Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћаркетинг > ћаркетингова ц≥нова пол≥тика п≥дприЇмства


ћаркетингова ц≥нова пол≥тика п≥дприЇмства

—тор≥нка: 1/6

¬ — “ ” ѕ

ћаркетинг Ц це вид людськоњ д≥¤льност≥ спр¤мований на задоволенн¤ потреб через обм≥н.

ћаркетинг Ц це д≥¤льн≥сть спр¤мована на створенн¤ попиту ≥ дос¤гненн¤ ц≥лей п≥дприЇмства через максимальне задоволенн¤ потреб споживач≥в.  омплекс маркетингу складаЇтьс¤ з дек≥лькох елемент≥в ,один з ¤ких, ц≥на, буде розгл¤датис¤ в дан≥й курсов≥й робот≥.

« погл¤ду маркетингу, ц≥на Ц це грош≥ чи ≥нша компенсац≥¤, що њњ пропонують за право власност≥ або користуванн¤ товарами чи послугами.

ћаркетингова ц≥нова пол≥тика Ц це комплекс заход≥в до ¤кого належать визначенн¤ ц≥ни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволенн¤ потреб споживач≥в ≥ забезпеченн¤ прибутку ф≥рми.

” маркетингов≥й д≥¤льност≥ ф≥рми встановленн¤ ц≥н Ц це т≥льки перший крок до розв'¤занн¤ одн≥Їњ з найважлив≥ших проблем ринковоњ д≥¤льност≥. ѕроте в≥н, можна сказати, Ї найважлив≥шим моментом при початку д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. ќск≥льки в≥д нього залежить ¤к сприймуть п≥дприЇмство перш≥ покупц≥ ≥ ¤к воно буде функц≥онувати в майбутньому.

«г≥дно маркетингу ц≥на Ї:

ќдним ≥з основних ≥нструмент≥в в конкурентн≥й боротьб≥ ;

ќдн≥Їю з головних передумов куп≥вл≥ Ц продажу товар≥в;

„≥тко ≥ просто вим≥рювальною зм≥нною, ¤ка традиц≥йно використовуЇтьс¤ в економ≥чних розрахунках ф≥рми;

¬ажливою передумовою дос¤гненн¤ п≥дприЇмством своњх стратег≥чних ц≥лей;

Ќад≥йним зр≥внювачем попиту ≥ пропозиц≥њ.

ќсновними ц≥л¤ми ц≥новоњ пол≥тики Ї:

ћаксим≥зац≥¤ поточного прибутку;

«б≥льшенн¤ частки ринку торгового п≥дприЇмства;

«авоюванн¤ л≥дерства за ¤к≥стю товар≥в;

«абезпеченн¤ виживанн¤ ф≥рми.

¬изначаючи ц≥ну на певний вид товару п≥дприЇмство повинно враховувати основн≥ фактори, ¤к≥ впливають на ц≥ну:

¬итрати на закуп≥влю товар≥в;

¬итрати об≥гу;

¬изначенн¤ попиту на товари та його еластичн≥сть;

јнал≥з ц≥н та товар≥в конкурент≥в.

¬изначенн¤ ц≥ни Ї дуже складним етапом в д≥¤льност≥ п≥дприЇмства ≥ ц¤ курсова робота буде присв¤чена саме цьому питанню.

ћетою даноњ курсовоњ роботи ЦЇ розширенн¤ та поглибленн¤ теоретичних та практичних знань з маркетингу. «авданн¤ ц≥Їњ курсовоњ роботи пол¤гаЇ у наданн≥ мною профес≥йних навичок з маркетингу, орган≥зац≥њ торг≥вл≥ та торговельноњ лог≥стики.

1. ќсобливост≥ формуванн¤ ц≥новоњ пол≥тики торговельного п≥дприЇмства.

–озм≥р доход≥в торговельного п≥дприЇмства, ¤кий отримуЇтьс¤ в≥д р≥зних вид≥в д≥¤льност≥, Ї функц≥Їю в≥д обс¤гу проведенн¤ в≥дпов≥д≠них операц≥й (торговельних, виробничих, посередницьких) (ќ) та р≥в≠н¤ ц≥н, ¤к≥ встановлюютьс¤ на них (÷);

ƒ=f(0, ÷).

ќбгрунтуванн¤ визначенн¤ ц≥н на товари (продукц≥ю, роботи, по≠слуги) п≥дприЇмства належать до визначальних р≥шень, в≥д ¤ких за≠лежить усп≥х ус≥Їњ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, ефективност≥ його функц≥онуванн¤.

ѕрактична реал≥зац≥¤ самост≥йност≥ п≥дприЇмств з питань встанов≠ленн¤ ц≥н на товари (продукц≥ю, роботи, послуги), ¤к≥ реал≥зуютьс¤, пе≠редбачаЇ розробку його ц≥новоњ пол≥тики, ¤ка ¤вл¤Ї собою систему р≥≠шень п≥дприЇмства, пов'¤заних з визначенн¤м р≥вн¤ ц≥н (рис.1).

–озробка ц≥новоњ пол≥тики п≥дприЇмства покликана забезпечити умови дос¤гненн¤ його стратег≥чних ц≥лей ≥ завдань та окреслити принципи ц≥ноутворенн¤, методи визначенн¤ базового р≥вн¤ ц≥н, умови ≥ розм≥ри њх диференц≥ац≥њ та коригуванн¤.

ќбгрунтуванн¤ розм≥р≥в диференц≥ац≥њ та зм≥ни ц≥н

¬изначенн¤ базового р≥вн¤ ц≥ни

 

„асова диференц≥ац≥¤

“еритор≥альна диференц≥ац≥¤

¬изначенн¤ умов диференц≥ац≥њ та зм≥ни ц≥н

—убЇктивн≥ методи ц≥ноутворенн¤

ќбЇктивн≥ методи ц≥ноутворенн¤

¬иб≥р методу ц≥ноутворенн¤

ѕасивна стратег≥¤ ц≥ноутворенн¤

јктивна стратег≥¤ ц≥ноутворенн¤

Ќазва: ћаркетингова ц≥нова пол≥тика п≥дприЇмства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (9596 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
nevada california - cheap airfares - map state - cheap airfares - harmful side - quote sad - jackpot party slot game
Page generation 0.155 seconds
Хостинг от uCoz