Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

÷≥нн≥ папери > ѕроблеми формуванн¤ ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥


ѕроблеми формуванн¤ ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥

—тор≥нка: 1/4

Ќа сьогодн≥ ринок ц≥нних папер≥в в ”крањн≥ розвиваЇтьс¤ з кожним днем ≥ розширюЇ сферу своњх ≥нвестиц≥йних можливостей. ¬ир≥шальним чинником дл¤ такого швидкого розвитку стала катастроф≥чна нестача грошовоњ маси. ј саме одн≥Їю з основних функц≥й –÷ѕ Ї залученн¤ додаткового оборотного кап≥талу шл¤хом ем≥с≥њ забезпечених ц≥нних папер≥в - акц≥й, обл≥гац≥й, вексел≥в, депозитарних розписок тощо.

¬≥д часу набутт¤ ”крањною незалежност≥ та початку формуванн¤ ринковоњ економ≥чноњ системи крањни безперервно йшов процес створенн¤ ринку кап≥талу, або фондового ринку, що характеризувавс¤ в≥докремленн¤м часток (пањв, акц≥й) субТЇкт≥в господарюванн¤ (ф≥зичних та юридичних ос≥б) у систем≥ об≥гу пайового (акц≥онерного) кап≥талу.

¬раховуючи той факт, що майже стор≥чч¤ економ≥чна система крањни функц≥онувала ¤к така, що не мала ринку приватного кап≥талу, а весь об≥говий кап≥тал був сконцентрований в особ≥ Їдиного власника - держави, формуванн¤ та перех≥д до цив≥л≥зованого ринку приватного кап≥талу, вищою формою ¤кого Ї орган≥зований фондовий ринок, - досить складна проблема, ¤ка потребуЇ ретельного економ≥чного анал≥зу ≥ створенн¤ власноњ теоретичноњ бази функц≥онуванн¤ цього сегменту економ≥ки.

–озгл¤нувши умови виникненн¤ ≥ подальшоњ перспективи розвитку фондового ринку в ”крањн≥, можна в≥дм≥тити, що його формуванн¤ в≥дбувалос¤ в к≥лька етап≥в. ѕерший етап - це пер≥од виходу ”крањни з≥ складу –ад¤нського —оюзу, що зб≥гс¤ у час≥ з процесом створенн¤ приватних акц≥онерних та ф≥нансових компан≥й, ¤к≥ займалис¤ залученн¤м кошт≥в населенн¤ п≥д випуск власних ÷ѕ. ≤ хоч д≥¤льн≥сть цих установ на –÷ѕ була стих≥йною й неорган≥зованою , а сам≥ ÷ѕ мали характер штучно п≥дтримуваноњ вартост≥, цей етап можна назвати першими кроками фондового ринку в ”крањн≥.

ƒругий етап розвитку –÷ѕ виник у звТ¤зку з випуском в об≥г та створенн¤м вторинного ринку куп≥вл≥ - продажу компенсац≥йних сертиф≥кат≥в ≥ чорного ринку приватизац≥йних майнових сертиф≥кат≥в - ваучер≥в. ÷≥на первинного ринку - 500 грн. за ваучер та 10 ≥ 20 грн. за компенсац≥йний сертиф≥кат - ви¤вилас¤ надто умовною. ј от вторинн≥ ринки продемонстрували до цього виду державних ÷ѕ можлив≥сть д≥Ївост≥ ринкового механ≥зму ц≥ноутворенн¤. “ак≥ ≥нструменти, ¤к ѕћ—,  —, п≥льгова передплата, знов повернули приватного ≥нвестора до ринку, при чому психолог≥чно дл¤ перес≥чного громад¤нина не було значних ризик≥в при втрат≥ вартост≥ ѕћ— чи  —, що давало змогу привернути увагу значноњ к≥лькост≥ ф≥зичних ос≥б до процесу приватизац≥њ. ” цей пер≥од створюютьс¤ псевдоб≥рж≥ - центри сертиф≥катних аукц≥он≥в, велика к≥льк≥сть ф≥нансових посередник≥в (дов≥рчих та ≥нвестиц≥йних компан≥й), формуЇтьс¤ ≥нформативна база та ≥нш≥ ≥нфраструктурн≥ п≥дрозд≥ли. “акож у цей пер≥од починаЇтьс¤ процес масовоњ приватизац≥њ.

