Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

÷≥нн≥ папери > –инок ц≥нних папер≥в у ринкових в≥дносинах


–инок ц≥нних папер≥в у ринкових в≥дносинах

—тор≥нка: 1/8

ѕ Ћ ј Ќ

¬—“”ѕ.

I. ћ≥сце ≥ роль ринку ц≥нних папер≥в у сучасн≥й ринков≥й економ≥ц≥.

II. —труктура ринку ц≥нних папер≥в та механ≥зм його функц≥онуванн¤.

1. ≈коном≥чний зм≥ст ц≥нних папер≥в та њх види.

2. ќрган≥зац≥¤ фондовоњ б≥рж≥ ≥ б≥ржов≥ операц≥њ.

3. ѕрийн¤тт¤ р≥шень на фондовому ринку та методи њх обгрунтуванн¤.

III. ѕроблеми та перспективи розвитку ринку ц≥нних папер≥в в ”крањн≥.

¬»—Ќќ¬ќ .

—писок використаноњ л≥тератури.

¬—“”ѕ

як ми знаЇмо, ринок становить систему товарно-грошових в≥дносин виробник≥в ≥ споживач≥в матер≥альних благ, що керуЇтьс¤ економ≥чними законами попиту, пропозиц≥њ та конкуренц≥њ.

—учасний св≥т характеризуЇтьс¤ високим под≥лом прац≥, в результат≥ чого обм≥н продуктами прац≥, торг≥вл¤ стали сусп≥льною необх≥дн≥стю. “акож важливу роль в≥д≥граЇ у процес≥ господарюванн¤ накопиченн¤ грошового кап≥талу. —амому процесу накопиченн¤ грошового кап≥талу передуЇ етап його виробництва. ѕ≥сл¤ того ¤к горошовий кап≥тал створений або вироблений, його необх≥дно розд≥лити на частину, котра знову направл¤Їтьс¤ у виробництво, ≥ ту частину, котра тимчасово вив≥льн¤Їтьс¤. ќстанн¤, ¤к правило, ≥ представл¤Ї собою в≥льн≥ грошов≥ засоби виробництва п≥дприЇмств ≥ корпорац≥й, що акумулюютьс¤ на ринку позичкових кап≥тал≥в кредитно-ф≥нансовими ≥нститутами ≥ ринком ц≥нних папер≥в. —труктура ринку позичкових кап≥тал≥в складаЇтьс¤ в основному ≥з двох елемент≥в: кредитно-ф≥нансових ≥нститут≥в та ринку ц≥нних папер≥в.

¬иникненн¤ та об≥г кап≥талу, представленого у ц≥нних паперах, т≥сно повТ¤заний ≥з функц≥онуванн¤м ринку реальних актив≥в, тобто ринку, на ¤кому в≥дбуваЇтьс¤ куп≥вл¤-продаж матер≥альних ресурс≥в. « по¤вою ц≥нних папер≥в (фондових актив≥в) в≥дбуваЇтьс¤ н≥би-то роздвоЇнн¤ кап≥талу. « одн≥Їњ сторони, ≥снуЇ реальний кап≥тал, представлений виробничими фондами, з ≥ншоњ - його в≥дображенн¤ у ц≥нних паперах.

ѕо¤ва цього р≥зновиду кап≥талу повТ¤зана з розвитком потреби у залученн≥ все б≥льшого обТЇму кредитних ресурс≥в внасл≥док ускладненн¤ та розширенн¤ комерц≥йноњ та виробничоњ д≥¤льност≥.. “аким чином, фондовий ринок ≥сторично починаЇ розвиватис¤ на основ≥ позичкового кап≥талу, так ¤к куп≥вл¤ ц≥нних папер≥в означаЇ не що ≥нше, как передачу частини грошового кап≥талу у позику.

√оловним завданн¤м, ¤ке повинен виконувати ринок ц≥нних папер≥в ¤вл¤Їтьс¤, насамперед, забезпеченн¤ умов дл¤ залученн¤ ≥нвестиц≥й на п≥дприЇмства, доступ цих п≥дприЇмств до б≥льш дешевого, пор≥вн¤но з банк≥вськими кредитами кап≥талу.

—аме слово Ђфондї широко використовуЇтьс¤ дл¤ визначенн¤ р≥зних за зм≥стом економ≥чних пон¤ть, але найчаст≥ше - дл¤ визначенн¤ суми грошових або матер≥альних ц≥нностей, що мають ц≥льове призначенн¤ (основн≥ та оботорн≥ фонди, фонд зароб≥тноњ плати, фонд розвитку виробництва, фонд накопиченн¤, амортизац≥йний фонд, пенс≥йний фонд ≥ т.д.). “ак само називають ≥ сукупн≥сть ц≥нних папер≥в. ¬≥дтак ринок, на ¤кому обертаютьс¤ (продаютьс¤ й купуютьс¤) ц≥нн≥ папери, називаЇтьс¤ фондовим.

