Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

÷≥нн≥ папери > ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами


ѕри зд≥йсненн≥ д≥¤льност≥ по випуску ц≥нних папер≥в, що проводитьс¤ одночасно з комерц≥йною або ком≥с≥йною д≥¤льн≥стю по ц≥нних паперах, варт≥сть угод, укладених торговцем ц≥нними паперами з ≥ншими торговц¤ми ц≥нними паперами, але не виконаних на даний момент (в≥дкрит≥ позиц≥њ), не може перевищувати дес¤тикратного розм≥ру власного статутного фонду торговц¤ ц≥нними паперами.

ѕродажна або ном≥нальна ц≥на ц≥нних папер≥в, що Ї у власност≥ (резерв) торговц¤ ц≥нними паперами, ¤кий зд≥йснюЇ д≥¤льн≥сть по випуску ц≥нних папер≥в або комерц≥йну д≥¤льн≥сть по ц≥нних паперах, а також варт≥сть в≥дкритих позиц≥й, разом вз¤тих, одночасно не можуть перевищувати п'¤тнадц¤тикратного розм≥ру статутного фонду торговц¤ ц≥нними паперами. ќбчисленн¤ сл≥д провадити виход¤чи з найвищоњ продажноњ ц≥ни або ном≥нальноњ ц≥ни.

ўо стосуЇтьс¤ «акону про прибуток, то в ньому зазначено, що п≥д терм≥ном Уторг≥вл¤ ц≥нними паперамиФ сл≥д розум≥ти:

будь-¤к≥ операц≥њ з придбанн¤ або продажу ц≥нних папер≥в чи фондових дериватив≥в торг≥вц¤ми ц≥нними паперами, чий статус встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дним законодавством про ц≥нн≥ папери ≥ фондовий ринок;

будь-¤к≥ операц≥њ з куп≥вл≥ та продажу ц≥нних папер≥в особами, ¤к≥ не мають статусу торг≥вц≥в ц≥нними паперами.

ќсобливост≥ веденн¤ бухгалтерського обл≥ку операц≥й з ц≥нними паперами визначаЇ ƒержавна ком≥с≥¤ з ц≥нних папер≥в та фондового ринку за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни та Ќац≥ональним банком ”крањни. ўодо оподаткуванн¤ доход≥в по ц≥нних паперах, то воно зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з податковим законодавством ”крањни.

¬плив операц≥й з торг≥вл≥ ц≥нними паперами на обТЇкт оподаткуванн¤ податком на прибуток п≥дприЇмств.

«аконом ”крањни Уѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмствФ операц≥њ особливого виду вид≥ленн≥ в окрему статтю. ƒо њх числа в≥днесен≥ операц≥њ по торг≥вл≥ ц≥нними паперами. ќподаткуванн¤ операц≥й зд≥йснюЇтьс¤ по торг≥вл≥ ц≥нними паперами (в тому числ≥ ≥ вексел¤ми) зд≥йснюЇтьс¤ у в≥дпов≥дност≥ ≥з пунктом 7.6 цього «акону.

« метою оподаткуванн¤ платник податку веде окремий обл≥к ф≥нансових результат≥в операц≥й з торг≥вл≥ ц≥нними паперами, ¤кий визначаЇтьс¤ у вигл¤д≥ р≥зниц≥ м≥ж доходом ≥ витратами ≥ Ї обТЇктом оподаткуванн¤.

” п≥дпунктах 7.6.3 та 7.6.4 «акону про прибуток визначено, що сл≥д розум≥ти п≥д терм≥нами Ђдоходиї ≥ Ђвитратиї. ѕ≥д терм≥ном Ђвитратиї сл≥д розум≥ти суму кошт≥в або варт≥сть майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю ц≥нних папер≥в ¤к компенсац≥¤ њх вартост≥. ƒо складу витрат включаЇтьс¤ також сума будь-¤коњ заборгованост≥ покупц¤, ¤ка виникаЇ у зв'¤зку з таким придбанн¤м.

ѕ≥д терм≥ном "доходи" сл≥д розум≥ти суму кошт≥в або варт≥сть майна, отриману платником податку в≥д продажу, обм≥ну або ≥нших способ≥в в≥дчуженн¤ ц≥нних папер≥в, зб≥льшену на варт≥сть будь-¤ких матер≥альних ц≥нностей чи нематер≥альних актив≥в, ¤к≥ передаютьс¤ платнику податку в зв'¤зку з таким продажем, обм≥ном або в≥дчуженн¤м. ƒо складу доход≥в включаЇтьс¤ також сума будь-¤коњ заборгованост≥ платника податку, ¤ка погашаЇтьс¤ у зв'¤зку з таким продажем, обм≥ном або в≥дчуженн¤м.

