паперами в≥д свого ≥мен≥ та за св≥й рахунок.

«д≥йсненн¤ д≥¤льност≥ по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, ¤к виключноњ д≥¤льност≥, допускаЇтьс¤ на основ≥ дозволу, що видаЇтьс¤ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку. ѕерел≥к документ≥в, необх≥дних дл¤ одержанн¤ дозволу на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, а також перел≥к в≥домостей, ¤к≥ торговець ц≥нними паперами повинен подавати прот¤гом строку д≥њ цього дозволу, визначаютьс¤ ƒержавною ком≥с≥Їю з ц≥нних папер≥в та фондового ринку.

ƒозв≥л на зд≥йсненн¤ ус≥х або окремих (кр≥м ком≥с≥йноњ) вид≥в д≥¤льност≥ може бути видано торговц¤м ц≥нними паперами, ¤к≥ мають внесений статутний фонд у розм≥р≥ не менш ¤к 1000 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н, а на зд≥йсненн¤ ком≥с≥йноњ д≥¤льност≥ щодо ц≥нних папер≥в - не менш ¤к 200 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н. ѕри зд≥йсненн≥ виключноњ д≥¤льност≥ по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в допускаЇтьс¤ зд≥йсненн¤ окремих вид≥в д≥¤льност≥, пов'¤заних з об≥гом ц≥нних папер≥в, насамперед д≥¤льност≥ по наданню консультац≥й власникам ц≥нних папер≥в.

” статт≥ 28 «акону визначенн≥ наступн≥ обмеженн¤ щодо зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ з об≥гу ц≥нних папер≥в:

ƒозв≥л на зд≥йсненн¤ будь-¤кого виду д≥¤льност≥ по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в не може одержати торговець ц≥нними паперами, ¤кий безпосередньо або поб≥чно волод≥Ї майном ≥ншого торговц¤ ц≥нними паперами варт≥стю понад 10 процент≥в статутного фонду, в тому числ≥ безпосередньо - варт≥стю понад 5 процент≥в статутного фонду ≥ншого торговц¤.

“орговець ц≥нними паперами, ¤кий маЇ дозв≥л на зд≥йсненн¤ будь-¤кого виду д≥¤льност≥ по випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в, не може безпосередньо або поб≥чно волод≥ти майном ≥ншого торговц¤ ц≥нними паперами варт≥стю понад 10 процент≥в статутного фонду, в тому числ≥ безпосередньо - варт≥стю понад 5 процент≥в статутного фонду ≥ншого торговц¤.

якщо частка юридичноњ особи, що не маЇ дозволу на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ по об≥гу ц≥нних папер≥в, або громад¤нина в статутному фонд≥ к≥лькох торговц≥в ц≥нними паперами перевищуЇ 5 процент≥в по кожному торговцю, то ц≥ торговц≥ не можуть зд≥йснювати торг≥влю ц≥нними паперами один з одним.

“орговець ц≥нними паперами не може зд≥йснювати торг≥влю:

а) ц≥нними паперами власного випуску;

б) акц≥¤ми того ем≥тента, у ¤кого в≥н безпосередньо або поб≥чно волод≥Ї майном у розм≥р≥ б≥льше 5 процент≥в статутного фонду.

¬≥дпов≥дно до 28-њ статт≥ безпосередн≥м волод≥нн¤м майна визнаЇтьс¤ волод≥нн¤ часткою у статутному фонд≥ будь-¤кого товариства, поб≥чним волод≥нн¤м - волод≥нн¤ часткою у статутному фонд≥ такого товариства, ¤ке Ї учасником в ≥ншому товариств≥.

≤снують також певн≥ вимоги щодо укладанн¤ торговц¤ми угод з ц≥нними паперами. “ак, при прийн¤тт≥ дорученн¤ на куп≥влю або продаж ц≥нних папер≥в торговець ц≥нними паперами зобов'¤заний надавати особ≥, за рахунок ¤коњ в≥н д≥Ї, ≥нформац≥ю про курс ц≥нних папер≥в.

“орговець ц≥нними паперами також зобов'¤заний подавати фондов≥й б≥рж≥ ≥нформац≥ю про вс≥ укладен≥ ним угоди з ц≥нними паперами в строки ≥ пор¤дку, визначен≥ правилами фондовоњ б≥рж≥.

¬арт≥сть угод, укладених торговцем ц≥нними паперами з ≥ншими торговц¤ми ц≥нними паперами, але не виконаних в даний момент (в≥дкрит≥ позиц≥њ), не може перевищувати п'¤тикратного розм≥ру власного статутного фонду торговц¤ ц≥нними паперами.

12

Ќазва: ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (2341 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
cruise tickets - games casino - canadian maps - jackpot game - clonidine patch - cheap texas - schools development
Page generation 0.234 seconds
Хостинг от uCoz