Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≤стор≥¤, теор≥¤ держави ≥ права > јнти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика в ”крањн≥


јнти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика в ”крањн≥

—тор≥нка: 1/5

ѕлан

ѕлан

¬ступ

1. —уть та завданн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ пол≥тики регулюванн¤ економ≥ки.

2. јнал≥з особливостей ≥нфл¤ц≥њ в ”крањн≥ за 2005 р≥к.

3. јнти≥нфл¤ц≥йне регулюванн¤ економ≥ки у 2006 роц≥.

¬исновки

—писок використаноњ л≥тератури


«м≥ст

¬ступ

1. —уть та завданн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ пол≥тики регулюванн¤ економ≥ки.

2. јнал≥з особливостей ≥нфл¤ц≥њ в ”крањн≥ за 2005 р≥к.

3. јнти≥нфл¤ц≥йне регулюванн¤ економ≥ки у 2006 роц≥.

¬исновки

—писок використаноњ л≥тератури


¬ступ

¬ажливим ≥ндикатором здоров'¤ економ≥ки с ≥нфл¤ц≥¤, ¤ка характеризуЇтьс¤ загальним п≥двищенн¤м ц≥н, зб≥льшенн¤м грошей та зниженн¤м њх куп≥вельноњ спроможност≥. ≤нфл¤ц≥¤ виникаЇ не стих≥йно, а внасл≥док б≥льш швидкого зростанн¤ випуску грошей проти виробництва товар≥в.

Ѕоротьба з некерованою ≥нфл¤ц≥Їю Ї одн≥Їю з головних проблем державного регулюванн¤, бо на њњ врахуванн≥ ірунтуЇтьс¤ вс¤ соц≥ально-економ≥чна, ф≥нансова ≥ банк≥вська пол≥тика. « метою стриманн¤ ≥нфл¤ц≥њ та зменшенн¤ њњ негативних насл≥дк≥в ур¤д зд≥йснюЇ анти≥нфл¤ц≥йну пол≥тику.

јнти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика Ц це комплекс в≥дпов≥дних заход≥в державного регулюванн¤ економ≥ки, спр¤мованих на боротьбу з ≥нфл¤ц≥Їю. ¬т≥ленн¤ в житт¤ такоњ пол≥тики вимагаЇ в≥д ур¤ду розробленн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ програми, ¤ка визначаЇ мету, задач≥ ≥ шл¤хи њњ реал≥зац≥њ, що залежить в≥д стад≥њ ≥нфл¤ц≥йного процесу, його ≥нтенсивност≥ та ≥нших фактор≥в. “ак, задач≥ боротьби з ≥нфл¤ц≥Їю або обмеженн¤ масштаб≥в ≥нфл¤ц≥йних насл≥дк≥в р≥зн≥ ≥ потребують прийн¤тт¤ неоднакових метод≥в регулюванн¤. ¬ажливою частиною розробленн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ програми Ї встановленн¤ к≥льк≥сних показник≥в, ¤к≥ визначають њњ к≥нцев≥ результати. ƒо таких належать ц≥нов≥ показники (темп ≥нфл¤ц≥њ, ≥ндекс споживчих ц≥н, ≥ндекси оптових ц≥н та ≥н.), динам≥ка грошовоњ маси в об≥гу, розм≥р ≥ динам≥ка державних видатк≥в тощо.

¬иб≥р конкретних шл¤х≥в анти≥нфл¤ц≥йноњ пол≥тики обумовлюютьс¤ впливом багатьох фактор≥в, у тому числ≥: характером ≥нфл¤ц≥йних процес≥в; загальногосподарською кон'юнктурою; особливост¤ми теоретичноњ бази економ≥чного розвитку крањни; пол≥тичними аспектами, оск≥льки треба визначити об'Їкт (сектори економ≥ки, верстви населенн¤), ¤кий нестиме головний т¤гар ≥нфл¤ц≥йних витрат. Ќезважаючи на багатофакторн≥сть ≥нфл¤ц≥њ, заведено, що напр¤ми њњ подоланн¤ мають бути адекватними фактором, що викликали цю ≥нфл¤ц≥ю. “ому анти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика здеб≥льшого охоплюЇ пол≥тику управл≥нн¤ факторами попиту ≥ пропозиц≥њ, а також факторами, ¤к≥ регулюють живильне середовище ≥нфл¤ц≥њ - сферу грошового об≥гу.
1. —уть та завданн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ пол≥тики регулюванн¤ економ≥ки.