” раз≥ коли прот¤гом зв≥тного пер≥оду витрати, понесен≥ (нарахован≥) платником податку у зв'¤зку ≥з придбанн¤м ц≥нних папер≥в, перевищують доходи, отриман≥ в≥д продажу (в≥дчуженн¤) ц≥нних папер≥в прот¤гом такого зв≥тного пер≥оду, балансов≥ збитки перенос¤тьс¤ на зменшенн¤ доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в в≥д таких операц≥й прот¤гом строк≥в, визначених статтею 6 «акону про прибуток, тобто прот¤гом майбутн≥х пТ¤ти податкових рок≥в, що наступають за роком виникненн¤ такого збитку.

” раз≥ коли прот¤гом зв≥тного пер≥оду доходи, отриман≥ (нарахован≥) платником податку в зв'¤зку ≥з продажем (в≥дчуженн¤м) ц≥нних папер≥в, перевищують витрати, понесен≥ (нарахован≥) платником податку в зв'¤зку ≥з придбанн¤м ц≥нних папер≥в прот¤гом такого зв≥тного пер≥оду, зб≥льшен≥ на суму некомпенсованих балансових збитк≥в в≥д таких операц≥й минулих пер≥од≥в, прибуток включаЇтьс¤ до складу валових доход≥в за результатами такого зв≥тного пер≥оду.

якщо витрати, повТ¤зан≥ з придбанн¤м ц≥нних папер≥в, дор≥внюють доходам, що були отриман≥ при його продажу (в≥дчуженн≥), то ф≥нансовий результат в≥д операц≥њ з ц≥нним папером дор≥внюЇ нулю.

ќтже, в≥дпов≥дно до пункту 7.6 «акону Уѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмствФ , ¤кщо затрати в≥д операц≥й з ц≥нними паперами не дор≥внюють доходам в≥д таких операц≥й, то у платника податку на прибуток в окремому обл≥ку буде мати м≥сце прибуток або збиток в≥д операц≥й з ц≥нними паперами. ѕрибуток включаЇтьс¤ одразу до складу валового доходу платника податку, а збиток може бути погашений лише прибутком в≥д операц≥й з ц≥нними паперами на прот¤з≥ наступних 20-ти зв≥тних (податкових) квартал≥в.

ќкремим питанн¤м в оподаткуванн≥ операц≥й з торг≥вл≥ ц≥нними паперами Ї визначенн¤ дати зб≥льшенн¤ (зменьшенн¤) валового доходу на суму на суму ф≥нансового результату. “ут можна виокремити дв≥ категор≥њ платник≥в:

ѕлатник≥, що не мають статусу торговц¤ ц≥нними паперами, встановленного у в≥дпов≥дност≥ з законодавством (Унеторговц≥Ф);

ѕлатник≥, ¤к≥ мають такий статус (Уторговц≥Ф).

ƒл¤ Унеторговц≥вФ оподаткуванню у в≥дпов≥дност≥ ≥з пунктом 7.6 «акону про прибуток п≥дл¤гаЇ ф≥нансовий результат в≥д операц≥й з куп≥вл≥ та продажу ц≥нних папер≥в. ќтже, дл¤ цих ос≥б доходи ≥ витрати не беруть участ≥ в формуванн≥ прибутку (збитку) зв≥тного пер≥оду до тих п≥р, поки не зд≥йснилис¤ обидв≥ операц≥њ: ≥ куп≥вл¤, ≥ продаж. “ому Унеторговц≥Ф спочатку визначають ф≥нансовий результат по кожному ц≥нному паперу окремо, дл¤ ¤кого в≥дбулис¤ ≥ куп≥вл¤, ≥ продаж, а вже сумарний ф≥нансовий результат покаже або прибуток, або збиток. ѕри необх≥дност≥ можна вести анал≥тичний обл≥к витрат ≥ доход≥в на прот¤з≥ зв≥тного пер≥оду.

ўо стосуЇтьс¤ Уторговц≥вФ, то дл¤ них доходи або витрати визнаютьс¤ вже у тому випадку, ¤кщо в≥дбулас¤ операц≥¤ або куп≥вл≥, або продажу ц≥нного паперу. ¬ к≥нц≥ зв≥тного пер≥оду вони мають прибуток в≥д торг≥вл≥ ц≥нними паперами, ¤кщо доходи перевищують видатки, або збиток, - ¤кщо видатки перевищують доход.

12

Ќазва: ѕон¤тт¤ торг≥вл≥ ц≥нними паперами
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (2341 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
strength training - - payday guaranteed - hogan knows - casino paradise - benzodiazepine addiction - no short
Page generation 0.076 seconds
Хостинг от uCoz