Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒержавне регулюванн¤ > јдм≥н≥стративн≥ методи нетарифного регулюванн¤


јдм≥н≥стративн≥ методи нетарифного регулюванн¤

—тор≥нка: 1/2

¬ступ

«араз не ≥снуЇ жодного ур¤ду в св≥т≥, ¤кий би не регулював св≥й внутр≥шн≥й ринок засобами тарифного ≥ нетарифного регулюванн¤.  оли ”крањна вступила до переговорного процесу приЇднанн¤ до √ј““/—ќ“, вона вз¤ла на себе зобов'¤занн¤ не зб≥льшувати тарифи. “од≥ треба розривати цей мандат ≥ знову починати новий раунд переговор≥в з новим мандатом? “од≥ можна зб≥льшити тариф, наприклад, до 70 %, а пот≥м його знизити до 10 %. ѕроте, коли ми вже вз¤ли в середньому 10 %, то вир≥шувати питанн¤ тарифними засобами дуже важко. ” зв'¤зку з тим, що нетарифне регулюванн¤ в св≥т≥ зараз набираЇ особливих переваг, важко засобами угод ”ругвайського раунду протисто¤ти нетарифному регулюванню з боку промислово розвинених держав, а саме ≥ндустр≥альн≥ держави використовують дуже широко нетарифне регулюванн¤.

«овн≥шньоеконом≥чна д≥¤льн≥сть держави повинна бути спр¤мована на стимулюванн¤ експорту своЇњ продукц≥њ, а не на спри¤нн¤ ≥мпорту готовоњ продукц≥њ, ¤к це, на жаль, певною м≥рою в≥дбуваЇтьс¤ сьогодн≥ в ”крањн≥. —тимулювати експорт мають в першу чергу податкова ≥ кредитна пол≥тика держави через в≥дпов≥дне субсидуванн¤ експорту, реструктуризац≥ю заборгованост≥, а також створенн¤ умов дл¤ добросов≥сноњ конкуренц≥њ. Ќатом≥сть, в ”крањн≥ податкова ≥ кредитна пол≥тика фактично створюють перешкоди дл¤ експорту. ƒержава надаЇ гарант≥њ дл¤ товарних кредит≥в, стимулюючи ≥мпорт ≥ зб≥льшуючи державний борг на 2,3 млрд долар≥в.

1. “арифне регулюванн¤ ≥мпорту с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

¬в≥зн≥ (≥мпортн≥) мита на товари, визначен≥ у статт≥ 6 цього «акону, встановлюютьс¤ та зм≥нюютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни.

ѕовн≥ ставки вв≥зного (≥мпортного) мита на товари першоњ та другоњ груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ (кр≥м п≥дакцизних) встановлюютьс¤ у подв≥йному розм≥р≥ до розм≥ру п≥льгових ставок вв≥зного (≥мпортного) мита, визначених у статт≥ 6 цього «акону.

ѕовн≥ ставки вв≥зного (≥мпортного) мита на товари третьоњ двадц¤ть четвертоњ груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, а також на п≥дакцизн≥ товари встановлюютьс¤ на р≥вн≥ п≥льгових ставок.

ѕри ввезенн≥ товар≥в, зазначених у статт≥ 6 цього «акону, не дозвол¤ютьс¤:

в≥дстроченн¤ сплати мита та податку на додану варт≥сть;

зв≥льненн¤ в≥д сплати вв≥зного (≥мпортного) мита ф≥зичних або юридичних ос≥б, ¤к≥ мають п≥льги ≥з сплати вв≥зного мита зг≥дно з ≥ншими законодавчими актами ”крањни.

2. —езонн≥ мита на ввезенн¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

—езонн≥ вв≥зн≥ (≥мпортн≥) мита запроваджуютьс¤ щор≥чно у подв≥йному розм≥р≥ до розм≥ру п≥льгових ставок вв≥зного (≥мпортного) мита на с≥льськогосподарську продукц≥ю груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, визначених у частин≥ п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, прот¤гом строку збиранн¤ ≥ закладенн¤ на збер≥ганн¤ аналог≥чноњ продукц≥њ украњнського виробництва.

—езонн≥ мита вважаютьс¤ вин¤тком з преференц≥йних або п≥льгових режим≥в, у тому числ≥ з угод про в≥льну торг≥влю, митн≥ союзи, виробничу кооперац≥ю та ≥нших под≥бних м≥жнародних угод, ¤кщо це передбачено такими угодами. —езонн≥ мита прот¤гом часу њх д≥њ зам≥щують вв≥зн≥ (≥мпортн≥) мита, встановлен≥ статтею 6 цього «акону.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлюЇ терм≥ни д≥њ сезонних мит на с≥льськогосподарську продукц≥ю та оприлюднюЇ своЇ р≥шенн¤ за 45 дн≥в до дн¤ њх запровадженн¤.

—езонн≥ мита встановлюютьс¤ на строк, що не може бути меншим 60 та б≥льшим 120 посл≥довних календарних дн≥в.