¬ажливим ≥ндикатором здоров'¤ економ≥ки с ≥нфл¤ц≥¤, ¤ка характеризуЇтьс¤ загальним п≥двищенн¤м ц≥н, зб≥льшенн¤м грошей та зниженн¤м њх куп≥вельноњ спроможност≥. ≤нфл¤ц≥¤ виникаЇ не стих≥йно, а внасл≥док б≥льш швидкого зростанн¤ випуску грошей проти виробництва товар≥в.

≤нфл¤ц≥йн≥ процеси можуть виникати п≥д впливом таких фатор≥в:

грошових - ем≥с≥¤ паперових грошей, швидк≥сть њх обертанн¤, стан ф≥нансово-кредитноњ системи, в≥дношенн¤ нац≥ональноњ валюти до ≥нших валют;

виробничих (негрошових) - монопол≥зац≥¤ виробництва, в≥дсутн≥сть конкуренц≥њ, структурн≥ перекоси у матер≥альному виробництв≥ ≥ ц≥нов≥й пол≥тиц≥, витратний характер економ≥ки

√рошов≥ фактори формують ≥нфл¤ц≥ю попиту, ¤ка ви¤вл¤Їтьс¤ у перевищенн≥ виробничого ≥ споживчого попиту над пропозиц≥Їю. якщо зростанн¤ сукупного попиту не компенсуЇтьс¤ п≥двищенн¤м пропозиц≥њ, то це призводить до ≥нфл¤ц≥йного зростанн¤ ц≥н, ¤ке супроводжуЇтьс¤ зб≥льшенн¤м грошовоњ маси ѕереповненн¤ канал≥в об≥гу грошовою масою знец≥нюЇ грошову одиницю, що Ї найхарактерн≥шою ознакою ≥нфл¤ц≥њ попиту в класичному вигл¤д≥.

¬ умовах перех≥дноњ економ≥ки виникненн¤ ≥нфл¤ц≥йного попиту обумовлюЇтьс¤: надм≥рною ем≥с≥Їю грошей в гот≥вков≥й форм≥; деф≥цитом бюджету; невиваженою кредитною експанс≥Їю банк≥в, що веде до зростанн¤ грошей у безгот≥вков≥й форм≥; високим р≥внем непродуктивних державних витрат, зокрема надм≥рним ≥нвестуванн¤м важкоњ промисловост≥ ≥ в≥йськово-промислового комплексу.

¬ажливим фактором ≥нфл¤ц≥њ попиту Ї монетизац≥¤ деф≥циту п≥д ¤кою розум≥ють ф≥нансуванн¤ видатк≥в держави, ¤к≥ перевищують њњ поточн≥ доходи за рахунок зб≥льшенн¤ грошей в об≥гу.

¬иробнич≥ фактори викликають ≥нфл¤ц≥ю витрат, ¤ку ще називають ≥нфл¤ц≥Їю пропозиц≥њ. ’оча основою ц≥Їњ ≥нфл¤ц≥њ також Ї грош≥, але вони грають тут пасивну роль. √оловним њњ ≥мпульсом виступаЇ невпинне зб≥льшенн¤ витрат виробництва на одиницю продукц≥њ в результат≥ п≥двищенн¤ зароб≥тноњ плати, ц≥н на сировинн≥ ресурси та енергонос≥њ.

 ласичним прикладом ≥нфл¤ц≥њ витрат Ї сп≥раль Ђзарплата - ц≥ниї. якщо в економ≥ц≥ в≥дбуваЇтьс¤ загальне п≥двищенн¤ ц≥н, то це неминуче веде до пад≥нн¤ реальних доход≥в населенн¤. ƒл¤ збереженн¤ њхнього р≥вн¤ необх≥дно передус≥м зб≥льшувати зарплату, що призводить до зростанн¤ виробничих витрат. ”насл≥док цього п≥двищуЇтьс¤ соб≥варт≥сть продукц≥њ та падаЇ њњ прибутков≥сть. ” цьому раз≥ п≥дприЇмц≥, аби в≥дновити своњ попередн≥ позиц≥њ, п≥двищують ц≥ни на товари ≥ послуги. њх подорожчанн¤ знову потребуЇ подальшого перегл¤ду ставок плати в б≥к њх зб≥льшенн¤. Ќаведений приклад ≥нфл¤ц≥йноњ сп≥рал≥ Ђзарплата - ц≥ниї св≥дчить про взаЇмозв'¤зок фактор≥в ≥нфл¤ц≥њ попиту ≥ витрат. ѕ≥двищенн¤ зароб≥тноњ плати, з одного боку, спри¤Ї зростанню доход≥в населенн¤, що Ї фактором п≥двищенн¤ платоспроможного попиту, а з ≥ншого - зб≥льшуючи витрати виробництва, веде до п≥двищенн¤ ц≥н.

