Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Іноземна мова > Найпродуктивніші суфікси


Найпродуктивніші суфікси

Сторінка: 1/14

Друга половина XVII століття - доба формування української державності

Зміст

Стор.

Вступ................................................................................................................

3

Розділ 1. Поняття про словотвір як розділ мовознавства в українській мові..................................................................................................................

6

1.1. Структура слова і словотворення..........................................................

7

1.2.Способи словотворення в українській мові...........................................

8

1.3. Аналіз словотворчої структури назв полків та сотень Лівобережної та Правобережної України за допомогою найпродуктивніших суфіксів............................................................................................................

9

1.4. Дослідження лексем з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка "Балада про вершника на білому коні"..................................

13

Розділ 2. Словотворення в англійській мові................................................

18

2.1. Використання суфіксів у різних частинах англійської мови...............

19

2.2. Класифікація суфіксів англійської мови за походженням.................

25

2.3. Суфікси латинського походження, як найпродуктивніші суфікси в утворенні неологізмів в англійській мові.....................................................

28

Висновок..........................................................................................................

32

Резюме..............................................................................................................

36

Список використаних джерел........................................................................

38


Вступ

Актуальність даного дослідження визначає недостатня вивченість процесів словотворення, що відбувається на сучасному етапі розвитку та необхідність вивчення найпродуктивніших суфіксів в англійській та українських мовах. На сучасному етапі просліджується новий поштовх до більш уважного і детального їх вивчення. Такими закономірностями зумовлена поява значної кількості робіт англійських та американських дослідників, що розробляють аспекти процесів словотвору.

Дане дослідження є актуальним тому, що Україна на порозі вступу до європейської спільноти і грамотне використання здобутих знань іноземних мов та рідної української мови зараз є найнеобхіднішим. Оскільки студент мислить на рідній мові, то тісний взаємозв’язок рідної та іноземної мов в процесі навчання відіграє виняткову роль.

Мова – це система довільно відтворюваних структурних знаків (звуків, морфем, слів, словосполучень, речень) і правил їх комбінування, що історично склалися на задоволення потреб спілкування й вираження всієї сукупності знань людей про навколишню дійсність.

Мова – явище суспільне. У суспільстві мова виконує ряд важливих функцій, без яких воно не може існувати й розвиватися.

Мова виникла разом з виникненням людського суспільства, вона функціонує і розвивається тільки в суспільстві. Поза суспільством немає мови, оскільки обов’язковою умовою існування і розвитку будь-якого людського колективу є постійний обмін думками. Разом із загибеллю певного народу гине і його мова.

Процес збагачення мови проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються в світі. Ось чому вивчення системи словотвору англійської мови, її компонентів, ступенів їх активності, продуктивності та варіативності є таким необхідним.

Предмет дослідження – лексеми в англійській мові та українській мові останніх десятиріч, а також найпродуктивніші суфікси латинського походження в англійській мові.

Об’єкт дослідження – процес використання суфіксів в різних частинах мови. Як дериваційні елементи, суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Не вживаючись незалежно, суфікс в англійській мові, проте, має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало до численних класифікацій суфіксів стосовно їх походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

Метою даної курсової роботи є дослідження найпродуктивніших словотворчих суфіксів української та англійської мов.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

виявити основні критерії виділення суфіксів у словах;

Назва: Найпродуктивніші суфікси
Дата публікації: 2006-03-30 (4602 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('Жж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\я" '+
for last - both dj - faxing personal - insurance car - latest news - furniture direct - soma
Page generation 0.187 seconds
Хостинг от uCoz