Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


у скороченн≥ строк≥в виконанн¤ певного об'Їму роб≥т, наприклад в буд≥вництв≥.

¬иб≥р системи оплати прац≥ Ч це право власника або уповноваженого ним органу, ¤ке реал≥зуЇтьс¤ за узгод≠женн¤м з профсп≥лковим органом на п≥дстав≥ детального анал≥зу конкретних виробничих умов. ѕри цьому врахо≠вуЇтьс¤ можлив≥сть пр¤мого нормуванн¤ ≥ обл≥ку затрат прац≥, встановленн¤ к≥льк≥сних показник≥в вироб≥тку, зб≥льшенн¤ об'Їм≥в виконуваних роб≥т, забезпеченн¤ ¤кост≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс¤, ≥ роб≥т, ¤к≥ прово≠д¤тьс¤, на¤вн≥сть реальних можливостей дл¤ прац≥вник≥в впливати на зб≥льшенн¤ вироб≥тку ≥ тим самим спри¤ти зб≥льшенню своЇњ оплати прац≥.

як додаткову можна оц≥нити прем≥альну оплату, ¤ка застосовуЇтьс¤ дл¤ посиленн¤ матер≥альноњ зац≥кавленост≥ прац≥вника ≥ особливо ефективна при по часов≥й систем≥ оплати прац≥. ѕрем≥юванн¤ Ч це виплата прац≥вников≥ грошових сум понад основний зароб≥ток з метою стиму≠люванн¤ його роботи ≥ заохоченн¤ до дос¤гненн¤ додат≠кових позитивних результат≥в.

Ќормативне регулюванн¤ прем≥альноњ оплати зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ положень, ¤к≥ затверджуютьс¤ на кожному п≥дприЇмств≥ (в установ≥, орган≥зац≥њ) влас≠ником або уповноваженим ним органом за погодженн¤м з профсп≥лковим органом. ÷≥ положенн¤ включають ¤к обов'¤зков≥ складов≥ показники прем≥юванн¤, умови ≥ джерела прем≥юванн¤, перел≥к посад ≥ профес≥й прац≥в≠ник≥в, на ¤к≥ воно поширюЇтьс¤, розм≥ри винагороди. —истема прем≥юванн¤ передбачаЇ два види винагород: "њй основн≥ результати виробничоњ д≥¤льност≥ ≥ спец≥альн≥ системи прем≥юванн¤ ¤к, наприклад, впровадженн¤ но≠воњ техн≥ки ≥ т.д.

Ќевиконанн¤ прац≥вником умов прем≥юванн¤ даЇ п≥дстави дл¤ зменшенн¤ або ≥ повноњ невиплати йому сум, передбачених прем≥альною системою.

ƒо прем≥й, ¤к≥ доповнюють систему оплати прац≥, в≥дно≠ситьс¤ також виплата винагороди за п≥дсумками роботи п≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ) за р≥к, встановлена в зв'¤зку з переходом п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й на нову систему матер≥ального стимулюванн¤. ѕоложенн¤ про вип≠лату винагороди за п≥дсумками роботи за р≥к розробл¤≠ютьс¤ на п≥дприЇмствах в≥дпов≥дно до постанови ƒержкомпрац≥ колишнього —–—– в≥д 10.08.83 р. є ≤77/ѕ-13 Ђѕро затвердженн¤ –екомендац≥й про пор¤док та умови виплати прац≥вникам п≥дприЇмств та орган≥зац≥й народ≠ного господарства винагороди за загальн≥ результати ро≠боти за п≥дсумками рокуї. ћета виплати ц≥Їњ винагороди Ч в п≥двищенн≥ матер≥альноњ зац≥кавленост≥ прац≥вник≥в щодо ефективност≥ виробництва ≥ покрашенн¤ ¤кост≥ про≠дукц≥њ, дос¤гненн¤ планових показник≥в реал≥зац≥њ про≠дукц≥њ (чи прибутку) ≥ рентабельност≥ виробництва.

