Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒержавне регулюванн¤ > √оловн≥ завданн¤, функц≥њ та права державноњ податковоњ служби ”крањни


√оловн≥ завданн¤, функц≥њ та права державноњ податковоњ служби ”крањни

—тор≥нка: 1/4

—истема управл≥нн¤ оподатковуванн¤м в ”крањн≥ ¤вл¤Ї собою Їдину централ≥зовану систему, побудовану за принципом багатор≥вневоњ ≥Їрарх≥чноњ орган≥зац≥њ.  ожний р≥вень маЇ своњ функц≥њ ≥ специф≥ку.

—татус ƒержавноњ податковоњ служби в ”крањн≥, њњ функц≥њ ≥ правов≥ основи д≥¤льност≥ регулюютьс¤ «аконом ”крањни Ђѕ–ќ ƒержавну податкову службу в ”крањн≥ї ≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро забезпеченн¤ д≥¤льност≥ ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањниї.

√оловними задачами ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни Ї:

1. «д≥йсненн¤ контролю за дотриманн¤м податкового законодавства, правильн≥стю начисленн¤ податк≥в, повнотою ≥ своЇчасн≥стю внесенн¤ у в≥дпов≥дн≥ бюджети податк≥в, збор≥в ≥ ≥нших обов'¤зкових платеж≥в, установлених законодавством.

2. ѕрийн¤тт¤ р≥шень щодо застосуванн¤ ф≥нансових санкц≥й ≥ накладенн¤ адм≥н≥стративних штраф≥в на порушник≥в податкового законодавства ≥ забезпеченн¤ њхн≥й ст¤гненн¤. «ахист ≥нтерес≥в держави в судових органах у питанн¤х, пов'¤заних ≥з сплатою податк≥в, збор≥в ≥ ≥нших обов'¤зкових платеж≥в.

3. ѕрийн¤тт¤ нормативних ≥ методичних документ≥в ≥з питань оподатковуванн¤, бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥ дл¤ виконанн¤ в≥дпов≥дних законодавчих акт≥в.

ƒержавна податкова адм≥н≥страц≥¤ ”крањни виконуЇ так≥ функц≥њ:

1. ѕроводить безпосередньо й орган≥зуЇ роботи державних податкових адм≥н≥страц≥й, пов'¤заних ≥з:

зд≥йсненн¤м контролю за виконанн¤м законодавства про податки, ≥нших платежах у бюджети ≥ внесках у державн≥ ц≥льов≥ фонди, законност≥ валютних операц≥й, пор¤дку розрахунк≥в ≥з споживачами з використанн¤м контрольно-касових апарат≥в ≥ товарно-касових книг, л≥м≥т≥в гот≥вки в касах ≥ за њхн≥м використанн¤м дл¤ розрахунк≥в за товари, роботи, послуги; проведенн¤м усеб≥чних перев≥рок, факт≥в прихованн¤, заниженн¤ сум податк≥в ≥ ≥нших платеж≥в; ви¤вленн¤м, урахуванн¤м, оц≥нкою ≥ реал≥зац≥Їю конф≥скованого, безгосподарсьго майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави, ≥ ц≥нностей; проведенн¤м перев≥рок правильност≥ утриманн¤ ≥ збереженн¤ засоб≥в, отриманих в оплату державного збору, а також у випадку зд≥йсненн¤ виконкомами с≥льських ≥ селищних рад касових операц≥й ≥з прийн¤тт¤м в≥д населенн¤ засоб≥в на оплату податкових платеж≥в.

2. –озробл¤Ї ≥ видаЇ ≥нструктивн≥ ≥ методичн≥ документи про пор¤док використанн¤ законодавчих акт≥в про податки, ≥нших платежах у бюджети, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди.

3. ѕ≥дтверджуЇ форми податкових розрахунк≥в, зв≥т≥в, декларац≥й ≥ ≥нших документ≥в, пов'¤заних ≥з розрахунком ≥ виплатою податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджет, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди, а також форми зв≥т≥в про проведену державними податковими адм≥н≥страц≥¤ми¤ми робот≥.

4. –оз'¤сн¤Ї за допомогою засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ пор¤док використанн¤ законодавчих ≥ ≥нших нормативно-правових акт≥в про податки, ≥нших платежах у бюджети, про внески в державн≥ ц≥льов≥ фонди й орган≥зовуЇ проведенн¤ ц≥Їњ роботи державними податковими адм≥н≥страц≥¤ми.

5. ѕроводить заходи з метою добору, розставленн¤, фаховоњ п≥дготовки ≥ переп≥дготовки кадр≥в державноњ податковоњ служби.

