Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒержавне регулюванн¤ > ¬идатки бюджету


¬идатки бюджету

—тор≥нка: 1/2

¬ажливим показником, що характеризуЇ д≥¤льн≥сть держави в умовах ринковоњ економ≥ки, Ї так звана державна квота Ч питома вага сукупних витрат держави у ¬¬ѕ.

Ќа сьогодн≥ найб≥льшу питому вагу в бюджетах демократичних крањн мають видатки на соц≥альн≥ потреби.

—оц≥альний сектор включаЇ в себе пол≥тику та програ≠ми в таких сферах, ¤к зайн¤т≥сть ≥ безроб≥тт¤, п≥дтриманн¤ достатнього жит≠тЇвого р≥вн¤ населенн¤, охорона здоров'¤, осв≥та й навчанн¤. Ќа стан соц≥альноњ сфери впливають загальна ситуац≥¤ у крањн≥, р≥вень податкових надходжень, зм≥ни в доходах населенн¤, зм≥ни в його структур≥ й р≥вн≥ б≥дност≥, традиц≥њ.

¬ ”крањн≥ д≥¤льн≥сть держави в соц≥альн≥й сфер≥ маЇ надзвичайно важли≠ве значенн¤ дл¤ житт¤ сусп≥льства. ÷е зумовлено р≥зким пад≥нн¤м дохо≠д≥в переважноњ б≥льшост≥ населенн¤ при переход≥ до ринковоњ економ≥ки.

¬ останн≥ роки маЇ м≥сце тенденц≥¤ до зниженн¤ рол≥ держави в розпод≥льчих ≥ перерозпод≥льних процесах. „астка видатк≥в зведеного бюджету ”крањни у ¬¬ѕ у пер≥од ≥з 1995 по 1999 р≥к поступово зменшувалас¤ з 44,6% до 27,3% .¬ цей пер≥од видатки на соц≥ально-культурну сферу пост≥йно коливалис¤ у межах в≥д 10,6% ¬¬ѕ до 17,6%, при цьому з 1997 року по 1999-й нам≥тилас¤ тенденц≥¤ до зниженн¤. «а цей пер≥од вони зменшилис¤ з 17,1% ¬¬ѕ до 10,6%, тобто на 6,5% ¬¬ѕ, при зменшенн≥ реального ¬¬ѕ за цей же пер≥од на 5,2% пор≥вн¤но з 1996 роком. „астка таких видатк≥в у структур≥ витрат зведеного бюджету ”крањни коливаЇтьс¤ у межах в≥д 47,5% до 38,6%.

«ауважмо, що б≥льша њх частина ф≥нансувалас¤ з м≥сцевих бюджет≥в. ÷ей показник за пер≥од ≥з 1995 по 1999 роки становить у середньому 74,4%. “аке розмежуванн¤ видатк≥в Ї досить розумним ≥ виправданим, оск≥льки м≥сцев≥ органи влади краще розум≥ютьс¤ на проблемах п≥дконтрольноњ њм територ≥њ.

¬идатки на соц≥ально-культурн≥ заходи ≥ науку , у пер≥од з 1995 по 1999р. зменшувалис¤ на 6,2% ¬¬ѕ. Ќа зростанн¤ частки видатк≥в на соц≥ально-культурн≥ заходи у загальн≥й сум≥ видатк≥в у 1997 роц≥ вплинуло виключенн¤ з бюджету видатк≥в ѕенс≥йно≠го фонду.

” структур≥ видатк≥в на соц≥ально-культурн≥ заходи пров≥дне м≥сце пос≥да≠ють видатки на осв≥ту, охорону здоров'¤ й соц≥альний захист населенн¤. Ќай≠б≥льшу питому вагу серед них мають видатки на соц≥альний захист населенн¤. ” середньому в пер≥од ≤з 1995 по 1999 роки на них припадало 33,3%, що в≥дпов≥даЇ 4,9% ¬¬ѕ. ƒруге м≥сце пос≥дають видатки на осв≥ту. ¬ цю галузь за досл≥джуван≥ роки в середньому спр¤мовувалос¤ 32,9% бюджетного ф≥нансуванн¤ соц≥ально-куль≠турних заход≥в, ви≠датки на осв≥ту зросли з 34,9% (1998 р≥к) до 35,1% (1999 р≥к).

¬идатки на охорону здоров'¤ мають трохи ≥ншу динам≥ку. —ередн≥й р≥вень њх ф≥нансуванн¤ у пер≥од ≥з 1995 по 1999 роки становив 11,7% в≥д загальноњ суми видатк≥в зведеного бюджету ”крањни за ц≥ пер≥оди.

