Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒ≥ловодство > ƒокументооб≥г


ƒокументооб≥г

—тор≥нка: 1/4

1

ƒокументооб≥г - рух документ≥в з орган≥зац≥њ з моменту њх отриманн¤ чи утворенн¤ до завершенн¤ виконанн¤ чи в≥дправки. ¬≥рна орган≥зац≥¤ документооб≥гу спри¤Ї оперативному проходженню документ≥в в апарат≥ управл≥нн¤, пропорц≥йному завантаженню п≥дрозд≥л≥в та посадових ос≥б, що показуЇ позитивний вплив на процес управл≥нн¤ в ц≥лому. ƒокументооб≥г на п≥дприЇмств≥ зд≥йснюЇтьс¤ у вигл¤д≥ поток≥в документ≥в, що циркулюють м≥ж пунктами обробки (кер≥вники установи та п≥дрозд≥л≥в, спец≥ал≥сти, службовц≥) та пунктами техн≥чноњ обробки самих документ≥в (експедиц≥¤, друкарське бюро та ≥н.). ¬имоги до поток≥в документ≥в: 1) рух документ≥в повинен бути пр¤моточним, тобто виключати непр¤м≥ маршрути; 2) принцип однократного перебуванн¤ документа в одному структурному п≥дрозд≥л≥ чи в одного виконувача. –≥зн≥ операц≥њ по обробц≥ документ≥в сл≥д виконувати паралельно, щоб скоротити час перебуванн¤ у сфер≥ д≥ловодства та п≥двищити оперативн≥сть виконанн¤. ѕри проектуванн≥ рац≥ональних документопоток≥в на п≥дприЇмств≥ складають схеми руху основних груп та вид≥в документ≥в. ÷е дозвол¤Ї встановити рац≥ональн≥ маршрути руху та етапи обробки документ≥в, ун≥ф≥кувати шл¤хи руху, пор¤док обробки р≥зних њх категор≥й. —хема документооб≥гу представлена на рис. 1 дл¤ п≥дприЇмства з обс¤гом документооб≥гу в≥д 25 до 100 тис. документ≥в на р≥к. д≥ловодства. —хеми розробл¤ютьс¤ дл¤ р≥зних категор≥й документ≥в (вх≥дних, вих≥дних, внутр≥шн≥х, наказ≥в по основн≥й д≥¤льност≥ , особовому складу3. ѕор¤док обробки та в≥дправленн¤ вих≥дноњ документац≥њ. ”с¤ вих≥дна кореспонденц≥¤ мусить обробл¤тис¤ та в≥дправл¤тис¤ централ≥зовано канцел¤р≥Їю п≥дприЇмства. як правило, вона в≥дправл¤Їтьс¤ у день одержанн¤ в≥д структурних п≥дрозд≥л≥в або наступного дн¤. ¬≥дправленн¤ або передача прац≥вникам п≥дприЇмства документ≥в без њх реЇстрац≥њ в канцел¤р≥њ неприпустима. ѕ≥д час прийманн¤ в≥д виконавц≥в вих≥дних документ≥в необх≥дно перев≥р¤ти: - правильн≥сть оформленн¤ документа, розм≥щенн¤ на ньому рекв≥зит≥в; - правильн≥сть зазначенн¤ адреси кореспондента; - на¤вн≥сть ус≥х необх≥дних п≥дпис≥в на документ≥ та додатках до нього; - на¤вн≥сть в≥д на коп≥¤х документ≥в, що залишаютьс¤ у справах; - на¤вн≥сть на документ≥ позначки про додатки; - в≥дпов≥дн≥сть к≥лькост≥ прим≥рник≥в к≥лькост≥ адресат≥в. ƒокументи, що надсилаютьс¤ водночас одному ≥ тому ж адресату, вкладаютьс¤ в один конверт. Ќа конверт≥ проставл¤ютьс¤ реЇстрац≥йн≥ номери вс≥х документ≥в, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в конверт≥. якщо ориг≥нал документа п≥дл¤гаЇ поверненню, то на верхньому пол≥ першоњ стор≥нки проставл¤Їтьс¤ штамп "ѕ≥дл¤гаЇ поверненню". ќриг≥нали наказ≥в, план≥в, протокол≥в тощо необх≥дно залишати в установах - авторах цих документ≥в. ѕ≥дрозд≥лам надсилаютьс¤ њх друг≥ прим≥рники. ƒокументи, ¤к≥ адресують пост≥йним кореспондентам, рекомендуЇтьс¤ в≥дправл¤ти у конвертах з адресою одержувача та в≥дправника, що виготовл¤ютьс¤ заздалег≥дь друкарським способом. ” випадку надсиланн¤ кореспонденц≥њ до ≥нших м≥ст, кр≥м найменуванн¤ установи посади та пр≥звища адресата, сл≥д зазначати точну поштову адресу (поштовий ≥ндекс, м≥сто, область, вулиц¤, номер будинку). ќбс¤г документооб≥гу - к≥льк≥сть вх≥дних, вих≥дних та внутр≥шн≥х документ≥в п≥дприЇмства за певний пер≥од часу