—езонн≥ мита встановлюютьс¤ стосовно товар≥в, ¤к≥ п≥дпадають п≥д визначенн¤ таких код≥в “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥: 07.01 - 07.08, 08.06.10, 08.07.10, 08.08.10, 08.08.20, 08.09.10000, 08.09.20, 10.01 - 10.05, 10.08, 12.06 - 12.08, 12.10, 12.12.91, 12.12.92, 12.13, 12.14 та при цьому оподатковуютьс¤ за п≥льговою ставкою, ¤ка дор≥внюЇ або перевищуЇ 30 в≥дсотк≥в зг≥дно з статтею 6 цього «акону.

3. Ќетарифне регулюванн¤ ≥мпорту продукц≥њ тваринництва

« метою п≥дтриманн¤ конкурентоспроможност≥ в≥тчизн¤них виробник≥в продукц≥њ тваринництва  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлюЇ щор≥чн≥ квоти (к≥льк≥сн≥ обмеженн¤) на ввезенн¤ продукц≥њ, що п≥дпадаЇ п≥д визначенн¤ першоњ та другоњ груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ (коди: 01.02, кр≥м 01.02 10000, 01.03, кр≥м 01.03 10000, 01.05, кр≥м 01.05 11000, 01.06 00, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 00000, 02.06, 02.07, кр≥м 02.07 39130, 02.07 39230, 02.07 41510, 02.07 39130, 02.07 39230, 02.07 41510, 02.08, 02.09 00, 02.10) та оподатковуЇтьс¤ вв≥зним митом за п≥льговою ставкою, ¤ка дор≥внюЇ або перевищуЇ 30 в≥дсотк≥в зг≥дно ≥з статтею 6 цього «акону.

 воти у поточному роц≥ д≥ють до дн¤ проведенн¤ аукц≥ону з њх продажу на наступний р≥к та поширюютьс¤ на ≥мпортн≥ поставки продукц≥њ тваринництва з ус≥х крањн. ѕри цьому с≥льськогосподарська продукц≥¤, що п≥дл¤гаЇ квотуванню, не зв≥льн¤Їтьс¤ в≥д обкладенн¤ вв≥зним (≥мпортним) митом.

ќбс¤г квоти стосовно окремого виду (типу, сорту) продукц≥њ тваринництва не може перевищувати 10 в≥дсотк≥в в≥д обс¤гу виробництва аналог≥чноњ продукц≥њ в ”крањн≥ року, що передуЇ поточному.  онкретний обс¤г квоти в межах зазначених 10 в≥дсотк≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до обс¤г≥в в≥тчизн¤ного виробництва окремого виду продукц≥њ тваринництва та обс¤г≥в њњ споживанн¤ (включаючи ≥мпортовану) у роц≥, що передуЇ поточному.

 воти вважаютьс¤ вин¤тком з преференц≥йних або п≥льгових режим≥в, у тому числ≥ з угод про в≥льну торг≥влю, митн≥ союзи, виробничу кооперац≥ю та ≥нших под≥бних м≥жнародних угод, ¤кщо це передбачено такими угодами.

ўор≥чн≥ квоти на ввезенн¤ ≥мпортноњ продукц≥њ тваринництва реал≥зуютьс¤ за кошти на аукц≥онах, ¤к≥ провод¤тьс¤ ћ≥н≥стерством с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни прот¤гом 60 календарних дн≥в з дн¤ оприлюдненн¤ статистичних даних щодо фактичних обс¤г≥в в≥тчизн¤ного виробництва продукц≥њ тваринництва та обс¤г≥в њњ споживанн¤ (включаючи ≥мпортовану) у роц≥, що передуЇ поточному.  воти, що залишаютьс¤ нереал≥зованими прот¤гом зазначеного строку, подальш≥й реал≥зац≥њ або використанню не п≥дл¤гають. «а проведенн¤ аукц≥ону з покупц≥в ≥мпортних квот ст¤гуЇтьс¤ державне мито у розм≥р≥, передбаченому законодавством. ƒоходи, отриман≥ в≥д продажу квот, зараховуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

≤нформац≥¤ щодо дати запровадженн¤ та розм≥ру квот на продукц≥ю тваринництва, а також в≥домост≥ щодо проведенн¤ аукц≥он≥в з продажу таких квот оприлюднюютьс¤ в оф≥ц≥йних пер≥одичних виданн¤х ¬ерховноњ –ади ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни не п≥зн≥ше н≥ж за 30 календарних дн≥в до дн¤ проведенн¤ в≥дпов≥дного аукц≥ону.

 вота вважаЇтьс¤ реал≥зованою т≥льки п≥сл¤ повноњ сплати њњ вартост≥ особою, що виграла аукц≥он.

ѕодальший перепродаж квот не дозвол¤Їтьс¤, при цьому вантажоодержувачем ≥мпортноњ продукц≥њ, що п≥дл¤гаЇ квотуванню, може бути виключно особа, ¤ка виграла аукц≥он.

