Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чн≥ теми > ¬аловий внутр≥шн≥й продукт


¬аловий внутр≥шн≥й продукт

—тор≥нка: 1/6

«ћ≤—“

¬ступ  3

1. —утн≥сть пон¤тт¤ Ђваловий випускї  4

2. ¬аловий внутр≥шн≥й продукт  6

2.1. —клад ¬¬ѕ   6

2.2 ћетоди обчисленн¤ ¬¬ѕ   8

2.2.1. ¬иробничий метод  8

2.2.2. ћетод к≥нцевого використанн¤  10

2.2.3. –озпод≥льчий методом   14

3. ¬аловий нац≥ональний дох≥д  18

4. Ќом≥нальний та реальний валовий внутр≥шн≥й продукт  20

¬исновок  24

—писок використаноњ л≥тератури  25

ƒодатки  26


¬ступ

≈коном≥чний потенц≥ал крањни характеризуЇ можливост≥ нац≥ональноњ економ≥ки виробл¤ти матер≥альн≥ блага, надавати послуги, задовольн¤ти економ≥чн≥ потреби сусп≥льства. ÷≥ можливост≥ дають вс≥ на¤вн≥ в крањн≥ ресурси - виробнич≥, матер≥альн≥, трудов≥, природн≥, ф≥нансов≥, науково-техн≥чн≥, ≥нформац≥йн≥ та ≥н. ¬≥дпов≥дно економ≥чний потенц≥ал включаЇ ¤к складов≥ частини виробничий, трудоресурсний, ф≥нансовий, науковий та ≥нш≥ види потенц≥ал≥в.

–оль кожноњ держави в сучасному св≥т≥ визначаЇтьс¤, насамперед, њњ економ≥чною могутн≥стю, ¤ка Ї насл≥дком реал≥зац≥њ економ≥чного потенц≥алу. Ќайб≥льш ун≥версальними показниками, що характеризують економ≥чну могутн≥сть крањни, Ї њњ валовий внутр≥шн≥й продукт (¬¬ѕ) ≥ валовий нац≥ональний продукт (¬Ќѕ).

¬аловий внутр≥шн≥й продукт держави - це сукупна варт≥сть за ринковими ц≥нами усього обс¤гу к≥нцевих товар≥в ≥ послуг, вироблених удан≥й крањн≥ впродовж одного року (враховуючи надходженн¤ в≥д њх експорту). ¬¬ѕ охоплюЇ результати економ≥чноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, заклад≥в ≥ окремих ос≥б, незалежно в≥д њх державноњ приналежност≥ та громад¤нства, ¤к≥ зайн¤т≥ п≥дприЇмництвом на територ≥њ даноњ крањни. ¬аловий нац≥ональний продукт в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д ¬¬ѕ тим, що враховуЇ доходи ф≥рм ≥ громад¤н даноњ крањни, отриман≥ за кордоном, проте виключаЇ доходи заруб≥жних компан≥й та ос≥б, ¤к≥ займаютьс¤ д≥¤льн≥стю в дан≥й крањн≥.


1. —утн≥сть пон¤тт¤ Ђваловий випускї

—истема нац≥ональних рахунк≥в передба≠чаЇ обчисленн¤ багатьох макроеконом≥чних показник≥в. ѕервинним ≥з них Ї валовий випуск. ¬аловий випуск (¬¬) Ч це сукупна ринкова варт≥сть товар≥в та послуг, вироблених за р≥к резидентами крањни в базових ц≥нах. ѕри цьому п≥д базовими ц≥нами розум≥ють ц≥ни, ¤к≥ складаютьс¤ ≥з соб≥вартост≥ та прибутку ≥ не включають в себе продуктов≥ податки (акцизний зб≥р, податок на додану варт≥сть, мито та ≥н.).

¬≥дпов≥дно до прийн¤тоњ в —Ќ– (1993 p.) трактовки меж виробничоњ д≥¤льност≥, ¬¬ включаЇ:

1) ус≥ товари, незалежно в≥д м≥сц¤ њх використанн¤;

2) послуги, що надаютьс¤ ≥ншим ≥нституц≥йним одиниц¤м, та ≥н.