ќц≥нюючи базу масовоњ приватизац≥њ, розгл¤немо к≥лька цифр. ƒо середини 1998 року було приватизовано 9500 середн≥х великих п≥дприЇмств (починаючи з 01.01.1995 року ) ≥з глибиною приватизац≥њ 70 %, не менш ¤к 4750 ≥з глибиною продажу 100 %. ” сертиф≥катних аукц≥онах, за даними ‘онду держмайна, уз¤ло участь понад 20 млн. громад¤н, через п≥льгову передплату було розм≥щено близько 7 % статутного кап≥талу вс≥х приватизованих п≥дприЇмств. ќтже, можна зробити висновок, що за роки проведенн¤ масовоњ приватизац≥њ було розпод≥лено значну частину обТЇкт≥в малоњ та середньоњ власност≥.

–озвиток ≥нституту приватноњ власност≥ через випуск ѕћ—,  — та розм≥щенн¤ акц≥й п≥дприЇмств через п≥льгову передплату ознаменував початок реального процесу становленн¤ украњнського ринку ц≥нних папер≥в. —аме масова приватизац≥¤ була тим чинником, що дав поштовх ≥ став реальною базою створенн¤ фондового ринку та його ≥нфраструктури в ”крањн≥.

“рет≥й етап розвитку фондового ринку характеризувавс¤ такими факторами:

- активний продаж державою значних пакет≥в акц≥й великих п≥дприЇмств;

- бурхливий розвиток б≥ржових та позаб≥ржових систем об≥гу акц≥й;

- по¤ва значноњ к≥лькост≥ ф≥нансових посередник≥в, що оперували вже не сертиф≥катами, а реальними грошима;

- концентрац≥¤ власност≥ шл¤хом активного скуповуванн¤ акц≥й у населенн¤;

- розвиток ринку державних боргових зобовТ¤зань;

- вих≥д на ринок у рол≥ покупц≥в великих зовн≥шн≥х ≥нституц≥ональних та приватних ≥нвестор≥в;

- розробка та затвердженн¤ ≥ндексу ѕ‘“—.

ѕочаток третього етапу припадаЇ на пер≥од 1995-1998 рок≥в. ” цей час вже пом≥тн≥ структурн≥ зм≥ни в економ≥ц≥, що виникли в результат≥ приватизац≥йних процес≥в.

“аблиц¤ 1. ќсновн≥ фонди за формами власност≥.

ћлн.грн. 1996 р≥к

” процентах за п≥дсумком, 1996 р≥к

”—№ќ√ќ

810843

100

” тому числ≥ за формами власност≥:

приватна

14413

1,7

колективна

331138

40,9

державна

464581

0,1

¬ласн≥сть ≥нших держав, м≥жнародних орган≥зац≥й та юридичних ос≥б ≥нших держав

711

0,1

¬ищенаведена таблиц¤ св≥дчить про перерозпод≥л процентного сп≥вв≥дношенн¤ державноњ та ≥нших форм власност≥ за анал≥зований пер≥од. јктив≥зац≥¤ грошовоњ приватизац≥њ була викликана р¤дом обТЇктивних чинник≥в, серед ¤ких сл≥д вид≥лити так≥: деф≥цит держ. бюджету та пост≥йне зб≥льшенн¤ державного боргу, можлив≥сть продажу значних пакет≥в середн≥х та великих обТЇкт≥в, присутн≥сть на ринку платоспроможних покупц≥в ( у першу чергу зовн≥шн≥х). Ўирокий розмах грошовоњ приватизац≥њ прив≥в до активного розвитку ≥нфраструктури фондового ринку, передус≥м б≥ржових та позаб≥ржових торговельних майданчик≥в.

“аблиц¤ 3.  ≥льк≥сть б≥рж.

1991 р≥к

1995 р≥к

”сього зареЇстровано

66

88

”н≥версальн≥

22

19

“оварн≥ та товарно-сировинн≥

28

25

јгропромислов≥

4

9

‘ондов≥ та товарно-фондов≥

2

14

≤нш≥

10

21

Ќазва: ѕроблеми формуванн¤ ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (5354 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
math payment - xenical xenical, - debt consolidation program - calculator payment - massage therapy training in nh - what is the drug adipex - equity payment
Page generation 0.234 seconds
Хостинг от uCoz