ƒо фактор≥в ≥нфл¤ц≥њ витрат належить також п≥двищенн¤ ставок оподаткуванн¤, що р≥внозначно зб≥льшенню витрат виробництва ≥ в≥дпов≥дному зростанню ц≥н.  р≥м того, висок≥ ставки податк≥в обмежують стимули до п≥двищенн¤ виробництва, що зменшуЇ пропозиц≥ю товар≥в ≥ в≥дносно зб≥льшуЇ грошову масу.

 р≥м внутр≥шн≥х фактор≥в, на ≥нфл¤ц≥ю впливають зовн≥шн≥: зростанн¤ ц≥н на ≥мпортн≥ товари, доларизац≥¤ економ≥ки, вивезенн¤ кап≥талу, стан плат≥жного балансу та зб≥льшенн¤ зовн≥шнього боргу.

¬ сучасних умовах ≥нфл¤ц≥¤ стала пост≥йним фактором економ≥чного житт¤, ≥ повна њњ л≥кв≥дац≥¤ практично неможлива. ѕо-перше, чим нижче темп ≥нфл¤ц≥њ, тим важче дос¤гти њњ подальшого зменшенн¤. ѕо-друге, досв≥д розвинених крањн доводить, що пом≥рна ≥ пор≥вн¤но стаб≥льна ≥нфл¤ц≥¤, ¤ку можна передбачити ≥ врахувати, ще не створюЇ великих проблем в економ≥ц≥. ¬она нав≥ть може стимулювати пожвавленн¤ виробництва та п≥двищенн¤ зайн¤тост≥. јле њњ неконтрольоване зростанн¤ спри¤Ї розвиту негативних процес≥в в економ≥чному орган≥зм≥, вражаючи виробництво, розпод≥л ≥ споживанн¤.

Ѕоротьба з некерованою ≥нфл¤ц≥Їю Ї одн≥Їю з головних проблем державного регулюванн¤, бо на њњ врахуванн≥ ірунтуЇтьс¤ вс¤ соц≥ально-економ≥чна, ф≥нансова ≥ банк≥вська пол≥тика. « метою стриманн¤ ≥нфл¤ц≥њ та зменшенн¤ њњ негативних насл≥дк≥в ур¤д зд≥йснюЇ анти≥нфл¤ц≥йну пол≥тику.

јнти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика Ц це комплекс в≥дпов≥дних заход≥в державного регулюванн¤ економ≥ки, спр¤мованих на боротьбу з ≥нфл¤ц≥Їю. ¬т≥ленн¤ в житт¤ такоњ пол≥тики вимагаЇ в≥д ур¤ду розробленн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ програми, ¤ка визначаЇ мету, задач≥ ≥ шл¤хи њњ реал≥зац≥њ, що залежить в≥д стад≥њ ≥нфл¤ц≥йного процесу, його ≥нтенсивност≥ та ≥нших фактор≥в. “ак, задач≥ боротьби з ≥нфл¤ц≥Їю або обмеженн¤ масштаб≥в ≥нфл¤ц≥йних насл≥дк≥в р≥зн≥ ≥ потребують прийн¤тт¤ неоднакових метод≥в регулюванн¤.

¬ажливою частиною розробленн¤ анти≥нфл¤ц≥йноњ програми Ї встановленн¤ к≥льк≥сних показник≥в, ¤к≥ визначають њњ к≥нцев≥ результати. ƒо таких належать ц≥нов≥ показники (темп ≥нфл¤ц≥њ, ≥ндекс споживчих ц≥н, ≥ндекси оптових ц≥н та ≥н.), динам≥ка грошовоњ маси в об≥гу, розм≥р ≥ динам≥ка державних видатк≥в тощо.

Ќазва: јнти≥нфл¤ц≥йна пол≥тика в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-03-30 (3928 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
cheap trick - jackpot party slot game - 649 canada jackpot lotto - cheap contact lens - тачка - car car - resource human
Page generation 0.884 seconds
Хостинг от uCoz