–озр≥зн¤ють два типи валового випуску: ринковий ≥ неринковий.

–инковий ¬¬ включаЇ:

1) товари ≥ послуги, що реал≥зуютьс¤ шл¤хом продажу або бартеру;

2) товари ≥ послуги, що надаютьс¤ прац≥вникам ¤к оплата прац≥ в натуральн≥й форм≥;

3) товари ≥ послуги, що виробл¤ютьс¤ одним п≥дрозд≥лом даного п≥дприЇмства, ¤кий знаходитьс¤ на самост≥йному баланс≥, ≥ надаютьс¤ ≥ншим п≥дрозд≥лам цього ж п≥дприЇмства дл¤ використанн¤ у виробництв≥;

4) готову продукц≥ю ≥ незавершене виробництво, ¤к≥ надход¤ть у запаси матер≥альних оборотних засоб≥в у виробника ≥ призначен≥ дл¤ ринкового використанн¤.

Ќеринковий ¬¬ включаЇ [5, —. 113]:

1) товари ≥ послуги, що вироблен≥ економ≥чними одиниц¤ми дл¤ њх власного к≥нцевого споживанн¤ ≥ нагро≠мадженн¤;

2) товари ≥ послуги, що надаютьс¤ безкоштовно ≥ншим ≥нституц≥йним одиниц¤м ≥ сусп≥льству в ц≥лому;

3) продукц≥ю ≥ незавершене виробництво, що призна≠чен≥ дл¤ неринкового використанн¤ ≥ надход¤ть до запас≥в матер≥альних оборотних кошт≥в у виробника.

Ќова —Ќ– (1993 p.) з метою визначенн¤ ¬¬ передбачаЇ використанн¤ такоњ формули:

¬¬ = –ѕ + «1 Ц «2

де –ѕ Ч варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ;

«1 Ч варт≥сть продукц≥њ, що спр¤мована у запаси, включаючи ≥ незавершене виробництво, за ц≥на≠ми на момент спр¤муванн¤ њњ у запаси;

«2 Ч варт≥сть продукц≥њ, що була використана ≥з запа≠с≥в, за ц≥нами на момент њњ використанн¤ [8, —. 276].

¬≥дпов≥дно до такого п≥дходу щодо визначенн¤ ¬¬ до вартост≥ виробленоњ продукц≥њ ¤к ≥ до величини створених доход≥в не повинен включатис¤ так званий Ђхолдинговий прибутокї, обумовлений ≥нфл¤ц≥Їю та ≥ншими випад≠ковими факторами за час знаходженн¤ товар≥в на склад≥ п≥дприЇмства. ÷¤ вимога пов'¤зана з тим, що нова —Ќ– (1993 p.) передбачаЇ урахуванн¤ основних положень кон≠цепц≥њ доходу ƒж. ’≥кса.

¬аловий випуск неринкових послуг, що надаютьс¤ сек≠торами орган≥в державного управл≥нн¤ ≥ некомерц≥йних орган≥зац≥й, ¤к≥ обслуговують домашн≥ господарства, визначаЇтьс¤ ¤к сума витрат на виробництво. “ак≥ розра≠хунки зд≥йснюютьс¤ за формулою:

¬¬ = ћ¬ + ќѕ + ј + (ѕ - —),

де    MB Ч витрати на придбанн¤ товар≥в та послуг дл¤ пром≥жного споживанн¤;

ќѕ Ч оплата прац≥ прац≥вник≥в;

ј Ч споживанн¤ основного кап≥талу (амортиза≠ц≥¤);

(ѕ - —) Ч чист≥ ≥нш≥ податки на виробництво, тобто ≥нш≥ валов≥ податки за м≥нусом субсид≥й.

¬аловий випуск орган≥зац≥й банк≥вськоњ системи в≥д њхньоњ посередницькоњ д≥¤льност≥ визначають за формулою:

¬¬ = ¬1 Ц ¬2

де ¬1 Ч в≥дсотки, отриман≥ банками в≥д розм≥щенн¤ залу≠чених ресурс≥в;

      ¬2 Ч в≥дсотки, сплачен≥ банками за залучен≥ в≥льн≥ ф≥≠нансов≥ ресурси.