ѕроведемо пор≥вн¤льну характеристику видатк≥в ƒержавного бюджету украњни за 2000-2001р. та запланованими видатками за 2002р.

¬идатки ƒержавного бюджету ”крањни за 2001 р≥к за оперативними даними проф≥нансован≥ на 39218,3 млн. грн., що на 3685,7 млн. грн., або на 10,4 в≥дсотка перевищуЇ в≥дпов≥дний показник2000 року, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 29032,9 млн. грн., що на1285,2 млн. грн., або на 4,6 в≥дсотка б≥льше в≥дпов≥дного показника2000 року, видатки спец≥ального фонду - 10185,4 млн. грн., що на 2400,5 млн. грн., або на 30,8 в≥дсотка б≥льше в≥дпов≥дного показника2000 року, а видатки ƒержавного бюджету ”крањни за 2002 р. запланован≥ в розм≥р≥ 49573,5млн. грн., в тому числ≥ видатки загального фонду 39788,4млн. грн., видатки спец≥ального фонду - 9785,1млн.грн. –≥вень виконанн¤ видатк≥в державного бюджету до р≥чного плану за 2001 р≥к зменшивс¤ пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року з 98 до 84,4 в≥дсотка. –≥вень виконанн¤ видатк≥в загального фонду державного бюджету становив 89,1 в≥дсотка р≥чного плану проти 94 в≥дсотк≥в за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ видатк≥в спец≥ального фонду державного бюджету становив 73,4 в≥дсотка р≥чного плану проти 115,3 в≥дсотка за попередн≥й р≥к.

¬идатки на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ за 2001 р≥к проф≥нансован≥ на 3895,4 млн. грн. ≥ зб≥льшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 197 млн. грн., або на 5,3 в≥дсотка, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 2691,9 млн. грн., що на 981,8 млн. грн., або на 26,7 в≥дсотка менше в≥дпов≥дного показника 2000 року , а заплановано на 2002р. витратити на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ 2656,4млн.грн., в тому числ≥ 1001,1млн. грн. загального фонду, що менше за попередн≥й р≥к.

–≥вень виконанн¤ видатк≥в на соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤ до р≥чного плану становив 93,1 в≥дсотка проти 98,1 в≥дсотка за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ загального фонду цих видатк≥в становив 93,4 в≥дсотка р≥чного плану проти 97,4 в≥дсотка за 2000 р≥к.

¬идатки на осв≥ту за зв≥тний пер≥од проф≥нансован≥ на 3375,9 млн. грн. ≥ зб≥льшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 624,9 млн. грн., або на 22,7 в≥дсотка, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 1948,5 млн. грн., що на 481,4 млн. грн., або на 32,8 в≥дсотка б≥льше в≥дпов≥дного показника 2000 року., а запланован≥ видатки на осв≥ту за 2002 становитимуть 3544,1млн.грн, в тому числ≥ 2242,1млн. грн. становитиме загальний фонд .

–≥вень виконанн¤ видатк≥в на осв≥ту до р≥чного плану становив 84,6 в≥дсотка проти 94,5 в≥дсотка за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ видатк≥в загального фонду становив 92,2 в≥дсотка р≥чного плану проти 97,3 в≥дсотка за 2000 р≥к.

¬идатки на охорону здоровТ¤ за 2001 р≥к проф≥нансован≥ на 1039,1 млн. грн. ≥ зб≥льшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 316,8 млн. грн., або на 43,9 в≥дсотка, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 779,9 млн. грн., що на 217 млн. грн., або на 38,5 в≥дсотка б≥льше в≥дпов≥дного показника 2000 року, а запланован≥ видатки на охорону за 2002р. становитимуть 1897млн. грн. втому числ≥ видатки загального фонду становитимуть 1415,7 млн. грн.

–≥вень виконанн¤ видатк≥в на охорону здоров'¤ до р≥чного плану становив 75,2 в≥дсотка проти 91,9 в≥дсотка за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ загального фонду цих видатк≥в становив 74,8 в≥дсотка р≥чного плану проти 93,9 в≥дсотка за попередн≥й р≥к.

