Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чн≥ теми >  онтрольна робота ≤нвестец≥йний менеджмент


–озпод≥л проект≥в на незалежн≥ та альтернативн≥ маЇ велике значенн¤ при формуванн≥ ≥нвестиц≥йного портфелю в умовах обмеженого обс¤гу ≥нвестиц≥й. ¬еличина верхньоњ меж≥ обс¤гу вид≥лених кошт≥в може бути в момент плануванн¤ невизначеною, ¤ка залежить в≥д р≥зних фактор≥в, наприклад, суми прибутку поточних та майбутн≥х пер≥од≥в. ¬ цьому випадку незалежн≥ проекти визначають за ступенем њх пр≥оритетност≥.

ƒл¤ пор≥вн¤нн¤ проект≥в р≥зноњ тривалост≥ використовують методи анал≥зу ≥нвестиц≥йних проект≥в, основан≥ на дисконтованих оц≥нках. ƒо системи показник≥в, ¤к≥ використовують дл¤ визначенн¤ ефективност≥ ≥нвестиц≥й, належать сума чистого приведеного доходу, ≥ндекс доходност≥, внутр≥шн¤ норма доходност≥.

„истий приведений дох≥д (ћ–”)- це абсолютна сума ефекту в≥д зд≥йсненн¤ ≥нвестиц≥й, що визначаЇтьс¤ за формулою:

NPV = √ѕ1 Ц ≤  (1.1)

де √ѕ1 - сума грошового потоку, приведеного до тепер≥шньоњ вартост≥, за весь пер≥од експлуатац≥њ ≥нвестиц≥йного проекту (чистий прибуток плюс амортизац≥йн≥ в≥драхуванн¤);

де ≤  - сума ≥нвестиц≥йних кошт≥в, спр¤мованих на реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йного проекту.

ѕриведенн¤ грошового потоку до тепер≥шньоњ вартост≥ зд≥йснюють методом дисконтуванн¤ з використанн¤м складних процент≥в. “епер≥шню

варт≥сть грошового потоку за даною методикою можна розрахувати так:

(1.2)

де √ѕм - майбутн¤ варт≥сть грошового потоку; ≥ - процентна ставка, виражена дес¤тковим дробом; п - к≥льк≥сть пер≥од≥в (м≥с¤ц≥в, квартал≥в, рок≥в) з початку ≥нвестиц≥йного циклу.

ƒисконтна ставка - це процентна ставка, застосуванн¤ ¤коњ в процес≥ дисконтуванн¤ дасть змогу привести майбутню варт≥сть грошового потоку до тепер≥шньоњ. ÷е дуже важливий ≥ складний показник. ¬≥н визначаЇтьс¤ з урахуванн¤м таких фактор≥в:

- середньоњ реальноњ депозитноњ або кредитноњ ставки за грошовими вкладами у банки;

- темпу ≥нфл¤ц≥њ, що передбачаЇтьс¤ на даний пер≥од. –еальна ставка процента з урахуванн¤м даного фактора визначаЇтьс¤ так:

≥ х р= ≥ - “ (1.3)

де ≥ - ном≥нальна ставка процента; “ - темп ≥нфл¤ц≥њ.

„им вищий темп ≥нфл¤ц≥њ, тим вищою маЇ бути ставка процента, ¤ка могла б компенсувати ≥нвестору втрачений доход у вигл¤д≥:

- Ђпрем≥њ в≥д ≥нфл¤ц≥њї;

- прем≥њ за ризик. «агальна процентна ставка маЇ враховувати ступ≥нь ризику ≥нвестиц≥й ≥ компенсувати можлив≥ втрати в≥д нього у вигл¤д≥ Ђпрем≥њ

за ризикї. ўодо б≥льш ризикових об'Їкт≥в ≥нвестуванн¤ необх≥дно в≥дпов≥дно

зб≥льшувати ставку процента;

- прем≥њ за низьку л≥кв≥дн≥сть. ѕ≥д час встановленн¤ ставки процента мають бути врахован≥ й компенсован≥ у вигл¤д≥ додаткового доходу можлив≥ втрати ≥нвестора в≥д зниженн¤ л≥кв≥дност≥ ≥нвестиц≥й.

ѕоказник чистого приведеного доходу не може бути в≥д'Їмним числом, бо в цьому раз≥ зд≥йснен≥ ≥нвестиц≥њ не принесуть доходу ≥ будуть збитковими.