¬аловий випуск страхових компан≥й визначають за формулою:

¬¬ = —ѕ Ц —¬ + ¬ - “—–,

де —ѕ Ч страхов≥ прем≥њ, що над≥йшли до страхових ком≠пан≥й;

—¬ Ч страхов≥ в≥дшкодуванн¤, що сплачен≥ страхови≠ми компан≥¤ми;

¬ Ч в≥дсотки, отриман≥ страховими компан≥¤ми в≥д ≥нвестованих страхових техн≥чних резерв≥в у ц≥нн≥ папери або ≥нш≥ л≥кв≥дн≥ ф≥нансов≥ ≥нстру≠менти;

TCP Ч прир≥ст техн≥чних страхових резерв≥в.

2. ¬аловий внутр≥шн≥й продукт

2.1. —клад ¬¬ѕ

÷ентральне м≥сце серед макроеконом≥чних показник≥в займаЇ валовий внутр≥шн≥й продукт (¬¬ѕ).

¬аловий внутр≥шн≥й продукт Ч це сукупна ринкова варт≥сть к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг, що вироблен≥ резиден≠тами крањни за р≥к.  ≥нцева продукц≥¤ Ч це та частка валового випуску, ¤ка виходить ≥з сфери виробництва ≥ спр¤мовуЇтьс¤ на невиробниче споживанн¤, ≥нвестуванн¤ (нагромадженн¤) та експорт. ÷е означаЇ, що при обчис≠ленн≥ ¬¬ѕ не враховуЇтьс¤ пром≥жна продукц≥¤, тобто продукти та послуги, використан≥ в процес≥ виробництва. ¬ключенн¤ до складу ¬¬ѕ пром≥жноњ продукц≥њ означало б повторний рахунок, тому що варт≥сть пром≥жноњ про≠дукц≥њ вже входить до складу к≥нцевоњ продукц≥њ та послуг [12, —. 54].

ѕром≥жне споживанн¤ включаЇ:

1) витрати сировини, матер≥ал≥в, палива, енерг≥њ, нас≥н≠н¤, корм≥в, продукт≥в харчуванн¤, медикамент≥в, спецод¤≠гу та ≥н.;

2) оплату роб≥т ≥ послуг, що надаютьс¤ ≥ншими одини≠ц¤ми окремим одиниц¤м або особам (ремонт, послуги транспорту, зв'¤зку, обчислювальних центр≥в, комунальн≥ послуги, послуги реклами, юрист≥в, страхуванн¤ тощо);

3) витрати на в≥др¤дженн¤ у частин≥ оплати проњзду ≥ готел≥в та ≥н.

ƒо складу пром≥жного споживанн¤ в≥днос¤ть також оплату послуг ф≥нансових посередник≥в (банк≥в). ѓх вели≠чина визначаЇтьс¤ у загальних рисах ¤к р≥зниц¤ м≥ж в≥дсотками, отриманими ≥ сплаченими  ф≥нансовими посередниками, ≥ в≥дноситьс¤ до ус≥х њхн≥х кл≥Їнт≥в (п≥д≠приЇмств, домашн≥х господарств, резидент≥в ≥ неризидент≥в). «г≥дно з д≥ючою методикою загальна величина послуг ф≥нансового посередництва в≥дноситьс¤ до пром≥жного споживанн¤ окремоњ умовноњ одиниц≥, валовий випуск ¤коњ дор≥внюЇ нулю. ј тому сума валовоњ доданоњ вартост≥, створена галуз¤ми ≥ секторами економ≥ки, повинна бути зменшена на цю величину[2, —. 215].

Ќазва: ¬аловий внутр≥шн≥й продукт
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-02-03 (7645 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
discount furniture - airlines to - card homeowner - payment free - companies reputable - cash loans - jackpot game show
Page generation 1.540 seconds
Хостинг от uCoz