Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


як видно з даних таблиц≥ 5, оборотн≥сть оборотних актив≥в у пор≥вн¤н≥ з 2002 р. прискорилась на 164,9 дн¤. “ак≥ зм≥ни св≥дчать про покращенн¤ ф≥нансового стану п≥дприЇмства, так ¤к кошти вкладен≥ у поточн≥ активи знову приймуть грошову форму на 164,9 дн¤ ран≥ше у пор≥вн¤н≥ з минулим роком. ј це приведе до зменшенн¤ залученн¤ кошт≥в дл¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥. як насл≥док зросло ≥ число оборот≥в оборотних актив≥в на 6, що за даного стану на п≥дприЇмств≥ Ї спри¤тливим, але це не спри¤Ї зб≥льшенню прибутку, так ¤к збиток в пор≥вн¤н≥ з 2002 р. зб≥льшивс¤ на 41,2 тис. грн. ƒан≥ показники, св≥дчать про позитивн≥ тенденц≥њ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, але з р¤ду причин висв≥тлених в УЅаланс≥Ф та У«в≥т≥ про ф≥нансов≥ результатиФ, результатом д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ї збиток.

ѕоказники, що характеризують ефективн≥сть д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ї показники рентабельност≥, що наведен≥ в таблиц≥ 6.

“аблиц¤ 6. ѕоказники рентабельност≥ ѕѕ за 2002-2003рр.

ѕоказник

2002 р.

2003 р.

¬≥дхиленн¤

2003 в≥д 2002 (+;-)

абсолютне,

п.п

в≥дносне,

%

1. –ентабельн≥сть актив≥в

89,56

56,829

-32,731

0,63

2. –ентабельн≥сть власного кап≥талу

100

143,82

43,82

1,44

3. –ентабельн≥сть продажу

111,83

105,6

-6,23

0,94

4. „иста рентабельн≥сть п≥дприЇмства

100

97

-3

0,97

ƒан≥ таблиц≥ 6 св≥дчать про ефективн≥сть д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, що узагальнен≥ в показниках рентабельност≥. –ентабельн≥сть актив≥в св≥дчить про те, що п≥дприЇмство на 1 грн. актив≥в маЇ в 2003 р. 43 коп≥йки збитку ≥ характеризуЇ неефективну д≥¤льн≥сть п≥дприЇмством. ѕоказник рентабельност≥ власного кап≥талу маЇ позитивне значенн¤ дл¤ п≥дприЇмства, зокрема тому, що воно функц≥онуЇ на залученому кап≥тал≥ ≥ ц¤ рентабельн≥сть маЇ тенденц≥ю до зростанн¤. –ентабельн≥сть продажу характеризуЇ розм≥р прибутку, що надход¤ть на п≥дприЇмство з кожноњ гривн≥ в≥д продажу продукц≥њ ≥ цей показник в 2003 р. по в≥дношенню до 2002 р. зменшивс¤ на 6% ≥ становить 105,6%. “аке зменшенн¤ Ї негативним ¤вищем, що призводить до зб≥льшенн¤ кредиторськоњ заборгованост≥ та до зб≥льшенн¤ збитку в≥д господарськоњ д≥¤льност≥. „иста рентабельн≥сть п≥дприЇмства теж св≥дчить про загальну негативну тенденц≥ю розвитку п≥дприЇмства, що зменшилась на 3 процентн≥ пункти ≥ становить 97%, тобто п≥дприЇмство у 2003 р. Ї нерентабельним.

ќтримавши показники д≥¤льност≥ п≥дприЇмства та пров≥вши горизонтальний та вертикальний анал≥з балансу, кер≥вник або менеджер повинен зробити певн≥ висновки щодо подальшоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. ƒл¤ цього в≥н повинен волод≥ти техн≥кою читанн¤ зв≥тност≥ Ц це вивченн¤ показник≥в, представлених у зв≥тност≥ та розрахованих дл¤ нагл¤дного представленн¤ ≥нформац≥њ.  ер≥вник шл¤хом читанн¤ зв≥тност≥ визначаЇ майновий стан п≥дприЇмства, джерела ф≥нансуванн¤ власного кап≥талу, оц≥нюЇ звТ¤зки м≥ж постачальниками ≥ покупц¤ми, виручку в≥д д≥¤льност≥ та прибуток зв≥тного пер≥оду.

ѕри читанн≥ балансу по вертикал≥ та горизонтал≥ [таблиц¤ 1], кер≥вник перш за все звертаЇ увагу на статт≥ балансу, що св≥дчать про можлив≥ недол≥ки та незадов≥льну роботу п≥дприЇмства. “ак, при зд≥йснен≥ анал≥зу проводить обТЇктивну оц≥нку вартост≥ майна в ц≥лому, а також т≥Їњ частки, що реально знаходитьс¤ у власност≥ та розпор¤дженн≥ п≥дприЇмства, також оц≥нюЇ стан необоротних актив≥в п≥дприЇмства та р≥вень його забезпеченост≥ оборотними засобами. ќск≥льки при читанн≥ балансу користуютьс¤ дек≥лькома балансами р≥зних зв≥тних пер≥од≥в, що навод¤ть дан≥ в динам≥ц≥, то це дозвол¤Ї з самого початку ви¤вити загальну тенденц≥ю у рус≥ статей балансу. «≥ставл¤ючи баланси на початок ≥ к≥нець досл≥джуваного пер≥оду, визначають ¤к зм≥ни валюти балансу, так ≥ характер зрушень у склад≥ окремих його вузлових частин.  ер≥вник чи менеджер звертаЇ увагу на т≥ зм≥ни в склад≥ балансу, ¤к≥ Ї найб≥льш спри¤тливими, ≥ на т≥, ¤к≥ навпаки, насторожують.

ќзнаками УпозитивногоФ балансу Ї: валюта балансу зв≥тного пер≥оду зб≥льшилась в пор≥вн¤но з початком; темп приросту оборотних актив≥в вищ≥, н≥ж темпи приросту необоротних актив≥в; власний кап≥тал п≥дприЇмства перевищуЇ позиковий ≥ темпи приросту необоротних актив≥в; темпи приросту деб≥торськоњ та кредиторськоњ заборгованост≥ Ї приблизно однаковими; частка власних засоб≥в в оборотних активах повинна бути б≥льше 10%. ≤з наведених ознак у баланс≥ ѕѕ в≥дбулос¤ зростанн¤ валюти балансу, що Ї позитивним фактом, але даний факт не спри¤в отриманню прибутку, ¤к результату д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
christian debt consolidation - casino directory - training muscle - companies loan - favor cheap - cruise cruise - best dj
Page generation 0.076 seconds
Хостинг от uCoz