6. ЌадаЇ державним податковим адм≥н≥страц≥¤м методичну ≥ практичну допомогу в орган≥зац≥њ роботи, проводить обстеженн¤ ≥ перев≥рку њњ стану.

7. ќрган≥зовуЇ роботи з≥ створенн¤ ≥нформац≥йноњ мереж≥, автоматизованих роб≥тник≥в м≥сць ≥ ≥нших засоб≥в автоматизац≥њ ≥ комп'ютеризац≥њ роб≥т у державних податкових адм≥н≥страц≥¤х.

8. –озробл¤Ї основн≥ напр¤мки, форми ≥ методи проведенн¤ податкових перев≥рок, визначаЇ задача ≥ повноваженн¤ п≥дрозд≥л≥в податкових розсл≥дувань державних податкових адм≥н≥страц≥й, координуЇ ≥ контролюЇ њхн¤ д≥¤льн≥сть.

9. ѕ≥д час зд≥йсненн¤, у межах своЇњ компетенц≥њ, контрольних функц≥й ви¤вл¤Ї неправом≥рн≥сть д≥й п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н, що можуть св≥дчити про злочинницьку д≥¤льн≥сть або створювати умови дл¤ такоњ д≥¤льност≥, ≥ передаЇ на¤вну ≥нформац≥ю з цих питань в≥дпов≥дним спец≥альним органам боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю.

10. ѕередаЇ правоохоронним органам матер≥али, що стосуютьс¤ факт≥в правопорушенн¤, за ¤к≥ передбачена крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть.

11. ѕодаЇ ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни зв≥т про надходженн¤ податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджет, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди.

12. –озробл¤Ї проекти м≥жур¤дових угод про усуненн¤ подв≥йного оподатковуванн¤ прибутк≥в ≥ майна ≥ попередженн≥ податкових в≥дхилень.

‘ункц≥њ державних податкових адм≥н≥страц≥й в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х ≥ м≥стах ≥з районним под≥лом:

1. ѕроводить безпосередньо й орган≥зовуЇ роботи державноњ податкових адм≥н≥страц≥њ, пов'¤зан≥ ≥з:

зд≥йсненн¤м контролю за виконанн¤м законодавства про податки, ≥нших платежах у бюджети ≥ внески в державн≥ ц≥льов≥ фонди, законност≥ валютних операц≥й, пор¤дку розрахунк≥в ≥з споживачами з використанн¤м контрольно-касових апарат≥в ≥ товарно-касових книг, л≥м≥т≥в гот≥вки в касах ≥ за њхн≥м використанн¤м дл¤ розрахунк≥в за товари, роботи, послуги; проведенн¤м усеб≥чних перев≥рок, факт≥в прихованн¤, заниженн¤ сум податк≥в ≥ ≥нших платеж≥в;

ви¤вленн¤м, обл≥ком, оц≥нкою ≥ реал≥зац≥Їю конф≥скованого, безгосподарського майна, що перейшло по праву правонаступництва до держави, ≥ ц≥нностей; проведенн¤м перев≥рок правильност≥ утриманн¤ ≥ збереженн¤ засоб≥в, отриманих в оплату державного збору, а також у випадку зд≥йсненн¤ виконкомами с≥льських ≥ селищних рад касових операц≥й ≥з прийн¤тт¤м в≥д населенн¤ кошт≥в на оплату податкових платеж≥в.

2. –оз'¤сн¤Ї за допомогою засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ пор¤док використанн¤ законодавчих ≥ ≥нших нормативно-правових акт≥в про податки, ≥нших платежах у бюджети, про внески в державн≥ ц≥льов≥ фонди й орган≥зовуЇ проведенн¤ ц≥Їњ роботи державними ц≥нними податковими . адм≥н≥страц≥¤ми.

3. ѕроводить заходи з метою добору, розм≥щенн¤, профес≥ональноњ п≥дготовки ≥ переп≥дготовки кадр≥в державноњ податковоњ служби.

4. ЌадаЇ державним податковим адм≥н≥страц≥¤м методичну ≥ практичну допомогу в орган≥зац≥њ роботи, проводить обстеженн¤ ≥ перев≥рку њњ стану.

5. ќрган≥зовуЇ роботи з≥ створенн¤ ≥нформац≥йноњ мереж≥, автоматизованих робочих м≥сць ≥ ≥нших засоб≥в автоматизац≥њ ≥ комп'ютеризац≥њ роб≥т у державних податкових адм≥н≥страц≥¤х.