ѕор¤док обробки та в≥дправленн¤ вих≥дноњ документац≥њ. ”с¤ вих≥дна кореспонденц≥¤ мусить обробл¤тис¤ та в≥дправл¤тис¤ централ≥зовано канцел¤р≥Їю п≥дприЇмства. як правило, вона в≥дправл¤Їтьс¤ у день одержанн¤ в≥д структурних п≥дрозд≥л≥в або наступного дн¤. ¬≥дправленн¤ або передача прац≥вникам п≥дприЇмства документ≥в без њх реЇстрац≥њ в канцел¤р≥њ неприпустима. ѕ≥д час прийманн¤ в≥д виконавц≥в вих≥дних документ≥в необх≥дно перев≥р¤ти: - правильн≥сть оформленн¤ документа, розм≥щенн¤ на ньому рекв≥зит≥в; - правильн≥сть зазначенн¤ адреси кореспондента; - на¤вн≥сть ус≥х необх≥дних п≥дпис≥в на документ≥ та додатках до нього; - на¤вн≥сть в≥д на коп≥¤х документ≥в, що залишаютьс¤ у справах; - на¤вн≥сть на документ≥ позначки про додатки; - в≥дпов≥дн≥сть к≥лькост≥ прим≥рник≥в к≥лькост≥ адресат≥в. ƒокументи, що надсилаютьс¤ водночас одному ≥ тому ж адресату, вкладаютьс¤ в один конверт. Ќа конверт≥ проставл¤ютьс¤ реЇстрац≥йн≥ номери вс≥х документ≥в, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в конверт≥. якщо ориг≥нал документа п≥дл¤гаЇ поверненню, то на верхньому пол≥ першоњ стор≥нки проставл¤Їтьс¤ штамп "ѕ≥дл¤гаЇ поверненню". ќриг≥нали наказ≥в, план≥в, протокол≥в тощо необх≥дно залишати в установах - авторах цих документ≥в. ѕ≥дрозд≥лам надсилаютьс¤ њх друг≥ прим≥рники. ƒокументи, ¤к≥ адресують пост≥йним кореспондентам, рекомендуЇтьс¤ в≥дправл¤ти у конвертах з адресою одержувача та в≥дправника, що виготовл¤ютьс¤ заздалег≥дь друкарським способом. ” випадку надсиланн¤ кореспонденц≥њ до ≥нших м≥ст, кр≥м найменуванн¤ установи посади та пр≥звища адресата, сл≥д зазначати точну поштову адресу (поштовий ≥ндекс, м≥сто, область, вулиц¤, номер будинку.)

 ошторис-основний плановий документ дл¤ ф≥нансуванн¤ бюджетних установ , обчисленн¤ витрат на виробництво продукц≥њ , виконанн¤ роб≥т,наданн¤ послуг тощо.

Ћокальний кошторис

–емонт криш≥ кор≥вника Ѕерезень 2006 р.

є п/п

Ўифр ≥ є позиц≥њ нормативу

Ќайменуванн¤ роб≥т ≥ витрат

ќд.вим≥ру

 ≥лк≥сть

¬арт≥сть од. грн..,

«агальна варт≥сть

Ќакл. витр

¬итрати прац≥ люд. √од.

¬сього

«/п

≈кспл. ћашин

¬сього

«/п

≈кспл. ћашин

Ќа од.

–об≥т.буд≥в

“их що обсл маш

Ќа од.

Ќа од.

¬ т.ч з/п

¬ т.ч з/п

¬сього

¬сього

¬сього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

8-2-4

–озбиранн¤ покритт¤ ≥з ш≥фера

100м2

17,4

96,11

90,86

5,25

1672,31

15,80

91,35

13,15

45,43

0,86

2,08

36,19

228,81

2

8-6-3

–емонт та часткова зам≥на крокв та решетуванн¤

100м2

6,78

528,21

516,97

11,24

3581,26

3505,06

76,21

68,07

237,14

2,54

5,74

38,92

461,51

3

19-9-1

“епло≥зол¤ц≥¤ кровл≥

100м2

5,52

567,48

240,40

227,08

3132,49

1327,07

1805,48

39,10

101,01

36,67

80,03

441,77

215,83

4

8-24-1

”лаштуванн¤ покритт¤ з оц. проф≥лю

100м2

19,34

173,37

172,22

1,15

3352,98

3330,73

22,24

22,50

79

0,24

0,54

10,44

435,15

5

6-1-1

ƒемонтаж в≥конних рам

100м2

0,72

413,04

333,52

79,05

297,39

240,13

56,92

47,91

159,58

5,12

21,45

15,44

34,50

–азом

12036

9984

2052

1375,75

543

ѕр¤м≥ витрати

12036

«ароб≥тна плата

9984

543

Ќарахуванн¤ на з/п 38,16%

3810

207

ћашини ≥ механ≥зми

2052

Ќакладн≥ витрати

2077

јдм≥н витрати

440

ћатер≥али

16691

–азом

35261

ѕланов≥ накопиченн¤ 5%

1763

1234

Ќазва: ƒокументооб≥г
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-03-30 (3132 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
cheap flight - cheap fioricet - benefits in - cheap cheap - tattoo - route planner -
Page generation 0.440 seconds
Хостинг от uCoz