—аме ц≥нн≥ папери р≥зних тип≥в, вид≥в ≥ р≥зновид≥в, економ≥чн≥ суб'Їкти, ринкова технолог≥¤, ≥нфраструктура та ≥н. Ї атрибутами фондового ринку.  ожний з цих атрибут≥в можна покласти в основу класиф≥кац≥њ. ÷их класиф≥кац≥й ≥снуЇ велика к≥льк≥сть. «окрема, класиф≥кац≥¤ за технолог≥Їю обороту ц≥нних папер≥в даЇ Ђпервинний ринокї ≥ Ђвторинний ринокї. ѕервинний ринок - це ринок, на ¤кому в≥дбуваЇтьс¤ њх оборот.  ласиф≥катором ринку ц≥нних папер≥в Ї так звана система Ђчотирьох ринк≥вї. Ђѕерший ринокї - фондова б≥ржа. Ђƒругий ринокї - позаб≥ржовий ринок, на ¤кому в≥дбуваЇтьс¤ оборот ц≥нних папер≥в, не зареЇстрованих на б≥рж≥. Ђ“рет≥й ринокї - позаб≥ржовий ринок з реЇстрац≥Їю ц≥нних папер≥в через посередник≥в. Ђ„етвертий ринокї - позаб≥ржовий ринок, на котрому операц≥њ зд≥йснюютьс¤ через комп'ютерну систему.

” курсов≥й робот≥ ми детально розгл¤немо ринок ц≥нних папер≥в, його структуру, основи регулюванн¤, м≥сце у нац≥ональному господарств≥ та роль у сусп≥льному в≥дтворенн≥ взагал≥.

I. ћ≥сце ≥ роль ринку ц≥нних папер≥в в сучасн≥й ринков≥й економ≥ц≥.

ѕриватизац≥¤ та акц≥онуванн¤ приватноњ власност≥, розвиток п≥дприЇмництва ≥ кредитних ≥нститут≥в привод¤ть до поглибленого розвитку грошових ≥ кредитних в≥дносин. «'¤вл¤Їтьс¤ особливий сектор господарюванн¤, ¤кий пов'¤заний з оборотом ц≥нних папер≥в - ф≥нансовий ринок.

‘≥нансовий ринок вимагаЇ не т≥льки правового регулюванн¤ об≥гу ц≥нних папер≥в, але й створенн¤ орган≥зац≥њ, котра б забезпечила цей об≥г. “акою орган≥зац≥Їю Ї фондова б≥ржа. ‘ондова б≥ржа - це орган≥зований та регул¤рно функц≥онуючий ринок дл¤ куп≥вл≥-продажу ц≥нних папер≥в, обов'¤зковий елемент регулюванн¤ ринку ц≥нних папер≥в.

≤стор≥¤ розвитку ринку ц≥нних папер≥в нараховуЇ б≥л¤ 400 рок≥в. Ќа меж≥ XVI i XVII ст. у н≥дерландському порту јмстердам≥ була створена перша у св≥т≥ фондова б≥ржа. –озвиток м≥ждержавноњ торг≥вл≥ став основним руш≥Їм розвитку ринку ц≥нних папер≥в ≥ фондових б≥рж.

” наш≥й крањн≥ початок фондового ринку датуЇтьс¤ XVIII ст. ќдеську б≥ржу було в≥дкрито у 1796 р. „ерез 40 рок≥в фондову б≥ржу було в≥дкрито у ћоскв≥.

Ќин≥ св≥товий фондовий ринок розвиваЇтьс¤ в трьох основних напр¤мах:

в≥дбуваЇтьс¤ дальша автоматизац≥¤ фондових операц≥й - окрем≥ комп'ютерн≥ системи поЇднуютьс¤ у всесв≥тню мережу електронноњ комун≥кац≥њ;

триваЇ робота над створенн¤м нових вид≥в ≥ модиф≥кац≥й ц≥нних папер≥в (насамперед безпаперових), у т≥м числ≥ г≥бридних ≥ папер≥в другого та наступного пор¤дк≥в;

зб≥льшуЇтьс¤ ≥нтернац≥онал≥зац≥¤ фондовоњ д≥¤льност≥, в≥дпов≥дно до загального процесу економ≥чноњ ≥нтеграц≥њ крањн.

–инок ц≥нних папер≥в ¤к економ≥чна категор≥¤ виражаЇ економ≥чн≥ в≥дносини, що виникають п≥д впливом попиту та пропозиц≥њ на позичковий кап≥тал, котрий знайшов своЇ вираженн¤ у форм≥ ц≥нних папер≥в.

”загальнен≥ правила повед≥нки ем≥тент≥в, ф≥нансових посередник≥в та ≥нвестор≥в на ринку ц≥нних папер≥в сформульован≥ у м≥жнародних стандартах по торговим системам, кл≥рингу та розрахунках по ц≥нним паперам. ¬ироблен≥ ≥ принципи функц≥онуванн¤ цив≥л≥зованого фондового ринку:

прозор≥сть;

в≥дкрит≥сть та доступн≥сть;

впор¤дкован≥сть;

конкурентн≥сть.

÷их стандарт≥в та принцип≥в необх≥дно дотримуватись при люб≥й прийн¤т≥й форм≥ орган≥зац≥њ фондового ринку.