≤ндекс доходност≥ - це в≥дносний показник, що характеризуЇ ефективн≥сть ≥нвестиц≥й. ¬≥н визначаЇтьс¤ в≥дношенн¤м суми грошового потоку, приведеного до тепер≥шньоњ вартост≥, до суми вкладених кошт≥в:

(1.4)

де √ѕт - сума грошового потоку в тепер≥шн≥й вартост≥; ≤  Ц сума ≥нвестиц≥й у даний проект.

≤ндекс доходност≥ не може бути меншим за одиницю (такий проект Ї неефективним, ≥ його сл≥д в≥дхилити).

ѕоказники чистого приведеного доходу та ≥ндексу доходност≥ перебувають в пр¤м≥й залежност≥. «≥ зб≥льшенн¤м абсолютноњ суми чистого приведеного доходу п≥двищуЇтьс¤ й ≥ндекс доходност≥, тому на практиц≥ можна розрахувати лише один з них. ѕроте, виконуючи пор≥вн¤льну характеристику к≥лькох ≥нвестиц≥йних проект≥в, доц≥льно розраховувати обидва показники з метою глибшого вивченн¤ на¤вних проект≥в ≥ добору найкращого.

¬нутр≥шн¤ норма доходност≥ Ї новим ≥ найскладн≥шим у розрахунках показником. ѕ≥д внутр≥шньою нормою доходност≥ розум≥ють значенн¤ ставки дисконтуванн¤ г, при ¤кому чиста сучасна варт≥сть ≥нвестиц≥йного проекту дор≥внюЇ нулю:

IRR = г, при ¤кому NPV = f (r) = 0

“аким чином, ≤RR знаходитьс¤ з р≥вн¤нн¤:

(1.5)

≈коном≥чний зм≥ст цього показника пол¤гаЇ в наступному:

п≥дприЇмство може приймати будь-¤к≥ р≥шенн¤ ≥нвестиц≥йного характеру, р≥вень рентабельност≥ ¤ких не нижче поточного значенн¤ показника ——. —аме з ним пор≥внюЇтьс¤ показник ≤RR, розрахований дл¤ конкретного проекту, при цьому зв'¤зок м≥ж ними такий: ¤кщо: ≤RR > ——, то проект варто прийн¤ти; ≤RR. < ——, то проект варто в≥дкинути; ≤RR = ——, то проект н≥ прибутковий, н≥ збитковий.

Ќезалежно в≥д того, з чим пор≥внюЇтьс¤ IRR очевидно: проект приймаЇтьс¤, ¤кщо його ≤RR б≥льше де¤коњ граничноњ величини; тому за ≥нших р≥вних умов, ¤к правило, б≥льше значенн¤ ≤RR вважаЇтьс¤ кращим.

«јƒј„ј є10

—класти прогноз в форм≥ бухгалтерського балансу на три роки (2003 - 2005 рр.), ¤кщо: попит на продукц≥ю п≥дприЇмства повинен зб≥льшитис¤ в 2003 р. - на 25 %, в 2004 р. - на 20 %, в 2005 р. - на 10 %. —ередньор≥чна ≥нфл¤ц≥¤ складе: в 2003 р. - 40 %, в 2004 р. - 35 %, в 2005 р. - 30 %. ўор≥чне зростанн¤ витрат в пер≥од≥, що прогнозуЇтьс¤, буде випереджати зростанн¤ виручки в≥д реал≥зованоњ продукц≥њ на 5 %. ≈ксперти встановили, що зростанн¤ поточних актив≥в ≥ зобов'¤зань пр¤мо пропорц≥ональна зростанню виручки в≥д реал≥зованоњ продукц≥њ. ƒл¤ нарощуванн¤ обс¤гу реал≥зованоњ продукц≥њ можна об≥йтис¤ основними коштами, що Ї, ¤к≥ будуть п≥ддан≥ переоц≥нц≥ з коеф≥ц≥Їнтом, р≥вним коеф≥ц≥Їнту ≥нфл¤ц≥њ.

Ѕаланс п≥дприЇмства за 2002 р.

ј “»¬, млн. грн.

ѕј—»¬, млн. грн.

ќсновн≥ засоби

200000

¬ласн≥ кошти

230000

ѕоточн≥ активи

90000

ѕоточн≥ зобов'¤занн¤

60000

Ѕаланс

290000

Ѕаланс

290000


Ќазва:  онтрольна робота ≤нвестец≥йний менеджмент
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-02-11 (3873 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
slot machine - home money - access cheap internet - cheap concert ticket - airfare eats - statistics education - dirt cheap laptop
Page generation 0.076 seconds
Хостинг от uCoz