¬идатки державного бюджету на промислов≥сть та енергетику за зв≥тний пер≥од проф≥нансован≥ на 2466,1 млн. грн. ≥ зб≥льшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 198,5 млн. грн., або на 8,8 в≥дсотка, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 2209 млн. грн., що на 240,3 млн. грн., або на 12,2 в≥дсотка б≥льше в≥дпов≥дного показника 2000 року, а видатки на промислов≥сть та енергетику заплановано на 2002 р. 2656.7млн. грн., втому числ≥ 2999,7 - загальний фонд. –≥вень виконанн¤ видатк≥в на промислов≥сть та енергетику до р≥чного плану становив 91,3 в≥дсотка проти 99,5 в≥дсотка за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ загального фонду цих видатк≥в становив 94,7 в≥дсотка р≥чного плану проти 99,6 в≥дсотка за попередн≥й р≥к; видатки державного бюджету на паливно-енергетичний комплекс проф≥нансован≥ на 95,5 в≥дсотка р≥чного плану, в тому числ≥ видатки на державну п≥дтримку вугледобувних п≥дприЇмств - на 96,7 в≥дсотка р≥чного плану, та видатки, пов'¤зан≥ з реструктуризац≥Їю вуг≥льноњ промисловост≥ - на 94,7 в≥дсотка р≥чного плану.

¬идатки на заходи, пов'¤зан≥ з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та соц≥альним захистом населенн¤ за зв≥тний пер≥од проф≥нансован≥ на 1794,9 млн. грн. , ≥ зменшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 15,7 млн. грн., або на 0,9 в≥дсотка, в тому числ≥ видатки загального фонду становили 1790,7 млн. грн., що на 18,9 млн. грн., або на 1,1 в≥дсотка менше в≥дпов≥дного показника 2000 року. а запланован≥ видатки за 2002р. на заходи , пов'¤зан≥ з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та соц≥альним захистом населенн¤ становл¤ть 2304,7млн.грн., втому числ≥ загальний фонд - 2299,9млн.грн.

–≥вень виконанн¤ видатк≥в на заходи, пов'¤зан≥ з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та соц≥альним захистом населенн¤ до р≥чного плану становив 97,3 в≥дсотка проти 99,9 в≥дсотка за 2000 р≥к. –≥вень виконанн¤ загального фонду цих видатк≥в становив 97,1 в≥дсотка р≥чного плану проти 99,8 в≥дсотка за 2000 р≥к.,

¬идатки на покритт¤ заборгованостей, що виникли у попередн≥ роки по зароб≥тн≥й плат≥ прац≥вник≥в бюджетних установ за 2001 р≥к становили 567,2 млн. грн., або 98,2 в≥дсотка р≥чного плану. ” 2000 роц≥ на ц≥ видатки було спр¤мовано 157,3 млн . грн., або 98,8 в≥дсотка р≥чного плану.

ћ≥жбюджетн≥ трансферти (кошти, що передаютьс¤ з державного бюджету до ≥нших бюджет≥в) за 2001 р≥к проф≥нансован≥ на 7181,4 млн. грн., ≥ зб≥льшились пор≥вн¤но з в≥дпов≥дним показником 2000 року на 2803,4 млн. грн., або на 64 в≥дсотка. –≥вень виконанн¤ цих видатк≥в до р≥чного плану становив 89,9 в≥дсотка проти 106,8 в≥дсотка за 2000 р≥к;

в тому числ≥ дотац≥њ , що передаютьс¤ з державного бюджету до ≥нших бюджет≥в, становили 4229 млн. грн., або 105,3 в≥дсотка р≥чного плану; за 2000 р≥к вони склали 4126,5 млн. грн., або 103,3 в≥дсотка р≥чного плану.

Ќайвищий р≥вень виконанн¤ до р≥чного плану у 2001 роц≥ мали видатки за такими функц≥¤ми:

дотац≥њ-м≥сцевим бюджетам Ч 105,3 в≥дсотка;

ц≥льов≥ фонди - 97,7 в≥дсотка;

заходи, пов'¤зан≥ з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та соц≥альним захистом населенн¤ - 97,3 в≥дсотка;

правоохоронна д≥¤льн≥сть ≥ забезпеченн¤ безпеки держави -

95,5 в≥дсотка;

ф≥зична культура ≥ спорт - 93,4 в≥дсотка,

Ќайнищий р≥вень виконанн¤ до р≥чного плану у 2000 р. мали видатки за наступними функц≥¤ми:

12

Ќазва: ¬идатки бюджету
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-28 (2553 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
travel discount - offer airline - unsecured bill consolidation loans - compute car - programs - discount furniture - cheap
-->-->
Page generation 0.251 seconds
Хостинг от uCoz