—ам≥ терм≥ни Ђринок ц≥нних папер≥вї, Ђфондовий ринокї, Ђринок кап≥талуї законодавчо не закр≥плен≥. Ћише по¤сненн¤ терм≥ну Ђринок ц≥нних папер≥вї наведено у  онцепц≥њ функц≥онуванн¤ та развитку фондового ринку ”крањни, ¤ка схвалена ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 22 вересн¤ 1995р.: Ђ–инок ц≥нних папер≥в ¤вл¤Ї собою багатофукц≥ональну систему, ¤ка спри¤Ї акумулюванню кап≥талу дл¤ ≥нвестиц≥й у виробничу та соц≥альну сфери, структурн≥й перебудов≥ економ≥ки, п≥двищенню доброботу громад¤н за рахунок волод≥нн¤ та в≥льного розпор¤дженн¤ ц≥нними паперами, п≥дготовленост≥ населенн¤ до ринкових в≥дносинї.

¬ ”крањн≥, ¤к ≥ в ≥нших крањнах з перех≥дною економ≥кою, оборот ц≥нних папер≥в стаЇ одн≥Їю з основних галузей ф≥нансовоњ сфери, без ¤коњ даремно спод≥ватис¤ на нормальне фукц≥онуванн¤ складного механ≥зму ринковоњ економ≥ки. –еформуванн¤ власност≥ супроводжуЇтьс¤ структурною перебудовою народного господарства ≥ зумовлюЇ створенн¤ фондового ринку, а це, в свою чергу, спри¤Ї закр≥пленню результат≥в цього реформуванн¤.

 онкретна ефективн≥сть фондового ринку ≥ ц≥нних папер≥в залежить в≥д забезпеченн¤ таких ц≥лей ≥ розв'¤занн¤ таких завдань[1]:

1. јкумул¤ц≥¤ кошт≥в населенн¤ та п≥дприЇмств (заощаджень, нагромаджень, тимчасово в≥льного кап≥талу).

2.  онцентрац≥¤ кошт≥в, створенн¤ умов дл¤ формуванн¤ великого кап≥талу, здатного вир≥шувати складн≥ економ≥чн≥ завданн¤.

3. «б≥льшенн¤ частки кап≥тальних вкладень у валовому нац≥ональному продукт≥ та нац≥ональному доход≥, що спри¤Ї оздоровленню й зм≥цненню ф≥нансовоњ системи держави ≥ створенню необх≥дних резерв≥в кап≥талу.

4. «алученн¤ в≥тчизн¤ного та ≥ноземного кап≥талу в економ≥ку ”крањни в результат≥ створенн¤ механ≥зму ≥нвестуванн¤ й розширенн¤ сфери впливу кап≥талу на економ≥чн≥ процеси.

5. ќптим≥зац≥¤ галузевоњ, виробничоњ та рег≥ональноњ структури з допомогою:

а) м≥грац≥њ кап≥талу - в≥дтоку з галузей, де Ї його надлишок, у галуз≥, де його бракуЇ;

б) переливанн¤ кап≥талу з малорентабельних галузей ≥ рег≥он≥в у високорентабельн≥;

в) вир≥внюванн¤ норми прибутку на вкладений кап≥тал.

6. Ѕаланс попиту ≥ пропонуванн¤ кап≥талу, а в≥дтак ≥ баланс виробництва та споживанн¤ матер≥альних ц≥нностей.

7. —при¤нн¤ приватизац≥њ на њњ завершальному етап≥, формуванн¤ ≥нституту власник≥в ≥ менеджер≥в, здатних найефективн≥ше розпор¤джатис¤ власн≥стю акц≥онерних товариств.

8. ”згодженн¤ майнових державних, ≥нституц≥ональних та ≥ндив≥дуальних ≥нтерес≥в у процес≥ об≥гу ц≥нних папер≥в.

9. —тимулюванн¤ виникненн¤ нових господарських ≥нститут≥в, що в≥дпов≥дають новим економ≥чним в≥дносинам.

10. —таб≥л≥зац≥¤ курсу нац≥ональноњ валюти через стримуванн¤ ≥нфл¤ц≥њ, захист ≥нтерес≥в населенн¤ ≥ п≥дприЇмств.

11. —творенн¤ конкуренц≥њ систем≥ банк≥вського кредиту, що забезпечуЇ пол≥пшенн¤ ¤кост≥ обслуговуванн¤ кл≥Їнт≥в.

12. ≈коном≥¤ сусп≥льних витрат об≥гу, пол≥пшенн¤ системи взаЇморозрахунк≥в п≥дприЇмств, зниженн¤ њх заборгованост≥, розвиток товарообороту.

13. —при¤нн¤ реал≥зац≥њ науково-техн≥чних дос¤гнень через створенн¤ акц≥онерних венчурних ф≥рм ≥ впровадженн¤ ≥нших заход≥в дл¤ заохоченн¤ використанн¤ новоњ технолог≥њ.

Ќазва: –инок ц≥нних папер≥в у ринкових в≥дносинах
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (24179 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
airlines airline - - discount furniture - can cars - for consolidation - to factbook, - wife my
Page generation 0.259 seconds
Хостинг от uCoz