6. ѕ≥д час зд≥йсненн¤, у межах своЇњ компетенц≥њ, контрольних функц≥й ви¤вл¤Ї неправом≥рн≥сть д≥й п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н, що можуть св≥дчити про злочинну д≥¤льн≥сть або створювати умови дл¤ такоњ д≥¤льност≥, ≥ передаЇ на¤вну ≥нформац≥ю з цих питань в≥дпов≥дним спец≥альним органам боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю.

7. ѕередаЇ правоохоронним органам матер≥али, що стосуютьс¤ факт≥в правопорушенн¤, за ¤к≥ передбачена крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть.

8. ѕодаЇ ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни зв≥т про надходженн¤ податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджет, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди.

” випадку, коли зазначен≥ державн≥ податков≥ адм≥н≥страц≥њ безпосередньо зд≥йснюють контроль за платниками податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджети, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди, вони виконують щодо цих платник≥в т≥ ж функц≥њ, що ≥ державн≥ податков≥ адм≥н≥страц≥њ по районах, районам у м≥стах ≥ м≥стам без районного под≥лу.

ƒержавн≥ податков≥ адм≥н≥страц≥њ по районах, районам у м≥стах ≥ м≥стам без районного под≥лу виконують так≥ функц≥њ:

1. «д≥йснюють контроль за виконанн¤м законодавства про податки, ≥нших платежах у бюджети, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди.

2. «абезпечують повний обл≥к платник≥в податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджет, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди, правильн≥сть нарахуванн¤ цих платеж≥в ≥ своЇчасн≥сть њх одержанн¤.

3.  онтролюють своЇчасн≥сть представленн¤ платниками бухгалтерських зв≥т≥в ≥ баланс≥в, податкових декларац≥й, ≥нших платеж≥в у бюджети, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди, а також достов≥рн≥сть цих документ≥в щодо правильност≥ визначенн¤ об'Їкт≥в оподатковуванн¤ ≥ нарахуванн¤ податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджети, внеск≥в у державн≥ ц≥льов≥ фонди.

4. ѕерев≥р¤ють законн≥сть валютних операц≥й, дотриманн¤ встановленого пор¤дку розрахунк≥в ≥з споживачами з використанн¤м контрольно-касових апарат≥в, товарно-касових книг, л≥м≥т≥в гот≥вки в касах ≥ за њхн≥м використанн¤м дл¤ розрахунк≥в за товари, роботи, послуги.

5. ¬едуть обл≥к вексел≥в на оплату вв≥зного ≥ вив≥зного (експортного) мита, а також зд≥йснюють контроль за њхн≥м погашенн¤м.

6. «абезпечують застосуванн¤ ≥ своЇчасне ст¤гненн¤ сум ф≥нансових санкц≥й, передбачених законодавчими актами ”крањни за порушенн¤ законодавства про оподатковуванн¤, а також ст¤гненн¤ адм≥н≥стративних штраф≥в за ц≥ порушенн¤, допущен≥ посадовими особами п≥дприЇмств≥, орган≥зац≥њ ≥ громад¤нами.

7. јнал≥зують причини й оц≥нюють дан≥ про факти порушенн¤ законодавства про оподатковуванн¤.

8. ѕровод¤ть усеб≥чн≥ перев≥рки факт≥в прихованн¤ ≥ заниженн¤ сум податк≥в, ≥нших платеж≥в у бюджети ≥ внески в державн≥ ц≥льов≥ фонди.

9. « дорученн¤ спец≥альних п≥дрозд≥л≥в боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю провод¤ть перев≥рки своЇчасност≥ видач≥ ≥ достов≥рност≥ документ≥в, пов'¤заних ≥з розрахунком ≥ сплатою платеж≥в у бюджети ≥ державн≥ ц≥льов≥ фонди.

10. ѕ≥д час зд≥йсненн¤, у рамках своЇњ компетенц≥њ, контрольних функц≥й визначають неправом≥рн≥сть д≥й п≥дприЇмств, орган≥зац≥й ≥ громад¤н, що можуть св≥дчити про злочинну д≥¤льн≥сть або створювати умови дл¤ такоњ д≥¤льност≥ ≥ передають на¤вну ≥нформац≥ю з цих питань в≥дпов≥дним спец≥альним органам по боротьб≥ з орган≥зованою злочинн≥стю.

Ќазва: √оловн≥ завданн¤, функц≥њ та права державноњ податковоњ служби ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-28 (3978 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+
map quest - buy xenical without a prescription - why human - debt loan - dangers of taking phentermine - cheap cheapest - mortgage calculate
-->-->
Page generation 0.138 seconds
Хостинг от uCoz