 воти встановлюютьс¤ на ввезенн¤ кожного виду продукц≥њ окремоњ чотиризначноњ товарноњ позиц≥њ груп першоњ та другоњ, зг≥дно з “оварною номенклатурою зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, ≥ п≥дрозд≥л¤ютьс¤ на лоти, кожний з ¤ких маЇ становити один в≥дсоток в≥д загального обс¤гу квоти на таку товарну позиц≥ю.

ƒл¤ проведенн¤ аукц≥ону ћ≥н≥стерство с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни створюЇ з числа своњх прац≥вник≥в, ¤к≥ мають статус державних службовц≥в, аукц≥онну ком≥с≥ю, що д≥Ї в≥д ≥мен≥ та за дорученн¤м зазначеного ћ≥н≥стерства.

”часть в аукц≥онах з продажу квот може вз¤ти будь-¤ка особа, що подала аукц≥онн≥й ком≥с≥њ за¤вку про свою участь за формою, встановленою ћ≥н≥стерством с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни, внесла реЇстрац≥йну плату та заставний внесок у сумах, що визначаютьс¤ ћ≥н≥стерством с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни. ¬становленн¤ додаткових вимог до учасник≥в аукц≥он≥в з продажу квот, обмеженн¤ њх к≥лькост≥ або в≥дмова у допуску њх до участ≥ в аукц≥он≥ за ≥ншими причинами не дозвол¤Їтьс¤.

–еЇстрац≥йна плата встановлюЇтьс¤ на р≥вн≥, достатньому дл¤ покритт¤ витрат ћ≥н≥стерства с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни з орган≥зац≥њ та проведенн¤ аукц≥ону в розрахунку на одного учасника. –еЇстрац≥йна плата не п≥дл¤гаЇ поверненню учасникам аукц≥ону або врахуванню у ц≥н≥ продажу квоти.

«аставний внесок п≥дл¤гаЇ поверненню учасникам, ¤к≥ не перемогли в аукц≥онних торгах, або враховуЇтьс¤ при зменшенн≥ суми вартост≥ придбаноњ квоти дл¤ переможц≥в аукц≥онних торг≥в. «аставний внесок не повертаЇтьс¤ переможцю аукц≥онних торг≥в, ¤кий прот¤гом п'¤ти робочих дн≥в, наступних за днем проведенн¤ аукц≥онних торг≥в, не сплачуЇ повну варт≥сть придбаноњ квоти. ѕри цьому сума заставного внеску такого учасника спр¤мовуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

« урахуванн¤м положень ц≥Їњ статт≥  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлюЇ пор¤док проведенн¤ аукц≥он≥в з продажу квот на ввезенн¤ продукц≥њ тваринництва на територ≥ю ”крањни та оприлюднюЇ його.

—пори м≥ж покупц¤ми вв≥зних квот та ћ≥н≥стерством с≥льського господарства ≥ продовольства ”крањни вир≥шуютьс¤ в судовому пор¤дку.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни подаЇ ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни до 1 березн¤ чергового року письмовий зв≥т про виконанн¤ вимог ц≥Їњ статт≥ стосовно продажу квот на поточний р≥к.

4. —ертиф≥кац≥¤ та контроль за ввезенн¤м ≥мпортноњ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ

—≥льськогосподарська продукц≥¤, ¤ка ввозитьс¤ на митну територ≥ю ”крањни, п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й сертиф≥кац≥њ, сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чному, рад≥олог≥чному, а в раз≥ ввезенн¤ об'Їкт≥в державного ветеринарно-сан≥тарного контролю та нагл¤ду - товар≥в першоњ-п'¤тоњ, сьомоњ, дес¤тоњ, дванадц¤тоњ, чотирнадц¤тоњ-ш≥стнадц¤тоњ, дев'¤тнадц¤тоњ, двадц¤ть першоњ, двадц¤ть третьоњ груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ - ветеринарному контролю. ѕри цьому ≥ноземн≥ сертиф≥кати берутьс¤ до уваги виключно у випадках, коли взаЇмне визнанн¤ таких сертиф≥кат≥в передбачено нормами в≥дпов≥дних м≥жнародних договор≥в. ѕ≥дставою дл¤ перевезенн¤ через митний кордон ”крањни продукц≥њ першоњ - двадц¤ть четвертоњ груп “оварноњ номенклатури зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ Ї сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥, виданий уповноваженим зг≥дно з чинним законодавством органом, або св≥доцтво про визнанн¤ ≥ноземного сертиф≥ката.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може тимчасово обмежувати ввезенн¤ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ з крањн, де був оголошений або стосовно ¤ких був оголошений ”крањною або ≥ншими крањнами карантин. –≥шенн¤ щодо зазначеного обмеженн¤ маЇ бути оприлюдненим.

12

Ќазва: јдм≥н≥стративн≥ методи нетарифного регулюванн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-28 (2052 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
favor cheap - travel zip - orlistat - debt low - between difference - loan credit -
-->
Page generation 0.150 seconds
Хостинг от uCoz