як одноразова, «аконом Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї передбачена виплата винагороди за вислугу рок≥в, мета ¤коњ Ч закр≥пленн¤ профес≥йних кадр≥в на п≥дприЇм≠ствах ≥ в орган≥зац≥¤х, а розм≥р винагороди залежить в≥д стажу роботи прац≥вника. ћатер≥альне заохоченн¤ пра≠ц≥вник≥в з ц≥Їю ж метою може бути передбачене зако≠нодавством у вигл¤д≥ надбавок ≥ доплат до њх посадових оклад≥в. Ќадбавки за вислугу рок≥в встановлен≥ дл¤ дер≠жавних службовц≥в, прокурорських прац≥вник≥в, судд≥в, прац≥вник≥в орган≥в контрольно-рев≥з≥йних служб в≥дпо≠в≥дно до закон≥в, що регулюють њх д≥¤льн≥сть («акони Ђѕро державну службуї, Ђѕро прокуратуруї, Ђѕро ста≠тус судд≥вї та ≥н.).

¬ умовах переходу до ринковоњ економ≥ки трудове за≠конодавство надаЇ широк≥ повноваженн¤ локальному регулюванню оплати прац≥ прац≥вник≥в. ¬ид, система оплати прац≥, розм≥ри тарифних ставок, посадових ок≠лад≥в, прем≥й та ≥нших заохочувальних виплат, сп≥вв≥дношенн¤ в њх розм≥рах м≥ж окремими категор≥¤≠ми працюючих визначаютьс¤ в колективному договор≥ та ≥нших нормативних актах, що розробл¤ютьс¤ ≥ за≠тверджуютьс¤ безпосередньо на п≥дприЇмствах, в ус≠тановах, орган≥зац≥¤х

5. ќсобливост≥ оплати прац≥ при в≥дхиленн≥ в≥д умов роботи, передбачених тарифами

«астосуванн¤ тарифноњ та ≥нших систем оплати прац≥, розгл¤нутих вище, передбачаЇ дотриманн¤ визначених щодо них умов прац≥. ∆иттЇв≥ ситуац≥њ нер≥дко призво≠д¤ть до в≥дступу в≥д нормальних, передбачених тарифами умов прац≥. ќплата прац≥ в таких випадках теж передба≠чена законодавчими актами з трудового права та повин≠на бути обумовлена в колективному договор≥, укладено≠му па п≥дприЇмств≥.

“ак, в≥дпов≥дно до ст. 104  «пѕ виконанн¤ роб≥т р≥зноњ квал≥ф≥кац≥њ по часовим прац≥вникам, а також службов≠ц¤м оплачуЇтьс¤ ¤к робота за б≥льш високою квал≥ф≥ка≠ц≥Їю. ¬иконанн¤ таких роб≥т не повинно бути правилом, так ¤к така практика суперечить умовам трудового дого≠вору, але у вин¤ткових випадках права прац≥вник≥в по≠винн≥ бути захищен≥ хоча отаким способом.

ѕрац¤ в≥др¤дник≥в в таких випадках оплачуЇтьс¤ за роз≠ц≥нками т≥Їњ роботи, ¤ка виконуЇтьс¤. јле ¤кщо пран≥вник-в≥др¤дник виконуЇ роботу, що тариф≥куЇтьс¤ ниж≠че присвоЇного йому розр¤ду, то йому повинна випла≠чуватись м≥жрозр¤дна р≥зниц¤, що повинно бути перед≠бачено в умовах колективного договору.

ќплата роботи в понаднормовий час прац≥вникам з нор≠мованим робочим днем зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з≥ ст. 106  «пѕ ”крањни у подв≥йному розм≥р≥ годинноњ ставки за погодинною системою оплати прац≥. «а в≥др¤дною систе≠мою виплачуЇтьс¤ доплата у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в тариф≠ноњ ставки прац≥вника в≥дпов≥дноњ квал≥ф≥кац≥њ.

” раз≥ п≥дсумованого обл≥ку робочого часу в такому ж пор¤дку оплачуютьс¤ ¤к понаднормов≥ вс≥ години, в≥дпра≠цьован≥ понад встановлений робочий час в обл≥ковому пер≥од≥.  омпенсац≥¤ понаднормових роб≥т таким прац≥в≠никам шл¤хом наданн¤ в≥дгул≥в не допускаЇтьс¤.

ќплата прац≥ у н≥чний час зг≥дно з≥ статтею 108  «пѕ ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ у п≥двищеному розм≥р≥, що встановлюЇтьс¤ √енеральною, галузевою (рег≥ональною) уго≠дами, колективним договором, але не нижче 20% та≠рифноњ ставки (окладу) за кожну годину роботи у н≥чний час.

√енеральною угодою м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ ”крањнською сп≥лкою промисловц≥в ≥ п≥дприЇмц≥в та профсп≥лковими об'Їднанн¤ми ”крањни на 1997Ч1998 рр. передбачений розм≥р доплати за роботу у н≥чний час до 40% годинноњ тарифноњ ставки (посадового окладу) за кожну голину роботи в цей час.

“ривал≥сть роботи у н≥чний час (таким вважаЇтьс¤ час з 22 години вечора до 6 години ранку) регламентуЇтьс¤ статтею 54  «пѕ ”крањни.

ќплата прац≥ у св¤тков≥ ≥ неробоч≥ дн≥ в≥дпов≥дно до ст. 107  «пѕ проводитьс¤ в такому розм≥р≥:

Ч в≥др¤дникам Ч за подв≥йними в≥др¤дними розц≥нка≠ми;

Ч прац≥вникам, прац¤ ¤ких оплачуЇтьс¤ за годинними або денними ставками, Ч у розм≥р≥ подв≥йноњ годинноњ або денноњ ставки;

Ч прац≥вникам, ¤к≥ одержують м≥с¤чний оклад, Ч у розм≥р≥ одинарноњ годинноњ або денноњ ставки понад ок≠лад, ¤кщо робота у св¤тковий ≥ неробочий день провади≠лас¤ у межах м≥с¤чноњ норми робочого часу, ≥ в розм≥р≥ подв≥йноњ годинноњ або денноњ ставки понад оклад, ¤кщо робота проводилась понад м≥с¤чну норму.

ќплата у зазначеному розм≥р≥ провадитьс¤ за години, фактично в≥дпрацьован≥ у св¤тковий ≥ неробочий день. «а бажанн¤м прац≥вника йому може бути наданий ≥нший день в≥дпочинку за роботу у св¤тковий чи неробочий день.

ƒоплати за сум≥щенн¤ профес≥й (посад) регулюютьс¤ ст. 105  «пѕ ≥ встановлюютьс¤ на визначений терм≥н або без зазначенн¤ терм≥ну ≥ оформл¤ютьс¤ наказом.  онк≠ретний розм≥р доплати визначаЇтьс¤ за погодженн¤м стор≥н ≥ залежить в≥д складност≥, характеру, обс¤гу вико≠нуваних роб≥т. «г≥дно з √енеральною угодою м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ ”крањнською сп≥лкою промис≠ловц≥в ≥ п≥дприЇмц≥в та профсп≥лковими об'Їднанн¤ми ”крањни на 1997Ч1998 рр. доплати одному прац≥вников≥ за сум≥щенн¤ профес≥й (посад) максимальними розм≥≠рами не обмежуютьс¤ ≥ визначаютьс¤ на¤вн≥стю одержа≠ноњ економ≥њ за тарифними ставками ≥ окладами сум≥щуваних прац≥вник≥в.

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
order cialis - dancewear discount - watches discount - long term - free credit report online - sports news - mapquest canada
Page generation 0.105 seconds
Хостинг от uCoz